ఫిబ్రవరి 12, 2009

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

సెవెన్ పాయింట్ మైండ్ ట్రైనింగ్

బోధిచిట్టా యొక్క ప్రయోజనాలు

రెండు రకాల బోధిసత్వాలు, యోగ్యత యొక్క సంచితం మరియు జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం…

పోస్ట్ చూడండి
ఒక వ్యక్తి కోపంగా అరుస్తున్నాడు
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2008-09

బాధలు మరియు అనారోగ్యంతో వ్యవహరించడం

పేద ఆరోగ్యాన్ని మార్గం మరియు అభ్యాసంలోకి తీసుకురావడం మరియు అనుబంధం మరియు భావాలతో పనిచేయడం…

పోస్ట్ చూడండి