ప్రార్థనల రాజు

సమంతభద్రుని సాధన యొక్క అసాధారణ ఆకాంక్ష

సమంతభద్రుని అబ్బే విగ్రహం.
(ఫోటో ట్రాసీ త్రాషర్)

సంస్కృతంలో: సమన్తభద్రాచార్య ప్రణిధాన
టిబెటన్‌లో: 'phags-pa bzang-po spyod-pa'i smon-lam-gyi rgyal-po

యువకుడైన ఆర్య మంజుశ్రీకి నమస్కరిస్తున్నాను.

మీరు మానవులలో సింహాలు,
వర్తమానం, గతం మరియు భవిష్యత్తులో స్వేచ్ఛకు పోయింది
పది దిక్కుల లోకాల్లో,
మీ అందరికీ, తో శరీర, ప్రసంగం మరియు హృదయపూర్వక మనస్సు నేను నమస్కరిస్తున్నాను.

యొక్క శక్తితో ఆశించిన కొరకు బోధిసత్వ మార్గం,
లోతైన గౌరవ భావంతో,
మరియు ప్రపంచంలోని అణువుల వంటి అనేక శరీరాలతో,
నా ముందు దృశ్యమానమైన బుద్ధులందరికీ, నేను నమస్కరిస్తున్నాను.

ప్రతి పరమాణువుపైనా బుద్ధులు పరమాణువులుగా లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి.
ప్రతి ఒక్కటి బోధిసత్వాల సమూహం మధ్య,
మరియు అందరి గోళంపై నాకు నమ్మకం ఉంది విషయాలను
ఈ విధంగా పూర్తిగా బుద్ధులతో నిండి ఉంటుంది.

మీ కోసం అనంతమైన స్తోత్రాలతో,
మరియు నా స్వరం యొక్క అంశాల నుండి ధ్వని సముద్రాలు,
నేను బుద్ధుల యొక్క ఉత్కంఠభరితమైన గొప్పతనాన్ని పాడతాను,
మరియు మీ అందరినీ గోన్ టు జరుపుకోండి ఆనందం.

అందమైన పూలు మరియు రాచరిక దండలు,
తీపి సంగీతం, సువాసనగల నూనెలు మరియు పారాసోల్స్,
మెరిసే దీపాలు మరియు అద్భుతమైన ధూపం,
నేను మీకు విజయవంతమైన వాటిని అందిస్తున్నాను.

చక్కటి దుస్తులు మరియు సువాసన పరిమళ ద్రవ్యాలు,
గంధపు పొడిని ఎక్కువగా పోశారు మేరు పర్వతం,
అన్నీ అద్భుతం సమర్పణలు అద్భుతమైన శ్రేణిలో,
నేను మీకు విజయవంతమైన వాటిని అందిస్తున్నాను.

అతీతంగా సమర్పణలు అసమానమైన మరియు విశాలమైన,
బుద్ధులందరి పట్ల ప్రగాఢమైన అభిమానంతో,
విశ్వాసం యొక్క బలంతో బోధిసత్వ మార్గం,
నేను విజయవంతమైన వారందరికీ సమర్పించి నమస్కరిస్తున్నాను.

నేను చేసిన ప్రతి హానికరమైన చర్య
నా తో శరీర, ప్రసంగం మరియు మనస్సు
చేత పొంగిపోయింది అటాచ్మెంట్, కోపం మరియు గందరగోళం,
వీటన్నింటిని మీ ముందు బహిరంగంగా వెల్లడిస్తున్నాను.

నేను నా హృదయాన్ని పైకి లేపుతున్నాను మరియు అన్ని యోగ్యతలలో సంతోషిస్తాను
పది దిశలలో బుద్ధులు మరియు బోధిసత్వాలు,
ఒంటరిగా గ్రహించేవారిలో, వినేవారు ఇప్పటికీ శిక్షణ పొందుతున్నారు మరియు దాటినవారు,
మరియు అన్ని సాధారణ జీవుల.

పది దిక్కులలోని లోకాలకు ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతున్న నీవు,
ఎవరు సాధించారు a బుద్ధమేల్కొలుపు దశల ద్వారా సర్వజ్ఞత,
మీరందరూ నాకు మార్గదర్శకులు,
దయచేసి ధర్మ చక్రాన్ని తిప్పండి.

అరచేతులతో నేను హృదయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తున్నాను:
పరినిర్వాణాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసే నీవు,
దయచేసి ప్రపంచంలోని పరమాణువులుగా లెక్కలేనన్ని యుగాల పాటు మాతో ఉండండి,
సంసారంలో సంచరించే వారందరికీ ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు కోసం.

నేను ఏ చిన్న యోగ్యత సృష్టించినా,
నివాళులర్పించడం ద్వారా, సమర్పణ, మరియు నా తప్పులను అంగీకరిస్తూ,
సంతోషిస్తూ, బుద్ధులు ఉండి బోధించమని అభ్యర్థించడం,
నేను ఇప్పుడు పూర్తి మేల్కొలుపు కోసం ఇవన్నీ అంకితం చేస్తున్నాను.

మీరు ఇప్పుడు పది దిక్కుల లోకాల్లో నివసించే బుద్ధులారా,
మరియు మీరు గతంలో స్వాతంత్ర్యానికి వెళ్ళిన వారందరూ, నన్ను అంగీకరించండి సమర్పణలు.
ఇంకా ఉద్భవించని వారు త్వరగా తమ మనస్సును పరిపూర్ణం చేసుకోండి,
పూర్తిగా జ్ఞానోదయం పొందిన వారిగా మేల్కొంటారు.

అన్ని ప్రపంచాలు పది దిశలలో ఉండనివ్వండి,
పూర్తిగా స్వచ్ఛంగా మరియు విశాలంగా ఉండండి.
వారు బోధిసత్వాలతో నిండి ఉండుగాక
చుట్టూ ఉన్న బుద్ధులు ఒక బోధి వృక్షం క్రింద గుమిగూడారు.

పది దిక్కులలో ఉన్నన్ని జీవులు ఉండవచ్చు
ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా మరియు సంతోషంగా ఉండండి.
సంసార జీవులందరూ ధర్మానుసారంగా జీవించాలి.
మరియు వారి ప్రతి ధర్మ కోరిక నెరవేరాలి.

అన్ని రకాల ఉనికిలో నా గత జీవితాలను గుర్తుచేసుకుంటూ,
నేను సాధన చేయవచ్చా బోధిసత్వ మార్గం,
అందువలన, మరణం, వలస మరియు పుట్టుక యొక్క ప్రతి చక్రంలో,
నేను ఎల్లప్పుడు గృహస్థుని ప్రాణమును త్యజించగలను.

అప్పుడు, అన్ని బుద్ధుల అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ,
మరియు a యొక్క అభ్యాసాన్ని పరిపూర్ణం చేయడం బోధిసత్వ,
నేను ఎల్లప్పుడూ తప్పు లేదా రాజీ లేకుండా ప్రవర్తిస్తాను,
నైతిక ప్రవర్తనతో దోషరహితంగా మరియు స్వచ్ఛంగా.

నేను దేవతల భాషలో ధర్మాన్ని బోధిస్తాను,
ఆత్మలు మరియు నాగుల ప్రతి భాషలో,
మానవులు మరియు రాక్షసులు,
మరియు ప్రతి రూపం యొక్క స్వరంలో.

నేను సున్నిత మనస్కుడను, ఆరింటిని సంస్కరిస్తాను పరమార్థాలు,
మరియు ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు బోధిచిట్ట.
నేను విస్మరించకుండా పూర్తిగా శుభ్రపరచవచ్చు
ప్రతి ప్రతికూలత మరియు ఈ మేల్కొలుపు మనస్సును అస్పష్టం చేస్తుంది.

నేను ప్రపంచంలోని నా జీవితమంతా ప్రయాణించగలనా,
ఉచితం కర్మ, బాధలు మరియు జోక్యం చేసుకునే శక్తులు,
తామరపువ్వు నీటి తరంగానికి చెదిరిపోనట్లే,
సూర్యచంద్రులు ఆకాశంలో అడ్డంకులు లేకుండా కదులుతున్నట్లే.

నేను దిగువ ప్రాంతాలలోని బాధలను తగ్గించగలను
మరియు విశ్వం యొక్క అనేక దిశలు మరియు కొలతలలో.
సంసారంలో సంచరించే వారందరినీ నేను పవిత్రులకు నడిపిస్తాను ఆనందం మేల్కొలుపు
మరియు వారికి కూడా ప్రాపంచిక ప్రయోజనకరంగా ఉండండి.

రాబోయే యుగాల కోసం నేను నిరంతరం సాధన చేస్తాను,
మేల్కొలుపు కార్యకలాపాలను పరిపూర్ణం చేయడం,
జీవుల యొక్క వివిధ స్వభావాలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించడం,
a యొక్క మార్గాలను చూపుతోంది బోధిసత్వ.

నాకు ఎప్పుడూ స్నేహం ఉండనివ్వండి
నా మార్గం వంటి వారిలో,
మరియు తో శరీర, పదాలు మరియు మనస్సు కూడా,
మనం ఒకే విధమైన ఆకాంక్షలు మరియు కార్యకలాపాలను కలిసి ఆచరిద్దాం.

నేను ఎల్లప్పుడూ ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువును కలుసుకుంటాను
మరియు ఆ అద్భుతమైన స్నేహితుడిని ఎప్పుడూ అసహ్యించుకోకండి,
ఎవరు నాకు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నారు
మరియు నేర్పుగా బోధిస్తుంది బోధిసత్వ మార్గం.

నేను ఎల్లప్పుడూ బుద్ధులను ప్రత్యక్షంగా చూడగలనా,
బోధిసత్వులచే చుట్టుముట్టబడిన గురువులు,
మరియు రాబోయే కాలంలో విరామం లేదా నిరుత్సాహం లేకుండా,
నేను విస్తృతంగా చేయగలను సమర్పణలు వాళ్లకి.

నేను నా లోపల ఉంచుకోవచ్చు బుద్ధనిజమైన ధర్మం,
మేల్కొనే బోధనలను ప్రతిచోటా ప్రకాశవంతం చేయండి,
ఒక యొక్క సాక్షాత్కారాలను పొందుపరచండి బోధిసత్వ,
మరియు అన్ని భవిష్యత్ యుగాలలో ఉత్సాహంగా సాధన చేయండి.

ఉనికి యొక్క అన్ని స్థితులలో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు,
నేను మంచి లక్షణాలకు అంతులేని నిధిగా మారగలను-
నైపుణ్యం అంటే, జ్ఞానం, సమాధి మరియు విముక్తి స్థిరీకరణలు-
అపరిమిత సహజమైన జ్ఞానం మరియు యోగ్యతను సేకరించడం.

ఒక అణువు మీద నేను చూస్తాను
బుద్ధ పరమాణువులుగా సంఖ్యలేని క్షేత్రాలు,
ప్రతి క్షేత్రంలోనూ బోధిసత్వుల మధ్య అనూహ్యమైన బుద్ధులు,
మేల్కొలుపు కార్యకలాపాలను అభ్యసించడం.

అన్ని దిశలలో దీనిని గ్రహించడం,
నేను సముద్రంలో మునిగిపోయాను బుద్ధ పొలాలు,
ప్రతి ఒక్కటి వెంట్రుకల ప్రదేశంలో మూడు రెట్లు బుద్ధుల సముద్రం.
కాబట్టి నేను కూడా యుగయుగాల సముద్రం కోసం సాధన చేస్తాను.

ఈ విధంగా నేను నిరంతరం బుద్ధుల ప్రసంగంలో మునిగిపోయాను,
ఒకే మాటలో గుణాల సాగరాన్ని వెల్లడి చేసే వ్యక్తీకరణ,
అన్ని బుద్ధుల పూర్తి స్వచ్ఛమైన వాగ్ధాటి,
జీవుల యొక్క విభిన్న ధోరణులకు సరిపోయే కమ్యూనికేషన్.

అవగాహన బలంతో నేను మునిగిపోతాను
ధర్మం యొక్క అనంతమైన మేల్కొలుపు ప్రసంగంలోకి
అన్ని బుద్ధులలో మూడు సార్లు స్వాతంత్ర్యం పొందారు,
ఎవరు నిరంతరం ధర్మ చక్రాన్ని తిప్పుతారు.

నేను ఒక్క క్షణంలో అనుభవిస్తాను
అన్ని భవిష్యత్ యుగాలలో ఇటువంటి విస్తారమైన కార్యాచరణ,
మరియు నేను మూడు కాలాలలోని అన్ని యుగాలలోకి ప్రవేశిస్తాను,
సెకనులో కొంత భాగం.

ఒక్క క్షణంలో నేను ఆ మేల్కొన్న జీవులందరినీ చూస్తాను,
మానవులలో గత, వర్తమాన మరియు భవిష్యత్తు సింహాలు,
మరియు భ్రాంతి-వంటి స్థిరీకరణ శక్తితో
నేను వారి అనూహ్యమైన కార్యాచరణలో నిరంతరం నిమగ్నమై ఉంటాను.

నేను ఒకే పరమాణువుపై ప్రత్యక్షమవుతాను
యొక్క శ్రేణి స్వచ్ఛమైన భూములు వర్తమానం, గతం మరియు భవిష్యత్తు.
అలాగే, నేను స్వచ్ఛమైన శ్రేణిలోకి ప్రవేశిస్తాను బుద్ధ ఖాళీలను
మినహాయింపు లేకుండా ప్రతి దిశలో.

నేను నా మార్గదర్శకులందరి సమక్షంలోకి ప్రవేశిస్తాను,
ఇంకా కనిపించని ఈ ప్రపంచంలోని ఆ వెలుగులు,
పూర్తి మేల్కొలుపు చక్రాలను వరుసగా తిప్పుతున్న వారు,
నిర్వాణాన్ని బహిర్గతం చేసేవారు–చివరి, పరిపూర్ణ శాంతి.

నేను వేగవంతమైన, మాయా ఉద్భవించే శక్తిని సాధించగలనా,
ప్రతి విధానం ద్వారా గొప్ప వాహనానికి దారితీసే శక్తి,
ఎల్లప్పుడూ ప్రయోజనకరమైన కార్యాచరణ యొక్క శక్తి,
ప్రేమ యొక్క శక్తి అన్ని రంగాలలో వ్యాపించింది,
అన్నింటినీ మించిన యోగ్యత యొక్క శక్తి,
అత్యున్నత జ్ఞానం యొక్క శక్తి వివక్షకు అడ్డుకాదు,
మరియు జ్ఞానం యొక్క శక్తుల ద్వారా, నైపుణ్యం అంటే మరియు సమాధి,
నేను మేల్కొలుపు యొక్క పరిపూర్ణ శక్తిని సాధించగలను.

అన్ని కలుషితమైన చర్యల శక్తిని శుద్ధి చేయడం,
భావోద్వేగాలను భంగపరిచే శక్తిని వాటి మూలంలో అణిచివేయడం,
జోక్యం చేసుకునే శక్తుల శక్తిని తగ్గించడం,
నేను యొక్క శక్తిని పరిపూర్ణం చేస్తాను బోధిసత్వ అభ్యాసం.

నేను ప్రపంచాల సముద్రాన్ని శుద్ధి చేయగలను,
నేను జీవుల సముద్రాన్ని విడిపించగలనా,
నేను ధర్మ సాగరాన్ని స్పష్టంగా చూడగలనా,
నేను సహజమైన జ్ఞాన సముద్రాన్ని గ్రహించగలను.

నేను కార్యకలాపాల సముద్రాన్ని శుద్ధి చేయగలనా,
నేను ఆకాంక్షల సాగరాన్ని నెరవేర్చగలనా,
నేను తయారు చేయవచ్చా సమర్పణలు బుద్ధుల సముద్రానికి,
యుగయుగాల సముద్రం కోసం నేను నిరుత్సాహపడకుండా సాధన చేయగలను.

దీని ద్వారా పూర్తిగా మేల్కొలపడానికి బోధిసత్వ మార్గం,
నేను మినహాయింపు లేకుండా నెరవేరుస్తాను
మేల్కొలుపు సాధన యొక్క అన్ని విభిన్న ఆకాంక్షలు
అన్ని చోట్లా మూడు సార్లు స్వాతంత్ర్యం పొందారు అన్ని బుద్ధులు.

వివేకానందునిగా సరిగ్గా ఆచరించడానికి
సమంతభద్రుడు, 'ఆల్ ఎంబ్రేసింగ్ గుడ్' అని,
బుద్ధుల కుమారులు మరియు కుమార్తెల అన్నయ్య,
నేను ఈ మంచితనాన్ని పూర్తిగా అంకితం చేస్తున్నాను.

అలాగే నేను అంకితం చేయవచ్చు
నైపుణ్యం గల సమంతభద్రుని వలె,
స్వచ్ఛతతో శరీర, వాక్కు మరియు మనస్సు,
స్వచ్ఛమైన చర్యలు మరియు స్వచ్ఛమైనవి బుద్ధ ఖాళీలను.

నేను మంజుశ్రీ ఆశయాలను పెంచుతాను
దీని కొరకు బోధిసత్వ అందరూ మంచిని స్వీకరించే అభ్యాసం,
ఈ అభ్యాసాలను పరిపూర్ణం చేయడానికి
అన్ని భవిష్యత్ యుగాలలో నిరుత్సాహం లేదా విరామం లేకుండా.

నా స్వచ్ఛమైన కార్యకలాపాలు అనంతంగా ఉండనివ్వండి,
నా మంచి గుణాలు అనంతం,
మరియు అపరిమితమైన కార్యాచరణలో కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా,
నేను అనంతమైన ఉద్గారాలను సాక్షాత్కరిస్తాను.

లిమిట్లెస్ స్పేస్ ముగింపు,
అలాగే, అపరిమితమైన జీవులు,
అందువలన, లిమిట్లెస్ ఉన్నాయి కర్మ మరియు బాధలు.
మే నా ఆశించినయొక్క పరిధి అపరిమితంగా ఉంటుంది.

బుద్ధులకు సమర్పించవచ్చు
పది దిక్కులలో ఉన్న అనంత ప్రపంచాల సమస్త సంపదలు మరియు అలంకారాలు,
మరియు ప్రపంచంలోని పరమాణువులుగా అనేక యుగాల కాలంలో అందించవచ్చు
దేవతలు మరియు మానవుల యొక్క గొప్ప ఆనందం కూడా;

కానీ ఈ అసాధారణమైన వింటాడు ఆశించిన,
మరియు అత్యధిక మేల్కొలుపు కోసం వాంఛ
ఒక్కసారి విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది,
మరింత విలువైన యోగ్యతను సృష్టిస్తుంది.

దీన్ని హృదయపూర్వకంగా చేసేవారు ఆశించిన కొరకు బోధిసత్వ మార్గం
అన్ని తక్కువ పునర్జన్మల నుండి విముక్తి పొందుతుంది,
హానికరమైన సహచరులు లేకుండా,
మరియు త్వరగా అమితాభాను చూస్తారు, అనంతమైన కాంతి.

మరియు ఈ మానవ జీవితంలో కూడా,
వారు ఆనందంతో పోషించబడతారు మరియు అన్ని అనుకూలమైన పరిస్థితులను కలిగి ఉంటారు.
ఎక్కువసేపు వేచి ఉండకుండా,
వారు స్వయంగా సమంతభద్రుడిలా అవుతారు.

ఈ అసాధారణ స్వరం ఇచ్చే వారు ఆశించిన
త్వరగా మరియు పూర్తిగా శుద్ధి చేస్తుంది
ఐదు అనంతమైన హానికరమైన చర్యలు
అజ్ఞానం యొక్క శక్తి క్రింద సృష్టించబడింది.

అత్యున్నతమైన జ్ఞానంతో ఆశీర్వదించబడిన,
అద్భుతమైన శరీర, కుటుంబం, లక్షణాలు మరియు ప్రదర్శన,
వారు విస్తారమైన జోక్యం చేసుకునే శక్తులకు మరియు తప్పుదారి పట్టించే ఉపాధ్యాయులకు అజేయంగా ఉంటారు,
మరియు మూడు ప్రపంచాలు చేస్తుంది సమర్పణలు.

గొప్ప బోధి వృక్షం వద్దకు త్వరగా వెళ్లి,
మరియు బుద్ధిగల జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి అక్కడ కూర్చోవడం,
అన్ని జోక్యం చేసుకునే శక్తులను అణచివేయడం,
వారు పూర్తిగా మేల్కొల్పుతారు మరియు గొప్ప ధర్మ చక్రం తిప్పుతారు.

ఏమి లేని సందేహం అది పూర్తి మేల్కొలుపు
పూర్తిగా పండిన ఫలితం-ఒక ద్వారా మాత్రమే గ్రహించబడుతుంది బుద్ధ-
బోధించడం, చదవడం లేదా పఠించడం ద్వారా మనస్సులో ఉంచుకోవడం
ఆశించిన యొక్క బోధిసత్వ అభ్యాసం.

కేవలం వంటి శిక్షణ కోసం
వాస్తవాన్ని యథాతథంగా తెలుసుకున్న హీరో మంజుశ్రీ
అలాగే సమంతభద్రుడు కూడా
వారు చేసినట్లే నేను ఈ మంచితనాన్ని పూర్తిగా అంకితం చేస్తున్నాను.

గొప్పదని కొనియాడబడిన ఆ అంకితభావంతో
అన్ని బుద్ధుల ద్వారా మూడు సార్లు స్వాతంత్ర్యం పొందింది,
నేను కూడా, మంచితనం యొక్క నా మూలాలన్నింటినీ అంకితం చేస్తున్నాను
యొక్క సాధనల కోసం బోధిసత్వ అభ్యాసం.

నా మరణ క్షణం రాగానే..
అన్ని అస్పష్టతలను తొలగించడం ద్వారా
మరియు అమితాభాను నేరుగా గ్రహించి,
నేను తక్షణమే సుఖవతికి, గొప్ప ఆనందం యొక్క స్వచ్ఛమైన భూమికి వెళతాను.

సుఖవతికి వెళ్ళిన తరువాత,
ఈ ఆకాంక్షల అర్థాన్ని నేను గ్రహించవచ్చా,
మినహాయింపు లేకుండా వాటన్నింటినీ నెరవేర్చడం,
ఈ ప్రపంచం ఉన్నంత కాలం జీవుల ప్రయోజనం కోసం.

చాలా అందమైన, అద్భుతమైన కమలం నుండి పుట్టింది
ఈ సంతోషకరమైన భూమిలో, ది బుద్ధయొక్క అద్భుతమైన మండలం,
నా మేల్కొలుపు అంచనాను నేను అందుకోవచ్చు
నుండి నేరుగా బుద్ధ అమితాభా.

అక్కడ ఒక అంచనాను అందుకుంది,
నేను విస్తారమైన ప్రయోజనాన్ని సృష్టించగలను
పది దిక్కుల జీవులకు,
జ్ఞాన శక్తితో శతకోటి ఉద్గారాలతో.

నేను కూడబెట్టుకున్న చిన్న పుణ్యం ద్వారా కూడా
By సమర్పణ యొక్క ఈ ప్రార్థన బోధిసత్వ అభ్యాసం,
జీవుల యొక్క అన్ని సానుకూల ఆకాంక్షలు మే
తక్షణం నెరవేరుతుంది.

లిమిట్లెస్ మెరిట్ సృష్టించడం ద్వారా
సమంతభద్రుని కర్మల ఈ ప్రార్థనను అంకితం చేయడం ద్వారా,
ఈ బాధల ప్రవాహంలో అన్ని జీవులు మునిగిపోవాలి,
అమితాభా సమక్షంలోకి ప్రవేశించండి.

ఉత్కృష్టమైన ఈ ఆకాంక్షల రాజు ద్వారా,
సంసారంలో అనంతంగా సంచరించే వారికి సహాయం చేయడం,
సమంతభద్రుని సాధనతో అబ్బురపరిచే ఈ గ్రంథాన్ని సాధించడం ద్వారా,
అన్ని జీవుల నుండి బాధా రాజ్యాలు పూర్తిగా శూన్యం కావచ్చు.

అందువలన, ది ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ ఆశించిన సమంతభద్రుని సాధన, ఇలా కూడా అనవచ్చు ప్రార్థనల రాజు, అవతంసక సూత్రంలోని గాండవ్యూహ అధ్యాయం నుండి (జినమిత్ర, సురేంద్రబోధి మరియు యేషేస్-స్డే సిర్కా 900c.e. ద్వారా అనువదించబడింది), పూర్తయింది.

టిబెటన్‌ను సంస్కృతంతో పోల్చారు మరియు లోత్సవా వైరోకానా సవరించారు.

జెస్సీ ఫెంటన్, 2002, సీటెల్, వాషింగ్టన్, ఆమె టీచర్, వెనరబుల్ థుబ్టెన్ చోడ్రాన్ అభ్యర్థన మేరకు, వ్యాఖ్యానంపై ఆధారపడి అనువదించారు. సమంతభద్ర యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్దేశాన్ని స్పష్టం చేసే ఆభరణం ('ఫాగ్స్-పా బ్జాంగ్-పో స్పియోడ్-పా'యి స్మోన్-లామ్ గై ర్నామ్-పర్ బ్షాద్-పా కున్-తు-బ్జాంగ్-పో'యి డ్గోంగ్స్-పా గ్సల్-బార్ బైడ్-పా'యి ర్గ్యాన్) lCang-skya Rol-pa'i-rdo-rje ద్వారా, మరియు గాండెన్ మొనాస్టరీకి చెందిన చాలా దయగల ఖేన్‌సూర్ రిన్‌పోచే కొన్‌చోగ్ ట్సెరింగ్ ద్వారా చాలా క్లిష్ట అంశాలను స్పష్టం చేశారు.

ఈ ప్రార్థనకు పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ పరిచయం

సమంతభద్రుని అబ్బే విగ్రహం.

ప్రార్థనల రాజు ఉనికిలోని ప్రతి అణువుపై బోధిసత్వాలకు ధర్మాన్ని బోధించే బుద్ధుల ప్రపంచానికి మనలను తెరుస్తాడు. (ఫోటో ట్రాసీ త్రాషర్)

నేను చదివినప్పుడల్లా ది ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ ఆశించిన సమంతభద్రుని సాధన, నేను శక్తివంతంగా మరియు ఆశాజనకంగా భావిస్తున్నాను. ఈ ప్రార్థన ఉనికిలోని ప్రతి అణువుపై బోధిసత్వాలకు ధర్మాన్ని బోధించే బుద్ధుల ప్రపంచానికి మనలను తెరుస్తుంది. మా అభిప్రాయం 6 గంటల వార్తలతో, రాజకీయ విశ్లేషకుల మసకబారిన ప్రవచనాలకు మరియు ఆర్థిక మరియు సంబంధాల గురించి చింతించకుండా, ఇప్పుడు అన్ని జీవుల కష్టాలను తగ్గించడానికి ప్రయత్నించే బోధిసత్వాల కార్యకలాపాలను చేర్చడానికి విస్తరించబడింది. మనల్ని మనం పరిమిత జీవులుగా చూసే బదులు, మనకు మన గురించి సూచనలు ఉన్నాయి బుద్ధ ప్రకృతి-పూర్తిగా జ్ఞానోదయం కావడానికి మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్న సామర్థ్యం. మా ఆశించిన దీనిని గ్రహించుటకు బుద్ధ సంభావ్య పువ్వులు, మరియు మన జీవితాలు అర్థం మరియు ఉద్దేశ్యంతో పునరుద్ధరించబడతాయి.

"సమంతభద్ర" కొన్నిసార్లు "సార్వత్రిక మంచి" అని అనువదించబడింది. విశ్వవ్యాప్తంగా ఏది మంచిది? bodhicitta-ది ఆశించిన ఒక అవ్వటానికి బుద్ధ అన్ని జీవులకు గొప్ప మరియు అత్యంత ప్రభావవంతమైన ప్రయోజనం కోసం. ఎవరు కలిగి ఉన్నారు బోధిచిట్ట? బోధిసత్వులు. యొక్క ఈ ప్రార్థన ఆశించిన బోధిసత్వాల యొక్క అన్ని అసాధారణ కార్యకలాపాలను, అలాగే లోతైన మరియు విస్తృతమైన మార్గాలను సంగ్రహిస్తుంది. ఈ కారణంగా, దీనిని "ప్రార్థనల రాజు" అని పిలుస్తారు.

అనుసరించి బోధిసత్వ మార్గం మనకు అనిపించే, ఆలోచించే, చెప్పే మరియు చేసే వాటిని జ్ఞానోదయం వైపు మళ్లిస్తుంది. మనం ఎవరయినా, మన చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నా, ఎవరితో ఉన్నా మన జీవితంలో ప్రతి క్షణం ఈ మార్గాన్ని పాటిస్తాం. ప్రతి ప్రస్తుత క్షణం మనం సాధన చేయవలసిన ఏకైక క్షణం; సంతోషంగా ఉండటానికి మరియు ఇతరులకు ఆనందాన్ని పంచడానికి ఏకైక క్షణం. మనం సాధన చేయకపోతే బోధిసత్వ దాతృత్వం, నైతిక క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, సంతోషకరమైన ప్రయత్నం, ధ్యాన స్థిరీకరణ మరియు జ్ఞానం ఇప్పుడు, మనం ఎప్పుడు చేస్తాము? గతం పోయింది; భవిష్యత్తు ఇంకా రావలసి ఉంది. ప్రస్తుతం మన ఎదుట ఉన్న వారితో కనికరం మరియు వివేకంతో ప్రవర్తించడానికి మన వంతు కృషి చేద్దాం.

యొక్క ఈ ప్రార్థన ఆశించిన మన ప్రస్తుత సామర్థ్యాలకు మించిన అభ్యాసాల గురించి మాట్లాడవచ్చు. ఫరవాలేదు; అన్ని జీవుల సంక్షేమం కోసం పనిచేసే మన సామర్థ్యం అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో వీటిని ఆచరించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. నిమగ్నమవ్వాలని ఆకాంక్షల హృదయపూర్వక ప్రార్థనలు బోధిసత్వయొక్క పనులు మన మనస్సును సుసంపన్నం చేస్తాయి; ఇది మనం ఏమి కాగలమో దాని గురించి ఒక దృష్టిని ఇస్తుంది మరియు దానిని వాస్తవీకరించడానికి మనం సృష్టించాల్సిన కారణాలను చూపుతుంది.

ప్రార్థనను చదివేటప్పుడు, అద్భుతమైన శిష్యుని యొక్క మూడు లక్షణాలను కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నించండి: ఓపెన్ మైండెడ్, తెలివితేటలు మరియు చిత్తశుద్ధి. ఓపెన్ మైండెడ్‌నెస్ అనేది ముందస్తు భావనల ద్వారా అడ్డంకులు లేకుండా, తాజాగా విషయాలను వీక్షించే సామర్ధ్యం. పక్షపాతం లేదా కలతపెట్టే భావోద్వేగాల వల్ల మనం ప్రభావితం కాదు అటాచ్మెంట్ or కోపం. తెలివితేటలు ప్రాపంచిక కోణంలో తెలివైన లేదా తెలివిగా ఉండటాన్ని సూచించవు, కానీ మన స్వంత మరియు ఇతరుల శ్రేయస్సును సాధించడంలో తెలివిగా ఉండటాన్ని సూచిస్తాయి; మనం ఇతరులకు సహాయం చేసే విధానంలో మేధావులం. అదనంగా, మేము పరిశీలిస్తాము బుద్ధయొక్క బోధనలు వివక్షతతో కూడిన జ్ఞానంతో ఉంటాయి మరియు విచక్షణారహిత విశ్వాసంతో వాటిని అంగీకరించవద్దు. చిత్తశుద్ధి మన ప్రేరణను వివరిస్తుంది. మనం మన స్వంత సంతోషం గురించి మాత్రమే కాదు, ఇతరులందరి సంతోషం గురించి కూడా పట్టించుకోము. మా ఆశించిన మార్చడానికి మరియు మన వాస్తవికతను మార్చడానికి బుద్ధ సంభావ్యత తీవ్రంగా మరియు దృఢంగా ఉంటుంది.

మొదటి పన్నెండు పద్యాలు యొక్క విస్తరించిన సంస్కరణ ఏడు అవయవాల ప్రార్థన. వాటి ద్వారా మేము ప్రతికూలతలను శుద్ధి చేస్తాము మరియు విస్తారమైన సానుకూల సామర్థ్యాన్ని లేదా యోగ్యతను సృష్టిస్తాము. దీని ఆధారంగా, మేము ఐదు మార్గాల్లో ఉన్నవారి అభ్యాసాలలో నిమగ్నమవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము బోధిసత్వ వాహనం - చేరడం, తయారీ, చూసే మార్గాలు, ధ్యానం, మరియు ఇకపై నేర్చుకోవడం లేదు. ఈ ఆశించిన మన మైండ్ స్ట్రీమ్‌పై బలమైన ముద్రలు వేస్తుంది, బోధిసత్వుల సాహసోపేతమైన పనులను సాధించేందుకు మన వైఖరిని బలోపేతం చేస్తుంది మరియు మేల్కొల్పుతుంది. గొప్పగా మన సానుకూల సామర్థ్యాన్ని అంకితం చేయడం ద్వారా బోధిసత్వ సమంతభద్ర, మంజుశ్రీలు చేస్తారు, మన ధర్మం వృధా పోకుండా కాపాడుకుంటాం. మన సానుకూల సామర్థ్యం తరగనిదిగా మారుతుంది, తద్వారా మనం మరియు ఇతరులందరూ దాని ఫలాలను ఎప్పటికీ ఆస్వాదించవచ్చు. ఫలితంగా ఒకరోజు అమితాభా బుద్ధ స్వయంగా మన జ్ఞానోదయాన్ని ప్రవచిస్తాడు. మేము పూర్తి జ్ఞానంతో, కరుణతో, బుద్ధులు అవుతాము నైపుణ్యం అంటే అన్ని జీవులకు మేలు చేయడానికి.

ఈ ప్రార్థన యొక్క అనువాదకుడు జెస్సీ ఫెంటన్ పరిచయం:

అలా విన్నాను. ఒకప్పుడు భగవాన్ శ్రావస్తిలో జేతాతోపులో, అనాతపిండాడ ఉద్యానవనంలో అద్భుతమైన ఎస్టేట్‌లో ఉండేవాడు. అతను సమంతభద్ర, మంజుశ్రీ మరియు ఐదు వేల మంది ఇతర బోధిసత్వులతో కలిసి ఉన్నాడు. బోధిసత్వ సాధన మరియు అన్నింటినీ స్వీకరించే మంచి ఆకాంక్షలు, సమంతభద్రుడు.

అక్కడ, శ్రావస్తి వద్ద, ప్రారంభమవుతుంది గాండవ్యూహ సూత్రం, దీని చివరి పేజీలు అసాధారణ ఆశించిన సమంతభద్రుని సాధన. వాస్తవానికి సంస్కృతంలో వ్రాయబడిన సూత్రం రెండవ శతాబ్దం CEలో చైనీస్‌లోకి మరియు మొదటి సహస్రాబ్ది చివరిలో టిబెటన్‌లోకి అనువదించబడింది. వాస్తవంగా అన్ని మహాయాన పాఠశాలలు ఈ సూత్రాన్ని గౌరవిస్తాయి. చైనాలో, బౌద్ధమతం యొక్క హ్వా యెన్ పాఠశాల దాదాపు పూర్తిగా అధ్యయనానికి అంకితం చేయబడింది అవతాంశక సూత్రం, వీటిలో ది గాండవ్యూహ సూత్రం అనేది చివరి అధ్యాయం.

సూత్రం యువ యాత్రికుడు సుధానా యొక్క కథను చెబుతుంది మరియు ఒక వ్యక్తి యొక్క జ్ఞానం మరియు అభివృద్ధి ప్రక్రియను వివరిస్తుంది. నైపుణ్యం అంటే యాభై రెండు ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకుల సుధానా అనుభవం ద్వారా. A యొక్క మార్గాలను నేర్చుకోవాలనే తపనతో సుధన బయలుదేరింది బోధిసత్వ మంజుశ్రీ మార్గనిర్దేశనంలో, ఆయన సమక్షంలో నుండి స్వయంగా వచ్చారు బుద్ధ శ్రావస్తి వద్ద. ఈ వైవిధ్యభరితమైన ఉపాధ్యాయుల నుండి బోధనలను స్వీకరించడానికి సుధన ప్రయాణం చివరిలో, సమంతాభద్రుడు “అసాధారణమైన ఆశించిన” తన పరాకాష్ట సలహాగా సుధనకి.

తన ప్రయాణంలో, సుధానా వారి స్వంత అభ్యాసాన్ని వివరించడం ద్వారా బోధించే ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకుల వరుసను సందర్శించారు. బోధిసత్వ బుద్ధి జీవులకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి వారు ఉపయోగించే మార్గం మరియు పద్ధతులు. ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు సుధనను మరొక ఉపాధ్యాయుని వద్దకు పంపుతాడు, సుధనుడు సమస్తభద్రుడిని కలిసే వరకు బోధిసత్వ. ఒక అద్భుతమైన దృష్టిలో, సుధన ది శరీర సమంతభద్రుని నుండి ప్రతి యుగం భూత, వర్తమాన మరియు భవిష్యత్తులో విశ్వమంతటా అన్ని ప్రపంచాల దర్శనాలను ప్రసరింపజేస్తుంది. అతను కాలమంతా ప్రపంచ వ్యవస్థల పుట్టుక మరియు వినాశనాన్ని, ఆ లోకాలలోని అన్ని జీవులను మరియు ఆ లోకాల్లోని బోధిసత్వాల కార్యకలాపాలన్నింటినీ చూస్తాడు.

ఆనందంగా మరియు ఉల్లాసంగా, పెరిగిన స్పష్టతతో సుధన ఇంకా దగ్గరగా కనిపిస్తోంది ఆనందం వాస్తవికతను చూడటం మరియు సమంతభద్రుని యొక్క ప్రతి రంధ్రాన్ని చూస్తుంది శరీర అనంతం బుద్ధ అనంతమైన బుద్ధులు బోధించే మరియు నడిపించే జీవులచే ఆక్రమించబడిన భూములు. ఈ దర్శనం మధ్యలో, సుధన అన్ని అంశాలలో సమంతభద్రునితో సమానం అవుతుంది బోధిసత్వయొక్క జ్ఞానం, కరుణ మరియు కార్యాచరణ. అన్ని పరిమిత అంచనాలు మరియు భావనలను తొలగించిన తరువాత, సుధన స్వయంగా జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి విశ్వంలో వ్యాపించింది. అప్పుడు సమంతభద్రుడు “అసాధారణమైనది ఆశించిన”అన్ని అభ్యాసాలను సంగ్రహించడం మరియు అభిప్రాయాలు ఒక బోధిసత్వ, ఈ యాభై-ఇద్దరు ఉపాధ్యాయుల బోధనలు.

స్పానిష్ వెర్షన్: లా రేనా డి లాస్ ప్లెగారియాస్

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్

పూజనీయ చోడ్రాన్ మన దైనందిన జీవితంలో బుద్ధుని బోధనల యొక్క ఆచరణాత్మక అనువర్తనాన్ని నొక్కిచెప్పారు మరియు పాశ్చాత్యులు సులభంగా అర్థం చేసుకునే మరియు ఆచరించే మార్గాల్లో వాటిని వివరించడంలో ప్రత్యేకించి నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. ఆమె తన వెచ్చని, హాస్యభరితమైన మరియు స్పష్టమైన బోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె భారతదేశంలోని ధర్మశాలలో క్యాబ్జే లింగ్ రింపోచేచే 1977లో బౌద్ధ సన్యాసినిగా నియమితులయ్యారు మరియు 1986లో ఆమె తైవాన్‌లో భిక్షుని (పూర్తి) దీక్షను పొందింది. ఆమె పూర్తి బయోని చదవండి.