నిర్ణయాలు తీసుకోవడం

ఆధారంగా బహుళ-భాగాల కోర్సు ఓపెన్ హార్ట్, క్లియర్ మైండ్ శ్రావస్తి అబ్బే మాసపత్రికలో అందించబడింది ధర్మ దినోత్సవాన్ని పంచుకుంటున్నారు ఏప్రిల్ 2007 నుండి డిసెంబర్ 2008 వరకు. మీరు పుస్తకాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేయవచ్చు శ్రావస్తి అబ్బే ఫ్రెండ్స్ ఎడ్యుకేషన్ (సేఫ్) ఆన్‌లైన్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్.

  • తప్పు స్పృహ తప్పని సరి కాదు
  • మనం సంప్రదాయ విషయాలను పరిశీలించి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు

గ్రీన్ తారా రిట్రీట్ 022: మన తప్పు స్పృహతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం (డౌన్లోడ్)

ప్రథమ భాగము:

రెండవ భాగం:

మనం ఇంకా సాధారణ జీవులు అజ్ఞానుల గురించి మాట్లాడుతున్నాము. అజ్ఞానం అనేది ఒక రకమైన దృగ్విషయం లాంటిది. మన స్పృహ తప్పుగా ఉంటే మనం ఎలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాము?

Like I said yesterday, our consciousnesses, all the consciousnesses of sentient beings except for meditative equipoise on emptiness of an arya, are mistaken in that they have the appearance of true existence. But they are not erroneous necessarily, if they’re not అందుకుని నిజమైన ఉనికి వద్ద. ఇది వివిధ బాధల ఉత్పత్తికి దారితీసే నిజమైన ఉనికిని గ్రహించడం.

The consciousnesses that are just mistaken (having the appearance of true existence but are not grasping at them) are still valid in relationship to the object that they are perceiving. We can all agree, “Yes, that’s carpeting, and that’s a chair, and that’s a painting, and that’s a statue of the Buddha.” We can all agree on that. Those are valid perceptions, even though they’re mistaken in that the object is appearing truly existent.

Based on those kinds of consciousnesses, we can look at conventional things and make good decisions. Those are good decisions in life. Our problem is that we have a very hard time telling the difference between those consciousnesses and when our mind is actually grasping at true existence and an affliction has arisen. When our grasping gets triggered, it just kind of comes up: attachment comes, jealousy comes, arrogance comes, anger comes, resentment comes—it all comes. We aren’t even aware that those are false minds; that even those afflictions are misapprehending their object. They’re grasping the object in the wrong way.

For example, when we’re angry, not only is there the grasping at true existence underlying that, but also we’re holding the object to be inherently awful and evil. At that time we’re not even recognizing that we’re holding the object that way. We’re just thinking, “I’m right.” When attachment comes, we’re holding the object to be inherently beautiful and desirable. We don’t realize that we’re projecting desirability and attraction to it and it isn’t there. Instead we think, “Wow, this is fantastic. I want it.” This is where our problem comes in and why we have a hard time making good decisions. It’s because we can’t tell when the afflictions arise. That’s also because we can’t tell when the grasping at true existence arises.

మనం నిజంగా పని చేయవలసింది బాధలను గుర్తించడం మాత్రమే. ఆపై, అవి ఎలా తప్పుడు మనస్సులుగా ఉన్నాయో చూడటం, ఎందుకంటే వారు పట్టుకున్న వస్తువు కనిపించే విధంగా ఉనికిలో లేదు, సాంప్రదాయ స్థాయిలో, ప్రాథమిక స్థాయిలో కూడా.

This is such a good experiment to do. I was told about one person in the Spokane meditation group. The group talked about brownies and how we look at them as if, “This is inherently delicious and I want some.” So one of the women in their group went around to many bakeries in Spokane tasting all the chocolate brownies, to see if any of them tasted as good as she thought that they would. Because when we have attachment, we project a delicious taste onto the brownies that isn’t there from its own side. So she did the taste test. She didn’t invite us to go with her, but she did arrive at the right conclusion: that none of the brownies tasted as good as she thought they were going to.

Right there you see the erroneousness of our way of perceiving things. When our mind is in a steady state, it doesn’t see the things that it sees when we’re attached. And that’s why so often we will make different decisions and do certain things based on attachment and anger. Later on, when our mind is in a different state, we look back and we go, “Why did I say that? Why did I do that? What in the world was I thinking?” Ever had that happen? Well, that’s why. It’s so important to identify the afflictions and learn the antidotes to them so we can calm our mind down. And when our mind is free of afflictions, then make decisions.

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్

ఆల్బర్ట్ జెరోమ్ రామోస్ టెక్సాస్‌లోని శాన్ ఆంటోనియోలో పుట్టి పెరిగాడు. అతను 2005 నుండి ఖైదు చేయబడ్డాడు మరియు ప్రస్తుతం నార్త్ కరోలినా ఫీల్డ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్‌లో నమోదు చేయబడ్డాడు. గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత అతను మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు, మాదకద్రవ్యాలపై ఆధారపడటం మరియు చిన్ననాటి గాయం నుండి పోరాడుతున్న వారికి సహాయపడే కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నాడు. అతను పిల్లల పుస్తక రచయిత గావిన్ ఆనందం యొక్క రహస్యాన్ని కనుగొన్నాడు.