ఫిబ్రవరి 5, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

మిడ్-రిట్రీట్ చర్చ

ధ్యానం యొక్క వివిధ అంశాలపై ప్రశ్నలు సంధించడం: శరీరం, శూన్యత, విజువలైజేషన్ మరియు దేవతా ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి