Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

ది హార్ట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ సూత్రం

ఈ సూత్రం చిన్నదైన మరియు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సూత్రాలలో ఒకటి. అన్ని దృగ్విషయాలు స్వాభావిక ఉనికిలో ఖాళీగా ఉన్నాయని, ఇంకా ఆధారపడి ఉన్నాయని పేర్కొంటూ, ఇది అంతిమ మరియు సాంప్రదాయ స్వభావాల బౌద్ధ దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది. ఈ సూత్రం గురించి పూర్తి అవగాహన పొందడానికి సమయం, అంకితమైన అధ్యయనం మరియు ధ్యానం అవసరం.

ఈ విధంగా నేను విన్నాను: ఒకానొక సమయంలో, భగవంతుడు రాబందు పర్వతం మీద ఉన్న రాజగృహలో ఒక గొప్ప సన్యాసులతో మరియు బోధిసత్వుల గొప్ప సభతో ఒక పద్ధతిలో నివసించేవాడు. ఆ సమయంలో, భగవంతుడు అసంఖ్యాకమైన అంశాల యొక్క ఏకాగ్రతలో లీనమయ్యాడు విషయాలను లోతైన ప్రకాశం అని పిలుస్తారు.

ఆ సమయంలో కూడా సుపీరియర్ అవలోకితేశ్వర, ది బోధిసత్వ, గొప్ప జీవి, జ్ఞానం యొక్క లోతైన పరిపూర్ణత యొక్క అభ్యాసాన్ని పరిపూర్ణంగా చూస్తున్నాడు, ఐదు సంకలనాల యొక్క స్వాభావిక ఉనికి యొక్క శూన్యతను కూడా సంపూర్ణంగా చూస్తున్నాడు.

అప్పుడు, శక్తి ద్వారా బుద్ధ, పూజ్యమైన షరీపుత్రుడు సుపీరియర్ అవలోకితేశ్వరునితో ఇలా అన్నాడు బోధిసత్వ, గొప్ప జీవి, "జ్ఞానం యొక్క లోతైన పరిపూర్ణత సాధనలో నిమగ్నమవ్వాలనుకునే వంశపు పిల్లవాడు ఎలా శిక్షణ పొందాలి?"

ఈ విధంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సుపీరియర్ అవలోకితేశ్వర, ది బోధిసత్వ, మహానుభావుడు, పూజ్యుడైన శారీపుత్రుడికి ఈ విధంగా సమాధానమిచ్చాడు:

"శరీపుత్రా, వంశానికి చెందిన ఏ కొడుకు లేదా కుమార్తె జ్ఞానానికి సంబంధించిన ప్రగాఢమైన పరిపూర్ణత సాధనలో నిమగ్నమవ్వాలని కోరుకున్నారో వారు ఖచ్చితంగా ఇలా ఉండాలి: తదనంతరం ఐదు సంకలనాల అంతర్లీన ఉనికి యొక్క శూన్యతను కూడా పరిపూర్ణంగా మరియు సరిగ్గా చూడటం."

“ఫారం ఖాళీగా ఉంది; శూన్యం రూపం. శూన్యత రూపం తప్ప మరొకటి కాదు; రూపం కూడా శూన్యం తప్ప మరొకటి కాదు. అలాగే, భావన, వివక్ష, కూర్పు కారకాలు మరియు స్పృహ శూన్యం.

“శరీపుత్రా, ఇదంతా ఇష్టం విషయాలను కేవలం ఖాళీగా ఉంటాయి, లక్షణాలు లేవు. అవి ఉత్పత్తి చేయబడవు మరియు నిలిపివేయబడవు. వారికి అపవిత్రత లేదు మరియు అపవిత్రత నుండి వేరు లేదు. వారికి తగ్గుదల లేదు మరియు పెరుగుదల లేదు."

“అందుకే, శారీపుత్రా, శూన్యతలో రూపం లేదు, భావన లేదు, భేదం లేదు, కూర్పు కారకాలు లేవు, చైతన్యం లేదు. కన్ను లేదు, చెవి లేదు, ముక్కు లేదు, నాలుక లేదు, లేదు శరీర, మనస్సు లేదు; రూపం లేదు, శబ్దం లేదు, వాసన లేదు, రుచి లేదు, స్పర్శ వస్తువు లేదు, దృగ్విషయం లేదు. కంటి మూలకం లేదు మరియు మనస్సు మూలకం వరకు లేదు మరియు మానసిక స్పృహ యొక్క మూలకం కూడా లేదు. అజ్ఞానం మరియు అజ్ఞానం యొక్క అలసట లేదు, మరియు వృద్ధాప్యం మరియు మరణం మరియు వృద్ధాప్యం మరియు మరణం యొక్క అలసట లేదు. అలాగే, బాధ, మూలం, విరమణ లేదా మార్గం లేదు; శ్రేష్ఠమైన జ్ఞానం లేదు, సాధించడం లేదు మరియు సాధించలేనిది కూడా లేదు.

“అందుకే శారీపుత్రా, ఎటువంటి సాధన లేనందున, బోధిసత్వులు జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణతపై ఆధారపడతారు మరియు కట్టుబడి ఉంటారు; వారి మనస్సులకు ఎటువంటి అడ్డంకులు మరియు భయం లేదు. పూర్తిగా వక్రబుద్ధిని దాటి, వారు దుఃఖానికి మించిన చివరి స్థితిని పొందుతారు. అలాగే, మూడు కాలాలలో సంపూర్ణంగా నివసించే బుద్ధులందరూ, జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణతపై ఆధారపడి, అపూర్వమైన, పరిపూర్ణమైన మరియు సంపూర్ణమైన మేల్కొలుపు స్థితిలో స్పష్టంగా మరియు సంపూర్ణ బుద్ధులుగా మారతారు.

"అందువల్ల, ది మంత్రం జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణత, ది మంత్రం గొప్ప జ్ఞానం, అపూర్వమైన మంత్రం, సమానమైన-అసమానమైన మంత్రం, మంత్రం అన్ని బాధలను పూర్తిగా శాంతింపజేస్తుంది, అది అబద్ధం కాదు కాబట్టి, సత్యం అని తెలుసుకోవాలి. ది మంత్రం జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణత ప్రకటించబడింది:

తాయత గతే గేట్ పరగతే పరసంగతే బోధి సోహ1

“శరీపుత్ర, ఎ బోధిసత్వ, ఒక గొప్ప జీవి, అటువంటి జ్ఞానం యొక్క లోతైన పరిపూర్ణతలో శిక్షణ పొందాలి.

అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఆ ఏకాగ్రత నుండి లేచి ఉన్నతమైన అవలోకితేశ్వరునితో ఇలా అన్నాడు. బోధిసత్వ, మహానుభావుడు, అతను బాగా మాట్లాడాడు. “బాగుంది, బాగుంది, ఓ వంశపు బిడ్డ. అది అలాంటిదే. అది అలా ఉంది కాబట్టి, మీరు వెల్లడించినట్లుగా, వివేకం యొక్క గాఢమైన పరిపూర్ణతను ఆ విధంగా ఆచరించాలి మరియు తథాగతులు కూడా ఆనందిస్తారు. ”

పరమేశ్వరుడు ఇలా చెప్పినప్పుడు, పూజ్యమైన షరీపుత్రుడు, ఉన్నతమైన అవలోకితేశ్వరుడు, బోధిసత్వ, గొప్ప జీవి, మరియు ఆ మొత్తం శిష్యుల సమ్మేళనం అలాగే లోక జీవులు-దేవతలు, మానవులు, దేవతలు మరియు ఆత్మలు- ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తి చెప్పిన దాని గురించి సంతోషించారు మరియు అత్యంత ప్రశంసించారు.

హార్ట్ ఆఫ్ వివేకం సూత్ర జపం

  • శ్రావస్తి అబ్బే రికార్డ్ చేసింది సంఘ ఏప్రిల్, 2010 లో

హృదయ సూత్ర జపం (డౌన్లోడ్)


  1. పోయింది, పోయింది, దాటి పోయింది, పూర్తిగా దాటి పోయింది, మేల్కొంది, అలానే ఉంటుంది! 

అతిథి రచయిత: అవలోకితేశ్వర