Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

మార్గదర్శక ధ్యానంతో 1000-సాయుధ చెన్రెజిగ్ దేవత సాధన

మార్గదర్శక ధ్యానంతో 1000-సాయుధ చెన్రెజిగ్ దేవత సాధన

ధ్యానం 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ (డౌన్లోడ్)

విజువలైజేషన్

నా ముందు ఉన్న ప్రదేశంలో 1000-చేతుల చెన్‌రిజిగ్ యొక్క దివ్య రూపం ఉంది, అతను అన్ని అనంతమైన బుద్ధుల కరుణా జ్ఞానానికి స్వరూపుడు. అతను కమలం మరియు చంద్రుని సీటుపై నిలబడి ఉన్నాడు. తన శరీర తెల్లని కాంతి, యవ్వన స్వభావం మరియు అద్భుతమైన ఆభరణాలతో అలంకరించబడి ఉంటుంది.

అతనికి పదకొండు ముఖాలు ఉన్నాయి. అతని భుజాలపై ఉన్న ముగ్గురిలో, అతని మధ్య ముఖం తెలుపు, కుడి ఆకుపచ్చ మరియు ఎడమ ఎరుపు. వాటి పైన, అతని మధ్య ముఖం ఆకుపచ్చ, కుడి ఎరుపు మరియు ఎడమ తెలుపు. వాటి పైన, అతని మధ్య ముఖం ఎరుపు, కుడి తెలుపు మరియు ఎడమ ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది. వాటి పైన నిటారుగా నిలబడి ఉన్న పసుపు జుట్టుతో కోపంతో కూడిన ముదురు నీలం ముఖం ఉంది. దాని పైభాగంలో అమితాభా తల ఎర్రగా ఉంటుంది బుద్ధ, శాంతియుతంగా మరియు నవ్వుతూ.

చెన్‌రిజిగ్ యొక్క మొదటి రెండు చేతులు అతని గుండె వద్ద ఉన్నాయి, అరచేతులు కలిసి, కోరికను నెరవేర్చే రత్నాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాయి. అతని కుడి వైపున, రెండవ చేతి క్రిస్టల్ రోసరీని కలిగి ఉంది, నాకు పఠించమని గుర్తుచేస్తుంది మంత్రం. మూడవ చేయి సాక్షాత్కారాలను ఇచ్చే సంజ్ఞలో ఉంది మరియు దాని నుండి అమృతపు వర్షం కురిసి, ఆకలితో ఉన్న దయ్యాల ఆకలి మరియు దాహాన్ని నయం చేస్తుంది. నాల్గవ చేతిలో ధర్మ చక్రం ఉంటుంది.

అతని ఎడమవైపు, రెండవ చేతి బంగారు తామరపువ్వును కలిగి ఉంది, ఇది మట్టి నుండి పుట్టినప్పటికీ స్వచ్ఛమైన పువ్వులు. మూడవ చేతి తన కరుణామయ జ్ఞానం యొక్క అమృతాన్ని కలిగి ఉన్న ఒక జాడీని కలిగి ఉంది. నాల్గవది విల్లు మరియు బాణాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది నాలుగు ప్రతికూల శక్తుల ఓటమిని సూచిస్తుంది. మిగతా 992 చేతులు అత్యధిక సాక్షాత్కారాలను ఇచ్చే సంజ్ఞలో ఉన్నాయి. ఒక జింక చర్మం అతని ఎడమ భుజంపై కప్పబడి ఉంటుంది, ఇది శాంతియుతమైన, కరుణతో కూడిన జ్ఞానం ద్వారా ద్వేషాన్ని పూర్తిగా అధిగమించిందని సూచిస్తుంది.

ఆశ్రయం పొందడం మరియు పరోపకార ఉద్దేశాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం (బోధిచిత్త)

I ఆశ్రయం పొందండి నేను మేల్కొనే వరకు బుద్ధ, ధర్మం మరియు సంఘ. మెరిట్ ద్వారా నేను దాతృత్వం మరియు ఇతర నిమగ్నం ద్వారా సృష్టించడానికి సుదూర పద్ధతులు, అన్ని జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు నేను బుద్ధత్వాన్ని పొందగలను. (మీ హృదయ లోతు నుండి మూడు సార్లు పఠించండి.)

నాలుగు అపరిమితమైనవి

జీవులందరూ పక్షపాతం లేకుండా సమదృష్టితో ఉంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అటాచ్మెంట్ మరియు కోపం. వారు ఈ విధంగా ఉండనివ్వండి. నేను వారిని ఈ విధంగా ఉండేలా చేస్తాను. గురు చెన్‌రెజిగ్, దయచేసి నన్ను అలా చేయగలిగేలా ప్రేరేపించండి.

అన్ని జీవులకు ఆనందం మరియు దాని కారణాలు ఉంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. వారు వీటిని కలిగి ఉండనివ్వండి. నేను వారికి వీటిని కలిగిస్తాను. గురు చెన్‌రెజిగ్, దయచేసి నన్ను అలా చేయగలిగేలా ప్రేరేపించండి.

అన్ని జీవులు బాధలు మరియు దాని కారణాల నుండి విముక్తి పొందినట్లయితే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. వారు స్వేచ్ఛగా ఉండనివ్వండి. నేను వారికి స్వేచ్ఛనిస్తాను. గురు చెన్‌రెజిగ్, దయచేసి నన్ను అలా చేయగలిగేలా ప్రేరేపించండి.

అన్ని జీవులు ఉన్నత పునర్జన్మ మరియు విముక్తి యొక్క అద్భుతమైన నుండి ఎప్పటికీ విడిపోకపోతే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆనందం. వారు ఎప్పటికీ విడిపోకూడదు. నేను వారిని ఎన్నటికీ విడిపోకుండా చేస్తాను. గురు చెన్‌రెజిగ్, దయచేసి నన్ను అలా చేయగలిగేలా ప్రేరేపించండి.

ఏడు అవయవాల ప్రార్థన

భక్తిపూర్వకంగా నాతో సాష్టాంగ ప్రణామం చేస్తున్నాను శరీర, వాక్కు మరియు మనస్సు,
మరియు ప్రతి రకం యొక్క ప్రస్తుత మేఘాలు సమర్పణ, అసలు మరియు మానసికంగా రూపాంతరం చెందింది.
ప్రారంభం లేని సమయం నుండి సేకరించిన నా విధ్వంసక చర్యలన్నింటినీ నేను అంగీకరిస్తున్నాను,
మరియు అన్ని పవిత్ర మరియు సాధారణ జీవుల సద్గుణాలలో సంతోషించండి.
దయచేసి చక్రీయ ఉనికి ముగిసే వరకు అలాగే ఉండండి,
మరియు బుద్ధి జీవులకు ధర్మ చక్రం తిప్పండి.
నేను నా మరియు ఇతరుల యొక్క అన్ని ధర్మాలను గొప్ప మేల్కొలుపుకు అంకితం చేస్తున్నాను.

మండల సమర్పణ

పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించబడిన ఈ నేల, పూలు విరిసిన,
మేరు పర్వతం, నాలుగు దేశాలు, సూర్యచంద్రులు,
గా ఊహించారు బుద్ధ భూమి మరియు మీకు ఇచ్చింది
సమస్త ప్రాణులు ఈ స్వచ్ఛమైన భూమిని ఆనందించండి.

యొక్క వస్తువులు అటాచ్మెంట్, విరక్తి మరియు అజ్ఞానం-స్నేహితులు, శత్రువులు మరియు అపరిచితులు, నా శరీర, సంపద మరియు ఆస్వాదనలు-నేను వీటిని ఎలాంటి నష్టం లేకుండా అందిస్తున్నాను. దయచేసి వాటిని ఆనందంతో అంగీకరించండి మరియు నన్ను మరియు ఇతరులను వాటి నుండి విముక్తి పొందేలా ప్రేరేపించండి మూడు విషపూరిత వైఖరి.

అమలు గురు రత్న మండలకం నిర్యా తయామి

అభ్యర్థన ప్రార్థన

ఓ ఆర్య కరుణామయ నేత్రుడు
కరుణ యొక్క నిధి ఎవరు,
నేను నిన్ను అభ్యర్థిస్తున్నాను, దయచేసి నా మాట వినండి,
దయచేసి నన్ను, తల్లులు మరియు తండ్రులకు మార్గనిర్దేశం చేయండి
మొత్తం ఆరు రంగాలలో త్వరగా విముక్తి పొందాలి
సంసార మహా సముద్రం నుండి.
నేను విస్తారమైన మరియు లోతైన అభ్యర్థిస్తున్నాను
అసమానమైన మేల్కొలుపు మనస్సు పెరగవచ్చు.
నీ కన్నీటితో గొప్ప కరుణ,
దయచేసి అన్ని కర్మలను మరియు మాయను శుభ్రపరచండి.
దయచేసి మీ కరుణతో నడిపించండి
నేను మరియు క్షేత్రాలకు వలస వచ్చినవారు ఆనందం.
దయచేసి అమితాభా మరియు చెన్రెజిగ్
నా జీవితమంతా సద్గుణ స్నేహితులుగా ఉండండి.
మోసం లేని స్వచ్ఛమైన మార్గాన్ని బాగా చూపించు
మరియు త్వరగా మమ్మల్ని చేర్చండి బుద్ధయొక్క రాష్ట్రం.

ధ్యానం ఆలోచన పరివర్తన యొక్క ఎనిమిది పద్యాలు

(ప్రతి శ్లోకాన్ని మీరు చదివేటప్పుడు ఆలోచించండి మరియు దానిని మీ జీవితానికి అన్వయించండి.)

 1. జ్ఞానోదయం పొందాలనే ఆలోచనతో
  సమస్త ప్రాణుల క్షేమం కొరకు,
  కోరికలు తీర్చే ఆభరణం కంటే విలువైనవారు ఎవరు,
  వాటిని ప్రియంగా ఉంచుకుని నిరంతరం సాధన చేస్తాను.
 2. నేను ఇతరులతో కలిసి ఉన్నప్పుడు
  నన్ను నేను అందరికంటే తక్కువవాడిగా చూడటం సాధన చేస్తాను,
  మరియు నా గుండె యొక్క చాలా లోతు నుండి
  నేను గౌరవంగా ఇతరులను ఉన్నతంగా ఉంచుతాను.
 3. అన్ని చర్యలలో నేను నా మనస్సును పరిశీలిస్తాను
  మరియు కలతపెట్టే వైఖరి తలెత్తిన క్షణం,
  నాకు మరియు ఇతరులకు ప్రమాదం
  నేను గట్టిగా ఎదుర్కొంటాను మరియు దానిని నివారిస్తాను.
 4. నేను చెడ్డ స్వభావం గల వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు
  ప్రతికూల శక్తి మరియు తీవ్రమైన బాధలతో ఎవరు మునిగిపోతారు,
  నేను అలాంటి అరుదైన వ్యక్తిని కలిగి ఉంటాను, ప్రియమైన
  నాకు విలువైన నిధి దొరికినట్లు.
 5. ఇతరులు, అసూయతో,
  దుర్వినియోగం, అపవాదు మొదలైనవాటితో నన్ను దుర్వినియోగం చేయండి,
  ఓటమిని అంగీకరించి సాధన చేస్తాను
  మరియు సమర్పణ వారికి విజయం.
 6. ఎవరైనా నేను ప్రయోజనం పొందినప్పుడు
  మరియు నేను వీరిలో గొప్ప నమ్మకాన్ని ఉంచాను
  నన్ను చాలా బాధిస్తుంది,
  ఆ వ్యక్తిని నా అత్యున్నత గురువుగా చూడటం సాధన చేస్తాను.
 7. సంక్షిప్తంగా, నేను ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా అందిస్తాను
  అన్ని జీవులకు ప్రతి ప్రయోజనం మరియు ఆనందం, నా తల్లులు.
  నేను రహస్యంగా నాపైనే తీసుకుంటాను
  వారి అన్ని హానికరమైన చర్యలు మరియు బాధలు.
 8. ఈ పద్ధతులు ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనల మరకలతో అపవిత్రం కాకుండా,
  అన్నింటినీ గ్రహించడం ద్వారా విషయాలను భ్రమగా,
  సమస్త ప్రాణులను విడిపించాలనే పట్టుదల లేకుండా సాధన చేస్తాను
  కలవరపెట్టే లొంగని మనస్సు యొక్క బంధం నుండి మరియు కర్మ.

శుద్దీకరణ మరియు ప్రేరణ పొందడం

Chenrezig ఇప్పుడు మీ తలపైకి వస్తుంది, మీరు అదే దిశను ఎదుర్కొంటున్నారు. చెన్‌రిజిగ్ మీ చుట్టూ కూర్చున్న అన్ని జీవుల తలలపై కూడా కనిపిస్తాడు. ప్రతి చెన్రెజిగ్ యొక్క గుండె వద్ద ఒక లోటస్ మరియు ఫ్లాట్ మూన్ డిస్క్ ఉన్నాయి. చంద్రుని మధ్యలో నిలబడి విత్తనం-అక్షరం HRI, చెన్రెజిగ్ యొక్క సర్వజ్ఞుడైన జ్ఞానం మరియు కరుణ యొక్క సారాంశం. దీని చుట్టూ దీర్ఘకాల అక్షరాలు ఉన్నాయి మంత్రం, మరియు దీని లోపల ఆరు అక్షరాల అక్షరాలు ఉంటాయి మంత్రం. అన్నీ ప్రకాశించే కాంతితో తయారు చేయబడ్డాయి.

మంత్రాలు మరియు HRI నుండి చాలా తెల్లని కాంతి మరియు అమృతం, చెన్‌రిజిగ్ యొక్క ఆనందకరమైన సర్వజ్ఞుడైన మనస్సు యొక్క స్వభావం, మీ మొత్తం నాడీ వ్యవస్థను విస్తరించి, మీలోకి ప్రవహిస్తుంది. వారు అన్ని బాధలను, ప్రతికూల ముద్రలను పూర్తిగా శుద్ధి చేస్తారు కర్మ, వ్యాధులు మరియు అస్పష్టతలు. పూర్తిగా స్వచ్ఛంగా మరియు ఆనందంగా అనుభూతి చెందండి. కాంతి మరియు మకరందం కూడా మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క దశల యొక్క అన్ని సాక్షాత్కారాలను, ముఖ్యంగా చెన్రెజిగ్ యొక్క ప్రేమ, కరుణ మరియు వివేకంతో నింపుతాయి.

అదేవిధంగా, అన్ని జీవుల కిరీటాలపై చెన్‌రెజిగ్‌ల నుండి కాంతి మరియు అమృతం వాటిలోకి ప్రవహిస్తుంది, అన్ని ప్రతికూలతలను మరియు అస్పష్టతలను శుద్ధి చేస్తుంది మరియు జ్ఞానోదయానికి మార్గం యొక్క అన్ని సాక్షాత్కారాలతో వారిని ప్రేరేపిస్తుంది. (దీర్ఘంగా పారాయణం చేస్తున్నప్పుడు ఈ విజువలైజేషన్ చేయండి మంత్రం ఆపై ఆరు అక్షరాలు మంత్రం.)

దీర్ఘ మంత్రం

నమో రత్న త్రయాయ/ నమో ఆర్య జ్ఞాన సాగర/ బేరోత్సన బుహ రద్జాయ/ తతాగతాయ/ అర్హతే/ సమ్యక్షం బుద్ధాయ/ నమో సర్వ తతగతేభ్యే/ అర్హతేభ్యే/ సమ్యక్షం బుద్ధేభ్యే/ నమో ఆర్య అవలోకితే/ భోధియ/ శోరయ/ శోరయ/ తాహూనియ/ శోరయ/ శోరయా / దిరి దిరి/ దురు దురు/ ఇట్టే వాటే/ త్సాలే త్సాలే/ పార్ట్‌సేల్ పార్ట్‌సేల్/ కుసుమే కుసుమే వేర్/ ఇహ్లీ మిలి/ టిసిటి డిజోలా/ అహపనాయే సోహా/

ఆరు అక్షరాల మంత్రం

ఓం మణి పద్మే హమ్

శోషణ

ఆలోచించండి: "నేను నా జీవితాన్ని అర్ధవంతమైన రీతిలో జీవిస్తాను మరియు అన్ని జీవుల ప్రయోజనం కోసం మేల్కొలుపును పొందాలనే ప్రేరణతో అన్ని చర్యలను చేస్తాను." మీకు ఇంత గొప్ప ఉద్దేశం ఉన్నందున, చెన్‌రెజిగ్ చాలా సంతోషించాడు. అతను తెల్లటి కాంతిలో కరిగి మీ హృదయంలోకి శోషిస్తాడు.

చెన్‌రిజిగ్ మీలోకి ప్రవేశించడం ద్వారా, మీ మనస్సు స్వభావాన్ని పొందుతుంది గొప్ప కరుణ, ప్రేమపూర్వక దయ, మరియు బోధిచిట్ట. మీ శరీర కాంతితో నిండి ఉంటుంది మరియు క్రిస్టల్ లాగా చాలా స్వచ్ఛంగా మరియు స్పష్టంగా మారుతుంది. కాసేపు దీనిపై దృష్టి పెట్టండి.

అన్ని చైతన్య జీవుల తలలపై ఉన్న చెన్‌రిజిగ్‌లు కాంతిలోకి కరుగుతాయి, వాటిలోకి శోషించబడతాయి మరియు దీవించమని వాటిని మేల్కొలుపుకు క్రమంగా మార్గంలో అభివృద్ధి చేయవచ్చు.

అంకితం

ఈ యోగ్యత వల్ల మనం త్వరలో రావచ్చు
మేల్కొన్న చెన్రెజిగ్ స్థితిని పొందండి
తద్వారా మనం విముక్తి పొందగలము
అన్ని జ్ఞాన జీవులు వారి బాధల నుండి.

మే విలువైన బోధి మనస్సు
ఇంకా పుట్టలేదు మరియు పెరుగుతాయి.
ఆ జన్మకు క్షీణత లేదు
కానీ ఎప్పటికీ పెంచండి.

భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్ కాలాలలో నేను మరియు ఇతరులు కూడబెట్టిన పుణ్యం వల్ల, ఎవరైనా నన్ను కేవలం చూసేవారు, వింటారు, జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు, తాకేవారు లేదా మాట్లాడేవారు ఆ క్షణంలో అన్ని బాధల నుండి విముక్తి పొంది, శాశ్వతంగా సుఖంగా ఉంటారు.

అన్ని పునర్జన్మలలో, నేను మరియు అన్ని జీవులు మంచి కుటుంబంలో జన్మించాలని, స్పష్టమైన జ్ఞానం మరియు గొప్ప కరుణ, అహంకారం లేకుండా ఉండండి మరియు మన ఆధ్యాత్మిక గురువుల పట్ల అంకితభావంతో ఉండండి మరియు లోపల ఉండండి ప్రతిజ్ఞ మరియు మన ఆధ్యాత్మిక గురువులకు కట్టుబాట్లు.

ఓ చెన్రెజిగ్, నువ్వు ఏ వేషంలో కనిపించినా, నీ పరివారం, నీ జీవితకాలం మరియు స్వచ్ఛమైన భూమి, నీ పేరు ఏదైనా అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది మరియు పవిత్రమైనది, నేను మరియు ఇతరులందరూ వీటిని మాత్రమే సాధించగలగాలి.

మీకు చేసిన ఈ స్తుతులు మరియు అభ్యర్థనల బలం ద్వారా, అన్ని రోగాలు, పేదరికం, పోరాటాలు మరియు కలహాలు శాంతింపజేయబడతాయి. నేను మరియు ఇతరులందరూ నివసించే లోకాలు మరియు దిక్కుల అంతటా ధర్మం మరియు సకల శుభాలు పెరుగుతాయి.

రోజు చేసే కార్యకలాపాలు

మీ రోజువారీ కార్యకలాపాలు చేస్తున్నప్పుడు, మీ గుండె వద్ద లేదా మీ తలపై ప్రకాశవంతమైన కాంతితో తయారు చేయబడిన ఒక చిన్న చెన్‌రిజిగ్‌ని విజువలైజ్ చేయండి మరియు గుర్తుంచుకోండి. చెన్‌రిజిగ్ మీరు చేసే లేదా చెప్పే ప్రతిదానికి సాక్షి అని ఆలోచించడం వల్ల ఇతరుల పట్ల మీ శ్రద్ధ మరియు కరుణ పెరుగుతుంది. మీరు ఇతర ఇంద్రియ ఆనందాలను తినేటప్పుడు లేదా ఆనందిస్తున్నప్పుడు, ఊహించుకోండి సమర్పణ వాటిని చెన్రెజిగ్. మీరు పొగిడినప్పుడల్లా, అహంకారం పొందడం కంటే, చెన్‌రిజిగ్‌ను ప్రశంసిస్తున్నారని అనుకోండి.

అతిథి రచయిత: సంప్రదాయం యొక్క సాధన