Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మతం మరియు సంస్కృతి విభాగం నిర్వహించనున్న సెమినార్

ప్రమాణం చేయడానికి వేచి ఉన్న టిబెటన్ సన్యాసినుల సమూహం.
ఫోటో వండర్లేన్

విషయం:

ఇచ్చే మార్గం లేదట భిక్షుణి (dge పొడవాటి ma) టిబెటన్ సన్యాసినులకు సన్యాసం (rab byung btsun ma) అనుగుణంగా వినయ టిబెట్‌లో వృద్ధి చెందిన మూలసర్వస్తివాద సంప్రదాయం, భారతదేశంలోని నలంద బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచరించే సంప్రదాయం.

DATE:

22 నుండి 24 మే 2006 వరకు

పాల్గొనేవారు:

వినయ బౌద్ధ దేశాల మాస్టర్లు

వేదిక:

CTA స్టాఫ్ మెస్ పైన ఉన్న హాలు, గ్యాంగ్‌చెన్ కిషోంగ్, ధర్మశాల

దీని ద్వారా అనువదించబడింది:

చోక్ టెన్జిన్ మొన్లామ్1

ప్రధాన అంశం

భిక్షుణి దీక్షను సాధించడానికి ఒక సాధనం

టిబెటన్ సన్యాసినులను నియమించే పద్ధతిని తిరిగి ప్రవేశపెట్టడానికి లేదా కొత్తగా ప్రవేశపెట్టడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొనడంలో రెండు ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయి (rab byung btsun maభిక్షుణులుగా (dge పొడవాటి ma), అంటే, సన్యాసిని ప్రకారం పూర్తి సన్యాసాన్ని పొందినవారు వినయ మూలసర్వస్తివాద సంప్రదాయం టిబెట్‌లో అభివృద్ధి చెందిన నలంద బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయం నుండి వచ్చింది:

 1. ఆర్డినింగ్ సంప్రదాయాన్ని తిరిగి పరిచయం చేయడానికి ఒక మార్గం భిక్షుణులు ద్వారా సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు గతంలో టిబెట్‌లో ఆచరించినట్లుగా లేదా
 2. ప్రసాదించే సంప్రదాయాన్ని కొత్తగా పరిచయం చేయడానికి ఒక మార్గం భిక్షుణి a ద్వారా ఆర్డినేషన్ సంఘ of భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు, i భిక్షువులు మూలసర్వస్తివాదాన్ని ఎవరు సమర్థిస్తారు వినయ టిబెట్ సంప్రదాయం మరియు భిక్షుణులు ఎవరు నిలబెట్టుకుంటారు వినయ ఇతర సంప్రదాయాలు, [అంటే స్థవిరవాద లేదా థెరవాడ మరియు ధర్మగుప్తుడు].

పేర్కొన్న రెండు అంశాల ఆధారంగా, వినయ ప్రాక్టీషనర్లు ఎలా నియమిస్తారనే దానిపై చర్చించి విశ్లేషణాత్మక కథనాలను వ్రాయవలసిందిగా అభ్యర్థించారు భిక్షుణులు అనుగుణంగా వినయ టిబెట్‌లో ప్రాక్టీస్ చేసిన మూలసర్వస్తివాడ పాఠశాల పాఠాలు, దృక్కోణాన్ని పరిష్కరించడానికి మరియు నిర్ధారించడానికి మాకు సహాయం చేస్తుంది వినయ రాబోయే 'అంతర్జాతీయ బౌద్ధ సదస్సులో టిబెట్‌లో అభివృద్ధి చెందిన మూలసర్వస్తివాడ పాఠశాల అభ్యాసకులు వినయ అభ్యాసకులు'.

ఇక్కడ నేను ఈ సమస్యను నాలుగు అంశాల ద్వారా చర్చిస్తాను: భిక్షుని సన్యాస చరిత్ర, సంక్షిప్త పరిచయం, ప్రధాన అంశం మరియు ముగింపు.

I. భిక్షుణి దీక్ష చరిత్ర

భారతదేశంలో, ప్రారంభంలో, సమయంలో బుద్ధ శాక్యముని, అతను మొదట తన మొదటి ఐదుగురు శిష్యులను నియమించి, ప్రసాదించాడు భిక్షువు ఆర్డినేషన్, ఇది ఏర్పడటానికి మూలాన్ని సూచిస్తుంది భిక్షువు సంఘ. అప్పుడు వచ్చింది భిక్షుణి సంఘ, ఇది ఎనిమిది ప్రధాన నియమాలను అనుసరించడానికి అంగీకరించిన తర్వాత మహాప్రజాపతితో సహా 500 మంది శాక్యన్ స్త్రీలకు ఏకకాలంలో సన్యాసం ఇవ్వడం ద్వారా ఏర్పడింది (గురుధర్మాలు).

అలా కాకుండా, పూర్తి ఆర్డినేషన్ ప్రక్రియ ఏమిటంటే, మహిళలు వరుసగా దశల ద్వారా కదలాలి ఉపాసిక (dge bsnyen ma), ప్రవ్రజిత (rab byung ma), శ్రమనేరిక లేదా అనుభవం లేని సన్యాసి (dge tshul ma), శిక్షామణి (dge slob ma), బ్రహ్మచారి (త్షాంగ్ స్పైడ్ న్యార్ గ్నాస్) ఆపై పూర్తి ఆర్డినేషన్ a భిక్షుణి. అందువలన, a నాలుగు రెట్లు అసెంబ్లీ శిష్యులు [పూర్తిగా నియమింపబడిన సన్యాసులు మరియు సన్యాసినులు మరియు మగ మరియు స్త్రీ హోల్డర్లు ఉపాసకుడు ఆర్డినేషన్] ఎవరు వ్యాప్తి చేసారు బుద్ధధర్మం మరియు అది వృద్ధి చెందడానికి కారణమైంది.

కరుణామయుడు బుద్ధ స్త్రీలను భిక్షుణులుగా నియమించడానికి అనుమతించింది. అతను ప్రారంభంలో ఎందుకు ప్రతిఘటించాడు, ప్రకారం తక్కువ పాయింట్లపై వ్యాఖ్యానం (ఫ్రాన్ త్షెగ్స్ 'గ్రెల్ పా) [ది యొక్క నాలుగు విభాగాలలో ఒకదానిపై వ్యాఖ్యానం వినయ, 'దుల్ బా ఫ్రాన్ త్షెగ్స్ కియ్ గ్జి, చిన్న విషయాలతో వ్యవహరించేది,] ప్రారంభంలో కొద్దిసేపు బుద్ధ స్త్రీల పట్ల ఆయనకున్న ప్రత్యేక ప్రేమపూర్వక కరుణ కారణంగా స్త్రీలకు పూర్తి నియమావళిని ఇవ్వలేదు; వారు చక్రీయ ఉనికిని త్యజించాలనే ఉద్దేశ్యంతో మరియు వారు ఉన్నత మార్గాల్లోకి ప్రవేశించే ప్రత్యేక సాంకేతికతతో అతను అలా చేశాడు. ఆ వివరణకు అనుగుణంగా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.

బుద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సమాన అవకాశాలు కల్పించాడు మరియు వారి మధ్య ఎలాంటి వివక్ష చూపలేదు. సమయం నుండి బుద్ధ, సన్యాసుల పరంగా, పూర్తిగా నియమించబడిన సన్యాసులు (dge దీర్ఘ pha) మరియు పూర్తిగా సన్యాసినులు (dge పొడవాటి ma) మరియు, లే ప్రాక్టీషనర్ల పరంగా, ఇద్దరూ మగ లే ప్రతిజ్ఞ హోల్డర్లు (ఉపాసకుడు, dge bsynen pha) మరియు ఆడ లే ప్రతిజ్ఞ హోల్డర్లు (dge bsnyen ma) [అనగా, ఐదుగురిలో దేనితోనైనా సన్యాసం చేయండి ఉపదేశాలు]. ఈ నాలుగు రకాల ఫాలోవర్లు బుద్ధ (స్టోన్ పా'ఖోర్ ర్నామ్ ప బ్జి) లో పేర్కొన్నారు మూడు బుట్టలు (sde snod gsum) యొక్క బుద్ధయొక్క బోధనలు మరియు ముఖ్యంగా వినయ గ్రంథాలు. ఇదే పంథాలో, అనేక గ్రంథాలలోని ప్రకటనలు, “గొప్ప కుమారులు మరియు గొప్ప కుమార్తెలు” అని సూచిస్తున్నాయి. బుద్ధ స్త్రీ, పురుషుల మధ్య ఎలాంటి వివక్ష చూపకుండా సమాన హక్కులు కల్పించింది.

మొదటి భిక్షుణి

మహాప్రజాపతి మొదటివాడు భిక్షుణి లోపల బుద్ధ శాక్యముని బోధ మరియు ఆమె ద్వారా ప్రవచించబడింది బుద్ధ పెద్ద సన్యాసినులందరిలో ఉన్నతంగా ఉండాలి. క్రమంగా ఎ భిక్షుణి సంఘ నోబుల్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉనికిలోకి వచ్చింది.

మొదటి శ్రీలంక భిక్షుణి

ధర్మ రాజు అశోకుని కాలంలో, అతని కుమారుడు మహీంద్ర మరియు అతని కుమార్తె సంగమ్మిత్ర వరుసగా శ్రీలంకకు ప్రయాణించారు. ప్రారంభంలో వారు క్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టారు భిక్షువులు మరియు తరువాత శ్రీలంక మహిళలు అందుకున్నారు భిక్షుణి సన్యాసం. అనులా దేవి మొదటి శ్రీలంక భిక్షుణి. ది భిక్షుణి పదకొండవ శతాబ్దం CE వరకు అక్కడ వంశం కొనసాగింది, ఆ తర్వాత అది ముగిసింది.

మొదటి చైనీస్ భిక్షుణి

నాల్గవ శతాబ్దం CEలో, చింగ్ చియెన్ అనే చాలా భక్తిగల చైనీస్ బౌద్ధ మహిళ అందుకుంది భిక్షుణి a నుండి ఆర్డినేషన్ సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు మరియు శిక్షణలు పొందారు మరియు ప్రతిజ్ఞ ఒక భిక్షుణి. ఆమెను మొదటి చైనీస్‌గా సూచిస్తూ స్పష్టమైన ఖాతాలు ఉన్నాయి భిక్షుణి. స్వీకరించే ఈ సంప్రదాయం భిక్షుణి a నుండి ఆర్డినేషన్ సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు అనేక బౌద్ధ దేశాలలో ఆచరించే సజీవ సంప్రదాయం.

ఐదవ శతాబ్దం CEలో, కాశ్మీరీ పండితుడు శంఖవర్మ మరియు శ్రీలంక బృందం భిక్షుణులు భిక్షుణి దేవసార నేతృత్వంలో చైనాకు వెళ్లి, ప్రసాదించే సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టారు భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ కలిగి ఉంటుంది a సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు. అందువలన, ఒక వంశం భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ కలిగి ఉంటుంది a సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు అక్కడ లేచింది.

టిబెటన్ భిక్షుని

XNUMXవ శతాబ్దం CEలో సెంట్రల్ టిబెట్‌లోని గయామాలో, ములసర్వస్తివాదిన్ సంప్రదాయంలో ఒక స్త్రీకి ప్రత్యేకించి భక్తురాలైన ఒక స్త్రీకి పూర్తి స్థాపన ఇవ్వబడింది. సంఘ పదిని కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు. గయామాకు చెందిన చోడుప్ పాల్మో సోట్రుంగ్ అందుకున్నారు భిక్షుణి పంచెన్ శాక్యా చోక్‌డెన్ (1428-1507)ని కలిగి ఉన్న మాస్టర్స్ సమూహం నుండి నియమింపబడడం మఠాధిపతి (ఉపాధ్యాయ), చెన్-ంగా ద్రుప్గ్యాల్వా కర్మ మాస్టర్ (కర్మాచార్యుడు), జెట్సన్ కుంగా గ్యాల్ట్‌సెన్ ఇంటర్వ్యూయర్‌గా ఒంటరిగా (బ్రహ్మచార్య ఉపవాసక్ ఆచార్య) ఆమె 'గ్యామ భిక్షుణి' లేదా గ్యామా భిక్షుణి అని పిలువబడింది.

అయితే, ఈ అభ్యాసం విమర్శించబడింది, ఇది అందించడానికి చెల్లని మార్గం అని పేర్కొంది భిక్షుణి సన్యాసం. ఏ సందర్భంలో, ఒక వంశం ఎప్పుడూ లేదు భిక్షుణి ప్రతిజ్ఞ అది నేరుగా భారతదేశం నుండి లేదా మరే ఇతర దేశం నుండి వచ్చింది.

యొక్క వంశం భిక్షుణి హాంకాంగ్, తైవాన్, వియత్నాం మరియు కొరియా వంటి దేశాలలో చైనా నుండి వచ్చిన ఒక సజీవ సంప్రదాయం. అభివృద్ధి చెందడం మాత్రమే కాదు భిక్షుణి సంఘ ఆ దేశాల్లో కనిపిస్తుంది, కానీ కొత్తది కూడా భిక్షుణి సన్యాసం ప్రసాదిస్తున్నారు.

ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి చాలా మంది సన్యాసినులు అందుకున్నారు భిక్షుణి ప్రతిజ్ఞ మరియు ఉపదేశాలు ఆ దేశాలలో ఆర్డినేషన్. ప్రవాస సంఘంలో నివసిస్తున్న అనేక మంది టిబెటన్ సన్యాసినులు ఆ దేశాలను స్వీకరించడానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానాలను అందించారు భిక్షుణి ఆర్డినేషన్, కానీ పోషకులు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించినప్పటికీ, కొంతమంది మాత్రమే వెళ్లి దీక్షను స్వీకరించడానికి ఎంచుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు, టిబెటన్ సన్యాసిని అందుకోలేదు భిక్షుణి ఆమె స్వంత చొరవతో దీక్ష.

తూర్పు మరియు పాశ్చాత్య దేశాల నుండి కొంతమంది సన్యాసినులు 1993లో పునరుద్ధరణ కోసం చేసిన అభ్యర్థనలకు ప్రతిస్పందనగా భిక్షుణి వంశం, అతని పవిత్రత దలై లామా ఈ విషయానికి సంబంధించి చాలా ఆసక్తిని మరియు ఆందోళనను కనబరిచారు మరియు పదేపదే చెప్పారు:

మనం కొత్తగా పరిచయం చేయగలిగితే భిక్షుణి టిబెట్‌లో వంశపారంపర్యంగా, టిబెట్‌ను కలిగి ఉన్న దేశంగా చేయడానికి గొప్ప ప్రయోజనం ఉంటుంది.నాలుగు రెట్లు అసెంబ్లీ శిష్యుల" యొక్క బుద్ధ, అందువల్ల టిబెట్‌ను బోధనల యొక్క "కేంద్ర-భూమి"గా మారుస్తుంది బుద్ధ. అయితే, సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలు వినయ ద్వారా సమిష్టిగా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి సంఘ సభ్యులు మరియు వ్యక్తిగత ఉన్నత స్థాయి బౌద్ధుల ద్వారా కాదు లామాలు లేదా నాయకులు. ఒక టిబెటన్ సమావేశం సంఘ of వినయ-ఈ విషయాన్ని కూలంకషంగా చర్చించేందుకు మాస్టర్లను సమావేశపరచాలి.

1993లో, 'టిబెటన్ మత సదస్సు'కి సన్నాహకంగా, మేము అనేకమంది టిబెటన్ పండితులను మరియు వినయ-మాస్టర్లు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయాలి. ఆ సమయంలో, ఆర్డినేషన్ గురించి నిర్ణయాత్మక మరియు ఏకగ్రీవ అభిప్రాయం వెలువడలేదు భిక్షుణులు.

1995లో, సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మత మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో, ధర్మశాలలోని నార్బులింగ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో 'ఐదవ టిబెటన్ మత సమావేశం' ఏర్పాటు చేయబడింది. ఏర్పాటు చేసే అవకాశం భిక్షుణి కాన్ఫరెన్స్‌లో ఆర్డినేషన్ చర్చించబడింది మరియు ముగింపులో ఈ క్రింది తీర్మానం చేయబడింది:

ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఒక నిర్ణయానికి రావడానికి భిక్షుణి టిబెటన్ సన్యాసినులకు ఆర్డినేషన్, మతం మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ఈ సమస్యపై సమగ్ర పరిశోధన చేయడానికి ప్రత్యేక బాధ్యత తీసుకుంది మరియు టిబెటన్ పండితుల నుండి అభిప్రాయాలను కోరింది మరియు వినయ- మాస్టర్స్. అయితే, వారు ఇంకా నిర్ణయాత్మక అభిప్రాయానికి రాలేకపోయారు. ఈ సమావేశంలో ఉచిత మరియు బహిరంగ చర్చ జరిగింది, అయితే ఇప్పటికీ ప్రామాణికమైన మరియు నమ్మదగిన మూలాల అవసరం ఉంది, దీని ఆధారంగా ఈ ముఖ్యమైన విషయం భవిష్యత్తులో పండితులచే నిర్ణయించబడుతుంది మరియు వినయ- మాస్టర్స్. దీని కోసం, ఒక ప్రత్యేక విద్వాంసుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, గ్రంధ సంబంధమైన అనులేఖనాలు మరియు హేతువుల యొక్క సమగ్ర ప్రదర్శనను సేకరించి, దాని ఆధారంగా దీనిని పరిష్కరించవచ్చు.

2000లో, సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు నార్బులింగ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క మత మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో, ధర్మశాలలోని నార్బులింగ ఇన్స్టిట్యూట్‌లో 'ఏడవ టిబెటన్ మత సమావేశం' జరిగింది. అనే విషయమై మరింత చర్చ జరిగింది భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ మరియు క్రింది తీర్మానం ఆమోదించబడింది:

అనే విషయాన్ని పరిష్కరించుకోవడం ఉత్తమం భిక్షుణి వ్యక్తి యొక్క వచన మరియు ఆచరణాత్మక విధానాలకు అనుగుణంగా శాసనం వినయ సంప్రదాయాలు.

2003లో, సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మత మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో, వారణాసిలోని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ టిబెటన్ స్టడీస్‌లో 'ఎనిమిదవ టిబెటన్ మత సదస్సు' జరిగింది. ఏర్పాటు చేసే అవకాశం భిక్షుణి కాన్ఫరెన్స్‌లో ఆర్డినేషన్ మరింత చర్చించబడింది మరియు ఈ క్రింది తీర్మానం చేయబడింది:

పునరుద్ధరణకు సంబంధించి భిక్షుణి మూలసర్వస్తివాడలో అర్చన వినయ సంప్రదాయం, చైనీయులు ఉన్నారని చర్చించుకుంటున్నారు భిక్షుణి వంశం. అందువల్ల, చైనీయుల ఆర్డినేషన్ ఆచారం మరియు మొదలైన వాటి యొక్క ప్రామాణికతపై సమగ్ర పరిశోధన చేయడం అత్యవసరం భిక్షుణి ఆర్డినేషన్; మరియు మేము నమ్మదగిన మరియు నిజమైన వాస్తవాలను పొందినప్పుడు, భిక్షుణి ఆ సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా సన్యాసం నిర్ణయించబడుతుంది.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, భిక్షుణి సన్యాసాన్ని పునరుద్ధరించడం లేదా కొత్తగా స్థాపించడం అనే విషయం టిబెటన్ ద్వారా చర్చించబడింది. వినయ- అనేక సమావేశాలలో మాస్టర్స్ మరియు పండితులు. అయితే, సంక్షిప్తంగా, ఇప్పటి వరకు సాధించే సాధనాలపై తుది నిర్ణయం భిక్షుణి టిబెటన్ సన్యాసినులకు ఆర్డినేషన్ తీసుకోలేదు.

ఇంకా, సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మతం మరియు సాంస్కృతిక శాఖ టిబెటన్ అసెంబ్లీని సమావేశపరచబోతోంది. వినయ-ఈ సంవత్సరం (2006) ధర్మశాలలో ఒక సమావేశానికి మాస్టర్లు సాధించే మార్గాల గురించి చర్చించారు భిక్షుణి మూలసర్వస్తివాదానికి అనుగుణంగా దీక్ష వినయ టిబెట్‌లో విలసిల్లిన నలంద సంప్రదాయం.

టిబెటన్ సన్యాసినులు అందుకోలేకపోవడానికి కారణం భిక్షుణి ధర్మగుప్తునికి అనుగుణంగా దీక్ష వినయ చైనాలో వృద్ధి చెందిన సంప్రదాయం క్లుప్తంగా దిగువ పరిచయ చరిత్రతో ప్రస్తావించబడింది.

II. సంక్షిప్త పరిచయం

అయితే భిక్షుణి CE పదకొండవ శతాబ్దంలో శ్రీలంక వంశం పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమైంది, ఇది శ్రీలంక సమూహం తర్వాత ఐదవ శతాబ్దం CEలో చైనాకు వ్యాపించింది. భిక్షుణులు భిక్షుణి దేవసార నేతృత్వంలో చైనాకు వెళ్లారు. వారు ప్రసాదించే సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టారు భిక్షుణి a ద్వారా ఆర్డినేషన్ సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు. ఈ వంశం నేటికీ ఉనికిలో ఉంది మరియు ఇది ఇప్పటి వరకు విడదీయరానిది అని చూపించే మూలాలకు సంబంధించి మనం పరిశోధన చేయాలి. 1982 నుండి సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మత మరియు సాంస్కృతిక శాఖ పరిశోధన చేస్తోంది భిక్షుణి ఆర్డినేషన్; కనుగొన్న విషయాలు 2000లో నాలుగు పుస్తకాలలో [టిబెటన్‌లో మూడు మరియు ఒక ఆంగ్ల సారాంశం] ప్రచురించబడ్డాయి మరియు దాదాపు రెండు వందల మంది వ్యక్తులకు పంపబడ్డాయి-అధిక లామాలు, పండితులు మరియు టిబెటన్ వినయ- పరీక్షల ఆధారంగా నాలుగు సంప్రదాయాల మాస్టర్స్. తమ అభిప్రాయాలను ఇక్కడికి పంపాలని కోరారు. అయితే, మేము ఏకగ్రీవంగా లేని పదమూడు కథనాలను మాత్రమే స్వీకరించాము. నాలుగు పుస్తకాలలో పరీక్షల స్థావరాలు స్పష్టంగా పేర్కొనబడ్డాయి.

భిక్షుని వంశపారంపర్యానికి సంబంధించిన మూడు పుస్తకాల సారాంశం

చాలా శ్రద్ధ మరియు బాధ్యతతో, అతని పవిత్రత 14వది దలై లామా వంశపారంపర్య వాస్తవ పరిస్థితిపై సమగ్ర విచారణ జరపాల్సిన అవసరాన్ని పదే పదే నొక్కిచెప్పారు. భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ మరియు ఆ పరిశోధనను నిర్వహించమని మా విభాగానికి సూచించింది. పర్యవసానంగా, టిబెటన్ సన్యాసినులు పూర్తి సెట్‌ను స్వీకరించే అవకాశాన్ని పరిష్కరించడానికి భిక్షుణి ప్రతిజ్ఞ-అన్ని ఉన్నత శిక్షణల స్థావరాలు-సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మతం మరియు సాంస్కృతిక శాఖ చాలా కాలం పాటు విస్తృతమైన పరిశోధనను నిర్వహిస్తోంది. మా శాఖ మూలసర్వస్తివాదిన్ వంటి అంశాలతో కూడిన మూడు పుస్తకాలను ప్రచురించింది వినయ ధర్మగుప్తుడైన టిబెట్‌లో వృద్ధి చెందిన సంప్రదాయం వినయ చైనాలో వృద్ధి చెందిన సంప్రదాయం, మొదటి ప్రారంభం భిక్షుణి సంఘ చైనాలో మరియు దాని వంశం యొక్క ప్రసారం. క్రింది ఈ మూడు పుస్తకాల సారాంశం-పరీక్షకు సంబంధించిన ఆధారాలు:

ఇక్కడ లభించిన మూలాధారాల ప్రకారం [లైబ్రరీ ఆఫ్ టిబెటన్ వర్క్స్ అండ్ ఆర్కైవ్స్], ఎప్పుడూ లేవు భిక్షుణి టిబెట్‌లోని వంశం నేరుగా భారతదేశం నుండి లేదా మరే ఇతర దేశం నుండి వచ్చింది. అయితే, టిబెటన్ అనువాదంలో ఒక గ్రంథ మూలం ఉంది వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ సంప్రదాయం యొక్క గ్రంథాలు (gZhi smra'i 'దుల్ బా లంగ్) అని చెప్తే a సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు ఆపాదిస్తుంది భిక్షుణి ప్రదర్శన ద్వారా మహిళలకు సన్యాసం భిక్షువు ఉత్సవ ఆచారం (pha chog), ఈ చట్టం ప్రామాణికమైనప్పటికీ చిన్న ఉల్లంఘనకు గురవుతుంది (అవును బైయాస్) ప్రదర్శకులకు [ఇచ్చే వారికి భిక్షుణి ప్రతిజ్ఞ ఒక ఆచార ఆచారం ద్వారా].

దీనితో వినయ మూలం, అనేక టిబెటన్ వినయపంచేన్ శక్య చోక్‌డెన్ (1428-1507) వంటి మాస్టర్లు కొత్త విధానానికి నాంది పలికారు. భిక్షుణి టిబెట్‌లో ఆర్డినేషన్, దీనిలో a సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు అందించింది భిక్షుణి ఒక ఉపయోగించి ఆర్డినేషన్ భిక్షువు ఉత్సవ ఆచారం. అయితే, ఈ పద్ధతి చాలా వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంది వినయ-అతని సమకాలీనులైన కుంఖ్యేన్ గోరంపా సోనమ్ సెంగే (1429-1489) వంటి హోల్డర్లు.

వారు ప్రధానంగా రెండు కారణాలతో కొత్త వ్యవస్థను వ్యతిరేకించారు. మొదట, వారు గొప్ప పయినీరు సేవ చేయలేదని వాదించారు వినయ-హోల్డర్లు అందించారు భిక్షుణి గతంలో టిబెట్‌లో దీక్ష. రెండవది, కొత్త వ్యవస్థ ఉల్లంఘించిందని వారు పేర్కొన్నారు వినయ యొక్క మూల సూత్రం వంటి గ్రంథాలు సన్యాసుల క్రమశిక్షణ (వినయములసూత్రం, 'దుల్ బాయి మ్దో ర్త్స బ) మరియు వినయములసూత్రం యొక్క విస్తృత వివరణ (mDo rgya cher 'గ్రెల్).

మా వినయములసూత్రము రాష్ట్రాలు:

అందుకోకపోతే భిక్షుణి కాలేడు బ్రహ్మకార్యోపస్థానం (త్షాంగ్ స్పైడ్ న్యార్ గ్నాస్).

మరియు:

ఆ తరువాత, ది సంఘ దానిని అందజేస్తుంది (భిక్షుణి ఆర్డినేషన్).

మా వినయములసూత్రం యొక్క విస్తృత వివరణ రాష్ట్రాలు:

ఇది సందర్భం గా, ది భిక్షుణి సంఘ utters [ది ఉత్సవ ఆచారం బ్రహ్మకార్యోపస్థానం].

సన్యాసిని కోరలేరని వారు వాదించారు భిక్షుణి ఆమె స్వీకరించినట్లయితే తప్ప బ్రహ్మకార్యోపస్థానం, నుండి ఉదహరించబడిన ప్రకరణము ద్వారా స్థాపించబడింది వినయములసూత్రము. మరియు ప్రతిజ్ఞ of బ్రహ్మకార్యోపస్థానం a ద్వారా మాత్రమే అందించబడతాయి భిక్షుణి సంఘ నుండి ఉల్లేఖనం ద్వారా స్థాపించబడింది వినయములసూత్రం యొక్క విస్తృత వివరణ. టిబెట్ ఎప్పుడూ లేనందున భిక్షుణి సంఘ గతంలో, ఇది అందించడానికి చాలా తీవ్రమైనది భిక్షుణి a ద్వారా ప్రత్యేకంగా మహిళలకు ఆర్డినేషన్ భిక్షువు సంఘ; మరియు అటువంటి అభ్యాసం ఖండించడానికి సమానం బుద్ధధర్మం.

అభ్యాసం అయినప్పటికీ [అందించడం భిక్షుణి a ద్వారా మహిళలకు ఆర్డినేషన్ సంఘ మాత్రమే భిక్షువులు] ఈ అనులేఖనాలతో నేరుగా ఖండించబడింది వినయ గ్రంథాలు, ది వినయ-హోల్డర్, పంచన్ శక్యా చోక్డెన్-చెప్పిన అభ్యాసం నిర్దేశించిన నియమాలకు విరుద్ధంగా లేదని పేర్కొన్నాడు. వినయ పాఠాలు- అని చెప్పడం ద్వారా అభ్యంతరానికి ప్రతిస్పందించారు భిక్షుణి రెండు వేర్వేరు ఉత్సవ ఆచారాల ద్వారా నిర్వహించబడిన సన్యాసం-భిక్షువు ఉత్సవ ఆచారం (pha chog) మరియు భిక్షుణి ఉత్సవ ఆచారం (ma చాగ్)-విడిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అనులేఖనాలు అతని అభ్యాసాన్ని తిరస్కరించలేదని అతను వాదించాడు, ఎందుకంటే పేర్కొన్న అవసరాలు లో వివరించబడ్డాయి వినయ అందించడానికి పాఠాలు అవసరం భిక్షుణి నిర్వహించడం ద్వారా మహిళలకు ఆర్డినేషన్ a భిక్షుణి ఉత్సవ ఆచారం (ma చాగ్), అయితే, అందించడానికి అటువంటి అవసరాలు అవసరం లేదు భిక్షుణి నిర్వహించడం ద్వారా మహిళలకు ఆర్డినేషన్ a భిక్షువు ఉత్సవ ఆచారం (pha chog) ఇదే పద్ధతిలో, డ్రుచెన్ పెమా కార్పో (1527-1592) కూడా సూత్రాన్ని నొక్కి చెప్పారు.

ఏ సందర్భంలో, ఉన్నాయి వినయ ప్రసాదించే చర్య అని తెలిపే వచన సూచనలు భిక్షుణి a ద్వారా ఆర్డినేషన్ సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు ప్రదర్శించడం భిక్షువు ఆచార ఆచారం ఆమోదయోగ్యమైనది. అయితే, లేదని తెలుస్తోంది వినయ దోషరహితమైన మరియు పరిపూర్ణమైన ప్రకటన ప్రతిజ్ఞ (నైస్ మెడ్ ఫన్ త్షోగ్స్ కియ్ స్డోమ్ పా) [యొక్క భిక్షుణి] ఉత్పన్నమవుతాయి [అటువంటి విధానాన్ని అనుసరించినప్పుడు].

ఇది ఏకి తగినదేనా అనే వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి భిక్షువు సంఘ అందించడానికి భిక్షుణి స్వీకరించని స్త్రీకి సన్యాసం బ్రహ్మకార్యోపస్థానం ప్రతిజ్ఞ. అయితే, ఉన్నాయి వినయ స్త్రీ స్వీకరించగలదని తెలిపే వచన సూచనలు ప్రతిజ్ఞ of శిక్షమాణ (dge slob ma) మరియు బ్రహ్మకార్యోపస్థానం ఒక నుండి భిక్షువు సంఘ ఆ సందర్భంలో అవసరమైన సంఖ్య భిక్షుణులు [ఆ ప్రాంతంలో] ఉనికిలో లేదు. అయితే, లేదని తెలుస్తోంది వినయ మూలం దోషరహితమైనది మరియు పరిపూర్ణమైనది అని రుజువు చేస్తుంది ప్రతిజ్ఞ [యొక్క శిక్షామణి మరియు బ్రహ్మకార్యోపస్థానం] ఉత్పత్తి అవుతాయి.

క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, గొప్పది వినయ- పంచేన్ శాక్యా చోక్‌డెన్ వంటి టిబెట్ మాస్టర్లు కొత్త విధానానికి నాంది పలికారు. భిక్షుణి ఉపయోగించి స్త్రీలకు ఆర్డినేషన్ a భిక్షువు ఉత్సవ ఆచారం ప్రత్యేకంగా నిర్వహించబడుతుంది భిక్షువు సంఘ. అదేవిధంగా, ఈ రోజు అదే అభ్యాసాన్ని మళ్లీ ప్రవేశపెట్టే అవకాశాన్ని సులభతరం చేయడానికి, సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మతం మరియు సంస్కృతి విభాగం అనే పేరుతో ఒక పుస్తకాన్ని ప్రచురించింది. తుబ్వాంగ్ గాంగ్సెల్ (మునీంద్ర మౌఖిక సూచనలు [బుద్ధ]) ఈ పుస్తకాన్ని సమర్థించేవారి కోసం పరిశోధన ఆధారంగా ప్రచురించబడింది త్రిపిటక, ముఖ్యంగా వినయ-హోల్డర్లు మరియు వినయ-టిబెట్ పండితులు.

యొక్క చెప్పిన అభ్యాసానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ ఇన్ టిబెట్, రెండవ పుస్తకం 'రబ్సెల్ మెలోంగ్'(క్లియర్ మిర్రర్) ప్రచురించబడింది. ఇది అన్ని అనివార్యమైన వచన ప్రకటనల సమాహారం వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క గ్రంథాలు వినయ సంప్రదాయం మరియు భిక్షుని ప్రతిమోక్షము ఉత్సవ ఆచారాలు (dge పొడవాటి ma'i లాస్ చోగ్) ఇవి టిబెటన్‌లోకి అనువదించబడ్డాయి, ఇవి టిబెటన్ వర్క్స్ మరియు ఆర్కైవ్స్ లైబ్రరీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందువల్ల, ఈ పుస్తకం అందించడానికి గల అవకాశాలను పరిష్కరించడానికి పరిశోధన యొక్క ఆధారం భిక్షుణి ఆర్డినేషన్, పూర్తి ప్రాథమిక సెట్ కలిగి ప్రతిజ్ఞ, మూలసర్వస్తివాదిన్‌కు అనుగుణంగా టిబెటన్ సన్యాసినులకు వినయ టిబెట్‌లో వృద్ధి చెందిన సంప్రదాయం.

మూడవ పుస్తకం స్థితిపై పరిశోధన ఫలితాల సంక్షిప్త వివరణ భిక్షుణులు అది మా శాఖ ద్వారా చైనాలో అభివృద్ధి చెందింది. ఈ పుస్తకం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది:

చైనీయుల మూలానికి సంబంధించిన వాస్తవాలు భిక్షుణి అనే పేరుతో ఉన్న చైనీస్ డాక్యుమెంట్‌పై ప్రధానంగా ఆధారపడి ఉంటాయి భిక్షుణుల జీవిత చరిత్రలు (చైనీస్: పి-చీ-ని-చువాన్) ఇది ఆరవ శతాబ్దం CEలో వ్రాయబడింది మరియు దాని అనువాదాలు ఇతర భాషలలో కనుగొనబడ్డాయి. ఈ పత్రం ప్రకారం ప్రసాదానికి సంబంధించి రెండు రకాల సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి భిక్షుణి చైనాలో వర్ధిల్లిన శాసనం.

నాల్గవ శతాబ్దం CEలో మొదటి సంప్రదాయం అవలంబించబడింది భిక్షుణి ప్రత్యేకంగా మహిళలకు సన్యాసాన్ని అందించారు భిక్షువు సంఘ. ఈ సంప్రదాయం నాటి నుంచి నేటికీ ఆచరిస్తున్నారు.

ఈ సంప్రదాయం యొక్క ప్రామాణికతను సమర్థించడంలో [అనగా అందించడం భిక్షుణి ప్రత్యేకంగా ఒక ద్వారా ఆర్డినేషన్ భిక్షువు సంఘ], చైనీయులు భిక్షుణులు చైనీయుల మధ్య సంభాషణను కోట్ చేయండి భిక్షుణులు మరియు శ్రీలంక భిక్షుణులు [429 CEలో] చైనాకు వచ్చారు. డైలాగ్ యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది:

ఆ సమయంలో విజిటింగ్ శ్రీలంక భిక్షుణులు అడిగాడు, “విదేశీ ఉంది భిక్షుణులు మనకంటే ముందు ఎప్పుడైనా వచ్చావా?" చైనీయులు భిక్షుణులు లేవని సమాధానమిచ్చింది. శ్రీలంక భిక్షుణులు అప్పుడు అడిగాడు, “అలా అయితే, చైనీస్ సన్యాసినులు ఎలా తీసుకున్నారు భిక్షుణి నుండి ఆర్డినేషన్ సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు?" చైనీయులు భిక్షుణులు దానికి సమాధానంగా, “మహాప్రజాపతి లాగా, వారు తీసుకున్నారు భిక్షుణి a నుండి ఆర్డినేషన్ భిక్షువు సంఘ మాత్రమే." చైనీయులు అయినప్పటికీ భిక్షుణులు యొక్క సంప్రదాయం యొక్క చెల్లుబాటును సమర్థించింది భిక్షుణి అప్పుడు వర్ధిల్లుతున్న సన్యాసం, వారికి ఇంకా కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి మరియు భారతీయుడిని సంప్రదించారు వినయ-హోల్డర్ ఆచార్య గుణవర్మన్ (యోన్ తాన్ గో చా)-ఆ సమయంలో ఎవరు చైనాలో ఉన్నారు- తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం గురించి భిక్షుణి సన్యాసం. యొక్క చెల్లుబాటును ఆచార్య గుణవర్మన్ ధృవీకరించారు భిక్షుణి a ద్వారా ఇవ్వబడిన శాసనం సంఘ కలిగి భిక్షువు మాత్రమే [చెప్పడం ద్వారా, “అలాగే భిక్షుణి ద్వారా ఆర్డినేషన్ ఖరారు చేయబడింది భిక్షువు సంఘ, భిక్షుణి సన్యాసం ఇప్పటికీ స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది ప్రతిజ్ఞ, మహాప్రజాపతి విషయంలో వలె], కానీ అతను కూడా పునర్వ్యవస్థీకరణకు సమ్మతించాడు, “అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో మూడు ఉన్నత శిక్షణలు, స్వీకరించడం భిక్షుణి మళ్లీ సన్యాసం చేయడం వల్ల గొప్ప ప్రయోజనం ఉంటుంది.”

పైన పేర్కొన్న డైలాగ్‌లో మినహా ఏ విధమైన దృవీకరణ ప్రకటనలు అందుబాటులో లేవని తెలుసుకోవడం బాధ కలిగించే విషయం. వినయ ధర్మగుప్తుని గ్రంథాలు వినయ చైనాలో విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందిన సంప్రదాయం, ఇది ఆచరణకు మద్దతు ఇస్తుంది భిక్షుణి a ద్వారా ఇవ్వబడిన శాసనం సంఘ కలిగి భిక్షువులు మాత్రమే. చెప్పిన అభ్యాసం యొక్క చెల్లుబాటును సమర్థించే స్పష్టమైన ప్రకటనలు ఏవీ మాకు ఇంకా కనుగొనబడలేదు అనే వాస్తవం ఇక్కడ చాలా కష్టమైన సమస్యగా మిగిలిపోయింది.

యొక్క రెండవ సంప్రదాయం భిక్షుణి a ద్వారా ఇవ్వబడిన శాసనం సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు ప్రారంభంలో చైనాలో ఐదవ శతాబ్దం CE [433 CE]లో ప్రారంభమైంది. ఆ సమయంలో శ్రీలంకకు చెందిన ఒక బృందం భిక్షుణులు మరియు భారతీయుడు వినయ-హోల్డర్ శంఖవర్మన్ (dGe 'డన్ గో చాప్రధాన గురువుగా ఎవరు వ్యవహరించారు (ఉపాధ్యాయ) ద్వంద్వాన్ని అందించింది భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ [అంటే ఆర్డినేషన్ ఇవ్వడం a సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు] చాలా మంది చైనీస్ మహిళలకు ఇది ద్వంద్వ ప్రారంభం భిక్షుణి చైనాలో వంశం.

ఈ వంశం ఈ రోజు వరకు అవిచ్ఛిన్నంగా సంక్రమించిందని చాలా మంది వాదించినప్పటికీ, మునుపటి వ్యవస్థ వలె, ఇది కూడా కేవలం దావాగానే మిగిలిపోయింది, ఎందుకంటే ఇది నేటికీ [అవిచ్ఛిన్నమైన] చెల్లుబాటును సమర్థించే విశ్వసనీయమైన మరియు ధృవీకరించే ప్రకటనలు అందుబాటులో లేవు. . అందువల్ల, ఇది కూడా ఇక్కడ క్లిష్టమైన సమస్యగా మిగిలిపోయింది.

సంక్షిప్తంగా, చైనీయుల మూలంపై పత్రాలు ఉన్నప్పటికీ భిక్షుణి కనుగొనవచ్చు మరియు వాటి మూలాలను అంచనా వేయడం సమస్యాత్మకం కాదు, అయినప్పటికీ, చైనీయులను స్వీకరించడానికి రెండు విషయాలు తప్పనిసరిగా అవసరం భిక్షుణి టిబెటన్ సన్యాసినులకు సన్యాసం. మొదట, దానిని కనుగొనడం ముఖ్యం వినయ మూలాలు [ధర్మగుప్తుని నుండి వినయ సంప్రదాయం] పంచే సంప్రదాయానికి మద్దతు ఇస్తుంది భిక్షుణి ఒక ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఆర్డినేషన్ భిక్షువు సంఘ [చైనాలో వృద్ధి చెందింది]. రెండవది, ద్వంద్వ వంశానికి మద్దతు ఇచ్చే మూలాలను కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం భిక్షుణి ఆర్డినేషన్-ప్రారంభంలో శ్రీలంక నుండి ప్రసారం చేయబడింది భిక్షుణులు- ఈ రోజు వరకు అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రసారం చేయబడింది.

మేము చాలా కాలం పాటు తీవ్రంగా కృషి చేసినప్పటికీ మరియు నిరంతర పరిశోధనలు చేసినప్పటికీ, ఈ రెండు సమస్యలపై మేము గణనీయమైన సాక్ష్యాన్ని కనుగొనలేకపోయాము. చైనీయుల అధికారిక రిసెప్షన్‌ను పరిష్కరించడంలో వైఫల్యానికి ఇది ఒక్కటే కారణం భిక్షుణి టిబెటన్ సన్యాసినులకు ఆర్డినేషన్ మరియు ఇది నిజమైన వాస్తవం. ఈ వైఫల్యం లింగ వివక్ష భావనలో పాతుకుపోయిందనే ఆరోపణలు నిరాధారమైనవి మరియు అసమంజసమైనవి.

చివరగా, ఈ అనివార్యమైన రెండు మూలాలను కనుగొనడానికి మాకు సహాయం చేయవలసిందిగా సంబంధిత వ్యక్తులందరినీ మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. డిసెంబరు 4, 2000న, మతం మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ఈ మూడు పుస్తకాలను పరిశోధనా ఆధారాలుగా ప్రచురించింది. భిక్షుని టిబెటన్ సన్యాసినులకు సన్యాసం.

తీవ్రమైన కృషి మరియు నిరంతర పరిశోధన తర్వాత, సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మతం మరియు సంస్కృతి విభాగం ఒక వాస్తవిక మూలకాన్ని మరియు సాధించే అవకాశం గురించి కొత్త అంతర్దృష్టిని కనుగొంది. భిక్షుణి ధర్మగుప్తునికి అనుగుణంగా దీక్ష వినయ సంప్రదాయం. యొక్క చైనీస్ సంప్రదాయాన్ని స్థాపించడానికి భిక్షుణి లో ఆర్డినేషన్ సంఘ టిబెటన్ సన్యాసినుల సంఘం, రెండు అనివార్య అంశాలను స్పష్టంగా ఉచ్చరించాలి మరియు అర్థం చేసుకోవాలి వినయ-హోల్డర్లు మరియు టిబెట్ సన్యాసినులు. వారు సమస్యలను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, అతని పవిత్రత యొక్క విధానం వలె దలై లామా, అంతర్జాతీయ శరీర of వినయస్వచ్ఛమైన మరియు సంపూర్ణమైన వాటిని అందించడానికి సంబంధించి తుది నిర్ణయాన్ని పరిష్కరించడంలో హోల్డర్లు అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కోరు భిక్షుణి ధర్మగుప్తునికి అనుగుణంగా టిబెటన్ సన్యాసినులకు సన్యాసం వినయ చైనాలో వృద్ధి చెందిన సంప్రదాయం.

చైనీస్ సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించడానికి మరియు వ్యాప్తి చేయడానికి భిక్షుణి లో ఆర్డినేషన్ సంఘ టిబెటన్ సన్యాసినుల సంఘం, సంబంధిత వ్యక్తులు రెండు అనివార్యమైన అంశాలను తెలుసుకోవాలి, కానీ అవి నేటికీ పరిష్కరించబడలేదు మరియు తదుపరి పరిశోధన అవసరం.

పత్రాల ప్రకారం, రెండు సంప్రదాయాలు భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ చైనాలో ఉద్భవించింది మరియు అభివృద్ధి చెందింది. యొక్క మొదటి సంప్రదాయం భిక్షుణి a ద్వారా అర్డినేషన్ ఇవ్వబడింది సంఘ కలిగి భిక్షువులు మాత్రమే. యొక్క రెండవ సంప్రదాయం భిక్షుణి ద్వంద్వ ద్వారా అర్డినేషన్ ఇవ్వబడింది సంఘ రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు. ది వినయ-టిబెట్‌లోని హోల్డర్‌లు మరియు సన్యాసినులు ఈ రెండు సంప్రదాయాలు ఎలా అభివృద్ధి చెందాయో అర్థం చేసుకోవాలి మరియు సంప్రదాయాల యొక్క వాస్తవ స్వభావం మరియు వాస్తవ స్థానం నేటికీ ప్రసారం చేయబడుతున్నాయి. ఈ సమస్యాత్మక అంశాలను వారు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి.

1997లో, ఈ సమస్యలకు పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక పరిశోధకుడిని మతం మరియు సంస్కృతి శాఖ ప్రత్యేకంగా తైవాన్‌కు పంపింది. తైవాన్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన బౌద్ధ పరిశోధనా కేంద్రం నిర్వహించిన సెమినార్‌లో ఈ రెండు అంశాలు లేవనెత్తబడ్డాయి మరియు చర్చించబడ్డాయి. వినయ-చైనీస్ హోల్డర్లు భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు మరియు పండితులు. ఈ సమస్యాత్మక సమస్యలకు సమాధానాన్ని కనుగొనడానికి మా పరిశోధకుడు ప్రతి ప్రయత్నం చేశాడు; అదేవిధంగా, చైనీయులు వినయ-హోల్డర్లు పరిష్కారాలను కనుగొనడంలో సహాయం చేసారు. అయినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఈ రెండు సమస్యలకు స్పష్టమైన మరియు వివరణాత్మక సమాధానాలు మాకు కనుగొనబడలేదు. అందువల్ల, యొక్క అవకాశం భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ పరిష్కరించబడలేదు.

1998లో, ఒక సెమినార్ ఒక అసెంబ్లీ వినయ-హోల్డర్లు భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు ముగ్గురిలో వినయ సంప్రదాయాలు [మూలసర్వస్తివాదిన్, స్థవిరవాదిన్ లేదా థెరవాదిన్ మరియు ధర్మగుప్తిక] ఆహ్వానించబడినవి ఇక్కడ ధర్మశాలలో సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మతం మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ద్వారా నిర్వహించబడ్డాయి. స్వీకరించే అవకాశం భిక్షుణి మూడింటికి అనుగుణంగా అర్చన వినయ సంప్రదాయాలు, మరియు ముఖ్యంగా రెండు సమస్యలు-ప్రకారం అనివార్యమైన అంశాలు వినయ గ్రంథాలు- చర్చించబడ్డాయి. ఈ రెండు సమస్యాత్మక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మూలాలను ఎలా కనుగొనాలో కూడా వారు తక్షణమే చర్చించారు భిక్షుణి ధర్మగుప్తానుసారంగా దీక్ష వినయ చైనాలో వృద్ధి చెందిన సంప్రదాయం. అయితే, వారు మూలాలను కనుగొనలేకపోయారు. అందుకే, ది భిక్షుణి ఆ సమయంలో ఆర్డినేషన్ ఖరారు కాలేదు. అయినా అంతర్జాతీయంగా చర్చించి పరిష్కరిస్తే బాగుంటుందని అందరూ ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించారు శరీర of వినయ- హోల్డర్లు.

ఆ తర్వాత, మేము సంబంధిత వ్యక్తులందరినీ అభ్యర్థించాము-ది వినయ-చైనీస్ హోల్డర్లు భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు, తూర్పు మరియు పశ్చిమ బౌద్ధ సన్యాసులు మరియు సన్యాసినులు పట్ల శ్రద్ధ చూపుతారు భిక్షుణి ధర్మగుప్తునికి సంబంధించి అనివార్యమైన అంశాలైన ఈ రెండు మూలాధారాలను కనుగొని పంపడంలో మాకు సహాయం చేయడానికి ఆర్డినేషన్, పండితులు మరియు పరిశోధకులు వినయ సంప్రదాయం. అయితే, ఇప్పటివరకు ఎవరూ మాకు నివేదించలేదు. కోరుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఈ మూలాలను కనుగొనడంలో మాకు సహాయం చేయవలసిందిగా సంబంధిత వ్యక్తులను మేము మళ్లీ మనస్ఫూర్తిగా అభ్యర్థిస్తున్నాము.

కొంతమంది వాస్తవ పరిస్థితి తెలియక [పైన పేర్కొన్న అంశాలకు సంబంధించి] ఆయన పవిత్రత దలై లామా నిషేధిస్తుంది భిక్షుణి సన్యాసం. ఇది నిజం కాదు మరియు దీని వెనుక వాస్తవ మూలాలు మరియు కారణాలు లేవు. ఆయన పవిత్రత అని మెజారిటీ ప్రజలకు తెలుసు దలై లామా లో చాలా ఆసక్తి మరియు ఆందోళన కలిగి ఉంది భిక్షుణి 1980 నుండి సన్యాసం స్వీకరించారు మరియు చాలా చోట్ల దానిపై సమగ్ర పరిశోధన చేయాలని పదేపదే సలహా ఇచ్చారు. దీనిపై సమగ్ర పరిశోధన చేయాలని మత, సాంస్కృతిక శాఖకు కూడా సూచించారు. అదేవిధంగా, పరిశోధకుడు [ఆర్చార్య గెషే థుబ్టెన్ జాంగ్‌చుబ్] రెండు అనివార్యమైన అంశాలను కనుగొనడంలో నిరంతరం తన కృషిని కొనసాగించాడు, ఇది వినయ గ్రంథాలు. అయితే, నేటికీ అతను వాటిని కనుగొనలేకపోయాడన్నది నిజం. మరో ముఖ్యమైన నిజం ఏమిటంటే చైనీయులు వినయ-హోల్డర్లు భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు స్పష్టమైన మరియు వివరణాత్మక మూలాలు ఉన్నాయని దావా వేయండి; అయినప్పటికీ, అది కేవలం దావాగానే మిగిలిపోయింది. పరిశోధకుడు భావించాడు మరియు చైనీస్ అని కొందరు చెప్పారు వినయ-హోల్డర్‌లు ఈ రెండు సమస్యలపై ఎటువంటి బాధ్యత మరియు ఆసక్తిని తీసుకోరు, ఇవి వారి నుండి అనివార్యమైన అంశాలు వినయ దృష్టికోణం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ రోజు వరకు మనకు నమ్మదగిన మూలం కనుగొనబడలేదు.

ఈ కారణంగానే పంచాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది భిక్షుణి చైనీయులకు అనుగుణంగా టిబెటన్ సన్యాసినులకు ఆర్డినేషన్ భిక్షుణి సంప్రదాయం ఇప్పటి వరకు పరిష్కరించబడలేదు.

III. అజెండాలు

చైనీస్ భిక్షుని వంశానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక అజెండా ఉంది, దీనికి తదుపరి పరిశోధన అవసరం; దాని సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది:

 1. A వినయ ఒక మద్దతునిచ్చే మూలాన్ని వెతకాలి భిక్షుణి a ద్వారా ఆర్డినేషన్ సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు.
 2. ద్వంద్వ యొక్క స్పష్టమైన మరియు వివరణాత్మక ఖాతాను నమోదు చేసే విశ్వసనీయ పత్రాన్ని కోరాలి భిక్షుణి వంశం లేదా భిక్షుణి a ద్వారా ఇవ్వబడిన శాసనం సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు.
 3. యొక్క విధానాలకు సంబంధించిన అసంపూర్తిగా పరిశోధనను కొనసాగించడం భిక్షుణి ఈ రోజు చైనీయులు ఆచార వ్యవహారాలను నిర్వహిస్తారు భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు మరియు భిక్షుని ఉత్సవ ఆచారంలో సూచించబడింది వినయ ధర్మగుప్తుని గ్రంథాలు వినయ సంప్రదాయం.

అందుకోసం అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము వినయసాధారణంగా హోల్డర్లు మరియు ముఖ్యంగా చైనీస్ భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు ధ్రమగుప్తుని అనుసరించేవారు వినయ సంప్రదాయం అదనపు బాధ్యతను తీసుకుంటుంది మరియు ఈ సమస్యలను స్పష్టంగా మరియు మరింత నమ్మదగినదిగా చేయడానికి మాకు సహాయం చేస్తుంది.

మూలసర్వస్తివాదిన్ వినయ సంప్రదాయంలోని వినయ గ్రంథాలకు అనుగుణంగా భిక్షుణి దీక్షను సాధించే సాధనం

తిరిగి ప్రవేశపెట్టే లేదా పరిచయం చేసే పద్ధతులను కనుగొనడానికి భిక్షుని ఆర్డినేషన్, పూర్తి ప్రాథమిక సెట్ కలిగి ప్రతిజ్ఞ, మూలసర్వస్తివాదిన్‌కు అనుగుణంగా టిబెటన్ సన్యాసినులకు వినయ టిబెట్‌లో విలసిల్లిన నలంద సంప్రదాయం, చర్చించవలసిన రెండు ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయి:

 1. యొక్క సంప్రదాయాన్ని తిరిగి ప్రవేశపెట్టడం సాధ్యమేనా భిక్షుణి a ద్వారా మాత్రమే ఇవ్వబడిన శాసనం భిక్షువు సంఘ-గతంలో టిబెట్‌లో-ఆధునిక టిబెటన్ సమాజంలోని సన్యాసినుల మఠాలలో ఆచరించబడింది.
 2. మచ్చలేని మరియు పరిపూర్ణతను అందించే సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టడం సాధ్యమేనా భిక్షుణి a ద్వారా ఆర్డినేషన్ సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు.

ఎజెండా ఒకటి:

కేవలం భిక్షువుల సంఘం ద్వారా అందించబడిన భిక్షుణి దీక్ష సంప్రదాయాన్ని తిరిగి ప్రవేశపెట్టే అవకాశం

1982 నుండి తీవ్రమైన కృషి మరియు నిరంతర పరిశోధనల తర్వాత, సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మతం మరియు సంస్కృతి విభాగం, ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించే అవకాశం గురించి కొత్త అంతర్దృష్టి యొక్క మూలకాన్ని కనుగొంది. భిక్షుణి మూలసర్వస్తివాదిన్‌కు అనుగుణంగా దీక్ష వినయ టిబెట్‌లో విలసిల్లిన నలంద సంప్రదాయం. వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

ఏదీ లేదు భిక్షుణి వంశం [ఇది నేరుగా భారతదేశం నుండి లేదా మరే ఇతర దేశం నుండి వచ్చింది] లేదా ద్వంద్వ భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ [ఇది a ద్వారా అందించబడింది సంఘ రెండింటిలో భిషులు మరియు భిక్షుణులు] గతంలో టిబెట్‌లో; అయితే, పదిహేనవ శతాబ్దం CEలో, కొంతమంది స్త్రీలు ప్రసాదించబడ్డారు భిక్షుణి a ద్వారా ఆర్డినేషన్ సంఘ మాత్రమే భిక్షువులు. అయినప్పటికీ, కొందరు ఈ పద్ధతిని విమర్శించడానికి కూడా ముందుకు వచ్చారు. అభ్యాసాన్ని విమర్శించడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ఒక అనుభవం లేని సన్యాసినిగా నియమితులు కాలేరు భిక్షుణి ఆమె అందుకోకపోతే ప్రతిజ్ఞ of బ్రహ్మకార్యోపస్థానం. ది ప్రతిజ్ఞ of బ్రహ్మకార్యోపస్థానం a ద్వారా మాత్రమే అందించాలి భిక్షుణి సంఘ. అప్పటినుంచి భిక్షువు సంఘ అందించలేరు ప్రతిజ్ఞ of బ్రహ్మకార్యోపస్థానం, ఎప్పుడూ ఒక భిక్షుణి సంఘ ఎవరు అందుకున్నారు ప్రతిజ్ఞ of బ్రహ్మకార్యోపస్థానం [టిబెట్‌లో]. ఈ కారణంగా, ప్రసాదించే అభ్యాసం భిక్షుణి a ద్వారా మాత్రమే ఆర్డినేషన్ భిక్షువు సంఘ టిబెట్‌లో ఆమోదయోగ్యంకానిదిగా పరిగణించబడింది.

అయితే, ఇది ఎప్పుడూ లేదని పేర్కొన్నప్పటికీ భిక్షుణి సంఘ టిబెట్‌లో, అక్కడ మాత్రమే కాకుండా స్పష్టమైన ఖాతా ఉంది భిక్షుణులు, కానీ వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి అని భిక్షుణులు మి-న్యాగ్ రావగాంగ్‌లో [టిబెట్‌లో]. మరియు, ఇది నొక్కిచెప్పబడినప్పటికీ ప్రతిజ్ఞ of బ్రహ్మకార్యోపస్థానం a ద్వారా మాత్రమే అందించబడతాయి భిక్షుణి సంఘ మరియు a ద్వారా కాదు భిక్షువు సంఘ, అయినప్పటికీ, మూలాలు ఉన్నాయి వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క గ్రంథాలు వినయ టిబెట్‌లో వర్ధిల్లిన సంప్రదాయం a భిక్షువు సంఘ అందించవచ్చు ప్రతిజ్ఞ of బ్రహ్మకార్యోపస్థానం అలాగే. స్పష్టంగా కూడా ఉన్నాయి వినయ ఒక స్త్రీ [అనుభవం లేని సన్యాసిని] ప్రసాదించబడిందని పేర్కొంటున్న మూలాలు భిక్షుణి ప్రత్యేకంగా ఒక ద్వారా ఆర్డినేషన్ భిక్షువు సంఘ, దోషరహిత మరియు పరిపూర్ణమైనది భిక్షుణి ప్రతిజ్ఞ అయితే, అసంపూర్ణంగా లేదా అసంపూర్ణంగా ఉత్పత్తి చేయబడవు భిక్షుణి ప్రతిజ్ఞ ఉత్పత్తి చేయబడతాయి; మరియు ఉంటే భిక్షుణి ఒక ద్వారా స్త్రీకి సన్యాసం ఇవ్వబడుతుంది భిక్షువు ఉత్సవ ఆచారం, ఇది ప్రామాణికమైన చర్యగా పరిగణించబడుతుంది (లాస్ చాగ్స్ pa).

ఉన్నాయి కాబట్టి వినయ అందజేస్తున్నట్లు పేర్కొంటున్న మూలాలు భిక్షుణి a ద్వారా ఆర్డినేషన్ సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు ఒక ప్రామాణికమైన చర్య, ఎప్పుడూ లేనప్పటికీ భిక్షుణి గతంలో టిబెట్‌లోని వంశం, అయితే, సుమారుగా ఐదవ శతాబ్దం CEలో, కొంతమంది టిబెటన్ వినయ-హోల్డర్లు ప్రసాదించే సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టారు భిక్షుణి స్త్రీలపై శాసనం. కొన్ని ఖాతాలు క్రింద పేర్కొనబడ్డాయి.

టిబెటన్ వినయనమ్ఖా సోనమ్ (1378-1466), సాంగ్యే సాంగ్పో వంటి హోల్డర్లు మఠాధిపతి గోయబ్బ మఠం (పదిహేనవ శతాబ్దం) మరియు పంచన్ శాక్య చోక్‌డెన్ (1428-1507) వరుసగా ప్రసాదించారు భిక్షుణి భిక్షుని చువార్ రంగ్‌జోన్ పొన్మో, శాక్యా చోక్‌డెన్ తల్లి భిక్షుని శాక్య సంగ్మో మరియు గ్యామా భిక్షుని చోడుప్ పాల్మో త్సోడ్రుంగ్ వంటి మహిళలపై శాసనాలు సంఘ కలిగి భిక్షువులు మాత్రమే.

a యొక్క కొన్ని ఖాతాలు ఉన్నాయి భిక్షుణి సంఘ వీటికి ముందు టిబెట్‌లో ఉంది వినయ- మాస్టర్స్. ఉదాహరణకు, “భిక్షుని తాషి పాల్మో మి-న్యాక్ రావాగాంగ్ [మఠం]లో ఖెంచెన్ కజిపా రిగ్పే సెంగే (1287-1375) మరియు అతని పరివారం యొక్క శిష్యుడిగా ఉద్భవించినందున, వారు కూడా చాలా శ్రద్ధ వహించారు. భిక్షుణి సంఘ"మరియు" వందల భిక్షుణులు [శాంతిదేవుని] బోధిచార్యవతారం యొక్క బోధన, అభ్యాసం మరియు అభ్యాసంలో శ్రద్ధగా నిమగ్నమై, వినయ మరియు అందువలన న." ముఖ్యంగా, డ్రోగన్ చోగ్యాల్ ఫాగ్పా (1235-1280) అందించినట్లు కొన్ని విశ్వసనీయ పత్రాలు స్పష్టంగా నమోదు చేయబడ్డాయి. భిక్షుణి వందలాది మంది మహిళలకు దీక్ష.

ఈ సంప్రదాయాన్ని మళ్లీ అదే పద్ధతిలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది భిక్షుణి సమకాలీన టిబెటన్ కమ్యూనిటీ యొక్క సన్యాసినుల మఠాలలో టిబెటన్ అనుభవం లేని సన్యాసినులకు ఆర్డినేషన్. లో మూలాలు ఉన్నాయి వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ గ్రంథాలు వినయ నలంద సంప్రదాయం ప్రసాదించే చర్య అని పేర్కొంది భిక్షుణి లేకుండా ఆర్డినేషన్ మఠాధిపతి [అబ్బేస్] అనుమతించదగినది. అందువల్ల, అటువంటి మూలాధారాలు తార్కికంగా దావాను త్రోసిపుచ్చాయి, ఆ దావాను తెలియజేస్తాయి భిక్షుణి లేకుండా ఆర్డినేషన్ మఠాధిపతి [abbess] ఒక తీవ్రమైన మార్గం. అందుచేత, గతంలో టిబెట్‌లో అమలు చేయబడిన వ్యవస్థ వలె, అవసరాన్ని బట్టి, ప్రస్తుత టిబెటన్ వినయ-హోల్డర్లు విషయాన్ని చర్చించి, దానికి అనుగుణంగా పరిష్కరించుకోవాలి వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క గ్రంథాలు వినయ చివరి నిర్ణయాన్ని చేరుకోవడానికి సంప్రదాయం.

ఎజెండా రెండు:

భిక్షువులు మరియు భిక్షుణుల సంఘం ద్వారా అందించబడిన భిక్షుని సన్యాసం యొక్క కొత్త సంప్రదాయాన్ని పరిచయం చేసే అవకాశం

ప్రకారంగా వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క గ్రంథాలు వినయ టిబెట్‌లో వర్ధిల్లిన నలంద సంప్రదాయం, కనీస సంఖ్య సంఘ ద్వంద్వ కోసం అవసరమైన సభ్యులు భిక్షుణి ఆర్డినేషన్, పూర్తి ప్రాథమిక సెట్ కలిగి ప్రతిజ్ఞ, ఒక "సెంట్రల్-ల్యాండ్" లో ఇరవై రెండు: పది భిక్షువులు మరియు పన్నెండు భిక్షుణులు. ఈ కనీస సంఖ్య సంఘ సభ్యులు ఏర్పాటు చేశారు బుద్ధ శాక్యముని స్వయంగా తన 'మైనర్‌లో నియమాలలో of వినయ'('దుల్ బా ఫ్రాన్ త్షెగ్స్ కియ్ గ్జి, గ్రంథాల యొక్క నాలుగు వర్గాలలో ఒకటి సన్యాస క్రమశిక్షణ, వినయ-ఆగమ, చిన్న విషయాలతో వ్యవహరించేది):

ఆ తరువాత, అన్ని భిక్షువులు సమావేశమై కూర్చోవాలి, కనీసం పది మంది ఉండాలి భిక్షువు సహచరులు [అవసరం] మరియు అన్నీ భిక్షుణులు కనీసం పన్నెండు మందిని సమీకరించి కూర్చోవాలి భిక్షుణి సహచరులు [అవసరం]. దాని ముందు భిక్షువులు [అంటే ఉత్సవ ఆచారం] చేసే వారు, [ఆమె] గడ్డి గుత్తిపై లేదా చేతులు ముడుచుకున్న శుభ్రమైన చాప మీద ఉంచాలి. అప్పుడు ది సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు అందించాలి భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ [ఆమెకు].

ఇక్కడ సంఖ్య సంఘ "సరిహద్దు-భూమి"లో అవసరమైన సభ్యులు పేర్కొనబడలేదు. లో ఉన్నప్పటికీ ఉత్కృష్టమైన వినయ టెక్స్ట్ (వినయ-ఉత్తమ, 'దుల్ బా గ్జుంగ్ బ్లా మా or 'దుల్ బా గ్జుంగ్ డం పా), బుద్ధ శాక్యముని (skye pa ma gtogs: పరిశోధకుడితో చర్చించాలి) సంఖ్యను పేర్కొనలేదు సంఘ కోసం అవసరమైన సభ్యులు భిక్షుణి "మధ్య-భూమి" మరియు "సరిహద్దు-భూమి"లో సన్యాసం, అయితే, ఆచార్య గుణప్రభ వంటి గ్రంథాలు ప్రాక్టికల్ వినయ: వంద అధికారిక విధానాలు (కర్మశతమ, 'దుల్ బాయి లాగ్ లెన్ లాస్ బ్రగ్య ర్ట్సా జిసిగ్ పా) మరియు ఆచార్య ధర్మమిత్రలు వినయములసూత్రం యొక్క విస్తృత వివరణ ('దుల్ బా మడో ర్ట్సా బాయి ర్గ్యా చెర్ 'గ్రెల్) ఆ సందర్భంలో అవసరమైన సంఖ్యను పేర్కొనండి భిక్షుణులు "సరిహద్దు-భూమి"లో ఉనికిలో లేదు, ఆపై కనీస సంఖ్య సంఘ ద్వంద్వ కోసం అవసరమైన సభ్యులు భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ పదకొండు: ఐదు భిక్షువులు మరియు ఆరు భిక్షుణులు, అయితే, కనీస సంఖ్య సంఘ ద్వంద్వ కోసం అవసరమైన సభ్యులు భిక్షుణి "సెంట్రల్-ల్యాండ్"లో ఆర్డినేషన్ అనేది 'మైనర్'లో పేర్కొన్నట్లుగా ఇరవై రెండు నియమాలలో of వినయ'.

కర్మశతము వినయ రాష్ట్రాలు:

ఆ తర్వాత, అదనంగా సంఘ of భిక్షుణులు, "సెంట్రల్-ల్యాండ్"లో, a సంఘ పది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ భిక్షువులు సమీకరించాలి; మరియు ఆ సందర్భంలో అవసరమైన సంఖ్య భిక్షుణులు "సరిహద్దు-భూములు"లో ఉనికిలో లేదు, తర్వాత అదనంగా వినయ-హోల్డర్లు [యొక్క భిక్షువులు] మరియు ఐదు [భిక్షుణులు], మరింత భిక్షువులు చేర్చాలి. ప్రసాదించే చర్య [అంటే ఉత్సవ ఆచారం] అని తెలుసుకోవాలి భిక్షుణి ద్వారా అర్డినేషన్ చేయబడింది భిక్షువు సంఘ ద్వంద్వ బిక్షుని ఆర్డినేషన్ [అంటే భిక్షుణి ఇద్దరిచే ప్రసాదింపబడిన సన్యాసం భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు].

మా వినయములసూత్రం యొక్క విస్తృత వివరణ రాష్ట్రాలు:

ప్రసాదించే చర్య [అంటే ఉత్సవ ఆచారం] కోసం భిక్షుణి "సెంట్రల్-ల్యాండ్" లో ఆర్డినేషన్, ది సంఘ పది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి భిక్షువులు మరియు పన్నెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ భిక్షుణులు. ప్రసాదించే చర్య [అంటే ఉత్సవ ఆచారం] కోసం భిక్షుణి "సరిహద్దు-భూమి"లో ఆర్డినేషన్, ఆ సందర్భంలో అవసరమైన సంఖ్య భిక్షుణులు ఉనికిలో లేదు, ద్వంద్వ సంఘ ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి భిక్షువులు గా వర్గీకరించబడింది వినయ-హోల్డర్లు మరియు ఆరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ భిక్షుణులు ఎవరు వర్గీకరించబడ్డారు వినయ- హోల్డర్లు.

అందువలన, దోషరహిత మరియు పరిపూర్ణమైనది భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ ద్వంద్వ ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది సంఘ of భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు. అయితే, ది భిక్షుణి ప్రతిజ్ఞ a నుండి మాత్రమే పొందబడతాయి భిక్షువు సంఘ మరియు a నుండి కాదు భిక్షుణి సంఘ. కుంకియెన్ త్సోనావా షెరాబ్ సాంగ్పో తనలో ఈ విషయాన్ని నిరూపించాడు దుల్వా త్సోటిక్ (a వినయ వ్యాఖ్యానం; 'దుల్ బా మ్త్షో తైక్) నుండి ప్రకటనలను కోట్ చేయడం ద్వారా వినయ గ్రంథాలు: ది మైనర్ నియమాలలో of వినయ మరియు లాజీ టిక్కా (లాస్ జిజి తై కా).

మా దుల్వా త్సోటిక్ రాష్ట్రాలు:

అందించిన తరువాత ప్రతిజ్ఞ బ్రహ్మచర్యం యొక్క, సమావేశమైన పాటు సంఘ of భిక్షుణులు, ఇక్కడ, లోపాన్ని భర్తీ చేయడానికి, [ది సంఘ of భిక్షుణులు] అనుబంధ సభ్యులుగా చేర్చబడ్డారు. ది లాజి టికా ఇలా పేర్కొంది, “[అంటే ఉత్సవ ఆచారం] ప్రసాదించే చర్య కోసం భిక్షుణి ఆర్డినేషన్, నుండి భిక్షువు సంఘ అనేది ప్రాథమిక అంశం, మరొకటి సంఘ సభ్యులు భిక్షుణులు మొదలైనవి సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా అవసరం. ఇక్కడ, దానిని స్థాపించడానికి భిక్షువు సంఘ అనేది ప్రాథమిక అంశం, ది మైనర్ నియమాలలో of వినయ పేర్కొంది, "ది భిక్షిని అందుకుంది భిక్షుణి నుండి ఆర్డినేషన్ సంఘ of భిక్షువులు మరియు వారు ఎంటిటీలను ఇవ్వాలి [ప్రతిజ్ఞ] యొక్క భిక్షుణి. "

బూటన్ రించెన్ డ్రుప్ (1290-1364) మరియు కుంకియెన్ జమ్యాంగ్ ఝెపా (1648-1721) కూడా స్థాపించారు భిక్షువు సంఘ అందించడానికి ప్రాథమిక అంశం భిక్షుణి సన్యాసం.

బటన్లు కర్మశతముపై వ్యాఖ్యానము రాష్ట్రాలు:

[ఉత్పత్తి] తర్వాత ప్రతిజ్ఞ of బ్రహ్మకార్యోపస్థానం, ప్రతిజ్ఞ ఒక భిక్షువు ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది సంఘ of భిక్షువులు; సాంప్రదాయానికి అనుగుణంగా స్త్రీల సమాజం అవసరం.

జమ్యాంగ్ ఝెపా యొక్క వినయ అనే వచనం కల్సంగ్ రేవా కుంకోంగ్ రాష్ట్రాలు:

ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో, నుండి ప్రతిజ్ఞ of భిక్షుణి నుండి ప్రాథమికంగా పొందబడింది సంఘ of భిక్షువులు ప్రధానమైనవి ప్రతిజ్ఞ, దానితో పాటు సంఘ of భిక్షుణులు, సంఘ of భిక్షువులు చేర్చాలి; మరియు జోడించడానికి ఇది మార్గం…

అందువలన, ఒక టిబెటన్ తో సంఘ పది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు, ఎవరు స్టెయిన్‌లెస్ మూలసర్వస్తివాదిని అనుసరిస్తారు వినయ టిబెట్‌లో విలసిల్లిన నలంద సంప్రదాయం, మరియు a సంఘ పన్నెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కలిగి ఉంటుంది భిక్షుణులు, ఎవరు మరొకరిని అనుసరిస్తారు వినయ సంప్రదాయాలు [స్థవిరవాదిన్ లేదా థెరవాదిన్ మరియు ధర్మగుప్తిక], ఇరవై రెండు నిర్దిష్ట సంఖ్యలో పూర్తి చేయడం సంఘ సభ్యులు; మరియు ప్రదర్శించడం ద్వారా భిక్షుణి మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క ఉత్సవ ఆచారం వినయ సంప్రదాయం, కొత్త వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం సాధ్యమవుతుంది భిక్షుణి టిబెటన్ కొత్త సన్యాసినులకు ఆర్డినేషన్. ఈ పద్ధతి మూలసర్వస్తివాదానికి విరుద్ధంగా లేదని తెలుస్తోంది వినయ సంప్రదాయం; అయితే, ది వినయ-హోల్డర్లు మూలసర్వస్తివాదియోన్‌కు విరుద్ధంగా లేని తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలి వినయ సంప్రదాయం.

అధ్యయనం మరియు అభ్యాసం కోసం వినయ గ్రంథాలను గుర్తించడం

టిబెటన్‌గా ఉంటే గొప్ప తాత్కాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది భిక్షుణులు [మునుపటి పేర్కొన్న పద్ధతి ద్వారా నియమింపబడతారు] వినడం, ధ్యానం మరియు ధ్యానం యొక్క వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క గ్రంథాలు వినయ టిబెట్‌లో అభివృద్ధి చెందిన నలంద సంప్రదాయం మరియు దాని శిక్షణలను ఆచరణలో పెట్టింది. కారణాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

మొదట, అన్ని వినయ సంబంధించిన గ్రంథాలు భిక్షుణి మూలసర్వస్తివాడికి సంబంధించినది వినయ సంప్రదాయం ఇప్పటికే టిబెటన్‌లో అనువదించబడింది; మరియు అందరికీ ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. రెండవది, చాలా ఉన్నాయి భిక్షువు వినయఆచరణాత్మక మార్గనిర్దేశం చేయగల దాని పగలని వంశాన్ని కలిగి ఉన్న హోల్డర్లు. వారి నుండి, ఉంటుంది భిక్షుణులు దాని ముఖ్యాంశాలు, దాగి ఉన్న అర్థాలు మరియు సూక్ష్మ విషయాలకు సంబంధించిన దాని అసమ్మతి, అవోవల్‌లు మరియు ఆంక్షల నిర్దేశిత పరిమితులపై సూచనలను అడగవచ్చు. మూడవదిగా, నుండి ప్రతిజ్ఞ ఒక భిక్షుణి a నుండి పొందబడతాయి సంఘ సీనియర్ టిబెటన్ భిక్షువు వినయ-హోల్డర్లు, కావాలనుకుంటే భిక్షుణులు శ్రద్ధ వహించవచ్చు మరియు అభ్యాసం చేయాలనుకుంటున్నారు, వారు పూర్తి మరియు పొరపాటు లేని, మరియు చాలా ఇబ్బందులు లేకుండా కనుగొనగలిగే ప్రస్తుత అవసరాలను గుర్తించాలి. అలా అర్థం చేసుకుంటే, వారికి ఆ విషయం తెలుస్తుంది వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క గ్రంథాలు వినయ సంప్రదాయం మరియు వాటి వ్యాఖ్యానాలు అధ్యయనం కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది ఈ పద్ధతిలో జరిగితే, అది ధర్మ రాజు యొక్క నిషేధించబడిన చట్టానికి కూడా విరుద్ధంగా ఉండదు.

ధర్మ రాజు, ట్రైడ్ సాంగ్ట్‌సెన్, టిబెట్‌లో మూడు ముఖ్యమైన చట్టాలను ప్రకటించాడు. ఈ సందర్భానికి సంబంధించిన చట్టం Buton Rinchen Drup's లో ప్రస్తావించబడింది బౌద్ధమత చరిత్ర:

టిబెటన్ రాజు, ట్రిడ్ సాంగ్ట్‌సెన్ రాల్పచన్, ఆ విధంగా శాసనం చేశాడు వినయ మూలసర్వస్తివాడ తప్ప ఇతర సంప్రదాయాలను స్థాపించకూడదు లేదా సాగు చేయకూడదు మరియు వారి పిటకాలు అనువదించబడలేదు.

కొంగ్త్రుల్ యోంటెన్ గ్యాట్సో కూడా తనలో పేర్కొన్నాడు షేజా కుంక్యాబ్ ట్రెజరీ:

మా భిక్షువు మూడు ప్రాంతాల నుండి టిబెట్‌లో అభివృద్ధి చెందిన వంశాలు (ఉన్నత వంశం, పండిట్ శాక్య శ్రీ వంశం మరియు దిగువ వంశం వినయ) మూలసర్వస్తివాడకు చెందినవారు వినయ సంప్రదాయం. టిబెట్ మిడిల్ వే స్కూల్ యొక్క తాత్విక దృక్పథాన్ని అనుసరించాలని మరియు మూలసర్వస్తివాదం కాకుండా ఇతర ప్రవర్తనను అనుసరించాలని ధర్మ రాజు సూచించినందున ఇది జరిగింది. వినయ పాఠశాలకు అనుమతి లేదు. ఉదాహరణకు, అతీషా జరిగినప్పటి నుండి భిక్షువు మహాసామ్గిక వంశం వినయ సంప్రదాయం, [అతని అనుచరులు] అతనిని ప్రసారం చేయమని అడగలేరు భిక్షువు ఆర్డినేషన్ [టిబెటన్లకు]. ధర్మ రాజు ఆజ్ఞ ప్రకారం టిబెటన్లు మూలసర్వస్తివాదాన్ని తప్ప ఇతరులను అనుసరించకూడదని ఇది సూచిస్తుంది. వినయ సంప్రదాయం.

ఇంకా, ఖేన్పో శాంతరక్షిత ప్రవచించాడు, “వారు కాదు తీర్థికలు (తీవ్ర బౌద్ధేతర, mu stegs pa) టిబెట్‌లో. అయితే, బౌద్ధమతం రెండు వేర్వేరు విభాగాలుగా విస్తరిస్తుంది మరియు అవి వివాదాస్పదమవుతాయి. ఆ సమయంలో నా శిష్యుడైన కమలశిలని ఆహ్వానించి వాగ్వివాదం చేద్దాం. అతని చర్చ తర్వాత, గొడవకు అనుగుణంగా పరిష్కరించబడుతుంది ధర్మ." ప్రవచించినట్లుగా, [హ్వా-షాంగ్ మరియు అతని పరివారం] గతంలో టిబెట్‌లో బౌద్ధమతం యొక్క వికృత బోధనలను ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించారు మరియు తాత్వికత గురించి వివాదం చేయడం ప్రారంభించారు. అభిప్రాయాలు మరియు [బౌద్ధమతం] నిర్వహిస్తుంది. ధర్మ రాజు కమలాశిలని ఆహ్వానించి, [హ్వా-షాంగ్ మరియు అతని పరివారంపై] చర్చకు రమ్మని అడిగాడు. అతను [హ్వా-షాంగ్ మరియు అతని పరివారాన్ని] ఓడించాడు మరియు బౌద్ధ బోధనల ప్రకారం వివాదాన్ని పరిష్కరించాడు. ఆ తరువాత, నలుగురు చైనా పరివారాలు కమలశిలను హత్య చేశారు. ఈ అంశంపై వివరణాత్మక ఖాతా బటన్‌లో పేర్కొనబడింది బౌద్ధమత చరిత్ర.

అందువల్ల, వినయ ఉండబోయేవారు అధ్యయనం చేయవలసిన గ్రంథాలు భిక్షుణులు ఉండాలి వినయ మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క గ్రంథాలు వినయ సంప్రదాయం మరియు దాని వ్యాఖ్యానాలు ధర్మ రాజుచే నిర్ణయించబడినట్లే.

భవిష్యత్తులో మూలసర్వస్తివాదిన్ వినయ సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా భిక్షుణి దీక్షను సాధించే సాధనం

భవిష్యత్ సంవత్సరాల్లో, టిబెటన్ అయితే భిక్షుణులు ద్వారా నియమిస్తారు భిక్షుణి a ద్వారా ఇవ్వబడిన శాసనం సంఘ రెండింటిలో భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు, వారు టాపిక్స్‌లో తమకు కావలసిన ఉపాధ్యాయులను/లను కనుగొనాలి (gnas kyi slob dpon) సూచించిన పరిమితులపై సూచనలతో వారికి మార్గనిర్దేశం చేయగలరు వినయ దాని ముఖ్యాంశాలు, దాగి ఉన్న అర్థాలు మరియు సూక్ష్మ విషయాలకు సంబంధించిన అసమ్మతులు, అవోవల్‌లు మరియు ఆంక్షలకు సంబంధించి. సుదూర భవిష్యత్తులో, వారు క్రమశిక్షణలో స్థిరంగా మరియు నేర్చుకునేవారుగా అర్హత సాధించిన వెంటనే వినయ-హోల్డర్లు మరియు పగలకుండా పట్టుకోండి ప్రతిజ్ఞ పన్నెండు సంవత్సరాలు, వారు అందించడం ప్రారంభించవచ్చు శిక్షమాణ మరియు బ్రహ్మకార్యోపస్థానం ప్రతిజ్ఞ; మరియు ద్వంద్వ భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ పన్నెండు టిబెటన్లు అందించవచ్చు భిక్షుణి వినయ-హోల్డర్లు మరియు పది మంది టిబెటన్ భిక్షువు వినయ-మూలసర్వస్తివాదిన్‌కు అనుగుణంగా టిబెటన్ కొత్త సన్యాసినులకు హోల్డర్లు వినయ సంప్రదాయం. అయితే, అటువంటి ప్రతిపాదనను చివరకు నిర్ణయించాలి వినయ-ముల్సర్వస్తివాదిన్‌కు అనుగుణంగా హోల్డర్లు వినయ సంప్రదాయం.

IV. ముగింపు

క్లుప్తంగా, ముఖ్యమైనది వినయ యొక్క అసెంబ్లీ ద్వారా సమస్యలను చర్చించి నిర్ణయించాలి వినయమూడు స్క్రిప్చరల్ సేకరణలకు విరుద్ధంగా లేని హోల్డర్లు (త్రిపిటకాలు), అంతే వినయములసూత్రము రాష్ట్రాలు:

[ఒక చట్టం] ఉత్సవ ఆచారానికి విరుద్ధంగా ఉంటే, ఆ చర్య ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇక్కడ, ఉత్సవ ఆచారం: అవసరమైన సంఖ్య సంఘ సభ్యులు సంపూర్ణంగా ఉండాలి; చట్టం ఉచ్ఛరించాలి; మరియు చట్టం అమలు చేయాలి.

ఉత్సవ ఆచారానికి విరుద్ధంగా ఉంటే చట్టం ఆమోదయోగ్యం కాదు. ది వినయ-హోల్డర్ కుంకీన్ త్సోనావా ఈ అంశంపై విశదీకరించారు:

ఇది ఆచార ఆచారానికి విరుద్ధంగా ఉంటే, ఆ చట్టం పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదు మరియు చట్టం దోషరహితమైనది కాదు. ప్రత్యేకంగా, ఉదాహరణకు, నలుగురు సభ్యులు అవసరమైన సంఖ్య నుండి తప్పిపోయినట్లయితే సంఘ సభ్యులు, మరియు వారు నాలుగు రకాల ప్రార్థనలను పఠించడం వంటివి చేస్తే, ఆ చర్య పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదు. చట్టం వరుస క్రమంలో వ్యతిరేకంగా ఉంటే, ఆ చట్టం దోషరహితమైనదిగా అంగీకరించబడదు. ఈ చర్య వరుసగా చేయనప్పటికీ, వారు పదాల అర్థాలను అర్థం చేసుకోగలిగితే, అది లోపభూయిష్ట చర్యగా అంగీకరించబడుతుంది.

మా వినయములసూత్రం యొక్క విస్తృత వివరణ ఇంకా దుల్వా త్సోటిక్ ఉత్సవ ఆచారానికి సంబంధించిన దోషరహితమైన మరియు పరిపూర్ణమైన చర్యలను ఎలా నిర్వహించాలో స్పష్టంగా పేర్కొనండి బిక్షుని సన్యాసం. అందువల్ల, వాటిని పరిశీలించాలి.

యొక్క పారాయణం ప్రతిమోక్ష-సూత్రాలు (ది వినయ యొక్క కోడ్‌ను కలిగి ఉన్న వచనాలు ఉపదేశాలు సన్యాసుల కోసం) గురువుగా పరిగణించబడుతుంది (బుద్ధ) మరియు బోధన (ధర్మం) మరియు సూక్ష్మ సూచనలు వినయ యొక్క అసెంబ్లీ ద్వారా నిర్ణయించబడాలి వినయ-కి అనుగుణంగా హోల్డర్లు వినయ లో పేర్కొన్నారు వినయములసూత్రము:

ఓ భిక్షులారా! నేను, మీ గురువు, ప్రవేశించినప్పుడు పరినిర్వణ మరియు అందుబాటులోకి రాలేదు, మీరు "మా టీచర్ మరియు టీచింగ్ తప్పిపోయారు" అని భావించకూడదు మరియు ఆలోచించకూడదు. నేను మీకు పఠించమని చెప్పిన ఉద్దేశ్యం ప్రతిమోక్ష-సూత్రాలు ఇప్పటి నుండి నెలకు రెండు సార్లు అది మీ గురువు మరియు బోధన. ఓ భిక్షులారా! ఫండమెంటల్ యొక్క అన్ని సూక్ష్మ పాయింట్ల కోసం ఉపదేశాలు మరియు మైనర్ ఉపదేశాలు, మీరు సమావేశం సంఘ మరియు సమస్యను చర్చించి శాంతియుత నిర్ణయానికి వచ్చేలా పరిష్కరించండి.

అంతేకాకుండా, సోంగ్‌ఖాపా లోబ్సాంగ్ ద్రక్పా (1357-1419), అతనిలో మార్గం యొక్క దశల గొప్ప ప్రదర్శన (లామ్ రిమ్ చెన్ మో), సాటిలేని ప్రభువు దిమమ్కర అతిషా యొక్క ప్రకటనను ఉటంకించారు:

అతిషా నోటి నుండి, “మేము భారతదేశంలో, ఏదైనా ముఖ్యమైన లేదా వివాదాస్పద విషయాలు వెలుగులోకి వస్తే, సమర్థించేవారి సభను సమావేశపరుస్తాము త్రిపిటక. ఆ తర్వాత, ఇది ఆమోదించబడలేదా అని మేము చర్చిస్తాము త్రిపిటక లేదా అది విరుద్ధంగా ఉందా త్రిపిటక. ఈ విధంగా, మేము నిర్ణయం తీసుకుంటాము. విక్రమశిలలో, దీని పైన, బోధిసత్వుల ప్రవర్తన నుండి ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదా లేదా అది బోధిసత్వుల ప్రవర్తనకు విరుద్ధంగా ఉందా అని మేము చర్చిస్తాము. అప్పుడు, అది సెట్ చేయబడుతుంది మరియు అన్నీ వినయ-హోల్డర్లు నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటారు."

అదేవిధంగా, అతని పవిత్రత దలై లామా పదే పదే చెప్పారు:

ఏ సందర్భంలోనైనా, ఈ వంశాలకు సంబంధించిన అటువంటి విషయాలను సమర్థించేవారు సమిష్టిగా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి త్రిపిటక సాధారణంగా, మరియు ముఖ్యంగా ద్వారా వినయ-హోల్డర్లు; ఒక వ్యక్తి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం లేదు.

అందుకే తుది నిర్ణయం భిక్షుణి ఆర్డినేషన్ మాత్రమే చర్చించబడాలి మరియు నిర్ణయించబడాలి భిక్షువు వినయ-విరుద్ధం లేకుండా హోల్డర్లు వినయ. లేకపోతే, లో నిషేధించబడినట్లుగా, నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు ఎవరికీ లేదు వినయ. అందుకే దీన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి.

ఎలా సాధించాలనే దానిపై మన దృక్పథాన్ని మరియు స్థానాన్ని ప్రదర్శించడానికి భిక్షుణి మూలసర్వస్తివాదిన్ యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలకు అనుగుణంగా శాసనం వినయ రాబోయే అంతర్జాతీయ బౌద్ధ వినయ-హోల్డర్ల, టిబెటన్ సదస్సులో టిబెట్‌లో విలసిల్లిన నలంద సంప్రదాయం వినయదిగువ జాబితా చేయబడిన మూడు అజెండాల ఆధారంగా విశ్లేషణాత్మక కథనాలను చర్చించి, వ్రాయవలసిందిగా హోల్డర్‌లను అభ్యర్థించారు:

 1. స్వీకరించే సంప్రదాయాన్ని మళ్లీ పరిచయం చేయడానికి భిక్షుణి a నుండి ఆర్డినేషన్ సంఘ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది భిక్షువులు
 2. పంచే కొత్త సంప్రదాయాన్ని పరిచయం చేయడానికి భిక్షుణి ఒక టిబెటన్ ద్వారా ఇవ్వబడిన శాసనం సంఘ of భిక్షువులు మరియు భిక్షుణులు
 3. అందించడానికి ఏదైనా ఇతర పద్ధతి భిక్షుణి మూలసర్వస్తివాదానికి విరుద్ధంగా లేని శాసనం వినయ సంప్రదాయం

ఈ మూడు ఎజెండాల ఆధారంగా ది వినయ-హోల్డర్లు నుండి అవసరమైన అన్ని మూలాధారాలను స్పష్టంగా ఉటంకిస్తూ కథనాన్ని వ్రాయవలసిందిగా అభ్యర్థించబడ్డారు వినయ పాఠాలు.

దయచేసి మీ కథనాలను 25 ఏప్రిల్ 2006లోపు ఇక్కడకు చేరుకోండి.


 1. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలోని బౌద్ధ అధ్యయనాల విభాగంలో PhD అభ్యర్థి. అతని థీసిస్ బోడాంగ్ చోక్లీ నామ్‌గ్యాల్ జీవితం మరియు రచనలపై ఉంది. అతను తన థీసిస్‌ను పూర్తి చేసి ఫిబ్రవరి 2005లో విశ్వవిద్యాలయానికి సమర్పించాడు. అతను IGNOU నుండి BA (ఇంగ్లీష్ మేజర్) మరియు ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి బౌద్ధ అధ్యయనాలలో MA కలిగి ఉన్నాడు. అతనికి కూడా ఉంది ఫర్చిన్ రబ్జంపా మరియు ఉమా రబ్జంపా ధర్మశాలలోని ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ బౌద్ధ డయలెక్టిక్స్ నుండి డిగ్రీలు. ప్రస్తుతం అతను ధర్మశాలలోని బోడాంగ్ రీసెర్చ్ అండ్ పబ్లికేషన్ సెంటర్‌లో పనిచేస్తున్నాడు. 

అతిథి రచయిత: గెషే తుబ్టెన్ జాంగ్‌చుబ్