జన్ 18, 2010

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

భయాలను ఎదుర్కొంటున్నారు

మనం గాయపడినప్పుడు లేదా అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు, సమస్య శాశ్వతమైనదని మనం భావించవచ్చు, అందువలన...

పోస్ట్ చూడండి