5 మే, 2009

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే సోపా ద్వారా బోధనలు

అధ్యాయం 6 శ్లోకాలు 73-82

కోపం నుండి మనస్సును నిగ్రహించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి