3 మే, 1993

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

కూర్చున్న బుద్ధుని విగ్రహం.
LR12 బోధిచిట్టను సాగు చేస్తోంది

ప్రేమ మరియు కరుణను ఉత్పత్తి చేస్తుంది

హృదయాన్ని కదిలించే ప్రేమను చూడటం ద్వారా ఏడు పాయింట్ల కారణం మరియు ప్రభావ ధ్యానం యొక్క అన్వేషణను కొనసాగించడం…

పోస్ట్ చూడండి