జన్ 22, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

బోధనలను వర్తింపజేయడం

చర్చ: మనస్సుతో పని చేయడం, ఆశ్రయాన్ని ఉపయోగించే నైపుణ్యంతో కూడిన మార్గాలు. మనం ఎందుకు ఉన్నాము అనేదానిపై ప్రతిబింబం…

పోస్ట్ చూడండి