జన్ 15, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మెడిసిన్ బుద్ధ తంగ్కా చుట్టూ కాంతి మరియు పుష్పాల సమర్పణలు ఉన్నాయి.
మెడిసిన్ బుద్ధ వింటర్ రిట్రీట్ 2007-08

సాధన యొక్క సవాళ్లను పంచుకోవడం

పరధ్యానం మరియు అలవాటు ప్రతిచర్యలతో వ్యవహరించడంపై తిరోగమనం చేసేవారి నుండి ప్రశ్నలు. కలలతో పనిచేయడం…

పోస్ట్ చూడండి