ఫిబ్రవరి 22, 1993

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పెద్ద మహాయాన బుద్ధ విగ్రహం.
పఠించడానికి మరియు ఆలోచించడానికి వచనాలు

అతని 12 పనుల ద్వారా గురువు, బుద్ధుని ప్రశంసలు

శాక్యముని బుద్ధునికి విస్తరించిన నివాళులు, ధర్మ వ్యాప్తిలో అతని అనేక కార్యకలాపాలను వివరిస్తూ, నుండి...

పోస్ట్ చూడండి
శాక్యముని బుద్ధుని చిత్రం
దేవతా ధ్యానం

బుద్ధునిపై ధ్యానం

బుద్ధునిపై దశలవారీ ధ్యానం. ఇందులో శ్లోకాలు పఠించడం మరియు మీరు కోరుకునే మంచి లక్షణాలను ఆలోచించడం వంటివి ఉంటాయి...

పోస్ట్ చూడండి