Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

వచనం 17-2: మనల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం

వచనం 17-2: మనల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం

అనే చర్చల పరంపరలో భాగంగా 41 బోధిచిట్టను పండించడానికి ప్రార్థనలు నుండి అవతాంశక సూత్రం (ది పుష్ప భూషణ సూత్రం).

  • మన గురించి మరియు మన గురించి జాగ్రత్త వహించండి కర్మ
  • ద్వారా మళ్లించబడదు అటాచ్మెంట్

41 పండించడానికి ప్రార్థనలు బోధిచిట్ట: 17-2 వచనం (డౌన్లోడ్)

నిన్న మేము 17 వ సంఖ్య గురించి మాట్లాడుతున్నాము:

"అన్ని జీవుల కోసం నేను జీవితం యొక్క దిగువ రూపాలకు తలుపును మూసివేయవచ్చు."
యొక్క ప్రార్థన ఇది బోధిసత్వ ఒక తలుపు మూసివేసేటప్పుడు.

మేము ఇతర జీవులకు తక్కువ పునర్జన్మ కోసం తలుపులు మూసివేయడం గురించి మాట్లాడే ముందు, మన కోసం మనం తక్కువ పునర్జన్మకు తలుపులు మూసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం దిగువ రాజ్యాలలోకి వెళితే భవిష్యత్ జీవితంలో అవకాశం లేదు. మనకు మంచి పునర్జన్మ లభించే వరకు ఇతరులకు మేలు చేయండి. మనం ఇతరుల గురించి నిజంగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నప్పుడు, మనల్ని మనం సరైన మార్గంలో చూసుకోవాలి.

ఇది చాలా ముఖ్యమైనదని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం ఈ ఫన్నీ మనస్సును పొందుతాము, "ఓహ్, నేను ఇతరుల కోసం ప్రతిదీ త్యాగం చేస్తాను, కాబట్టి నేను నా వద్ద ఉన్నవన్నీ ఇవ్వబోతున్నాను మరియు నేను చనిపోయే వరకు నేను పని చేస్తాను. నేను ఇతరుల కోసం పని చేస్తున్నాను..." మరియు అది పని చేయదు. మనం ఆచరణాత్మకంగా ఉండాలి మరియు మనల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, మన ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, మన గురించి జాగ్రత్త వహించాలి శరీర, మా జాగ్రత్త కర్మ తద్వారా భవిష్యత్ జీవితంలో మనకు మంచి పునర్జన్మ ఉంటుంది మరియు తక్కువ ఆత్మగౌరవం లేదా అటాచ్మెంట్ దీని నుండి మమ్మల్ని మళ్లించండి.

కొన్నిసార్లు తక్కువ ఆత్మగౌరవంతో మనం, “అయ్యో, నేను శ్రద్ధ వహించడానికి అర్హుడిని కాను లేదా నేను ప్రతిదీ త్యాగం చేయవలసి వచ్చింది, ధర్మం కోసం ప్రతిదీ ఇవ్వండి ఎందుకంటే నేను దేనికీ అర్హుడిని కాదు” మరియు అది మంచిది కాదు, మీకు తెలుసా, ఎందుకంటే మనం ఆచరణాత్మకంగా ఉండాలి మరియు నేను అనర్హుడిని అనే భావన నుండి కాకుండా నేను విలువైనవాడిని మరియు నేను ఉదారంగా ఉన్నాను అనే భావన నుండి మనం ఇవ్వాలి. నా ఉద్దేశ్యం మీకు అర్థమవుతోందా?

మన రక్షణ విషయంలోనూ అంతే కర్మ. మనల్ని మనం దారి మళ్లించనివ్వవద్దు అని నేను చెప్పినప్పుడు అటాచ్మెంట్, కొన్నిసార్లు బయటకు అటాచ్మెంట్ ఒక జ్ఞాన జీవికి మనం చాలా మంది జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశాన్ని వదులుకోవచ్చు. అప్పుడు, దానితో ఏమి జరుగుతుంది అటాచ్మెంట్ అది ఎందుకంటే అటాచ్మెంట్, మేము అనేక ప్రతికూల చర్యలను సృష్టిస్తాము మరియు మన విలువైన మానవ జీవితాన్ని మనం ఉపయోగించుకోము. తరువాతి పునర్జన్మలో, మనం ఈ పునర్జన్మను మనకు చెప్పినప్పటికీ, ఇతరులతో జతచేయడం ద్వారా మరియు వారు కోరుకున్నది చేయడం ద్వారా మనం ప్రయోజనం పొందుతున్నాము. అసలు దీర్ఘకాలంలో మనం వారికి ప్రయోజనం చేకూర్చడం లేదు ఎందుకంటే వచ్చేసారి మనకు మంచి పునర్జన్మ లేకపోతే మనం ఆ వ్యక్తులకు ఎలా ప్రయోజనం చేకూర్చబోతున్నాం?

ధర్మంలో మనల్ని మనం సరిగ్గా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, మనం స్వార్థపరులమైనందున కాదు, మనం స్వార్థపరులమైనందున కాదు, మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. శరీర మరియు ఆరోగ్యం, మనం సానుకూల మానసిక స్థితిని కొనసాగించాలి, తద్వారా మనం మంచిని సృష్టించగలము కర్మ ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం, ఎందుకంటే మేము ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాము. నేను చెప్పినట్లుగా, కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఈ ఫన్నీ మనస్సును పొందుతారు, “నేను సాధన చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ప్రతిదీ ఇస్తాను. బోధిసత్వయొక్క ఔదార్యం,” ఆపై వారి వద్ద ఆహారం కోసం డబ్బు లేదు మరియు వారి చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు ఇది నిజమైన సమస్యగా మారుతుంది. లేదా వారికి నివసించడానికి స్థలం లేదు మరియు చుట్టుపక్కల ప్రజలు "అయ్యో, నేను ఏమి చేయాలి, మీరు వీధిలో ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు." ఇది మన చుట్టూ ఉన్నవారికి మంచిది కాదు.

మేము పరధ్యానంలో ఉంటే అటాచ్మెంట్ మరియు మనం తక్కువ రాజ్యంలో తిరుగుతాము, మనం పరధ్యానంలో ఉంటే అప్పుడు మరియు ఈ జీవితానికి కూడా మనం ఎవరికీ ప్రయోజనం పొందలేము అటాచ్మెంట్ ఒకటి లేదా ఇద్దరు వ్యక్తులకు, అప్పుడు మేము చాలా మందికి ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశాన్ని వదులుకుంటాము.

ఈ విషయాల గురించి స్పష్టంగా ఆలోచించడం మరియు మనల్ని మనం సమర్థవంతమైన, విలువైన వ్యక్తులుగా భావించడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే మనం ఇతరులతో దయగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము ఎందుకంటే మనం వారిని గౌరవిస్తాము మరియు వారిని విలువైన వ్యక్తులుగా చూస్తాము, అప్పుడు మనం దానిని కలిగి ఉండాలి. మన కోసం మనం కూడా భావిస్తున్నాం, లేదా? మరియు మనల్ని మనం గౌరవించుకోవడం మరియు మనం విలువైనవారమని భావించడం మరియు అది స్వీయ-కేంద్రీకృతం కాదు.

అందరికంటే మనల్ని మనం ఎక్కువగా ఆదరిస్తే, అది స్వీయ-కేంద్రీకృతమైనది. “ఎవరికన్నా నా సంతోషం ముఖ్యం, ఇతరులను మరచిపో” అని మనం అనుకుంటే, అది స్వయం కేంద్రంగా ఉంటుంది. కానీ మనం మరొక తీవ్రస్థాయికి వెళ్లి, "నేను పూర్తిగా పనికిరానివాడిని" అని చెప్పకూడదు, ఆపై మన సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించకూడదు మరియు భౌతికంగా కూడా ఇతరులకు భారంగా మారకూడదు. నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతోందా? ఇది ముఖ్యమైనది.

మనము స్వయం-భోగ మనస్సును విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నాము, ఇది మనస్సు అటాచ్మెంట్, కానీ మనం మనల్ని మరియు మన స్వంత సద్గుణ లక్షణాలను గౌరవించుకోవాలి మరియు ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం వాటిని ఉపయోగించాలి. కేవలం “నాకు సద్గుణం ఉంది కాబట్టి నేను వాటిని ఉపయోగించబోతున్నాను, ఆపై నేను ఆశ్రమంలో అగ్రశ్రేణి వ్యక్తిని అవుతాను, ప్రజలు నన్ను ప్రశంసిస్తారు, వారు నాకు చాలా ఇస్తారు సమర్పణ,” అది చెత్త. మా సద్గుణ లక్షణాలను గౌరవించండి, వాటిని ఉపయోగించుకోండి ఎందుకంటే అవి అక్కడ ఉన్నాయి మరియు మేము వాటిని అందరి ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగిస్తాము.

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్

పూజనీయ చోడ్రాన్ మన దైనందిన జీవితంలో బుద్ధుని బోధనల యొక్క ఆచరణాత్మక అనువర్తనాన్ని నొక్కిచెప్పారు మరియు పాశ్చాత్యులు సులభంగా అర్థం చేసుకునే మరియు ఆచరించే మార్గాల్లో వాటిని వివరించడంలో ప్రత్యేకించి నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. ఆమె తన వెచ్చని, హాస్యభరితమైన మరియు స్పష్టమైన బోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె భారతదేశంలోని ధర్మశాలలో క్యాబ్జే లింగ్ రింపోచేచే 1977లో బౌద్ధ సన్యాసినిగా నియమితులయ్యారు మరియు 1986లో ఆమె తైవాన్‌లో భిక్షుని (పూర్తి) దీక్షను పొందింది. ఆమె పూర్తి బయోని చదవండి.