ఫిబ్రవరి 12, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

కారణం మరియు ప్రభావం ద్వారా పని చేయడం

ఉదాహరణలతో శారీరక మరియు మానసిక కారణాలను నిర్వచించడం. ప్రతికూల మానసిక స్థితితో పని చేసే సాధనాలు.

పోస్ట్ చూడండి