ఫిబ్రవరి 26, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

ఆచరణను స్పష్టం చేస్తోంది

ఆందోళనతో పని చేయడం నేర్చుకోవడం. సాధనలో విజువలైజేషన్ మరియు దాని గురించి తిరోగమన వ్యక్తుల నుండి ప్రశ్నలు…

పోస్ట్ చూడండి