13 మే, 2002

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పూజ్యమైన చోడ్రాన్ తన కంప్యూటర్ వద్ద నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు.
మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు

విలువైన మానవ పునర్జన్మ

ధర్మ మార్గంలో ముందుకు సాగడానికి మన విలువైన మానవ జీవితాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి