Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

బోధిసత్వ మార్గాలు మరియు మైదానాలు

బోధనల శ్రేణిలో భాగం శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం మూడవ దలైలామా ద్వారా, గ్యాల్వా సోనమ్ గ్యాత్సో. వచనం వ్యాఖ్యానం అనుభవ పాటలు లామా సోంగ్‌ఖాపా ద్వారా.

శుద్ధి చేసిన బంగారం సారాంశం 20 (డౌన్లోడ్)

అసలు బోధన ప్రారంభించే ముందు మన ప్రేరణను పెంపొందించుకుందాం. ధర్మాన్ని ఆచరించే అన్ని అవకాశాలతో కూడిన మన విలువైన మానవ జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నందుకు సంతోషిద్దాం. ఈ జీవితం ఎంతకాలం ఉంటుందో మనకు తెలియదు. ఇది చాలా త్వరగా ముగుస్తుంది, మాకు తెలియదు. మనం జీవించి ఉన్నప్పుడు మన జీవితాన్ని అర్ధవంతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే మనం చనిపోయే సమయంలో మనది శరీర మనతో రాదు, మన స్నేహితులు, బంధువులు మనతో రారు, మన డబ్బు, ఆస్తులు మన వెంట రావు, మన హోదా, పరువు రాదు. కాబట్టి మరణ సమయంలో మనతో పాటు వచ్చే ముఖ్యమైనది ఇప్పుడు చేయడం చాలా ముఖ్యం; మరియు అది మాది కర్మ మరియు మనం పెంచుకున్న మానసిక అలవాట్లు. పెంపొందించుకోవడానికి ఉత్తమమైన మానసిక అలవాట్లలో ఒకటి బోధిచిట్ట, ప్రేమగల కరుణామయుడు ఆశించిన అన్ని జీవుల ప్రయోజనం కోసం బుద్ధుడిని పొందడం. ఇప్పుడు దానిని ఉత్పత్తి చేద్దాం, మన మనస్సును దానితో అలవాటు చేసుకుందాం ఆశించిన, మరియు మనకు వీలైనంత వరకు దాని ప్రకారం జీవించండి. అప్పుడే మన జీవితం సార్థకమవుతుంది. మనకు దేవుడి భవిష్యత్తు జీవితం ఉంటుంది. మరియు భవిష్యత్తు జీవితంలో మనం కొనసాగి, సాధన చేస్తూ పూర్తి జ్ఞానోదయం పొందే మార్గంలో మనం పురోగమించగలుగుతాము. కాబట్టి సాగు చేయడానికి కొంత సమయం కేటాయించండి బోధిచిట్ట.

మేము చివరిసారి చేసిన కొన్ని బోధనలను కొంచెం సమీక్షించాలనుకుంటున్నాను. మీలో చాలా మంది ఇంతకు ముందు ఇలాంటి విషయాలు విని ఉండరని నేను అనుకుంటున్నాను—ఈ స్థాయి లోతులో జ్ఞానం. సంసారం నుండి విముక్తిని లక్ష్యంగా చేసుకునే సాధకుల గురించి గతసారి మేము వినేవారి మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కార మార్గాల గురించి మాట్లాడాము; వారు సంసారం నుండి విముక్తి కోసం కానీ పూర్తి బౌద్ధత్వం కోసం కాదు. మేము ఈ సందర్భంలో వారి మార్గాల గురించి మాట్లాడుతున్నాము సంఘ ఆభరణం. మేము ఆశ్రయం గురించి మాట్లాడుతున్నాము, కాబట్టి మేము మూడవ ఆభరణం ఆశ్రయం పొందండి లో ఉంది సంఘ. శ్రోతలు మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కారాల అభ్యాసం యొక్క సాక్షాత్కారాలు మరియు స్థాయిల గురించి వినడం మనకు కొంత ఆలోచనను ఇస్తుంది సంఘ మేము ఆశ్రయం పొందండి in. అప్పుడు మేము గురించి కూడా మాట్లాడతాము బోధిసత్వ మార్గాలు మరియు మైదానాలు ఎందుకంటే అది కూడా మాకు కొంత ఆలోచన ఇస్తుంది సంఘ మేము ఆశ్రయం పొందండి in. కానీ ఇది మనం ఏమి అవుతాము, మన మనస్సుకు ఏమి శిక్షణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము అనే దాని గురించి కూడా ఇది మనకు ఒక ఆలోచనను ఇస్తుంది, తద్వారా మనం మారవచ్చు మరియు మనల్ని మనం వాస్తవీకరించుకోవచ్చు.

వినేవారు మరియు ఒంటరిగా గ్రహించే వారితో ప్రారంభిద్దాం. వారి మార్గాల ద్వారా వారు ఎలా పురోగమిస్తారు అనేదానికి ఒక వివరణ ఎలా ఉందో వివరించడం నేను చివరిసారి ప్రారంభించాను సంస్కృత సంప్రదాయం మరియు పాలీ సంప్రదాయంలో ఇవ్వబడిన మరొక మార్గం. కాబట్టి నేను మార్గాన్ని సమీక్షిస్తాను సంస్కృత సంప్రదాయం మొదట, సరేనా?

శ్రోతలు మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కారాల మార్గాల సంస్కృత సంప్రదాయ వివరణ

ఇక్కడ, ఆ జీవులచే తొలగించబడిన బాధలు-వినేవారు మరియు ఒంటరిగా గ్రహించేవారు-అవి ప్రాథమికంగా తొమ్మిది స్థాయిలుగా విభజించబడ్డాయి; ఆపై ఆ స్థాయిలలో ప్రతి ఒక్కటి ఎనిమిది గ్రేడ్‌లను కలిగి ఉంటుంది. తొమ్మిది స్థాయిలు తొమ్మిది రంగాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి.

మొదటి రాజ్యం [తొమ్మిది రంగాలలో] కోరిక రాజ్యం. తదుపరి నాలుగు నాలుగు ఝానాలు, లేదా నాలుగు రూప-రాజ్య ధ్యాన స్థిరీకరణలు. ఆపై చివరి నాలుగు (ఇతర పదాలలో సంఖ్యలు 5-9) ధ్యాన స్థిరీకరణలు లేదా నిరాకార రాజ్యం యొక్క ధ్యాన శోషణలు. అప్పుడు ఆ [తొమ్మిది రాజ్యాలు] ఒక్కొక్కటి తొమ్మిది తరగతుల బాధలను కలిగి ఉంటాయి. మరియు బాధ యొక్క ఈ గ్రేడ్‌లు అవి మనస్సులో ఎంతగా నాటుకుపోయాయో అనే దాని ఆధారంగా కొలుస్తారు. సరే? కాబట్టి, దశలను దాటుతున్నప్పుడు ఒకరు ఏమి చేస్తున్నారు వినేవాడు మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కార మార్గం అంటే అవి గుడ్డను ఉతకడం లాంటివి మరియు మీకు తెలుసా, ఈ విభిన్న గ్రేడ్‌లను కడగడం, సరేనా? కాబట్టి మొత్తం 81 గ్రేడ్‌లు ఉన్నాయి-తొమ్మిది సార్లు తొమ్మిది.

ఇప్పుడు, ఈ మార్గంలో ప్రజలు నాలుగు ప్రాథమిక దశలు ఉన్నాయి వినేవాడు లేదా ఒంటరిగా గ్రహించేవాడు] ద్వారా వెళ్ళు. మొదటిది స్ట్రీమ్-ఎంట్రీ అంటారు; రెండవది, ఒకసారి తిరిగి వచ్చేవాడు; మూడవది తిరిగి రానిది; మరియు నాల్గవది అర్హత్. మరియు వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి, ఒక అంతరాయం లేని మార్గాన్ని మరియు విముక్తి పొందిన మార్గాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతరాయం లేని మార్గం ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంది శూన్యతను గ్రహించే జ్ఞానం ఆ స్థాయి బాధతో పోరాడుతోంది, మరియు కష్టాలు యుద్ధంలో ఓడిపోతాయి, కానీ యుద్ధం నిరంతరాయమైన మార్గంలో కొనసాగుతోంది. ఆపై వెంటనే ఆ వ్యక్తి విముక్తి మార్గం అని పిలవబడే మార్గంలోకి వెళతాడు, అక్కడ వారు ఆ స్థాయి అపవిత్రతలను తొలగించడంలో విజయం సాధించారు. ఆ రెండు దారులూ శూన్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా గుర్తిస్తున్నాయి. ఇది కేవలం ఒకరు బాధలతో పోరాడే ప్రక్రియలో [అంతరాయం లేని మార్గంలో ఉన్న వ్యక్తి]; మరియు మరొకరు ఆ స్థాయి బాధలను [విముక్తి మార్గంలో ఉన్న వ్యక్తి] తొలగించడంలో ఇప్పటికే విజయం సాధించారు. ఆ స్థాయి [విముక్తి మార్గం] ఉన్న వ్యక్తికి ఆ నిజమైన విరమణలు ఉంటాయి. నిజమైన విరమణలు అంటే ఆ బాధల పొరను శాశ్వతంగా తొలగించడం అంటే అవి మళ్లీ తిరిగి రాని విధంగా.

స్ట్రీమ్-ఎంట్రీలో అప్రోచర్లు మరియు కట్టుబడి ఉన్నవారు (మరియు పొందిన బాధలు)

స్ట్రీమ్-ఎంటర్ [స్థాయి]కి చేరుకుంటున్న లేదా ప్రవేశిస్తున్న వ్యక్తి, వారు సంపాదించిన బాధలను తొలగిస్తున్నారు. వివిధ తత్వాలు, తప్పుడు తత్వాలు, సరికాని మనస్తత్వాల నుండి మనం నేర్చుకున్న బాధలు. వారు బాధల యొక్క చాలా స్థూల స్థాయి, అందుకే వారు ముందుగా తొలగించబడ్డారు. ఆపై, స్ట్రీమ్-ఎంట్రీ స్థాయికి కట్టుబడి ఉన్న ఎవరైనా ఆ సంపాదించిన బాధలను తొలగించారు. సరే? అప్పుడు, వ్యక్తి సాధన చేస్తూనే ఉంటాడు మరియు మళ్లీ, వారు ఎల్లప్పుడూ శూన్యం గురించి ధ్యానం చేస్తున్నారు. వారి సాక్షాత్కారం శూన్యం.

స్ట్రీమ్-ఎంట్రీని పొందిన ఎవరైనా, స్ట్రీమ్-ఎంట్రీలో నిమగ్నమై ఉన్నవారు, వారు పూర్తి అర్హత్‌షిప్ పొందకముందే ఎక్కువ ఏడు సార్లు మానవులుగా లేదా దేవతలుగా పునర్జన్మ పొందుతారు. అంటే, వారు ఆ జీవితంలోనే సాధన చేయకపోతే మరియు అదే జీవితంలో ఒకసారి తిరిగి వచ్చేవారు మరియు తిరిగి రానివారు మరియు అర్హత్‌షిప్‌ను కొనసాగిస్తే, సరేనా?

ఒకసారి తిరిగి వచ్చేవారు మరియు అబిడర్స్-మరియు సహజమైన బాధలు (స్థాయిలు 1-6)

అభ్యాసకుడు ఒకసారి తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తికి చేరువైనప్పుడు వారు నిరంతరాయమైన మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మరియు వారు సహజసిద్ధమైన బాధల యొక్క మొదటి ఆరు గ్రేడ్‌లను తొలగించే ప్రక్రియలో ఉన్నారు. సరే? కాబట్టి 81లో మొదటి ఆరు [అంతర్గత బాధల గ్రేడ్‌లు] అవి తొలగించే ప్రక్రియలో ఉన్నాయి. మరియు ఇవన్నీ కోరికల రాజ్యానికి సంబంధించిన బాధలు. ఎందుకంటే గుర్తుంచుకోండి, కోరిక రాజ్యంలో తొమ్మిది [సహజమైన బాధల గ్రేడ్‌లు] ఉన్నాయి; ఆపై ప్రతి నాలుగు రూప రాజ్యాలు మరియు నాలుగు నిరాకార రాజ్యాలు ఒక్కొక్కటి తొమ్మిది [సహజమైన బాధల గ్రేడ్‌లు] కలిగి ఉంటాయి. సరే? [రీక్యాప్ చేయడానికి, తొమ్మిది రాజ్యాలు ఉన్నాయి; మరియు ప్రతి రాజ్యం తొమ్మిది గ్రేడ్‌ల సహజసిద్ధమైన బాధలను కలిగి ఉంటుంది, మొత్తం 81 గ్రేడ్‌ల సహజసిద్ధమైన బాధలు మొత్తం తొలగించబడతాయి.] ఆ వ్యక్తి సహజసిద్ధమైన బాధల యొక్క మొదటి ఆరు స్థాయిలను తొలగించిన తర్వాత, వారికి ఆ నిజమైన విరమణలు ఉంటాయి, ఆపై అవి ఒక ఒకసారి తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తిలో కట్టుబడి.

ఒక సారి తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తి కోరిక రాజ్యంలో [సహజమైన బాధ] మొదటి ఆరు స్థాయిలను తొలగించాడు; మరియు వారు కోరికల రాజ్యంలో గరిష్టంగా మరొకసారి మాత్రమే పునర్జన్మ పొందుతారు. వారు ఇకపై కోరికల రాజ్యం యొక్క దిగువ ప్రాంతాలలో పునర్జన్మ పొందరు. కాబట్టి వారి పునర్జన్మ బహుశా మానవుడిగా ఉండవచ్చు, బహుశా కోరిక రాజ్యంలో దేవుడిగా ఉండవచ్చు, అలాంటిదే. కానీ వారి సాక్షాత్కారం యొక్క లోతు కారణంగా వారు మరొకసారి మాత్రమే పునర్జన్మ పొందుతారు.

నాన్-రిటర్నర్ అప్రోచ్ మరియు అబిడర్-మరియు సహజమైన బాధలు (స్థాయిలు 7-9)

తిరిగి రాని వ్యక్తిని చేరుకునే వ్యక్తి కోరికల రాజ్యంలో ఏడవ, ఎనిమిదవ మరియు తొమ్మిదవ స్థాయి [సహజమైన] బాధలను తొలగిస్తాడు. వాటిని తొలగించడంలో వారు విజయం సాధించినప్పుడు, వారు తిరిగి రాని వ్యక్తి యొక్క విముక్తి మార్గానికి వెళతారు మరియు వారు తిరిగి రాని వారికి కట్టుబడి ఉంటారు. వారు కోరికల రాజ్యంలో మళ్లీ మళ్లీ జన్మించరు కాబట్టి వారిని తిరిగి రానివారు అని పిలుస్తారు. వారు మరొక రాజ్యంలో పునర్జన్మ పొందవచ్చు, లేదా ఆ జీవితంలోనే వారు నేరుగా వెళ్లి సాధన చేస్తూనే మరియు ఆ జీవితంలో అర్హులుగా మారవచ్చు.

అర్హత్‌షిప్‌లో చేరేవాడు మరియు కట్టుబడి ఉండటం-మరియు సహజమైన బాధలు (స్థాయిలు 10-81)

అర్హత్త్వానికి చేరువైన ఎవరైనా, వారు సహజసిద్ధమైన బాధ యొక్క పదవ నుండి ఎనభై ఒకటవ స్థాయిలను తొలగించే ప్రక్రియలో ఉన్నారు. కాబట్టి వారు శూన్యత గురించి ధ్యానం చేస్తున్నారు, ఈ మిగిలిన 72 స్థాయిల బాధల నుండి వారి మనస్సును శుభ్రపరచడానికి ఆ శూన్యత యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. అవి తొలగిపోయినప్పుడు, అన్ని బాధలు తొలగిపోతాయి మరియు ఆ వ్యక్తి అర్హతత్వానికి కట్టుబడి ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి చక్రీయ ఉనికి నుండి పూర్తిగా విముక్తి పొందాడు. వారు బాధాకరమైన అస్పష్టతలు, బాధలు మరియు వాటి విత్తనాలు మరియు వాటిని తొలగించారు కర్మ అది మనల్ని చక్రీయ అస్తిత్వంలో తిరిగేలా చేస్తుంది.

అయితే, ప్రకారం సంస్కృత సంప్రదాయం, వారు అభిజ్ఞా అస్పష్టతలను తొలగించలేదు. కాబట్టి ది సూక్ష్మ జాప్యాలు బాధలు మరియు ద్వంద్వ రూపాలు, అవి ఇంకా తొలగించబడలేదు, కాబట్టి అవి పూర్తిగా జ్ఞానోదయం పొందిన బుద్ధులు కాదు. కానీ వారు చక్రీయ ఉనికి నుండి విముక్తి పొందారు మరియు ఇకపై బాధల ప్రభావంతో పునర్జన్మ పొందరు కర్మ.

పాళీ సంప్రదాయం వినేవారి మరియు ఒంటరిగా గ్రహించేవారి మార్గాల వివరణ

ఐదు ఫెటర్‌ల రెండు సెట్లు తొలగించబడతాయి

పాళీ సంప్రదాయం వారు దాని ద్వారా ఎలా పురోగమిస్తుందో చూద్దాం-ఇది కొద్దిగా భిన్నమైన విధానం. కానీ ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ఎందుకంటే పాళీ సంప్రదాయం ఈ పురోగతిని వివరిస్తున్నందున ప్రతి స్థాయిలో తొలగించబడే కొన్ని నిర్దిష్ట బాధల యొక్క కొన్ని సంకెళ్లను ఇది మరింత ప్రత్యేకంగా సూచిస్తుంది.

స్ట్రీమ్-ఎంటర్‌గా మారిన ఎవరికైనా, వారు సంప్రదాయ రూపాలను అధిగమించారు, వారు చూస్తారు నియమాలు లేని, వారు మోక్షాన్ని చూస్తారు, వారు నిస్వార్థతను గ్రహించారు మరియు వారు మొదటి మూడు సంకెళ్లను తొలగించారు.

మూడు సంకెళ్లలో మొదటిది: మొదటిది నశించే సంకలనాల వీక్షణ. టిబెటన్‌లో దీనిని జిగ్తా అంటారు. నేను ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించడం మీరు విని ఉండవచ్చు. ఇది సమూహములలో ఉన్న ఒక స్వయాన్ని గ్రహించడం-పాళీ సంప్రదాయంలో ఇది ఎలా నిర్వచించబడింది.

స్ట్రీమ్-ఎంటర్ తొలగించిన రెండవ బంధం సందేహం. వారు సత్యాన్ని, అంతిమ స్వభావాన్ని చూశారు కాబట్టి వారు నశించే సముదాయాల వీక్షణను తొలగించగలిగారు-తద్వారా తప్పుడు "నేను" మరియు "నాది" నిర్మించడం తొలగించబడింది. సందేహం వారు నిర్వాణం యొక్క ఈ సంగ్రహావలోకనం కలిగి ఉన్నందున తొలగించబడగలిగారు మరియు వారికి లేదు సందేహం ఇకపై మార్గం గురించి, లేదా నిస్వార్థత గురించి, లేదా గురించి అంతిమ స్వభావం. దీనికి కారణం వారు తమ ప్రత్యక్ష అనుభవం నుండి అనుభవించినవే.

అలాగే వారు అత్యున్నతమైన నీతి మరియు ప్రవర్తనా విధానాలను కలిగి ఉన్న అభిప్రాయాన్ని కూడా తొలగించారు. ఏది మంచి నైతిక ప్రవర్తన మరియు ఏది కాదు, మరియు మార్గం ఏమిటి మరియు ఏది కాదు అనే దాని గురించి ప్రజలు చాలా గందరగోళంగా ఉన్న దృశ్యం. ఉదాహరణకు, చాలా తీవ్రమైన సన్యాస అభ్యాసాలు చేసే వ్యక్తులు, లేదా అగ్ని ద్వారా నడిచేవారు లేదా నీటిలో స్నానం చేసేవారు, తమ ప్రతికూలతను శుద్ధి చేస్తారని భావించేవారు. కర్మ, సరే? కాబట్టి ఆ అభిప్రాయం తొలగించబడింది, ఎందుకంటే మళ్లీ ఆ వ్యక్తి మోక్షాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూశాడు. ఇప్పుడు వారు మార్గం ఏమిటో పూర్తి నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు; అది అని మూడు ఉన్నత శిక్షణలు ఇంకా ఎనిమిది రెట్లు గొప్ప మార్గం. మళ్ళీ, ది తప్పు వీక్షణ మార్గం మరియు ప్రవర్తనా విధానాలు తొలగించబడ్డాయి.

వారు ఆ [బంధాన్ని] తొలగించిన తర్వాత, ఆ నిర్వాణం యొక్క సాక్షాత్కారంలో కొంత కాలం ఉంటారు; ఆపై వారు ఇప్పటికీ స్ట్రీమ్-ఎంటర్‌లుగా ఉన్నందున వారు బయటకు వస్తారు. వారు ధర్మ స్రవంతిలోకి ప్రవేశించారు కానీ వారి మోక్షం దీర్ఘకాలం కాదు. అప్పుడు వారు ఆ గ్రహింపు నుండి బయటకు వస్తారు; మరియు వారు తమ సమాధి [ఏకాగ్రత] లోతుగా, వారి జ్ఞానాన్ని మరింతగా పెంచుకుంటూ సాధన చేస్తూనే ఉంటారు. తరువాత వారు మళ్లీ విచ్ఛిన్నం చేసి మోక్షం గురించి మరొక ప్రత్యక్ష అవగాహన కలిగి ఉంటారు. ఆ సమయంలో వారు ఏ కొత్త బాధలను తొలగించరు కానీ వారి అటాచ్మెంట్ కు ఇంద్రియ కోరిక మరియు వారి చెడు సంకల్పం (లేదా వారి దుర్మార్గం)-ఆ రెండు మానసిక కారకాలు-సమూలంగా తగ్గాయి. వారు ఆ మోక్షం యొక్క సాక్షాత్కారం నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు వారు ఒకసారి తిరిగి వచ్చే దశలో ఉంటారు. మళ్ళీ, వారు కోరిక రాజ్యంలో మరొకసారి మాత్రమే పునర్జన్మ పొందుతారు.

ధ్యానం చేయడానికి ఆ జీవితంలోనే కొనసాగే ఎవరైనా-ఎందుకంటే, మీకు తెలుసా, ఒక వ్యక్తి ఒక జీవితంలో ఈ దశలన్నింటినీ దాటవచ్చు, మరొక వ్యక్తి వాటిని దాటడానికి అనేక జీవితాలను తీసుకోవచ్చు. సరే? కాబట్టి, ఎవరైనా ధ్యానం చేస్తారు మరియు వారు మళ్లీ మోక్షాన్ని తెలుసుకుంటారు, మరియు వారు తిరిగి రాని స్థితిని పొందినప్పుడు వారి మనస్సును సంకెళ్ల నుండి శుభ్రపరచడానికి దానిని ఉపయోగించడం కొనసాగిస్తారు. ఇప్పుడు వాటిని పూర్తిగా తొలగించారు ఇంద్రియ కోరిక మరియు చెడు సంకల్పం లేదా దుర్మార్గం. ఆ ఆలోచనలు మళ్లీ వారి మదిలో రావు. అది మంచిది కాదా? ఇక లేదు అటాచ్మెంట్ కోరికను గ్రహించడానికి; ఇకపై చెడు సంకల్పం లేదా దుర్మార్గం లేదా కోపం? వావ్, అది చాలా బాగుంది!

కాబట్టి వారు తిరిగి రానివారు అవుతారు. వారు ఇకపై కోరికల రాజ్యంలో జన్మించరు కాబట్టి వారిని తిరిగి రానివారు అని పిలుస్తారు. వారు ఆ జీవితంలో అర్హత్వానికి పురోగమించవచ్చు లేదా అలా చేయకపోతే, వారి తదుపరి జీవితంలో వారు ఐదుగురిలో ఒకదానిలో పునర్జన్మ పొందుతారు. స్వచ్ఛమైన భూములు నాల్గవ ఝానాలో. నాల్గవ రూప రాజ్యంలో ఐదు ఉన్నాయి స్వచ్ఛమైన భూములు, మరియు అవి తిరిగి రాని వారి కోసం పూర్తిగా రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి మరియు ఆ తర్వాత, వాటిలో పుట్టినప్పుడు వారు అయ్యే అర్హత్‌లు స్వచ్ఛమైన భూములు. అవి స్వచ్ఛమైన భూములు సాధన చేస్తున్న వ్యక్తుల కోసం వినేవాడు మరియు ఒంటరిగా గ్రహించే మార్గం. వాటి కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి స్వచ్ఛమైన భూములు అని బోధిసత్వాలు వెళ్తాయి. తిరిగి రాని వ్యక్తిగా ఉండటానికి మీరు మొదటి ఐదు సంకెళ్లను తొలగించారు. కాబట్టి తిరిగి రాని వ్యక్తి కోసం వారు (1) నశించే సంకలనాల వీక్షణను తొలగించారు, (2) భ్రమించారు సందేహం, (3) ది తప్పు వీక్షణ నైతిక ప్రవర్తన గురించి (నీతి మరియు ప్రవర్తనా విధానాల గురించి), మరియు (4) వారు ఇంద్రియ కోరికలను తొలగించారు మరియు (5) చెడు సంకల్పం కూడా.

తిరిగిరాని వ్యక్తి సాధన చేస్తూనే ఉన్నాడు. వారు తదుపరి ఐదు సంకెళ్లను పూర్తిగా తొలగించిన తర్వాత వారు అర్హత్‌షిప్‌కు చేరుకుంటారు. కాబట్టి పూర్తిగా తొలగించబడిన మరో ఐదు ఫెటర్‌లు ఉన్నాయి. వీటిలో మొదటిది "రూప రాజ్యంలో ఉనికి కోసం కోరిక" అని మరియు రెండవది "నిరాకార రాజ్యంలో ఉనికి కోసం కోరిక." కాబట్టి వారు ఆ సూక్ష్మమైనవన్నీ వదులుకున్నారు అటాచ్మెంట్ చక్రీయ ఉనికిలో ఉన్న ఆ పునర్జన్మలకు. వారు ఇప్పటికే గతంలో వదులుకున్నారు అటాచ్మెంట్ కోరికల రాజ్యంలో పునర్జన్మ పొందాలి, కాబట్టి ఇక్కడ వారు వదులుకుంటున్నారు అటాచ్మెంట్ పై రాజ్యాలలో పునర్జన్మ పొందాలి.

అర్హత్షిప్ సమయంలో వారు విడిచిపెట్టిన మూడవ సంకెడు అహంకారం. ఇది ఒక ప్రత్యేక రకమైన అహంకారం, దీనిని "నేను ఉన్నాను" అని పిలుస్తారు. ఇతడు, నీ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ నీకు ఆ స్పృహ ఉంది- “నేను ఉన్నాను,” “ఇదిగో ఉన్నాను!” అనే మనలోని అహంకారం మాత్రమే. మీకు తెలుసా, పెద్ద నేను, "నేను ఉనికిలో ఉన్నాను!" ఇలా, మనం ఉనికిలో ఉన్నందున మనం చాలా ముఖ్యమైనవి. అవునా? కాబట్టి, "నేను అనే అహంకారం" అప్పుడు నాల్గవ సంకెళ్ళు అశాంతి; ఇది చాలా సూక్ష్మమైన విరామం. ఆపై ఐదవది నాలుగు గొప్ప సత్యాల అజ్ఞానం. అర్హత్‌షిప్ యొక్క ఆ దశలో అది పూర్తిగా తొలగించబడింది.

పాళీ సంప్రదాయంలో మిగిలిన మరియు లేకుండా నిర్వాణం

పాళీ సంప్రదాయంలో ఆ వ్యక్తి అదే జీవితకాలంలో ఉన్నప్పుడే పొందుతాడు-అవి సాధించే దానిని "శేషంతో కూడిన మోక్షం" అంటారు. వారు ఇకపై బాధల ప్రభావంతో చక్రీయ ఉనికిలో జన్మించరు మరియు కర్మ, అందుకే దీన్ని మోక్షం అంటారు. కానీ అది మిగిలి ఉంది, ఎందుకంటే వారు పుట్టిన కలుషిత కంకరల మిగిలిన వాటిని ఇప్పటికీ కలిగి ఉన్నారు. ఉదాహరణకు, అర్హతత్వం పొందిన మానవుడు అనుకుందాం. బాగా, ది శరీర అతను లేదా ఆమె కలిగి ఉన్న సాధారణమైనది శరీర బాధల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడినది మనకు ఉంది మరియు కర్మ. సరే? కాబట్టి వారి వద్ద ఇంకా మిగిలి ఉంది శరీర వారి మనస్సు అర్హతత్వాన్ని పొందినప్పటికీ. అవునా? అందుకే శేషంతో కూడిన మోక్షం అంటారు.

అప్పుడు, ఆ అర్హత్ చనిపోయినప్పుడు, వారు "విశేషం లేకుండా మోక్షం" అని పిలవబడే దాన్ని పొందుతారు. ఆ సమయంలో కలుషిత కంకర పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. అప్పుడు, పాళీ సంప్రదాయంలో ఆ సమయంలో ఏమి జరుగుతుందో కొంత చర్చ జరుగుతుంది. ది బుద్ధ దాని గురించి నిజంగా స్పష్టంగా మాట్లాడలేదు-మీరు శేషం లేకుండా మోక్షం పొందినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది అనే దాని గురించి. కొంత మంది వ్యక్తులు కలుషిత సమ్మేళనాలు తొలగించబడ్డాయి కాబట్టి మోక్షం మాత్రమే మిగిలి ఉంది-మనస్సు యొక్క కొనసాగింపు లేదు. కానీ ఇతర వ్యక్తులు మనస్సు యొక్క కొనసాగింపు (లేదా సిట్టా, మనస్సుకు పాళీ మరియు సంస్కృత పదం) ఉందని చెప్పారు. మీరు 1950లలో లేదా 1960లలో మరణించిన చాలా ప్రసిద్ధ థాయ్ ధ్యానవేత్త ఉన్నారని మీకు నచ్చిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. అతని పేరు అజాన్ మున్ [అజాన్ మున్ భూరిదత్త థెరా, 1870–1949] మరియు మీరు అతని జీవిత చరిత్రను చదవగలరు; ఇది నిజంగా చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. అతను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు, తన స్వంత అనుభవం ద్వారా, అర్హత్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా స్పృహ మిగిలి ఉంటుందని అతను గ్రహించాడు. ఏమైనప్పటికీ, మీరు పాళీ సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ దశలను ఎలా గుండా వెళతారు, ఆ పది సంకెళ్లను పూర్తిగా తొలగిస్తారు.

బోధిసత్వ మార్గం

బోధిసత్వుని ఐదు మార్గాల ద్వారా పురోగమిస్తోంది

ఇప్పుడు నేను చేయాలనుకుంటున్నది దాని గురించి కొంచెం మాట్లాడటం బోధిసత్వ మార్గం. మేము వినేవారి గురించి మరియు ఒంటరిగా గ్రహించేవారి గురించి మాట్లాడాము. బోధిసత్వాలు కొంచెం భిన్నంగా పనులు చేస్తారు. అన్నింటిలో మొదటిది, వారి ప్రేరణ భిన్నంగా ఉంటుంది. అయితే లో ఎవరైనా వినేవాడు లేదా ఏకాంత సాక్షాత్కార మార్గం, వారి ప్రేరణ తమకు తాముగా విముక్తి పొందడం; a బోధిసత్వ పూర్తి జ్ఞానోదయం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే మీకు పూర్తి జ్ఞానోదయం ఉన్నప్పుడు మీరు అర్హత్‌షిప్‌లో కంటే చాలా ఎక్కువ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటారు. అలాగే బోధిసత్త్వులకు, వారి దృష్టి అంతా బుద్ధి జీవులకు గొప్ప ప్రయోజనం కలిగించడం మరియు జీవులను సంసారం నుండి విముక్తి చేయడంపైనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు పూర్తి జ్ఞానోదయంతో పొందే ఈ అదనపు సామర్థ్యాలన్నింటినీ వారు కలిగి ఉండాలని వారు కోరుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ అదనపు సామర్థ్యాలు తెలివిగల జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి మీరు చాలా ఎక్కువ పనిని చేయగలవు.

మీద ఉన్నవారు బోధిసత్వ యొక్క ప్రేరణతో మార్గం ప్రారంభమవుతుంది బోధిచిట్ట, కేవలం వారి స్వంత జ్ఞానోదయం కోసం ప్రేరణతో కాదు. ఆపై, ఐదు ఉన్నాయి బోధిసత్వ మార్గాలు. వాస్తవానికి ఐదు ఉన్నాయి వినేవాడు మరియు ఒంటరిగా గ్రహించే మార్గాలు కూడా, ప్రకారం సంస్కృత సంప్రదాయం, కానీ నేను వాటిని వివరించలేదు ఎందుకంటే మీరు ఇప్పటికే ఉన్నదాని కంటే నేను మిమ్మల్ని గందరగోళానికి గురిచేయకూడదనుకున్నాను! నేను ఎంత దయతో ఉన్నానో మీరు చూశారా? (ఎల్)

మా బోధిసత్వ ఐదు మార్గాలున్నాయి. అవి ఆకస్మికంగా ఉన్నప్పుడు సంచిత మార్గంలోకి ప్రవేశిస్తాయి బోధిచిట్ట. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా ఒక జ్ఞాన జీవిని చూసినప్పుడు, అది ఎవరు అయినప్పటికీ, మీ తక్షణ ప్రతిస్పందన, "నేను వారి ప్రయోజనం కోసం జ్ఞానోదయం పొందాలనుకుంటున్నాను." ఈ విధంగా మీరు రోజంతా తిరుగుతూ ఉంటారు మరియు మీరు అన్ని చైతన్య జీవులతో ఈ అద్భుతమైన పరస్పర అనుబంధాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. మీ మొత్తం దృష్టి, మీ మొత్తం విషయం మీరు ఏదైనా వివేకవంతమైన జీవిని చూసినప్పుడల్లా, మీకు తెలుసా, మీరు వారిని తీర్పు తీర్చడం లేదు మరియు వారు మీ కోసం ఏమి చేయగలరో మీరు ఆలోచించడం లేదు, మరియు బ్లా బ్లా బ్లా. కానీ మీ ఆలోచన ఒక్కటే, "నేను వారికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూర్చగలను?" మరియు ప్రత్యేకంగా, "ఈ చక్రీయ అస్తిత్వ గజిబిజి నుండి నేను వారిని ఎలా బయటకు తీసుకురాగలను?" ఇది కాదు, “నేను వారికి చాక్లెట్ లడ్డూలు ఇవ్వడం ద్వారా వారికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూర్చగలను,” మీకు తెలుసా, లేదా వారికి ఉద్యోగం ఇవ్వడం లేదా అలాంటిదే. నా ఉద్దేశ్యం, బోధిసత్వాలు కూడా అలానే చేస్తారు, కానీ వారు ప్రయోజనం పొందాలనుకునే నిజమైన మార్గం చక్రీయ ఉనికి నుండి జీవులను నడిపించడం.

మళ్ళీ, వారు ఆ స్వయంప్రతిపత్తిని కలిగి ఉన్నప్పుడు సంచిత మార్గంలోకి ప్రవేశిస్తారు బోధిచిట్ట. వారు చాలా సానుకూల సామర్థ్యాన్ని లేదా యోగ్యతను కూడగట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున దీనిని సంచిత మార్గం అని పిలుస్తారు. ఎప్పుడు వారి ధ్యానం శూన్యత ఒక స్థితికి చేరుకుంటుంది-మరియు ఇక్కడ నేను ప్రవేశిస్తున్న వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను బోధిసత్వ ఒక సాధారణ జీవి నుండి తాజాగా మార్గం. శూన్యత గురించి వారి అవగాహన అంతర్దృష్టి స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు, అది [ఇంకా] ప్రత్యక్ష అవగాహన కాదు, కానీ అది ప్రశాంతత మరియు ప్రత్యేక అంతర్దృష్టి, శూన్యతపై శూన్యత మరియు విపాసనాల ఐక్యత. కాబట్టి వ్యక్తిని నేరుగా శూన్యతను చూడకుండా నిరోధించే చాలా సూక్ష్మమైన ముసుగు ఇప్పటికీ మనస్సులో ఉంది. కాబట్టి ఇది శూన్యత యొక్క పూర్తి సంభావిత అవగాహన మరియు ఇది ప్రత్యక్షంగా లేనప్పటికీ మనస్సుపై చాలా బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఆ సమయంలో, ఒక వ్యక్తి దానిని కలిగి ఉన్నప్పుడు, వారు సంచితం యొక్క మార్గం నుండి తయారీ మార్గానికి వెళతారు.

అప్పుడు వారు చాలా యోగ్యతను కూడగట్టుకుంటూ ఉంటారు, ఎందుకంటే ఒక విషయం మీద ఒక విషయం బోధిసత్వ మార్గంలో, మీరు చేసే దానికంటే చాలా ఎక్కువ యోగ్యతను మీరు కూడబెట్టుకోవాలి వినేవాడు లేదా ఒంటరిగా గ్రహించే మార్గం. నా ఉద్దేశ్యం, నిజంగా చాలా ఎక్కువ, మూడు లెక్కలేనన్ని గొప్ప యుగాల వంటివి! అలా ఆరింటికి సంబంధించిన అన్ని సాధనలు చేస్తూనే ఉంటారు దూరపు వైఖరులు మెరిట్‌ని కూడగట్టుకోవడానికి, ప్రత్యేకించి ఆరింటిలో మొదటి నాలుగు మెరిట్‌ని కూడగట్టుకోవడానికి చేసినవి. వారు వారి ఒక పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ధ్యానం శూన్యతపై వారు నేరుగా శూన్యతను గ్రహిస్తారు, అప్పుడు దానిని చూసే మార్గం అంటారు. వారు నేరుగా శూన్యతను చూస్తారు కాబట్టి దీనిని పిలుస్తారు. వారు నేరుగా శూన్యతను చూడడానికి సిద్ధమవుతున్నారు కాబట్టి ప్రిపరేషన్ మార్గాన్ని అలా పిలుస్తారు. ఈ మూడవ మార్గం, చూసే మార్గం, వారు ప్రత్యక్షంగా చూస్తారు.

కొన్ని స్థాయిల అస్పష్టతలను తొలగించినప్పుడు వారు కొనసాగే నాల్గవ మార్గాన్ని మార్గం అంటారు. ధ్యానం. గుర్తుంచుకోండి ధ్యానం అలవాటు చేయడానికి లేదా పరిచయం చేయడానికి అదే శబ్ద మూలాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వారు మార్గంలో ఏమి చేస్తున్నారు ధ్యానం శూన్యత యొక్క సాక్షాత్కారంతో నిజంగా వారి మనస్సులను బాగా పరిచయం చేస్తుంది మరియు దానిని మనస్సును శుభ్రపరచడానికి ఉపయోగిస్తుంది. దీనర్థం వారు అన్ని బాధలను తొలగించే ప్రక్రియలో ఉన్నారు, బాధాకరమైన అస్పష్టతలను మాత్రమే కాకుండా జ్ఞానపరమైన అస్పష్టతలు కూడా. బాధాకరమైన అస్పష్టతలు బాధలు మరియు వాటి విత్తనాలు అని గుర్తుంచుకోండి కర్మ అది మనం పునర్జన్మ తీసుకునేలా చేస్తుంది. కానీ అప్పుడు అభిజ్ఞా అస్పష్టతలు సూక్ష్మ మచ్చలు లేదా ది సూక్ష్మ జాప్యాలు అజ్ఞానం, కోపం, అటాచ్మెంట్, అసూయ, సోమరితనం, గర్వం, ఇవన్నీ. కాబట్టి వారు వాటిని తొలగిస్తున్నారు సూక్ష్మ జాప్యాలు మరియు నిగూఢమైన ద్వంద్వ రూపాన్ని-లేదా అవి తీసుకువచ్చే స్వాభావిక ఉనికి యొక్క స్వరూపం లేదా అవగాహన. అదంతా పూర్తిగా తొలగించబడినప్పుడు, వారు ఇకపై నేర్చుకోని మార్గాన్ని పొందుతారు-మీరు ఒక బుద్ధ! ఇది ఇకపై నేర్చుకోవడం లేదు మరియు శిక్షణ లేదు; మీరు ఇకపై మీ మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు పూర్తిగా జ్ఞానోదయం పొందినవారు బుద్ధ. ఆ ఐదుగురు బోధిసత్వ మార్గాలు.

పది బోధిసత్వ మైదానాలు లేదా భూమిలు

పదికి సంబంధించిన బోధన కూడా ఉంది బోధిసత్వ మైదానాలు. (సంస్కృత పదం భూమి మరియు టిబెటన్ పదం సా.) పది భూమిలు లేదా పది మైదానాలు అన్నీ శూన్యత యొక్క సాక్షాత్కారాలు. వాటిని మైదానాలు అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే అవి ఆ దశల్లో వాస్తవికమైన మంచి లక్షణాలకు మద్దతుగా పనిచేస్తాయి. పది మైదానాలకు, మొదటి మైదానం చూసే మార్గంలో సంభవిస్తుంది. అప్పుడు చాలా చక్కని ఇతర తొమ్మిది మార్గంలో జరుగుతాయి ధ్యానం. నేను మీకు పది కారణాలను చెబుతాను-పేర్లు చాలా బాగున్నాయి. వారు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నారు.

మొదటి భూమి చాలా ఆనందంగా ఉంది. వారు చాలా సంతోషకరమైన బోధిసత్వులు. అతను లేదా ఆమె మొదటి భూమి, మొదటి మైదానం మరియు చూసే మార్గంలో ఉన్నారు. వారు ప్రత్యేకంగా ఆ మైదానంలో దాతృత్వం యొక్క మంచి అభ్యాసాన్ని పొందుతారు. అప్పుడు రెండవ మైదానాన్ని స్టెయిన్‌లెస్ అని పిలుస్తారు మరియు వారు నైతిక ప్రవర్తన పరంగా గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు - రెండవది దూరపు వైఖరులు. మూడవ గ్రౌండ్‌ను లూమినస్ అని పిలుస్తారు మరియు వాటి ప్రత్యేకత సహనం లేదా ధైర్యం. నాల్గవ గ్రౌండ్‌ను రేడియంట్ అని పిలుస్తారు మరియు వాటి ప్రత్యేకత ఏమిటో మీరు ఊహించగలరని నేను పందెం వేస్తున్నాను. రేడియంట్ యొక్క ప్రత్యేకత సంతోషకరమైన ప్రయత్నం. అప్పుడు ఐదవ గ్రౌండ్‌ను అధిగమించడం చాలా కష్టం అని పిలుస్తారు మరియు వారు చాలా ప్రత్యేకమైన ధ్యాన స్థిరీకరణను పొందుతారు. ఆరవ గ్రౌండ్‌ను అప్రోచింగ్ అంటారు, ఎందుకంటే అవి గుణాలను చేరుకుంటున్నాయి బుద్ధ, మరియు వారి ప్రత్యేకత జ్ఞానం. కాబట్టి అవి ఆరు దూరపు వైఖరులు [ఔదార్యం, నైతిక ప్రవర్తన, సహనం, సంతోషకరమైన ప్రయత్నం, ధ్యాన స్థిరీకరణ మరియు జ్ఞానం.]

అయితే పదికి సంబంధించిన వివరణ కూడా ఉంది దూరపు వైఖరులు. మేము పది యొక్క వివరణను కలిగి ఉన్నప్పుడు, చివరి నాలుగు, మీరు ఆరు గురించి మాట్లాడబోతున్నట్లయితే, అవి ఆరవదానిలో చేర్చబడ్డాయి. కానీ మీరు దానిని పదికి విస్తరింపజేసినప్పుడు వారు బయటకు వస్తారు మరియు ప్రతి ఒక్కరు తమ స్వంత మైదానాన్ని కలిగి ఉంటారు, వారు ప్రత్యేక శక్తిని పొందుతారు. కాబట్టి ఏడవ మైదానం బోధిసత్వ గాన్ అఫార్ అంటారు-ఆ వ్యక్తి పద్ధతిలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటాడు (లేదా నైపుణ్యం అంటే).

ఎనిమిదవ గ్రౌండ్‌ను ఇమ్మూవబుల్ అని పిలుస్తారు మరియు వాటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే-టిబెటన్ పదం మోన్లామ్ మరియు దానికి మంచి ఆంగ్ల అనువాదం లేదు. కొన్నిసార్లు ఇది "ప్రార్థన" అని అనువదించబడుతుంది కానీ ఇది చాలా మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఇది నిజంగా ప్రార్థన కాదు. వారు నిజానికి చాలా బలమైన ఆకాంక్షలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. చైనీయులు, వారు దానిని అనువదించినప్పుడు, దానిని ఇలా అనువదిస్తారు "ప్రతిజ్ఞ" ఎందుకంటే ఆశించిన చాలా బలంగా ఉంది, ఇది దాదాపు ఒక లాగా ఉంటుంది ప్రతిజ్ఞ మీరు ఏదో చేయబోతున్నారని. కాబట్టి ఇది చాలా బలమైన కోరిక, బలమైనది ఆశించిన. అది ఎనిమిదో మైదానం.

తొమ్మిదవ గ్రౌండ్‌ను గుడ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని పిలుస్తారు మరియు వారి ప్రత్యేకత శక్తి (లేదా ప్రభావం)-మీరు తెలివిగల జీవులకు మార్గనిర్దేశం చేయబోతున్నట్లయితే ఇది చాలా ముఖ్యం. తర్వాత పదవ మైదానం బోధిసత్వ, వాటిని ధర్మ మేఘం అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే వారి నుండి అద్భుతమైన ధర్మ వర్షం కురుస్తుంది. వారు బుద్ధత్వానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు, వారు ఎల్లప్పుడూ స్నానం చేసే విధంగా నిరంతరం బోధనలు ఇస్తూ ఉంటారు. వారి ప్రత్యేకత ఉన్నతమైన జ్ఞానం. దీనిని టిబెటన్‌లో యేషే అంటారు.

బోధిసత్వుని గుణాలు మరియు పది మంది భూమి

మొదటి భూమి నుండి, మొదటి మైదానంలో, ఒక బోధిసత్వుడు-ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వారు శూన్యతను నేరుగా గ్రహించారు-వారు కూడా పూర్తి ఏకాగ్రతను కలిగి ఉంటారు. అప్పుడు వారికి కొన్ని దివ్యమైన శక్తులు లభిస్తాయి, అవి బుద్ధి జీవులకు గొప్ప ప్రయోజనం చేకూర్చేలా చేస్తాయి. కాబట్టి వారు చాలా ఆనందంగా ఉన్న స్థాయిలో పన్నెండు ప్రత్యేక శక్తులను పొందుతారు, ఇది మొదటి స్థాయి బోధిసత్వ.

మొదటి గుణం-మరియు వాస్తవానికి ఈ సామర్ధ్యాలు ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నారని మీరు అనుకున్నప్పుడు ఇది చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది-వారు వంద మంది బుద్ధులను చూడగలరు. నేను ఒకదానితో సంతృప్తి చెందుతాను, మీకు తెలుసా! కానీ వారు వంద మందిని చూడగలరు. వారు వంద మంది బుద్ధుల ఆశీస్సులు లేదా స్ఫూర్తిని పొందుతారు. వారు వందకు వెళ్ళగలరు బుద్ధ భూములు. బుద్ధులకు భిన్నమైనది బుద్ధ వారు ధర్మాన్ని బోధించే విశ్వం అంతటా ఉన్న భూభాగాలు, మరియు ఈ బోధిసత్వాలు వందమందికి వెళ్ళగలుగుతారు. వారు వంద భూములను ప్రకాశింపజేయగలరు. కాబట్టి, వారి ప్రేమపూర్వక దయ మరియు ఏకాగ్రత యొక్క శక్తి ద్వారా, వారు నూరు భూములను ప్రకాశింపజేస్తారు. ఐదవ గుణమేమిటంటే, వారు వంద లౌకిక రాజ్యాలను కంపించగలరు. దీని అర్థం భూకంపాలు కాదని నేను ఆశిస్తున్నాను! కానీ ఒక ప్రత్యేక రకమైన వైబ్రేషన్, నేను ఊహిస్తున్నాను. ఆరవది వారు వంద యుగాల పాటు జీవించగలరు. ఏడవది వారు వంద యుగాల పాటు గతాన్ని మరియు భవిష్యత్తును నిజమైన జ్ఞానంతో చూడగలుగుతారు.

ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పబోతున్నారు, "సరే, వారు భవిష్యత్తును చూడగలిగితే, ప్రతిదీ ముందే నిర్ణయించబడిందని అర్థం?" లేదు, విషయాలు ముందుగా నిర్ణయించబడిందని దీని అర్థం కాదు. కారణం మరియు ప్రభావం గురించి వారికి చాలా లోతైన అవగాహన ఉందని దీని అర్థం. కాబట్టి వారు ప్రస్తుతం ప్రముఖంగా ఉన్న కారణాలను చూడటం ద్వారా త్వరలో ఎలాంటి ప్రభావాలు ఉత్పన్నం కాబోతున్నాయనే దాని గురించి చాలా మంచి అంచనాలు వేయగలరు. కానీ విషయాలు ముందుగా నిర్ణయించబడలేదు. అది మాకు తెలుసు. ఇది ఇలా ఉంటుంది, మీకు ఎవరైనా బాగా తెలిసి ఉండవచ్చు మరియు వారి అలవాట్లు మీకు బాగా తెలుసు, మరియు వారికి ఏమి జరగబోతోందో మీరు అంచనా వేయగలరని మీకు అనిపిస్తుంది, కానీ అది జరగని అవకాశం ఇంకా ఉంది. అవునా? మీకు ఎవరినైనా బాగా తెలుసు కాబట్టి, ఒక అంచనాను కలిగి ఉండటం వలన అది తప్పనిసరిగా జరుగుతుందని ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. మళ్ళీ, విషయాలు ముందుగా నిర్ణయించబడలేదు.

అప్పుడు ఎనిమిదవ గుణమేమిటంటే, వారు వంద ధ్యాన స్థిరీకరణలలోకి ప్రవేశించగలరు మరియు పైకి ఎదగగలరు. ఇప్పుడు ఇది ఒక అద్భుతమైన నైపుణ్యం. మీరు ధ్యాన స్థిరీకరణ యొక్క లోతు గురించి ఆలోచించినప్పుడు-వారు దానిలోకి ప్రవేశించి చాలా త్వరగా వదిలివేయగలరు; మరియు వంద రకాల ధ్యాన స్థిరీకరణలు. ఎప్పుడు అయితే బుద్ధ అతను హృదయ సూత్రాన్ని బోధిస్తున్నాడు, అతను ధ్యాన స్థిరీకరణలో "ది లెక్కలేనన్ని అంశాలు ఫినామినా." కాబట్టి వివిధ రకాల ధ్యాన స్థిరీకరణలు ఉన్నాయి.

అప్పుడు తొమ్మిదవ నాణ్యత అది మొదటి-గ్రౌండ్ బోధిసత్వ, చాలా సంతోషకరమైన, సిద్ధాంతం యొక్క వంద విభిన్న తలుపులు తెరవగలడు. సిద్ధాంతం యొక్క తలుపు ఒక రకమైన బోధన. ఇది వారి భాగం నైపుణ్యం అంటే వారు బోధిస్తున్న వివిధ జ్ఞాన జీవుల అభిరుచులకు మరియు స్వభావానికి అనుగుణంగా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో బోధించగలగాలి.

పదవది వారు వంద మంది జీవులను పండించగలరు. పరిపక్వం అంటే అవి మనల్ని మనం గ్రహించగలిగే స్థాయికి తీసుకువెళతాయి. ప్రస్తుతం మనం కాస్త పచ్చగా ఉన్నాం. మన మనస్సు అస్సలు పండలేదు. మేము ధర్మాన్ని వింటాము మరియు మన మనస్సులు ప్రతిఘటించాయి మరియు దానితో పాటుగా జరిగే ప్రతిదీ. కానీ మీకు పరిపక్వమైన మనస్సు ఉన్నప్పుడు మీరు నిజంగా ధర్మాన్ని తీసుకుంటారు మరియు మీరు సాక్షాత్కారాలను పొందేందుకు పరిపక్వం చెందారు. కావున ఈ బోధిసత్వులు నూరుగురు బుద్ధిజీవులను పండించగలరు. వారు నాపై మరియు మీపై కూడా ప్రయోగాలు చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనకు పండిన అవసరం ఉంది, లేదా? మరియు వారు చేయగలిగితే, వారు మాకు సహాయం చేయవచ్చు!

పదకొండవ గుణమేమిటంటే, వారు తమ స్వంతంగా వంద ఉద్గారాలను వెదజల్లగలరు శరీర. మీరు జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలనుకున్నప్పుడు, ఉద్గారాన్ని పంపగలిగేలా ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అప్పుడు పన్నెండవది ఏమిటంటే, వారు ఈ వంద శరీరాలలో ప్రతి ఒక్కదానిని వంద ఇతర బోధిసత్వాలతో చుట్టుముట్టేలా చేయగలరు. కాబట్టి వారు ధర్మాన్ని బోధించే మరియు వారి స్వంతంగా సృష్టించే ప్రక్రియలో ఉన్నారు స్వచ్ఛమైన భూములు అక్కడ వారికి బోధిసత్వాలు వస్తున్నాయి.

ఈ బోధిసత్వాలు, వారు ఎలా ఆచరిస్తారు మరియు వారు పొందే లక్షణాలను మనం దీని నుండి చూడవచ్చు. ఇది నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇది వారు శూన్యతను గ్రహించినందున మాత్రమే కాదు, వారు అభివృద్ధి చేసిన వివిధ స్థాయిల సమాధి (లేదా ఏకాగ్రత) కారణంగా మరియు వారు సమాధిలో ఎంత నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. ఇది మీరు ప్రశాంతతను పొందినట్లు కాదు మరియు అంతే. లేదు, ప్రశాంతత తర్వాత ఏకాగ్రత స్థాయిని మరింతగా పెంచడం మరియు ఏకాగ్రత లోపలికి మరియు బయటికి వెళ్లే మీ సామర్థ్యాన్ని మరింతగా పెంచడం వంటి వివిధ స్థాయిలు ఉన్నాయి. అప్పుడు మీరు వంద ఉద్గారాలను ఎలా తయారు చేయాలో శిక్షణ యొక్క ఈ అభ్యాసాలన్నింటినీ చేయాలి. ఇది మీ మనస్సులోకి పాప్ అయినట్లే కాదు మరియు మీరు దీన్ని చేయగలరు. మీరు ఉద్గారాలను తయారు చేయడంలో శిక్షణ పొందాలి మరియు వెళ్ళడానికి శిక్షణ పొందాలి బుద్ధ భూములు మరియు ఈ రకమైన విషయాలు. ఈ బోధిసత్త్వులు ఆ రకమైన శిక్షణను చేసారు కాబట్టి వారికి ఈ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. మరియు వారు సామర్థ్యాలను పొందుతారు ఎందుకంటే వారు స్పష్టమైన శక్తులను కలిగి ఉండటం మరియు "సూపర్‌కాలిఫ్రాగిలిస్టిక్ ఎక్స్‌పియాలిడోషియస్" పనులు చేయడం వల్ల కాదు. అందుకే అలా చేయడం లేదు. కానీ వారు ఈ శక్తులను పొందుతారు ఎందుకంటే వారి దృష్టి అంతా చైతన్య జీవులకు గొప్ప సేవ చేయడంపైనే ఉంటుంది మరియు ఈ ప్రత్యేక సామర్థ్యాలు ఆ రకమైన గొప్ప సేవలో ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తాయి. అందుకే అలా చేస్తారు. కాబట్టి అది బోధిసత్వ మార్గం.

నాగార్జున ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడినందుకు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఉంది బోధిసత్వ మైదానంలో విలువైన గార్లాండ్. వారి స్వంత పేరు ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని గురించి అతను కొంచెం మాట్లాడాడు, కాబట్టి నేను మీకు చదివిస్తానని అనుకున్నాను. ది వెరీ జాయ్ఫుల్, మొదటిది బోధిసత్వ, అని అంటారు కాబట్టి బోధిసత్వ ఎల్లవేళలా ఆనందిస్తూనే ఉంటారు-కాబట్టి వారు తమ స్వంత ధర్మం మరియు ఇతరుల ధర్మం పట్ల సంతోషిస్తారు. రెండవది స్టెయిన్‌లెస్ అని పిలువబడుతుంది ఎందుకంటే వారి పది సద్గుణ చర్యలు శరీర, ప్రసంగం మరియు మనస్సు పూర్తిగా స్టెయిన్‌లెస్-వాటికి నైతిక పతనాలు లేవు. మూడవది ప్రకాశవంతంగా పిలువబడుతుంది, ఎందుకంటే జ్ఞానం యొక్క శాంతించే కాంతి పుడుతుంది-కాబట్టి వారు తమ మనస్సులో ప్రకాశించే ఒక నిర్దిష్ట రకమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. నాల్గవ-గ్రౌండ్ బోధిసత్వ నిజమైన జ్ఞానం యొక్క కాంతి ఉద్భవిస్తుంది మరియు అది ప్రసరిస్తుంది కాబట్టి దీనిని రేడియంట్ అంటారు. ఐదవ-భూమి బోధిసత్వ రాక్షసులు మరియు ఏ విధమైన జోక్యం చేసుకునే శక్తులు జయించడం చాలా కష్టం కాబట్టి దీనిని అధిగమించడం చాలా కష్టం అని పిలుస్తారు. బోధిసత్వ ఆ రకమైన సాక్షాత్కారంతో. ఆరవదానిని సమీపించడం అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే వారు యొక్క గుణాలను చేరుకుంటున్నారు బుద్ధ. ఏడవది గాన్ అఫార్ అని పిలువబడుతుంది, ఎందుకంటే వారి గుణాల సంఖ్య చాలా పెరిగింది-ఇది గతంలో ఉన్న దానికంటే "దూరంగా పోయింది". ఎనిమిదవ స్థాయి బోధిసత్వ ఇది కదలలేనిది, మరియు అది సంభావిత జ్ఞానం ద్వారా అవి కదలనివి కాబట్టి; మరియు వారి గోళాలు శరీర, ప్రసంగం మరియు మనస్సుల కార్యకలాపాలు ఊహించలేనివి. తొమ్మిదవ మైదానాన్ని మంచి తెలివితేటలు అంటారు, ఎందుకంటే, రీజెంట్ లాగా, వారు సరైన వ్యక్తిగత సాక్షాత్కారాన్ని సాధించారు మరియు అందువల్ల మంచి తెలివితేటలు కలిగి ఉంటారు. అప్పుడు పదవ-గ్రౌండ్ బోధిసత్వ ఇది ధర్మ మేఘం ఎందుకంటే అద్భుతమైన ధర్మ వర్షం కురుస్తుంది, బుద్ధి జీవులకు బోధించడం వంటిది.

సరే, అప్పుడే మనం ఆశ్రయం పొందండి లో సంఘ, అవునా? ఇవి మనం ఉన్న కొన్ని జీవులు ఆశ్రయం పొందుతున్నాడు లో: ఆ ఆర్యలతో సాధన చేస్తున్న శ్రోతలు మరియు ఒంటరిగా గ్రహించేవారు. ఆర్య అంటే శూన్యతను ప్రత్యక్షంగా, భావనాత్మకంగా గ్రహించిన వ్యక్తి. మరియు బోధిసత్వాలు-ది బోధిసత్వ ముఖ్యంగా ఆర్యలు-అవి సంఘ మేము ఉన్నాము ఆశ్రయం ఆశ్రయం పొందుతున్నాడు ఇన్. అది తెలుసుకోవడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు ఆశ్రయం పొందండి, ప్రేరణ మరియు మార్గదర్శకత్వం మరియు సూచనల కోసం మీరు ఎవరి కోసం చూస్తున్నారో మీకు తెలుసు. మేము నిజంగా ఉన్నాము ఆశ్రయం పొందుతున్నాడు ఆ విజయాలను కలిగి ఉన్న జీవులలో మరియు వాటిని కూడా పొందేలా మనల్ని నడిపించడానికి సంపూర్ణ అర్హత ఉన్నవారు.

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

కాబట్టి, నేను చివరిసారి నుండి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి.

ప్రేక్షకులు: మీరు వినేవారి గురించి మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కారాలను బట్టి అజ్ఞానపు పొరలను తొలగిస్తారు సంస్కృత సంప్రదాయం. వారికి ఏ స్థాయి శూన్యత ఉంది?

పూజ్య చోడ్రాన్: బాగా, ప్రకారం సంస్కృత సంప్రదాయం, ఆర్య అయిన ఎవరైనా అందరి అంతర్లీన ఉనికి యొక్క శూన్యతను గ్రహించారు విషయాలను వ్యక్తుల మరియు అన్ని ఇతర విషయాలను. కాబట్టి లో సంస్కృత సంప్రదాయం, కనీసం ప్రసంగిక దృక్కోణం ప్రకారం, వారు శూన్యతను గ్రహిస్తారు- మరియు ప్రతి ఒక్కరూ, అన్ని ఆర్యులు, అదే శూన్యతను గ్రహిస్తున్నారు. కొన్ని ఇతర తాత్విక పాఠశాలల ప్రకారం వారు నిస్వార్థత యొక్క వివిధ స్థాయిలను తెలుసుకుంటున్నారు.

ప్రేక్షకులు: ఎవరైనా తిరిగి రాని మార్గాన్ని చేరుకున్నప్పుడు, వారు మళ్లీ కోరికల రాజ్యంలో పునర్జన్మ తీసుకోరు. అది ఎలా అంటే బుద్ధయొక్క అసలు అనుచరులు ఆ సమయంలో మరియు తరువాత అర్హత్‌షిప్ పొందుతారని చెప్పబడింది బుద్ధవారు ఈ ప్రపంచంలో కోరికల రాజ్యంలో ఉంటే జీవితకాలం?

పూజ్య చోడ్రాన్: సరే, ఎందుకంటే మీరు స్ట్రీమ్-ఎంట్రీ నుండి ఒకసారి-రిటర్నర్ నుండి నాన్-రిటర్నర్ వరకు అర్హత్‌షిప్‌కి మానవుని ఆధారంగా ఒకే జీవితంలో వెళ్ళవచ్చు. శరీర. కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆ గొప్ప శిష్యులు బుద్ధ సాధారణ జీవుల వలె ప్రారంభించారు. కానీ వారు వారి మునుపటి జీవితాల నుండి చాలా మంచి విత్తనాలను కలిగి ఉన్నందున, వారు కలుసుకున్నప్పుడు బుద్ధ మరియు మొదటి ఐదుగురు శిష్యుల మాదిరిగానే కొంచెం బోధ విన్నాను, మీకు తెలుసా? వారు వెంటనే, ఆ మొదటి బోధన తర్వాత చాలా త్వరగా, స్ట్రీమ్-ఎంటర్‌లుగా మారారు, ఆపై ఒకసారి తిరిగి వచ్చేవారు మరియు తిరిగి రానివారు మరియు అర్హత్‌లు, అందరూ అదే జీవితంలో. కాబట్టి ఎవరైనా ఒకే జీవితంలో నలుగురిని చేయగలరు. కానీ మీరు అలా చేయకపోతే, మీరు 102 ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు స్ట్రీమ్-ఎంట్రీని గ్రహించవచ్చు, కాబట్టి ఇతర వాటిని చేయడానికి మీకు ఎక్కువ సమయం ఉండదు! కాబట్టి, మీరు మరణిస్తారు, మీరు మరొక జన్మ తీసుకుంటారు, ఆ తర్వాత మీరు మార్గంలో కొనసాగుతారు.

ప్రేక్షకులు: నేను మీ మాటను సరిగ్గా విని ఉంటే, శ్రోతలు మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కార మార్గంలో ఉన్నవారు దేవతల రూపంలో మరియు నిరాకార రాజ్యాలలో జన్మించాలని కోరుకుంటారని మీరు పేర్కొన్నారు, కోరికల రంగంలో మానవ జన్మ కంటే ఎక్కువ అనుకూలమైన పరిస్థితుల కారణంగా ఇది ఉత్తమమైనది. సింగిల్-పాయింటెడ్ ఏకాగ్రతను అభివృద్ధి చేయడం.

పూజ్య చోడ్రాన్: నిజానికి, నేను చెప్పింది కాదు, లేదా నేను చెప్పినట్లయితే, అది నా ఉద్దేశ్యం కాదు. వాళ్ళు మనుషులుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, సరేనా? వారు కోరికల రాజ్యానికి అనుబంధాలను తొలగించగలిగితే, వారు స్వయంచాలకంగా రూపంలో లేదా నిరాకార ప్రాంతాలలో పునర్జన్మ పొందుతారు, అక్కడ వారు సాధన కొనసాగించవచ్చు. కానీ తిరిగి రాని వారికి ఇది ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే వారు నాల్గవ ఝానాలో ఆ స్వచ్ఛమైన నివాసాలకు వెళతారు. సరే? ఈ వ్యక్తి మాట్లాడుతూ, మనకు తగిన బాధ మరియు ఆనందాల సమతుల్యత ఉన్నందున విలువైన మానవ జీవితం సాధనకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని వారు ఎప్పుడూ భావించారు. మనం సంసారంలో ఉన్నామని, మన బాధలను చూసి ఉక్కిరిబిక్కిరి కాకుండా ఉండేందుకు కావలసినంత ఆనందం మనకు ఉందని గుర్తుచేసుకోవడానికి మాకు బాధ ఉంది. కాబట్టి అవును, విలువైన మానవ జీవితాన్ని పాళీలు చాలా అదృష్టవంతంగా మరియు చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు మరియు సంస్కృత సంప్రదాయం ఒకేలా. కాబట్టి ప్రజలు కేవలం రూపం మరియు నిరాకార శోషణలలో జన్మించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోరు, ఎందుకంటే మీరు రూపం మరియు నిరాకార శోషణలలో జన్మించినట్లయితే, మీ జ్ఞానం బలంగా లేకుంటే, అక్కడ చిక్కుకోవడం చాలా సులభం-వీటిలో ధ్యానం చేయడం చాలా సులభం. ఆనందకరమైన రాష్ట్రాలు. కాబట్టి మీరు చాలా బలంగా ఉండాలి స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం సంసారం కాబట్టి మీరు ఈ స్థాయి ఏకాగ్రతను సాధించినప్పటికీ, మీరు మీ అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి చేయడానికి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. ప్రత్యేకించి, జ్ఞానాలు అంతర్దృష్టిని పెంపొందించడానికి మరింత సహాయపడతాయి. నాలుగు నిరాకార రంగాలతో - ఏకాగ్రత చాలా లోతుగా ఉంటుంది మరియు మనస్సు చాలా శుద్ధి చేయబడింది, అవి నిజంగా అంతర్దృష్టిని చేయలేవు. ధ్యానం అక్కడ, అది చాలా అనుకూలమైనది కాదు. అది క్లియర్ చేస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

కేవలం గుర్తుంచుకోండి, లో బోధిసత్వ వారు స్వచ్ఛమైన భూమిలో జన్మించినట్లు మాట్లాడే వాహనం-అవి భిన్నంగా ఉంటాయి స్వచ్ఛమైన భూములు వాటి కంటే వినేవాడు మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కారానికి తిరిగి రానివారు జన్మించారు. దీనికి కారణం ఎ బోధిసత్వ స్వచ్ఛమైన భూమి సాధారణంగా నిర్దిష్ట బుద్ధులచే స్థాపించబడింది; ఆపై మీరు అక్కడ జన్మించినట్లయితే, మీరు మీ అభ్యాసాన్ని బాగా కొనసాగించవచ్చు. కాబట్టి ఉదాహరణకు, ఓగ్-మిన్ లేదా అకనిష్ట అని పిలువబడే వజ్రయోగిని స్వచ్ఛమైన భూమి ఉంది, ఇది రూప రాజ్యంలో ఉన్న అకానిష్టకు భిన్నంగా ఉంటుంది.

అప్పుడు అమితాభా యొక్క స్వచ్ఛమైన రాజ్యం ఉంది, దీనిని సుఖవతి (లేదా టిబెటన్‌లో దేవచెన్) అని పిలుస్తారు. అమితాభా యొక్క స్వచ్ఛమైన భూమి ఒక రకమైన ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే మీకు లోతైన అవగాహన లేకపోయినా మీరు అక్కడ పునర్జన్మ పొందవచ్చు. మరికొన్ని స్వచ్ఛమైన భూములు, మీరు శూన్యతను గ్రహించాలి లేదా అక్కడ పునర్జన్మ పొందాలంటే మీకు చాలా ఉన్నత స్థాయి సాక్షాత్కారాలు కావాలి, ఎందుకంటే ఆ బుద్ధులు ఆర్య బోధిసత్వాలను మాత్రమే బోధిస్తారు. కానీ అమితాభా స్వచ్ఛమైన భూమిలో, మీరు సాధారణ జీవిగా కూడా అక్కడ జన్మించవచ్చు. అయితే ఇది కేవలం నమో అమీటూవో చెప్పడం లేదా అమితాభా పేరును టేప్ రికార్డర్ లాగా చెప్పడం మాత్రమే కాదు. ఇది చాలా విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండటం, మరియు విచక్షణ లేని విశ్వాసం కాదు, కానీ ధర్మంపై విశ్వాసాన్ని అర్థం చేసుకోవడం; ఏకాగ్రత కలిగి ఉండటం వలన మీరు అమితాభాను ఊహించుకుంటున్నప్పుడు లేదా అమితాభా పేరును పఠిస్తున్నప్పుడు, మీ మనస్సు దానిపై ఏక దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది. మీరు కూడా కొంత నైతిక ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి మరియు ఉంచుకోవాలి ఉపదేశాలు. నెగెటివ్‌ని సృష్టించడంలో నిపుణుడైన వ్యక్తికి మార్గం లేదు కర్మ వారు తమ ప్రతికూలతను శుద్ధి చేయడానికి ఏదైనా చేయకపోతే స్వచ్ఛమైన భూమిలో జన్మించబోతున్నారు కర్మ. అందుకే అమితాభా కొన్ని చేసింది ప్రతిజ్ఞ ముఖ్యంగా ప్రతికూలంగా ఉన్న వ్యక్తులకు సహాయం చేయడానికి కర్మ, మీకు తెలుసా, దానిని శుద్ధి చేయడానికి వారికి సహాయం చేయండి, తద్వారా వారు అతని స్వచ్ఛమైన భూమిలో పునర్జన్మ పొందవచ్చు. అప్పుడు కూడా కొంత అవగాహన లేదా కొంత స్థాయిని గ్రహించడం బోధిచిట్ట అమితాభా స్వచ్చమైన భూమిలో పునర్జన్మ పొందేందుకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

మీలో ధ్యానం, మళ్ళీ, ఈ వివిధ దశలను సమీక్షించండి. వినేవారితో ప్రారంభించండి మరియు వారి సాక్షాత్కారాల గురించి ఆలోచించండి. మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీ మనస్సు నిజంగా ఆనందాన్ని పొందేలా చేయండి. కష్టాల యొక్క ఈ విభిన్న పొరలను తొలగించడం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి-అది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మరియు మీ మనస్సు ఎలా ఉండవచ్చు. ఇలా, ఇక కోపం రాకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇక చంచలమైన మనస్సు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? అలాగే కొన్ని చేయండి ధ్యానం బోధిసత్వుల గుణాలను మరియు శూన్యత మరియు ఈ పన్నెండు ప్రత్యేక సామర్థ్యాలను ప్రత్యక్షంగా గ్రహించడం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించడం. మార్గం ద్వారా, ఈ పన్నెండు ప్రత్యేక సామర్థ్యాలు ఒక్కో భూమితో, ఒక్కో మైదానంతో పెరుగుతాయని చెప్పడం మర్చిపోయాను.

మొదటి మైదానంలో, వారికి ఆ పన్నెండు లక్షణాలలో వంద ఉన్నాయి. రెండవ మైదానంలో వారికి 1,000 ఉన్నాయి-వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి 1,000 సార్లు చేయగలరు. మూడవ మైదానంలో వారు ఒక్కొక్కటి 100,000 సార్లు చేయగలరు; నాల్గవ మైదానంలో, 110 మిలియన్ సార్లు; ఐదవ, వెయ్యి పది మిలియన్ సార్లు; ఆరవ తేదీన, లక్ష పది మిలియన్లు; ఏడవ తేదీన, లక్ష పది లక్షల కోట్లు; ఎనిమిదవది, ఒక బిలియన్ ప్రపంచాల కణాలకు సమానమైన సంఖ్య; తొమ్మిదవది, పది మిలియన్ బిలియన్ ప్రపంచాల కణాలకు సమానమైన సంఖ్య; మరియు పదవ తేదీన, వివరించలేని సంఖ్య యొక్క వివరించలేని సంఖ్య యొక్క కణాలకు సమానమైన సంఖ్య బుద్ధ భూములు!

ఇది చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తే, మన మనస్సు యొక్క సామర్థ్యం ఏమిటో ఆలోచించండి. అవునా? మనస్సుపై ఎటువంటి అవరోధాలు లేనప్పుడు, అస్పష్టతలు తొలగిపోయినప్పుడు, ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి మరియు వాటిని మనం వ్యాయామం చేయవచ్చు. మీరు ఆలోచించినప్పుడు, మొదట ఈ విశ్వంలో ఆ సామర్ధ్యాలు ఉన్న జీవులు ఉన్నాయని మీరు అనుకున్నప్పుడు, మీకు తెలుసా, అది ఓహ్! 6 గంటల వార్త మనల్ని ఆలోచింపజేయాలని కోరుకుంటున్నట్లుగా ప్రతిదీ నిస్సహాయమైనది కాదని మీకు తెలుసు. అక్కడ ఉన్న ఈ అద్భుతమైన పవిత్ర జీవులందరూ మనకు జ్ఞానోదయం వైపు నడిపించడానికి వారు చేయగలిగినదంతా చేస్తున్నారు. అవునా? ఇది నిజంగా మన మనస్సును ఉద్ధరిస్తుంది. ఆపై మనం దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడు మరియు మన స్వంత సామర్థ్యం గురించి ఆలోచించినప్పుడు, మనం ఏమి అవుతాము, మరియు మీరు ఇలా అనుకుంటారు, "వావ్, ఆ బాధలను తొలగించి, ఈ సామర్థ్యాలను పొందడం మరియు అలాంటి ప్రేమ మరియు కరుణ కలిగి ఉండటం నాకు సాధ్యమేనా?" అప్పుడు మీరు ఎవరో పూర్తిగా భిన్నమైన దృష్టిని అందిస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఆలోచించినప్పుడు, "నాకు ఈ అద్భుతమైన సామర్థ్యం ఉంది బోధిసత్వ, ఒక మారింది బుద్ధ, ఈ సామర్థ్యాలతో-మరియు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను నా ఉద్యోగాన్ని కోల్పోతానో లేదో మీకు తెలుసా. లేదా, “ఎవరైనా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా లేదా ఇష్టపడకపోయినా నేను చింతిస్తున్నాను. లేదా, "నేను నివసించే వ్యక్తి చెత్తను తీయనందున ఇక్కడ నేను కలత చెందుతున్నాను." మనలో ఉన్న శక్తితో పోల్చితే, మనం మన మానవ శక్తిని దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నాము అనే దాని గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించినప్పుడు, మనల్ని మనం దుఃఖానికి గురిచేసే ఎక్కువ సమయం గడిపే అన్ని అంశాలను వదిలివేయడానికి ఇది మనకు గొప్ప ప్రేరణనిస్తుంది.

మీరు ఇలా అనవచ్చు, "ఓహ్, కానీ మీ ఉద్యోగాన్ని కోల్పోవడం చాలా ముఖ్యం!" లేదా "నా భాగస్వామి చెత్తను బయటకు తీస్తాడా లేదా అనే దాని గురించి నేను ఎక్కువ సమయం గడపడం ఇష్టం లేదు." కానీ మీకు తెలుసా, కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని రోజులు లేదా కొన్ని వారాలు ఎవరైనా చెత్తను బయటకు తీయకపోవడం గురించి నిజంగా కోపంగా ఉండవచ్చు. కానీ అప్పుడు మీరు, "ఓహ్, అది చిన్నది. కానీ నా ఉద్యోగం కోల్పోవడం చాలా పెద్ద విషయం! ఇందులో పెద్ద విశేషం ఏముంది? మీరు అన్ని జీవుల పట్ల సమానమైన ప్రేమ మరియు కరుణను పొందగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటే మరియు వాటిని సంసారం నుండి బయటకు నడిపించగలిగేలా లక్ష కోట్ల బిలియన్ల శరీరాలను వ్యక్తపరచగల సామర్థ్యం మీకు ఉంటే. మీకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ జీవితం కోసం మీ ఉద్యోగం గురించి చింతిస్తూ కూర్చోవాలనుకుంటున్నారా? నా ఉద్దేశ్యం, ఈ జీవితం శూన్యం. సంసారం అంతా ఈ జీవితం శూన్యం. దాని గురించి మన చింతలతో చాలా సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నాము? ఇది ఇలాగే ఉంది, దానిని వదిలివేయండి మరియు ధర్మాన్ని ఆచరించి ఏదైనా ఉపయోగకరంగా చేయండి!

నిజంగా మీ జీవితాన్ని మీరు చేయగలిగినంత ఉత్తమంగా మార్చుకోండి, ఎందుకంటే మీకు చాలా సామర్థ్యం ఉంది మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. అలాగే ఉండిపోవడానికి బదులు, "ఓహ్, నా యుక్తవయస్సు చాలా క్రూరంగా ఉంది, మరియు వారు ఇది మరియు ఇది చేస్తున్నారు," మరియు "పనిలో ఉన్న నా సహోద్యోగి ఒక ఇడియట్, బ్లా, బ్లా, బ్లా," మరియు "ప్రెసిడెంట్ బుష్...." అలా మీ సమయాన్నంతా వృధా చేసే బదులు, ఈ జీవులకు కూడా ఉత్పాదక సామర్థ్యం ఉందని ఆలోచించండి బోధిచిట్ట మరియు వీటిపై పురోగతి బోధిసత్వ దశలు. అవును, జార్జ్ బుష్‌కి ఆ అవకాశం ఉంది! అలాగే ఒసామా బిన్ లాడెన్, అలాగే మీరు ఎవరి గురించి ఆలోచించగలరు. ఇది ఇతర జీవుల పట్ల మీ అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా మారుస్తుంది. మీరు ఇలా ఆలోచించినప్పుడు, అది మిమ్మల్ని ఆ క్షణంలో మీరు గ్రహించినది మాత్రమే ఎవరైనా అని భావించే చాలా ఇరుకైన మనస్సు నుండి మిమ్మల్ని బయటకు లాగుతుంది. ఈ విషయాల గురించి నిజంగా ఆలోచించండి. ఇది మీ మనస్సును విపరీతంగా విస్తరిస్తుంది.

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్

పూజనీయ చోడ్రాన్ మన దైనందిన జీవితంలో బుద్ధుని బోధనల యొక్క ఆచరణాత్మక అనువర్తనాన్ని నొక్కిచెప్పారు మరియు పాశ్చాత్యులు సులభంగా అర్థం చేసుకునే మరియు ఆచరించే మార్గాల్లో వాటిని వివరించడంలో ప్రత్యేకించి నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. ఆమె తన వెచ్చని, హాస్యభరితమైన మరియు స్పష్టమైన బోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె భారతదేశంలోని ధర్మశాలలో క్యాబ్జే లింగ్ రింపోచేచే 1977లో బౌద్ధ సన్యాసినిగా నియమితులయ్యారు మరియు 1986లో ఆమె తైవాన్‌లో భిక్షుని (పూర్తి) దీక్షను పొందింది. ఆమె పూర్తి బయోని చదవండి.