10 మే, 1993

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

కూర్చున్న బుద్ధుని విగ్రహం.
LR12 బోధిచిట్టను సాగు చేస్తోంది

స్వీయ మరియు ఇతర సమానత్వం

సాంప్రదాయ మరియు అంతిమ స్థాయిలో వాటిని పరిశీలించడం ద్వారా స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి