జన్ 29, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

బౌద్ధ భావనలను అర్థం చేసుకోవడం

అర్హత్‌లు మరియు బోధిసత్వాల చుట్టూ ఉన్న భావనలను స్పష్టం చేయడం. వినడానికి ప్రేరణ మరియు ధ్యానంపై ప్రశ్నలు…

పోస్ట్ చూడండి