జన్ 18, 2005

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

తిరోగమనం యొక్క ప్రారంభ అనుభవాలు

వివిధ మానసిక స్థితి మరియు చంచలమైన శక్తి ద్వారా పని చేయడం, మనం కదిలే విధానాన్ని మార్చడం…

పోస్ట్ చూడండి