24 మే, 1993

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

కూర్చున్న బుద్ధుని విగ్రహం.
LR12 బోధిచిట్టను సాగు చేస్తోంది

ఇతరులను ఆదరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

స్వీయ-కేంద్రీకృతత యొక్క ప్రతికూలతలు మరియు ఇతరులను ఆదరించడం వల్ల కలిగే అనేక ప్రయోజనాలను పరిశీలించడం.

పోస్ట్ చూడండి