సమూహ చర్చల కోసం ప్రశ్నలు

సమూహ చర్చల కోసం ప్రశ్నలు

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం (EML) రిట్రీటెంట్లు కుర్చీల్లో కూర్చొని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.
ఫోటో శ్రావస్తి అబ్బే

సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రసంగం శ్రావస్తి అబ్బే వార్షిక సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2007లో కార్యక్రమం.

వివిధ అంశాలపై ధ్యానం చేయడం మరియు చర్చించడం మన స్వంత ఆలోచనలను స్పష్టం చేయడానికి, ఇతరుల నుండి నేర్చుకోవడానికి మరియు ధర్మ స్నేహాలను పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుందని మేము కనుగొన్నాము. మేము చర్చించిన కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీరు వాటిని గురించి ఆలోచించడం మరియు ఇతరులతో చర్చించడం కోసం కొంత సమయం గడపాలని అనుకోవచ్చు.

బౌద్ధమతం మరియు సన్యాస జీవితాన్ని అన్వేషించడానికి హాజరు కావడానికి కారణాలు

 1. మిమ్మల్ని బౌద్ధమతం వైపు ఆకర్షించింది ఏమిటి?
 2. ఏది మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తుంది మరియు మీకు ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది సన్యాస జీవితం?
 3. ఈ కార్యక్రమంలో మీరు సమూహానికి ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు?

మనం కోరుకున్నది పొందడం లేదు

 1. మీకు కావలసిన ఆహారం, ఒకరి గది లేదా డబ్బు వంటి భౌతిక వస్తువులు మీకు లభించనప్పుడు మీరు ఎలా భావిస్తారు మరియు ప్రవర్తిస్తారు?
 2. మీరు ఎలా వ్యవహరించాలనుకుంటున్నారో వ్యక్తులు మీతో వ్యవహరించనప్పుడు మీరు ఎలా భావిస్తారు మరియు ప్రవర్తిస్తారు?
 3. మీకు మరింత “స్పేస్” అవసరమని భావించి, దాన్ని పొందలేనప్పుడు మీరు ఎలా భావిస్తారు మరియు ప్రవర్తిస్తారు?
 4. మీరు ఇతరుల నుండి ప్రశంసలు, ఆమోదం లేదా భావోద్వేగ మద్దతును కోరుకున్నప్పుడు మీరు ఎలా భావిస్తారు మరియు ప్రవర్తిస్తారు, కానీ దానిని పొందకపోతే?

అధికార గణాంకాలు

 1. అధికార వ్యక్తులతో మీ జీవితంలోని సంబంధాలను సమీక్షించండి. అధికార వ్యక్తుల గురించి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో మరియు మీరు వారితో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నారో మీరు ఏ నమూనాలను గమనిస్తారు?
 2. మనం ఎంచుకునే వారికి (ఉదా. ఆధ్యాత్మిక గురువు) మరియు పరిస్థితుల ద్వారా మనం పొందే వారికి (ఉదా. తల్లిదండ్రులు) మధ్య అధికార వ్యక్తులతో సంబంధాలలో తేడా ఏమిటి?
 3. మీరు నియమాలు మరియు నిర్మాణంతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నారు? ఇది పాఠశాల, పని నిబంధనలు అని ఆలోచించండి ఉపదేశాలు.
 4. శిక్షణ కోసం నియమాలు మరియు మార్గదర్శకాల మధ్య తేడా ఏమిటి?

అబద్ధం

 1. అబద్ధాలు చెప్పే విషయంలో మీ జీవితాన్ని సమీక్షించుకోండి. “పెద్ద” అబద్ధాలను గమనించండి: మనం ఎవరికి అబద్ధం చెబుతాము, దేని గురించి అబద్ధం చెబుతాము. మీరు ఏవైనా నమూనాలను గమనించారా?
 2. మీకు ఏయే విధాలుగా దాపరికం ఉంది-మంచి ఉద్దేశ్యంతో ఎవరైనా తప్పును ఎత్తిచూపారు మరియు మీరు దానిని తిరస్కరించారా?
 3. మీకు ఏయే విధాలుగా ప్రెటెన్షన్ ఉంది-మీకు లేనప్పుడు మంచి లక్షణాలు ఉన్నట్లు నటించడం
 4. మీరు ఏయే మార్గాల్లో అసహనం కలిగి ఉన్నారు-మీ ప్రతికూల లక్షణాలను దాచడం.
 5. మీ జీవితంలో దాచడం, నెపం మరియు అసమానతలను ఏది ఫీడ్ చేస్తుంది? ఈ మూడింటి వెనుక దాగి ఉన్నది ఏమిటి?

మిమ్మల్ని ఇతరులతో పోల్చుకోవడం

 1. మిమ్మల్ని మీరు ఎవరితో పోల్చుకుంటారు? మిమ్మల్ని మీరు ఏయే మార్గాల్లో పోల్చుకుంటారు; డబ్బు, హోదా, జ్ఞానం? మీరు ఎలా ర్యాంక్ చేస్తారు?
 2. అది మీ గురించి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
 3. ఇది మిమ్మల్ని ఇతరులకు సంబంధించి ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది? మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు?
 4. ఈ ట్రెండ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి మీకు ఏ ఆలోచనలు ఉన్నాయి?

ఆందోళన

 1. ఆందోళనకు మీ నిర్వచనం ఏమిటి? మీరు ఆత్రుతగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది?
 2. ఎలాంటి వ్యక్తులు లేదా పరిస్థితులు మిమ్మల్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తాయి?
 3. మీరు మీ ఆందోళనను ఎలా వ్యక్తం చేస్తారు? ఇది మీ ప్రసంగాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు?
 4. మీ ఆందోళనను నిర్వహించడానికి మీకు ఏ ఆలోచనలు ఉన్నాయి?

మంచి గుణాలు

 1. మీ మంచి లక్షణాలు ఏమిటి? ఐదు జాబితా
 2. మీరు ఈ లక్షణాలను ఎలా పెంచుకున్నారు? కొంతమంది వ్యక్తులు వాటిని అభివృద్ధి చేయమని లేదా ఈ లక్షణాలను మోడల్ చేయమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించారా?
 3. మీరు భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్న కొన్ని మంచి లక్షణాలు ఏవి (వాటిని సానుకూలంగా చెప్పండి)?
 4. మీరు ఆ లక్షణాలను ఎలా అభివృద్ధి చేసుకుంటారు?

స్నేహం

 1. స్నేహితులను ఎన్నుకోవడంలో మీరు ఏ లక్షణాలను చూస్తారు? వారికి మిమ్మల్ని ఆకర్షించేది ఏమిటి?
 2. మీ స్నేహితులు మిమ్మల్ని సానుకూలంగా మరియు ప్రతికూలంగా ఎలా ప్రభావితం చేసారు?
 3. కాలక్రమేణా మీ స్నేహాలు ఎలా మారాయి?
 4. స్నేహంలో మీరు అనుభవించే కష్టమైన అంశాలు ఏమిటి?
 5. మీరు ఇతరులకు మంచి స్నేహితుడిగా ఎలా ఉండగలరు?

మత్తుపదార్థాలు

 1. మత్తుపదార్థాలు-మద్యం, పొగాకు మరియు వినోద మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం గురించి జీవిత సమీక్ష చేయండి. వీటిలో దేనినైనా ఉపయోగించటానికి ప్రేరణ ఏమిటి?
 2. స్వీయ మరియు ఇతరులపై ప్రభావం ఏమిటి?
 3. మద్యపానం మరియు/లేదా మాదకద్రవ్యాలు ఒక గుర్తింపును సృష్టించేందుకు మీకు ఎలా సహాయపడింది?
 4. మిమ్మల్ని ఆపడానికి కారణమేమిటి?
 5. ఏ ఇతర ప్రవర్తనలు మీకు వ్యసనంగా లేదా విధ్వంసకరంగా ఉంటాయి?

సన్యాస జీవితం

 1. మీరు నియమిస్తే కుటుంబ సభ్యుల స్పందన ఎలా ఉంటుంది?
 2. వారి ప్రతిచర్యలలో ఏదైనా మీ బటన్‌లను పుష్ చేస్తుందా? ఏవి?
 3. మీ బటన్‌లతో నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించడానికి మీకు ఏ ఆలోచనలు ఉన్నాయి?
 4. మీ కుటుంబం మరియు స్నేహితుల భయాలు మరియు ఆందోళనలను మీరు ఎలా పోగొట్టగలరు?
 5. ఇతరుల నుండి సాధ్యమయ్యే వ్యాఖ్యలతో మీరు పబ్లిక్‌గా ఎలా భావిస్తారు (ఉదా., వస్త్రాలు ధరించడం మరియు తల గుండు చేయడం)?
 6. కుటుంబంలో మరియు సమాజంలో మీ మారిన పాత్ర గురించి మీకు ఏ ప్రశ్నలు లేదా ఆందోళనలు ఉన్నాయి?

కెరీర్

 1. మీకు కెరీర్ అంటే ఏమిటి? మీ కెరీర్ మీ గుర్తింపుకు ఎలా సరిపోతుంది లేదా గుర్తింపును ఎలా సృష్టిస్తుంది?
 2. కెరీర్ కలిగి ఉండటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ప్రతికూలతలు ఏమిటి?
 3. కెరీర్ గురించి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
 4. ఒక వృత్తిని వదులుకోవడం గురించి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సన్యాస? అది మీ గుర్తింపు, స్వతంత్ర వ్యక్తి అనే మీ భావన మొదలైనవాటిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది.

లైఫ్

 1. మీరు ఒకే వ్యక్తి అయితే బాహ్య పరిస్థితులన్నీ మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారో ఊహించుకోండి-మీకు పరిపూర్ణ సంసార జీవితం ఉంది.
 2. 90 ఏళ్ల వయసులో మీరు చనిపోబోతున్నప్పుడు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మీ మైండ్‌స్ట్రీమ్‌లో ఏ కర్మ విత్తనాలు మరియు అలవాటు నమూనాలు ఉన్నాయి?
 3. మీరు ఒక వ్యక్తిగా నియమింపబడి జీవించారని ఊహించుకోండి సన్యాస.
 4. 90 ఏళ్ల వయసులో మీరు చనిపోబోతున్నప్పుడు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మీ మైండ్‌స్ట్రీమ్‌లో ఏ కర్మ విత్తనాలు మరియు అలవాటు నమూనాలు ఉన్నాయి?
పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్

పూజనీయ చోడ్రాన్ మన దైనందిన జీవితంలో బుద్ధుని బోధనల యొక్క ఆచరణాత్మక అనువర్తనాన్ని నొక్కిచెప్పారు మరియు పాశ్చాత్యులు సులభంగా అర్థం చేసుకునే మరియు ఆచరించే మార్గాల్లో వాటిని వివరించడంలో ప్రత్యేకించి నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. ఆమె తన వెచ్చని, హాస్యభరితమైన మరియు స్పష్టమైన బోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె భారతదేశంలోని ధర్మశాలలో క్యాబ్జే లింగ్ రింపోచేచే 1977లో బౌద్ధ సన్యాసినిగా నియమితులయ్యారు మరియు 1986లో ఆమె తైవాన్‌లో భిక్షుని (పూర్తి) దీక్షను పొందింది. ఆమె పూర్తి బయోని చదవండి.