Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

శూన్యత మరియు ద్వంద్వత్వం

శూన్యత మరియు ద్వంద్వత్వం

సిరీస్‌లో భాగం బోధిసత్వ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కార్నర్ డిసెంబర్ 2009 నుండి మార్చి 2010 వరకు గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ సందర్భంగా ఇచ్చిన చర్చలు.

  • అశాశ్వతం కాదు అంతిమ స్వభావం of విషయాలను మరియు షరతులతో కూడిన విషయాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది
  • విషయం మరియు వస్తువు యొక్క అనుభవం లేకుండా శూన్యత యొక్క అవగాహన ద్వంద్వమైనది కాదు

గ్రీన్ తారా రిట్రీట్ 017: శూన్యత మరియు ద్వంద్వత్వం (డౌన్లోడ్)

మనం అశాశ్వతాన్ని ఎందుకు ధ్యానించడం లేదు అనే దాని గురించి నిన్నటి నుండి ఒక చిన్న ముక్క అంతిమ స్వభావం of విషయాలను మరియు అది మనకు విముక్తిని కలిగించే విషయం ఎందుకు కాదు. అన్నింటిలో మొదటిది, ఎందుకంటే అశాశ్వతం కాదు అంతిమ స్వభావం of విషయాలను. ఇది షరతులతో కూడిన విషయాలకు మాత్రమే సంబంధించినది. షరతులతో కూడిన విషయాలతో కూడా అశాశ్వతాన్ని గ్రహించడం చాలా సులభం, సూక్ష్మమైన అశాశ్వతం అంటే కూడా విషయాలను క్షణ క్షణం మారుతున్నాయి. వారి అంతర్లీన ఉనికి లేకపోవడం కంటే గ్రహించడం సులభం. స్వాభావిక ఉనికి లేకపోవడమే నిజంగా లోతైన విధానం. అయితే అశాశ్వతం, షరతులతో కూడిన వస్తువులకు వర్తింపజేసేటప్పుడు మరియు అవి ఎలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అవి కారణాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడతాయి మరియు పరిస్థితులు, వారి ఉనికి యొక్క లోతైన విధానం కాదు. అలాగే, శాశ్వతత్వానికి అశాశ్వతం వర్తించదు విషయాలను, అయితే శూన్యత చేస్తుంది. శూన్యత గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంతిమ స్వభావం అన్నిటిలోకి, అన్నిటికంటే విషయాలను, శాశ్వత మరియు అశాశ్వత. ప్రాథమిక వాస్తవికతగా శూన్యత మరింత విస్తృతమైనది మరియు చాలా లోతైనది అని మీరు చూడవచ్చు.

ప్రేక్షకులు: మీరు శాశ్వత దృగ్విషయానికి ఉదాహరణ ఇవ్వగలరా?

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ (VTC): శాశ్వత దృగ్విషయానికి ఉదాహరణ శాశ్వత స్థలం. శాశ్వత స్థలం అంటే ఒక స్థలంలో అడ్డంకులు లేకపోవడమే. అలాగే విరమణ అనేది శాశ్వత దృగ్విషయం; అది బాధలు లేకపోవటం లేదా ఒక బాధ. మేము తత్వశాస్త్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, వాస్తవానికి, ఇంకా ఎక్కువ శాశ్వతమైనవి ఉన్నాయని మీరు చూస్తారు విషయాలను అశాశ్వతమైన వాటి కంటే. కానీ ఇది పూర్తిగా ఇతర అంశం మరియు మేము ఈ రోజు దానిలోకి రాము.

ఎప్పుడు అని ఎవరో అడుగుతున్నారు శూన్యతను గ్రహించే జ్ఞానం మరియు శూన్యత ద్వంద్వ రహితంగా మారుతుంది, అనగా శూన్యత యొక్క ప్రత్యక్ష గ్రహణ భావన సంభావితంగా లేనప్పుడు, అవి శాశ్వతమా లేదా అశాశ్వతమా?

నిరాకరణగా శూన్యత శాశ్వతం. ది శూన్యతను గ్రహించే జ్ఞానం అశాశ్వతం. ఆ జ్ఞాన మనస్సు యొక్క అనుభవంలో శూన్యతను గ్రహించడం వలన శాశ్వతం/అశాశ్వతం గురించిన ఆలోచన ఉండదు. ఏమీ ఆలోచన లేదు. విషయం మరియు వస్తువు యొక్క అనుభవం లేదా అనుభూతి లేదు అనే అర్థంలో అవి ద్వంద్వంగా మారాయి. దాని గురించి ఆలోచించడం కూడా నా మనస్సును కదిలిస్తుంది. అది ఎలా ఉంటుంది? మీరు ఈ అనుభూతిని కలిగి ఉండని అనుభూతిని కలిగి ఉండటానికి: ఒక వస్తువును గ్రహించే మనస్సు ఉంది మరియు ముఖ్యంగా నేను ఒక వస్తువును గ్రహించాను. మన ఆరు ఇంద్రియాలు మరియు ఆరు ఇంద్రియాల ద్వారా గ్రహింపు నేను లేదా నేను అనే భావనను ఎలా తీసుకువస్తాయో మీరు చాలా చూడవచ్చు. ఎందుకంటే దృశ్యాలు, శబ్దాలు మరియు వాసనలు మరియు అభిరుచులు మరియు స్పర్శలతో ఈ పరిచయం ఉంది. మేము ఈ విభిన్న జ్ఞానాలను కలిగి ఉన్నాము మరియు "అలాగే, ఒక జ్ఞాని ఉన్నాడు" అనే భావన ఉంది. ఒక వస్తువు ఉంటే, ఒక జ్ఞాని ఉంటుంది. మరియు ఒక కాగ్నిజర్ ఉంది. అందులో ఎలాంటి సమస్య లేదు.

కానీ అప్పుడు మనం అనుకుంటాము, "ఈ జ్ఞాని నేనే." ఈ ఘన స్వయంభువు అక్కడ కూర్చున్న నన్ను స్వతంత్రించండి, జ్ఞానాన్ని పొందుతున్న వస్తువు నుండి వేరు చేయండి మరియు అవి ఏదో ఒకవిధంగా కలిసిపోతాయి. ఇది ఘనమైనది, ఇది ఘనమైనది మరియు అవి కలిసి ఉంటాయి. అయితే, మీరు నిజంగా ఆధారపడటం గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించినప్పుడు, జ్ఞానం యొక్క మొత్తం ప్రక్రియ ఆధారపడి ఉంటుందని మీరు చూస్తారు మరియు ఏదైనా వస్తువుగా మారడం అనేది ఏదైనా విషయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది.

ఎవరో చెప్పారు, “అవి రెండూ, వివేకం మరియు శూన్యత, ధృవీకరించని ప్రతికూలతలు లేదా అవి సానుకూలమైనవా? విషయాలను?" బాగా, శూన్యత అనేది ధృవీకరించని ప్రతికూలమైనది మరియు దానిని గ్రహించే జ్ఞానం సానుకూల దృగ్విషయం. కానీ మళ్ళీ, ఆ అనుభవంలో, ఆ రకమైన అవగాహన లేదా ఆలోచన లేదా అలాంటిదేమీ లేదు. శూన్యం యొక్క అనుభవం మాత్రమే ఉంది.

ప్రేక్షకులు: అన్ని ప్రత్యక్ష అవగాహన ద్వంద్వ కాదా?

VTC: లేదు. మీరు ఆ బాటిల్ టాప్ మూత యొక్క నీలి రంగును చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ నీలం మరియు మీ మనస్సు ఉంది. అది ద్వంద్వ. చూడండి, శూన్యత చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండటానికి మరొక కారణం. మీరు దాని గురించి ప్రత్యక్ష అవగాహన కలిగి ఉన్నప్పుడు, విషయం-వస్తువు ద్వంద్వత్వం యొక్క అనుభవం ఉండదు.

ప్రేక్షకులు: మరియు అది శూన్యతతో మాత్రమే జరుగుతుంది?

VTC: అవును, అది శూన్యంతో మాత్రమే జరుగుతుంది ఎందుకంటే శూన్యత అనేది కనిపించే విధంగా మాత్రమే ఉంటుంది. మిగతావన్నీ తప్పుగా ఉన్నాయి. ఇది అంతర్లీనంగా ఉనికిలో కనిపిస్తుంది. మీరు స్వాభావిక ఉనికిని కలిగి ఉన్న వెంటనే మీరు విషయం మరియు వస్తువు యొక్క రూపాన్ని కలిగి ఉంటారు; ఎందుకంటే అంతర్లీనంగా ఉనికిలో ఉన్న వస్తువు ఉంది, అంతర్లీనంగా ఉనికిలో ఉన్న విషయం, కాబట్టి ఆ విషయాలన్నీ కలిసి ఉంటాయి.

ప్రేక్షకులు: అది అస్పష్టంగా ఉందా లేదా తప్పుడు జ్ఞానమా ...

VTC: చెల్లుబాటు అయ్యే కాగ్నిజర్ యొక్క మొత్తం విషయం, అది పూర్తిగా భిన్నమైన చర్చ. ఈ రోజు మనం దానిలోకి రాము. రాసుకోండి, నేను దానిని ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న ప్రశ్నల కుప్పలో ఉంచుతాను మరియు మేము చెల్లుబాటు అయ్యే కాగ్నిజర్‌ల గురించి మాట్లాడుతాము.

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్

పూజనీయ చోడ్రాన్ మన దైనందిన జీవితంలో బుద్ధుని బోధనల యొక్క ఆచరణాత్మక అనువర్తనాన్ని నొక్కిచెప్పారు మరియు పాశ్చాత్యులు సులభంగా అర్థం చేసుకునే మరియు ఆచరించే మార్గాల్లో వాటిని వివరించడంలో ప్రత్యేకించి నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. ఆమె తన వెచ్చని, హాస్యభరితమైన మరియు స్పష్టమైన బోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె భారతదేశంలోని ధర్మశాలలో క్యాబ్జే లింగ్ రింపోచేచే 1977లో బౌద్ధ సన్యాసినిగా నియమితులయ్యారు మరియు 1986లో ఆమె తైవాన్‌లో భిక్షుని (పూర్తి) దీక్షను పొందింది. ఆమె పూర్తి బయోని చదవండి.