జన్ 5, 2007

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

లామ్రిమ్ చరిత్ర

లామ్రిమ్ చరిత్ర మరియు పశ్చిమ దేశాలలోని బౌద్ధులు ఎలా చేరుకోవచ్చు...

పోస్ట్ చూడండి
మంచుతో కప్పబడిన చెట్టు కింద కువాన్ యిన్ రాతి విగ్రహం.
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

శూన్యతపై ధ్యానానికి ప్రతిఘటన

తిరోగమన సమయంలో ప్రతిఘటన మరియు ఊహించని అంచనాలతో ఎలా పని చేయాలి. మనం ఎలా సన్నిహితంగా ఉన్నాం...

పోస్ట్ చూడండి