జన్ 16, 2010

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

భయం మరియు జ్ఞానం భయం

భయం తరచుగా అటాచ్మెంట్ నుండి వస్తుంది. భయాందోళనకు గురైన, బాధపడ్డ భయం మరియు ఒక…

పోస్ట్ చూడండి