ఫిబ్రవరి 1, 2007

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

విద్యార్థికి ఉండే మూడు లక్షణాలు

విద్యార్థిగా ఓపెన్ మైండెడ్‌గా ఉండటం మరియు బోధనల పట్ల గౌరవం ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

ధ్యానాన్ని ఆసక్తికరంగా ఉంచడం ఎలా

బాధలు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతాయి, స్పష్టత మరియు అవగాహన యొక్క అర్థం, వివరించడం వంటి అంశాలపై చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
థోసామ్లింగ్‌ను స్థాపించి నడుపుతున్న డచ్ సన్యాసిని గౌరవనీయులైన టెన్జిన్ సంగ్మో (చేతులు కలిపి), మరియు ఆమె ఎడమవైపున పూజనీయులు లుండుప్ దాంచో, పూజనీయులు చోడ్రోన్ యొక్క ధర్మ ప్రసంగాన్ని శ్రద్ధగా వింటున్న వారిలో ఉన్నారు.
సన్యాసినులకు పూర్తి ఆర్డినేషన్

శక్యాధిత జననం

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళా బౌద్ధ అభ్యాసకులను ఒకచోట చేర్చిన మార్గదర్శక సమావేశం గురించి గుర్తుచేసుకుంటూ.

పోస్ట్ చూడండి