కర్మ, అశాశ్వతం మరియు జ్ఞానం

కర్మ, అశాశ్వతం మరియు జ్ఞానం

2008లో శ్రావస్తి అబ్బేలో ఇచ్చిన టెనెట్ సిస్టమ్స్‌పై బోధనల శ్రేణిలో భాగం. బోధనల మూల వచనం సిద్ధాంతాల ప్రదర్శన Gon-chok-jik-may-wang-bo రచించారు.

  • కర్మ ముద్రలు ఒక జీవితం నుండి మరొక జీవితానికి ఎలా తీసుకువెళతాయి
  • యొక్క విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ కర్మ
  • శాశ్వతత్వం వర్సెస్ అశాశ్వతం కర్మ
  • యొక్క ఉత్పత్తి, వ్యవధి/నిర్ధారణ మరియు విచ్ఛిన్నం కర్మ
  • ఒక వ్యక్తి, సముదాయాలు
  • ప్రైమ్ కాగ్నిషన్ వర్సెస్ ఇన్ఫరెన్షియల్ కాగ్నిషన్

గెషే దమ్‌దుల్ టెనెట్స్ 05 (డౌన్లోడ్)

గెషే దోర్జీ దాందుల్

గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్ ఒక విశిష్ట బౌద్ధ పండితుడు, బౌద్ధమతం మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రం మధ్య, ముఖ్యంగా భౌతిక శాస్త్రంలో అతని ఆసక్తి ఉంది. గెషె-లా బౌద్ధమతం మరియు సైన్స్, మైండ్ అండ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సమావేశాలు మరియు అతని పవిత్రత XIV దలైలామా మరియు పాశ్చాత్య శాస్త్రవేత్తల మధ్య సంభాషణలలో అనేక సమావేశాలలో పాల్గొన్నారు. అతను 2005 నుండి హిజ్ హోలీనెస్ దలైలామాకు అధికారిక అనువాదకుడు మరియు ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ టిబెట్ హౌస్, HH దలైలామా యొక్క సాంస్కృతిక కేంద్రం, భారతదేశంలోని న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది. గెషె-లా టిబెట్ హౌస్ మరియు అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లలో సాధారణ ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు. బౌద్ధ తత్వశాస్త్రం, మనస్తత్వశాస్త్రం, తర్కం మరియు అభ్యాసాన్ని బోధించడానికి అతను భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తాడు.