జన్ 1, 2000

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
ఆర్డినేషన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు

Vorbereitung బొచ్చు డై ఆర్డినేషన్

రిఫ్లెక్టోనెన్ ఫర్ వెస్ట్లర్, డెర్ టిబెటిస్చ్-బౌద్ధిస్చెన్ ట్రెడిషన్ ఎర్వాగెన్‌లో డై ఎయిన్ మొనాస్టిస్చే ఆర్డినేషన్

పోస్ట్ చూడండి
35 బుద్ధుల తంగ్కా చిత్రం
35 బుద్ధులకు ప్రణామాలు

35 బుద్ధులకు ప్రణామాలు

శుద్దీకరణ సాధన ఎలా చేయాలి మరియు 35 బుద్ధులను ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి