జన్ 15, 2010

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

స్పష్టమైన శక్తులు

దివ్యమైన శక్తులు మార్గం యొక్క ప్రయోజనం కాదు. బుద్ధుడు ప్రదర్శనను ఎందుకు పరిమితం చేశాడు...

పోస్ట్ చూడండి