Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

చక్రీయ ఉనికి యొక్క దుక్కా

ముందుమాట ఓపెన్ హార్ట్, క్లియర్ మైండ్

ఆధారంగా బహుళ-భాగాల కోర్సు ఓపెన్ హార్ట్, క్లియర్ మైండ్ శ్రావస్తి అబ్బే మాసపత్రికలో అందించబడింది ధర్మ దినోత్సవాన్ని పంచుకుంటున్నారు ఏప్రిల్ 2007 నుండి డిసెంబర్ 2008 వరకు. మీరు పుస్తకాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేయవచ్చు శ్రావస్తి అబ్బే ఫ్రెండ్స్ ఎడ్యుకేషన్ (సేఫ్) ఆన్‌లైన్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్.

మానవుల ఎనిమిది అసంతృప్త అనుభవాలు

 • మొదటి ఏడు యొక్క సమీక్ష
  • జన్మనిస్తోంది
  • అనారోగ్యం మరియు వృద్ధాప్యం
  • డెత్
  • మనం కోరుకున్నది పొందకపోవడం మరియు మనకు నచ్చని వాటితో కలవడం
  • మనకు నచ్చిన వాటి నుండి వేరుగా ఉండటం
 • కలుషితమైన శరీరం మరియు మనస్సు కలిగి ఉండటం

LR 047: మొదటి గొప్ప సత్యం 01 (డౌన్లోడ్)

మూడు బాధలు

 • బాధ యొక్క అసంతృప్తి
 • మార్పు యొక్క అసంతృప్తి
 • సమ్మేళనమైన అసంతృప్తిని వ్యాపింపజేస్తుంది

LR 047: మొదటి గొప్ప సత్యం 02 (డౌన్లోడ్)

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

 • సమృద్ధి యొక్క భావాలు
 • జీవితం యొక్క అర్థం
 • కంటెంట్మెంట్

LR 047: మొదటి గొప్ప సత్యం 03 (డౌన్లోడ్)

The disadvantages of samsara—somebody was saying that this is heavy stuff. Really, when we talk about the disadvantages of samsara, it’s directly challenging how we live our lives and the ongoing attachment that we have to everything in our lives. I was saying I could teach topics like love—I’d probably have a lot more people here [laughter]—but I wouldn’t be accurately portraying the teachings. Then somebody else commented: “I’m kind of waiting for you to get to the topic of love and compassion—then it will get better; that’s kind of nice.”

Then I pointed out that actually, it comes down to the same thing. Before you meditate on love and compassion, you have to meditate on equanimity—getting rid of attachment to friends, aversion to enemies and indifference to everybody else. So it’s coming down to the same things that we are getting to here—attachment, anger and ignorance.

If you are having the mind of: “Oh, I wish we will stop talking about all the suffering and unsatisfactory stuff and start talking about bodhicitta,” you will find that we will bump into our attachment, anger and ignorance anyway, wherever we turn. We keep trying to wiggle out of it. It’s as if the Buddha’s got to have a loophole somewhere [laughter]. When you find one, let me know [laughter].

సమీక్ష

జన్మనిస్తోంది

Last time, we talked about the unpleasantness and the unsatisfactory nature of taking birth. By taking birth, we are then exposed to aging, sickness, death, and everything else that comes along with it. Our body acts as the basis for so much difficulty that we experience this lifetime. If we didn’t have this body, we wouldn’t have to worry about cancer or AIDS or heart disease.

But it’s interesting, because we think: “I have this body and the body is good. It’s the cancer and AIDS and heart disease that are the problems.” It’s like we should get rid of those but be able to keep this body. But what we’re pointing out here is that the body, by its very nature, is totally open to all of that, so there is no way you are ever going to conquer AIDS, cancer, heart disease and all kinds of illnesses, without getting rid of the body that’s under the influence of afflictions1 and karma. You might put disease off for a while, but as long as we have a body that is under the control of afflictions and karma, some kind of sickness at some point is going to come.

అనారోగ్యం మరియు వృద్ధాప్యం

వాస్తవానికి మనకు అనారోగ్యం యొక్క ప్రతికూలతలు కూడా ఉన్నాయి, అవి మనకు అంతగా నచ్చవు, మరియు వృద్ధాప్యం యొక్క ప్రతికూలతలు-మొత్తం వృద్ధాప్య ప్రక్రియ యొక్క ఇబ్బందులు. వృద్ధాప్యంలో ఎవరైనా పడే బాధల పరంగా మేము వృద్ధాప్యం గురించి మాట్లాడాము, కానీ వాస్తవానికి ఇది మొత్తం వృద్ధాప్య ప్రక్రియను సూచిస్తుంది-మీరు పెరిగేకొద్దీ, మీరు చేయవలసిన అన్ని మార్పులు, బాల్యం, కౌమారదశలో మీరు చేయవలసిన సర్దుబాట్లు, యుక్తవయస్సు మరియు మధ్య వయస్కులు, వృద్ధాప్య ప్రక్రియతో పాటుగా ఉండే వివిధ శారీరక మరియు మానసిక ఇబ్బందులు.

డెత్

Then we also talked about death. It’s not what we want to do, and yet it’s part of having this body. There is no way to avoid it.

మనం కోరుకున్నది పొందకపోవడం మరియు మనకు నచ్చని వాటితో కలవడం

మనకు కావాల్సినవి లభించక, నచ్చని వాటితో కలవాల్సిన పరిస్థితులు కూడా ఎదురవుతాయి. మనకు నచ్చని వాటిని అందుకోకుండా ఉండేందుకు ఎంతగానో ప్రయత్నించినా, నచ్చిన వాటిని పొందేందుకు ఎంతగానో ప్రయత్నించినా విజయం సాధించలేకపోయాం.

It’s interesting to look at the problems that you encounter on a day-to-day basis and ask yourself which category it falls under. Something happened to me just a few days ago. I was very upset by it, thinking: “It just wasn’t fair. It wasn’t right. People weren’t being open-minded,” etc. And then I sat down and I said: “Basically, it all boils down to I’m not getting what I want.” [laughter] That’s because I’m born with a body and mind under the influence of afflictions and karma. So what’s there to be so surprised at? It’s just the nature of this type of existence to have the problem of not getting what I want. Of course, Buddha said so. It’s just that I didn’t listen. [laughter]

It’s quite interesting to look at your different experiences and troubles that way. Either I’m not getting what I want, or I am getting what I don’t want. Of course I’m going to get what I don’t want! Of course. By not removing afflictions and karma in previous lives, I’m of course going to get what I don’t want in this life.

మనకు నచ్చిన వాటి నుండి వేరుగా ఉండటం

Also, I’m separated from the things I like. I may have some really wonderful experience or wonderful thing or wonderful relationship, but then circumstances change and it isn’t there anymore. Of course this happens. As long as I’m under the influence of afflictions and karma, that’s going to happen.

ఇలా ప్రతిబింబించడం, ఈ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ద్వారా మన రోజువారీ జీవిత అనుభవాన్ని చూడటం నిజమైన కేంద్రీకృత అనుభవం అవుతుంది. ఇది ఇతర వ్యక్తుల పట్ల మరియు బాహ్య పరిస్థితుల పట్ల మనకు ఉన్న చాలా పోరాటాన్ని నయం చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది వేరొకరి తప్పు కాదని మేము చూస్తాము. ఇది ఇలా ఉంటుంది: “నేను మొదటి స్థానంలో ఎందుకు ఉన్నాను? ఎందుకంటే నేను గత జన్మలో సమస్యను పరిష్కరించలేదు. నేను దాని కోసం నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. కాబట్టి ఇది ప్రపంచంతో పోరాడుతున్న అనుభూతిని ఆపివేస్తుంది, ఎందుకంటే మనం మన స్వంత పరిస్థితిని భిన్నమైన కోణంలో, విశాల దృక్పథంలో చూస్తున్నాము. ఇది నిజంగా సహాయకారిగా ఉందని నేను భావిస్తున్నాను.

కలుషితమైన శరీరం మరియు మనస్సు కలిగి ఉండటం

The eighth of the unsatisfactory conditions of human beings is having a contaminated body and mind due to afflictions and karma.

(Actually, these eight unsatisfactory conditions are not limited to human beings. In fact, I’ve always wondered why they list these eight as peculiar to human beings, because it seems to me that at least, beings from the human realm downwards go through these. In the upper realms, when you have great concentration, you don’t have these unsatisfactory experiences.)

When we say “contaminated body and mind,” it doesn’t mean that it is radioactive [laughter]. It means it’s contaminated by afflictions and karma. Because we have this body and mind that are under the influence of afflictions and karma, we’re not free. Everything is contaminated by that.

Again, it’s interesting to think about this: “I have a contaminated body and mind,” instead of: “This is me. Don’t tell me I’m contaminated!” [laughter] We don’t like to be told we’re contaminated. But it is true that we have a contaminated body and mind, isn’t it? My body is under the influence of afflictions and karma. It is so because in previous lives, I had ignorance, anger and attachment. In particular, at the end of my last life, I had a lot of attachment to having a body. My mind desperately wanted a body, so it latched onto another body of this life when it had to separate from last life’s body. So I got the body because I wanted it. So in future be careful what you want! [laughter] It’s under the control of my own attachment that I got a body that then gets sick and old and dies.

And this body is the basis on which the karma of past lives ripens. We created many different karma in our past lives. We might have punched somebody or did medical experiments and killed a lot of beings in a past life—who knows what we did in previous lives! A lot of the results of those actions get reaped on this life’s body.

Just look at your day-to-day experiences. You have a stomachache. Instead of: “It’s that lousy guy at the restaurant I ate who didn’t clean the dishes,” it’s like: “Oh, this is the result of my own karma. I have a body on which this karma can ripen because I have ignorance. And I had a lot of grasping at the end of my last life.”

It’s true that if you have to get born in cyclic existence, a human body is a good one to have. That’s why in the initial scope, we aspire and work to get human bodies and good rebirths in an upper realm in the next life. But now, hopefully our mind is a little bit more mature and we’re not going to be satisfied with just having a good body because we recognize that it’s still under the control of afflictions and karma, and we’re still not free.

It is the same with our mind. Why do we have anger? Why do we lose our temper? Why do we feel lonesome and paranoid? Why do we feel discontent? Why do we feel unloved? All these different mental feelings and emotional feelings that we have—why are they there? Well, in our past lives, we had afflictions. మేము మనస్సును పూర్తిగా శుద్ధి చేసుకోలేదు. మేము శూన్యతను గ్రహించలేదు. కాబట్టి బాధల కొనసాగింపు ఉంది, మరియు మన గత జన్మలలో మనకు ఉన్నవి, ఈ జన్మలో కూడా మనకు ఉన్నాయి.

We had attachment last life, so this life we have lots of attachment. As a result of our attachment, we have discontent. We lost our temper a lot last life, so the seed of the anger continues to this life. These different mental factors just continue on. We have them again in this life because we didn’t solve the problems before.

ఇంత మానసిక బాధను ఎందుకు అనుభవిస్తున్నాం? అనేక విధాలుగా, మన మానసిక నొప్పి మన శారీరక బాధ కంటే చాలా బాధాకరమైనది. మన సమాజంలో శారీరక నొప్పి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ చాలా మానసిక బాధ ఉంది, ముఖ్యంగా భారతదేశం లేదా చైనాతో పోల్చినప్పుడు. ఇంత మానసిక బాధ ఎందుకు?

Again, so much of it is due to afflictions and karma. The afflictions that come up in our mind now are a continuation of previous lives’ afflictions. All the different feelings and emotions that we have that are very painful, are the ripenings of previous life karma. Why do we get depressed? Well, maybe in previous lives we harmed others. Why do we feel lonesome sometimes? Well, maybe in previous lives we were very cruel to other people and kick them out of our home.

Who knows what we did in previous lives! They say we’ve been born as everything and done everything. I think it’s useless to hold on to this goody-two-shoes idea of: “Oh, I wouldn’t do that!” We wouldn’t? All that is needed is to put us in the right situation, and I bet we would do it. You think we’re above doing what happened in LA? I’m sure if we were put in the same circumstances, we would have rioted and done exactly the same thing that people did. Why? Because the seeds are within us. It is just that the karma is not ripening right now. But I think a lot of that potential is right there within us. And this is what we are getting at when we say that we are under the influence of afflictions and karma. Those afflictions are right there. All that is needed is to have the karma that puts you in that external situation and whammo! There you have it.

I think it’s a very humbling experience to think about this, just to see what the root of the problem is. By seeing the root of the problem as the afflictions and karma, we also recognize that we can do something to change it, because we can control our afflictions. We have learned the antidotes to these afflictions. We have learned methods to realize emptiness to eliminate them. We have learned methods to purify the karma. The understanding of emptiness is the ultimate thing that purifies the karma.

ఈ మొత్తం పరిస్థితిని మార్చగల సామర్థ్యం మనలో ఉంది. అదంతా మనలోనే ఉందని గుర్తించడం హుందాగా ఉండవచ్చు, కానీ దానిని మార్చడానికి మనం ఉపయోగించే సాధనాలు మా వద్ద ఉన్నందున ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పరిస్థితి నిజంగా మనం చాలా తరచుగా గ్రహించినట్లు అయితే: “సరే, ఈ వ్యక్తి నాకు చాలా మంచివాడు కాదు. ఈ వ్యక్తికి అన్యాయం జరుగుతోంది. ఇతడు క్లోజ్ మైండెడ్. ఆ పరిస్థితి అన్యాయం. ఇది సరైనది కాదు, ”అప్పుడు మనం దాన్ని పరిష్కరించగల మార్గం లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ చేసే ప్రతిదాన్ని మనం మార్చలేము.

ఎల్లప్పుడూ సమస్యలను బాహ్యంగా చూడాలనే మన పాత దృక్పథం నిజంగా మనల్ని డెడ్ ఎండ్‌కి నడిపిస్తోంది. ఇది మరొకటి అయితే, ఇది హుందాగా ఉండవచ్చు మరియు ఇది భయంకరమైన రీతిలో ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి ఇది చాలా ఆశాజనకంగా ఉంది ఎందుకంటే మనం దానిని మార్చగలమని మేము చూస్తాము. మాకు మార్గదర్శకులు ఉన్నారు. మాకు సాధనాలు ఉన్నాయి. మనం చేయాల్సిందల్లా చేయడమే! తేలికగా అనిపిస్తుంది, అవునా? [నవ్వు]

కాబట్టి ఏమి లేదు? మనం ఎందుకు చేయడం లేదు? ఎందుకంటే పరిస్థితి ఏమిటో మనకు కనిపించదు. డ్రగ్స్ సమస్య ఉన్న వ్యక్తి సహాయం కోసం ఎందుకు వెళ్లడు? ఎందుకంటే వారి పరిస్థితి తీవ్రత వారికి కనిపించదు. దాని మీద పెయింటింగ్ వేస్తున్నారు. పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో చూడటం లేదు. కాబట్టి వారు సహాయం కోసం వెళ్ళడం లేదు.

Similarly, we have to look at how horrible our situation is, not so that we get freaked out and emotional and depressed, but so that we actually go for help and do something about it. The psychologists always say that as long as you are in denial, then you can’t change. It’s the same in the Dharma. As long as we’re denying what our situation is and painting over it, we’re just going to perpetuate it again and again. We need to see the disadvantages of cyclic existence and by that, we develop the determination to be free from it.

This determination to be free from cyclic existence is called, in Western terms, having compassion for ourselves. The Buddhas do not use that terminology, but that’s basically what it is. Compassion is not wanting someone to suffer. When we look at the severity of cyclic existence and we don’t want to continue to suffer within it, then we have compassion for ourselves and we want to free ourselves from it. And we have love for ourselves, which is the wish for ourselves to be happy, to attain liberation. So Buddhism is definitely based on having love and compassion for ourselves.

And when we have that love and compassion for ourselves, when we have this determination to be free from cyclic existence, then we can generate love and compassion for others. We generate love and compassion for ourselves by looking at our own unsatisfactory situation. We generate it for others by looking at their unsatisfactory situations. We see that they are in exactly the same situation as us. But we can’t recognize others’ misery if we can’t recognize our own. How can we get in touch with the severity of somebody else’ pain if we can’t even acknowledge our own pain?

కాబట్టి, ప్రేమ మరియు కరుణ కలిగి ఉండాలని కోరుకోవడం కానీ మన స్వంత పరిస్థితిని చూడకూడదనుకోవడం ఒక వైరుధ్యం. ఈ వైరుధ్యంతో, మనం నిజమైన ప్రేమ మరియు కరుణను పొందలేము. కాబట్టి, ప్రేమ మరియు కరుణ మన స్వంత సమస్యలను చూడకుండా తప్పించుకోవడం కాదు. ఇది మా స్వంత సమస్యలను చూసుకోవడం ఆధారంగా చేయబడుతుంది.

I remember one time Rinpoche teaching this. He was saying this in the context of the equanimity meditation. He was saying that when there is somebody whom you don’t like and you wish harm upon the person, then think that the person is going to get old and sick and die. At that time, I was quite upset with somebody, and when I thought that this person was going to get sick and old and die, then all of a sudden, I found that I couldn’t be angry with them anymore. How can I wish harm to somebody who is going to get old and sick and die? They’re going to suffer. I don’t even have to do anything to cause it. How can I wish them to have suffering anyway?! What kind of integrity do I have as a human being if that’s what I want?

So, I think recognizing what cyclic existence is all about is very helpful in many ways. It can help us to generate love and compassion for ourselves. It can help us to let go of anger and resentment for other people. It can help us to develop some love and compassion for them, because they’re exactly like us. So, this is really a cornerstone.

When the Buddha taught the four noble truths, the first truth of the unsatisfactory conditions is the first thing he taught, so it must have been important. [laughter] But you have to remember that he didn’t leave it at just the first noble truth or the second noble truth—unsatisfactory conditions and their causes. He taught all four, which means he also taught the cessation of the afflictions and their causes and the problems, and he also taught the path how to do it. It is very important to remember there are four noble truths. Don’t get stuck in just one.

So, these are the eight unsatisfactory conditions of human beings.

మూడు బాధలు

What I want to go into a little more in depth now, is what is commonly called the three sufferings. We had the six sufferings. We had the eight sufferings. Now we have the three [laughter]. It’s just another way of presenting it. We went over this when we first talked about the four noble truths, but I think it’s helpful to go into more depth right now. One or more of these three unsatisfactory conditions permeate all realms in cyclic existence. Thinking about this is designed to help us go beyond just wishing for a good rebirth, to see the defects in that and therefore to wish for liberation.

There are three unsatisfactory conditions:

 1. బాధ యొక్క అసంతృప్తి
 2. మార్పు యొక్క అసంతృప్తి
 3. సమ్మేళనమైన అసంతృప్తిని వ్యాపింపజేస్తుంది

"దుక్ఖా" అనే సంస్కృత పదానికి బదులుగా "అసంతృప్తి" లేదా "బాధ" అనే పదానికి బదులుగా అధ్వాన్నమైన అనువాదం కోసం ఒక మంచి పదం ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.

బాధ యొక్క అసంతృప్తి

బాధ యొక్క అసంతృప్తత అనేది అన్ని జీవులు బాధాకరమైనవిగా గుర్తించే మానసిక మరియు శారీరక భావాలు. ఇది ప్రాథమికంగా బాధాకరమైన అనుభూతులు, అసహ్యకరమైన అనుభూతులు. అవి మన కాలి బొటనవేలును గుచ్చుకోవడం లేదా కడుపు నొప్పిగా ఉండటం వంటి భౌతికమైనవి కావచ్చు. వారు అణగారిన లేదా ఆందోళన చెందడం వంటి మానసిక వ్యక్తులు కావచ్చు. శారీరక మరియు మానసిక బాధలు రెండూ జంతువులు, నరకంలోని జీవులు మరియు ఆకలితో ఉన్న ప్రేతాల ద్వారా అనుభవించబడతాయి. ఈ మానసిక బాధలను కొందరు కోరికల రాజ్యం దేవతలు, సూపర్-డీలక్స్ ఇంద్రియ ఆనందంతో జీవించే ఈ దేవతలు కూడా అనుభవిస్తారు.

మార్పు యొక్క అసంతృప్తి

The unsatisfactoriness of change refers to pleasant feelings, happy feelings, things that we normally consider happy. Why do we say that happy feelings are unsatisfactory? Or if you use the old translation, that happy feelings are suffering? (See, that’s why “suffering” doesn’t work so well.) Because they don’t last very long. And because we have to gather so many external conditions to get them. We have to put in a lot of energy into getting them.

అలాగే, మనకు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతులను కలిగించే మనం చేసే పనులన్నీ వాటి స్వభావరీత్యా, అంతర్లీనంగా ఆహ్లాదకరమైనవి కావు. మీరు కూర్చున్నప్పుడు మీ మోకాళ్లు నొప్పులు వచ్చినప్పుడు, మీరు చేయాలనుకుంటున్నది ఒక్కటే. మీరు మొదట నిలబడినప్పుడు, నిలబడటం ఆనందంగా ఉంటుంది. కానీ మీరు నిలబడి మరియు నిలబడి ఉంటే, అది బాధాకరంగా ఉంటుంది, కాదా? మొదట్లో ఆహ్లాదకరంగా ఉండే అదే నిలుచుని చర్య తర్వాత బాధాకరంగా మారుతుంది. కాబట్టి ఆ కార్యాచరణ, దానికదే, ఆహ్లాదకరమైనది కాదు.

మనం మొదట లేచి నిలబడినప్పుడు దానిని ఆహ్లాదకరంగా ఎందుకు పిలుస్తాము? ఎందుకంటే కూర్చోవడం వల్ల కలిగే బాధ పోయింది మరియు మనం మొదట లేచి నిలబడినప్పుడు లేచి నిలబడే బాధ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మనం ఎక్కువసేపు నిలబడితే, మొదట్లో చిన్నగా ఉన్న ఆ బాధ, నొప్పిగా మారే వరకు పెరుగుతుంది. మనం మొదట లేచి నిలబడినప్పుడు మనకు కలిగే చిన్నపాటి బాధ లేదా అసంతృప్తిపై, దానికి "ఆనందం" అనే లేబుల్ ఇస్తాం. మేము దానిని "ఆనందం" అని లేబుల్ చేసాము ఎందుకంటే కూర్చోవడం వలన కలిగే స్థూలమైన అసౌకర్యం ఆగిపోయింది మరియు లేచి నిలబడటం వలన స్థూలమైన అసౌకర్యం ఇంకా తలెత్తలేదు. ఇది కొద్దిగా అసౌకర్యం మాత్రమే. కాబట్టి మేము దానిని "ఆనందం" అని పిలుస్తాము.

It’s the same when you are eating, when you are really hungry. There is a gross feeling of hunger. It feels horrible. When you start to eat, wow, it’s such a pleasure! Bliss! Wonderful! We call that pleasurable, but what actually is it? The unpleasant feeling of hunger has gone away. The unpleasantness of eating is very small. Because if we keep eating and eating, it definitely becomes quite unpleasant, doesn’t it? If you sit there and stuff yourself, it becomes very painful. Which is more painful: having a stomach that’s too full so you feel like you are going to throw up, or being hungry? Both are different forms of pain, but they’re both physical pain.

The pain that comes from eating is still very small at the moment when you first start eating to assuage your hunger. So we label it “pleasure.” We label it “happiness.” But in and of itself, that feeling is not happiness. It’s not pleasure. Because if that feeling were inherently pleasurable, then the more we ate, the happier we should be. But quite the opposite happens. It’s like with anything that we do, it is pleasurable and nice for a while, and then it goes bad. Just examine the things you do that are conditioned by afflictions and karma, the things we do to seek worldly pleasure. We start out with some pleasure, but if we keep doing the same thing, it invariably goes bad. There’s nothing we will be able to find, that if we keep doing, always gets better, because if there were, we would be doing that instead of sitting here.

ప్రేక్షకులు: అసలు ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది?

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ (VTC): ఇది నిజమైన ప్రేమా? మీరు అద్భుతమైన వ్యక్తితో ఉన్నారు మరియు ఇది అద్భుతమైనది. కానీ మీరు వారితో మరో గంట, మరొక గంట, మరియు మరొక గంట ఉంటే ... ఒక వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు: “మీకు పెళ్లయి పదేళ్లు అయిందని, మీకు గొడవ లేదని చెబితే, అది నాకు చెబుతుంది. మీరు కలిసి జీవించరు, లేదా మీరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోరు. [నవ్వు]

ప్రజలు ఇలా అనవచ్చు: “ఓహ్, ఇది ఆనందం,” కానీ వారు “సంతోషం” అని లేబుల్ చేసే కొన్ని అంశాలను ఎంచుకుంటున్నారు. కానీ ఏ వ్యక్తితోనైనా, ఏ వ్యక్తితోనైనా, మీరు ఆ వ్యక్తి పట్ల చాలా శ్రద్ధ వహించినప్పటికీ, ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సంబంధంలో చాలా విషయాలు జరుగుతాయి. ఒక సమయంలో మనకు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని కలిగించే అదే వ్యక్తి ఇతర సమయాల్లో మనకు బాధాకరమైన అనుభూతిని కూడా కలిగిస్తుంది. ఇది అన్ని సమయాలలో జరుగుతుంది. అందుకే ఇది మార్పు యొక్క అసంతృప్త స్థితి, ఎందుకంటే మీరు చాలా కాలం చేస్తే ఆహ్లాదకరమైన విషయం అసహ్యకరమైనదిగా మారుతుంది.

Why doesn’t the pleasure last? Because it is in the nature of unsatisfactoriness. Because it’s governed by afflictions and karma. So we’re coming back to the causes again—the afflictions and karma.

సమ్మేళనమైన అసంతృప్తిని వ్యాపింపజేస్తుంది

కాబట్టి, మేము అసహ్యకరమైన అనుభూతులను, బాధ యొక్క అసంతృప్తిని చూశాము. మేము ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతులను కూడా సంతృప్తికరంగా చూడలేదు, ఎందుకంటే అవి మారుతాయి.

What about neutral feelings, or contaminated feelings of equanimity? We’re just feeling neutral. They’re definitely better than outright suffering. This is one of the reasons why people develop very deep concentration. At the beginning of their concentration they get incredible feelings of happiness. But then they transcend that and they go on to experiencing feelings of equanimity, just a feeling of neutrality which is supposedly better than some of the happy feelings that you get when you have deep concentration. And yet that is not free of the afflictions and karma, so it’s contaminated equanimity or contaminated neutrality.

Well, what is so unsatisfactory about that? Well, just when you have it, you may have a neutral feeling, but because you’re still under the control of afflictions and karma, all it takes is the slightest little change in circumstances, and you will experience suffering again. Take a neutral feeling that you have now, for example, your little toe right now—it’s not, I hope, feeling very painful. It’s probably not feeling incredibly blissful either. You’re probably not thinking very much about your little toes. There is a neutral feeling about it.

But all it takes is the slightest change in conditions, and that neutral feeling becomes a painful one. All it takes is a cat jumping on you with his claws. Or you stepping on a thorn, or stepping on a nail, or going into a bathtub that’s too hot or too cold. It just takes the slightest change in condition. It’s like almost all the circumstances are there to change it into something unpleasant. That is why being content with a neutral feeling is not liberation, is not satisfactory, because as long as we are under the control of afflictions and karma, the whole suffering will come again.

It’s called “pervading” because it pervades the feeling of pain and pleasure. This whole condition of being under the influence of afflictions and karma pervades the feeling of pain and pleasure because they are conditioned by it. It’s pervading because it pervades all of the realms in cyclic existence. Anywhere you take rebirth, you have this kind of unsatisfactory condition. It pervades everything. It pervades our whole body in that the body or any part of it is just set up to experience suffering. It pervades any kind of body. It pervades any kind of aggregates that you get in cyclic existence. They are just set up for the experience of pain with the slightest change of condition.

[In response to audience] Aggregates are the body and mind. It’s said that we have five aggregates. One is the physical one, the form aggregate. Four are mental ones—different aspects of our mind.

It’s called “compounded” or “conditioned” because it arose in such a way that by its very nature, it can experience the other two kinds of unsatisfactoriness. “Compounded” means conditioned, put together through conditions. It’s conditioned through the afflictions and karma.

[ప్రేక్షకులకు ప్రతిస్పందనగా] అవును, నరక రాజ్యాలలోని అత్యల్ప ప్రాంతము నుండి దేవుని రాజ్యాలలోని సూపర్-డూపర్ ఇంద్రియ ఆనందం డీలక్స్ వరకు మీరు కలిగి ఉన్న చాలా ఉన్నత దశల వరకు మీరు చక్రీయ ఉనికిలో తీసుకునే ఎలాంటి పునర్జన్మనైనా ఇది వ్యాపిస్తుంది. మొత్తం సింగిల్-పాయింటెడ్ ఏకాగ్రత. ఇది ఈ జీవులలో కూడా వ్యాపించింది, ఎందుకంటే వారు జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయలేదు.

It is said that we ourselves have been reborn in those incredible states of single-pointed concentration before. Imagine this. We’ve all had single-pointed concentration in previous lives. We’ve been born everywhere in cyclic existence. We’ve been born in the form realms and the formless realms where they have this incredible concentration. We may have experienced great happiness and the feeling of equanimity. But because we never freed ourselves from the ignorance, when the karma that conditioned that rebirth ran out, we are back to a rebirth where there is more pain.

ప్రేక్షకులు: [వినబడని]

VTC: Yes, I think our mind would definitely be a lot more peaceful if we could accept the change, because a lot of the mental pain comes about because we reject change. Accepting the change would eliminate a lot of that pain. It would eliminate the mental pain that accompanies getting old and sick and dying, and all the other kinds of mental pain. We may still have the physical pain, like when we stub our toe. But we won’t have all the mental pain that goes along with it, that we add on and that we confuse so often with the physical pain. Sometimes we have a hard time distinguishing what is coming from the physical body and what is coming from the mind. They’re different kinds of pain.

[In response to audience] If you are very attached to your body and you experience some physical pain, then a lot of mental pain starts. You start to worry: “Maybe I’m going to get sick. Maybe this is some horrible disease. Maybe I’m not going to recover. Oh, this is terrible! Maybe I’m going to get sicker and sicker. What am I going to do? How am I going to support myself if I get sick? Who’s going to take care of me?” All that becomes incredibly painful! That would definitely affect the physical pain, and the more anxious you get about it, the more difficult it is for the body to heal, and the physical pain is going to increase.

So they say that the wise see pain as something that arises from contaminated aggregates (contaminated meaning being under the influence of afflictions and karma), and endeavor to stop aversion to that pain. What we’re talking about is the freaked-out aversion: “I don’t want this to happen to me!” The acceptance that you were talking about is: “Well, this is the nature of my body, so if it’s painful, it’s painful. I don’t need to get all freaked out about it. I can accept that.” So you stop the aversion to the pain. That already cuts a lot of pain.

The wise also see pleasure as unsatisfactory and stop the attachment to the pleasure. That is the challenge for America. In America, we are raised to seek more and more pleasure, because this is the foundation for a good economy. [laughter] That’s how to be a patriotic citizen. Consume! We’re taught that if we’re going to be healthy, this is what you should want.

It’s very interesting sometimes. The societal model of being healthy and the Dharma model of being healthy can be very different. Societal model of healthy is you have great desires and you go all out to fulfill as many desires as you can. And your desires are mostly sense desires. If you happen to have that karma from previous lives and you get them, you’re called “successful.” If you don’t have that good karma, then you blame everybody else for not letting you have it. [laughter] So it winds up being a big merry-go-round. Therefore giving up the attachment to the seeking of sense pleasure is a very radical thing for us.

[టేప్ మార్చడం వల్ల బోధనలు పోయాయి.]

కొన్నిసార్లు అభ్యాసం ప్రారంభంలో, మనం దీన్ని చాలా ఆదర్శప్రాయంగా చెప్పుకుంటాము: "ఓహ్, ఇంద్రియ ఆనందం-ఇది అన్ని సమస్యలకు మూలం." ఆపై మేము మా జూడియో-క్రిస్టియన్ ఆలోచనలన్నింటిని అతిక్రమిస్తాము: "ఓహ్, మీరు ఆనందం కోసం ఆరాటపడితే మీరు పాపివి." "బాలేదు! మీరు చేయకూడదు. మీరు దీన్ని చేయకూడదు. ఇంద్రియ ఆనందం చెడు! కామం భయంకరమైనది!" మేము దీనిపై మా చాలా నిర్ణయాత్మక వైఖరిని విధించాము, ఆపై మేము అనుబంధించబడిన అన్ని విషయాలను వదిలివేస్తాము.

But when we do that, we’re not doing it with a proper reason. We’re doing it with the Judeo-Christian idea of: “I’m bad and I’m a sinner. My body is evil, so let’s squeeze myself, wear a horsehair shirt and go sit in the sea when it’s 37 degrees and whip myself!” That’s not the way to get rid of the attachment. Buddha was very clear about that. Going on an extreme ascetic practice is not the way to cure yourself of attachment.

లేదా మనల్ని మనం నెట్టుకోవచ్చు: “నాకు ఇంద్రియ కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చెడ్డవాడిని! నేను వీటిని కలిగి ఉండకూడదు. నాకు ఇవి అక్కర్లేదు.” ఇవన్నీ తప్పక మరియు చేయవలసినవి మరియు తప్పక చేయవలసినవి మరియు ఆపై మనం మంచి అభ్యాసకుడిగా భావించే విధంగా ప్రయత్నించడానికి మరియు మారడానికి మనల్ని మనం పిండుకోవాలి. అది కూడా చేసే పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే అది అర్థం చేసుకోవడం వల్ల కాదు. పవిత్రంగా ఉండటం అంటే ఏమిటో ఆదర్శంగా, స్వీయ-సృష్టించబడిన దృష్టిని కలిగి ఉండటం మరియు పవిత్రంగా ఉండటం అంటే ఏమిటో నిజంగా అర్థం చేసుకోకుండా మనల్ని మనం ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల ఇది వస్తుంది.

This comes from very deep understanding, which means we have to think about it. To think about it, we have to get rid of some of the resistance that we have to thinking about it. Because at first sight, at first hearing, it makes us feel uneasy: “I don’t want to think about this!” So I don’t think about it, or I meditate on the four immeasurables or the purification practice or something else instead. But then it just stays in there and you’re anxious. You’re nervous. You feel weird. Then when you sit there and you crave for chocolate, or you crave for pizza, then you say: “I’m bad. I’m not supposed to do that. That’s sense desire. So I’m not going to have chocolate! I’m not going to have pizza! I’m going to eat oatmeal, three meals a day!” [laughter] “No sugar and no milk, just plain oatmeal!” “Uncooked!” [laughter]

We do some heavy “should” trip on ourselves, and then we get all tied up in knots! That happens because there’s no understanding. Therefore we have to sit and think about these things, and open our mind to understanding them. It might make some of our previously held beliefs a little shaky. It might make our ego shake a bit. (If you have that perspective that this is making the ego shakes, that’s good. If you think that it’s making you shake, then that is not beneficial.) So you do the meditation, gain the understanding, and then you lose interest in pursuing sense desire. Instead of having to do some big: “I shouldn’t do this!” trip, it’s just: “Who wants to do this ?! It doesn’t bring lasting pleasure, so why am I wasting my time doing this?” This comes from understanding.

మీరు ఆ అవగాహనను పొందే ప్రక్రియలో ఉన్నప్పుడు, మీ అవగాహన ఇంకా మేధోపరమైనది అయినప్పుడు, చాక్లెట్ ఐస్‌క్రీమ్ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు అవగాహన చాలా త్వరగా మనల్ని విడిచిపెట్టినందున, మీరు అనుబంధించబడిన విషయాల నుండి మిమ్మల్ని మీరు దూరం చేసుకోవాలనుకోవచ్చు. మాకు. ఇది ఇలా ఉంటుంది, మనకు కొంచెం అవగాహన ఉంది: “ఇది నాకు నిజమైన, శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని కలిగించదు,” కానీ మునుపటి అలవాట్ల బలం కారణంగా మనం దానిని చాలా త్వరగా మరచిపోతాము. కాబట్టి ప్రారంభంలో, కొన్నిసార్లు మీరు ఎక్కువగా అనుబంధించబడిన విషయాల నుండి మిమ్మల్ని మీరు దూరం చేసుకోవలసి రావచ్చు, మిమ్మల్ని మీరు శిక్షించుకునే మార్గంగా కాదు, మిమ్మల్ని మీరు అసంతృప్తికి గురిచేసే మార్గంగా కాదు, కానీ మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోనివ్వకుండా ఉండే మార్గంగా ఆ విషయాల ద్వారా. ఇది మిమ్మల్ని మీరు విడిపించుకోవడానికి ఒక మార్గం. ఆ విషయాలు మిమ్మల్ని నియంత్రించే బదులు, మీరు ఇలా చెప్తున్నారు: “నిజానికి ఈ విషయంలో నాకు కొంత ఎంపిక ఉంది.”

And then, not just distancing yourself from the things you are attached to, but also using your time to gain understanding of how those things don’t bring lasting happiness. Think deeply about the unsatisfactoriness of change, so that you lose interest in those things. And then, when you have lost interest in those objects of attachment, and when you are facing them again, or you are eating them again, you can enjoy them without clinging and grasping and craving, and without sadness when they disappear.

That changes our relationship with these objects. It doesn’t mean that by letting go of that attachment, you’re never going to have any pleasure again, because what we’re trying to do is to understand that attachment is not pleasurable. And this means really piercing one of our biggest afflictions, the affliction of thinking that objects of attachment are pleasurable and that being attached to them is pleasurable.

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

ప్రేక్షకులు: [వినబడని]

VTC: మీరు బాహ్య సమృద్ధిని సూచిస్తుంటే, సమృద్ధిగా లేని కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి. నరికివేయగలిగే కలప కలప సమృద్ధిగా లేదు. ఓజోన్ సమృద్ధిగా లేదు.

ఇది సమృద్ధి యొక్క అంతర్గత అనుభూతికి భిన్నంగా ఉంటుంది. అది నీ దృక్పధం, ఇంకా చెప్పాలంటే, నాకు ఏమైనా ఉంటే చాలు అనే వైఖరి. నా దగ్గర ఏది ఉంటే అది సరిపోతుంది. నా దగ్గర ఏది ఉన్నా, దానికి నేను అభినందిస్తున్నాను. నేను కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను. నేను ఆనందిస్తాను. అందువలన తృప్తి అనుభూతి కలుగుతుంది. బహుశా బౌద్ధ అనువాదం అంటే అదే కావచ్చు. ఇది తృప్తి అనుభూతి, తద్వారా మీకు చాలా ఉన్నా లేదా కొంచెం ఉన్నా, వాస్తవానికి బాహ్య సమృద్ధి లేదా బాహ్య పేదరికం ఉన్నా, మీ మనస్సు సమృద్ధిగా అనిపిస్తుంది, మీ మనస్సు సంతృప్తిగా అనిపిస్తుంది.

ప్రేక్షకులు: [వినబడని]

VTC: ఇది నిజం ఎందుకంటే ఇది జీవితం యొక్క అర్థం అని మాకు బోధించబడింది. ఇదే జీవిత లక్ష్యం. మీరు చేయకపోతే, మీలో ఏదో తప్పు ఉంది. అంతే కాదు, మా వైపు నుండి, “నేను ఇలా చేయకపోతే, నేను ఏమి చేస్తాను? నా సమయంతో నేను ఏమి చేయబోతున్నాను? ” మేము చాలా సమయాన్ని ఆదా చేసే పరికరాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, మేము గతంలో కంటే బిజీగా ఉన్నాము. మేము సమయాన్ని ఆదా చేసే పరికరాలకు భయపడుతున్నామని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే అవి మాకు అందించే ఖాళీ సమయాన్ని ఏమి చేయాలో మాకు తెలియదు. కాబట్టి మనకు అవసరమైన ఇతర విషయాలను మరియు మేము సమయాన్ని పూర్తి చేయడానికి మేము చేయవలసిన ఇతర విషయాలను సృష్టిస్తాము. మనతో మనం స్నేహం చేసుకోవడం మానేస్తున్నాం. మనం కూర్చోవడం మరియు ఊపిరి పీల్చుకోవడం మరియు మనల్ని మనం ఇష్టపడడం, మరియు మనతో మనం స్నేహం చేసుకోవడం మరియు మనతో మనం సంతృప్తి చెందడం నేర్చుకునే బదులు బయట దేనికోసం వెతుకుతున్నాము ఎందుకంటే మనం మంచి వ్యక్తి.

This is all an escape from looking at ourselves. What you could do with your time, instead, is to work to purify your mind and free yourself from the ignorance and anger and attachment. Purify the negative karma so that it doesn’t ripen. Meditate on bodhicitta. Do things out of bodhicitta for the benefit of others. His Holiness stays very, very busy. He doesn’t worry about not having enough things to fill his time. But his purpose of life is not to get better and more sense pleasures.

మేము ఇంకా ఏమి చేయగలమో చూడలేకపోయాము కాబట్టి మీరు చెబుతున్న ఈ ఆందోళన వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. కానీ మనం చేయగలిగే ఇతర విషయాలు చాలా ఉన్నాయి.

ప్రేక్షకులు: [వినబడని]

VTC: Wanting it—it’s a difficult word in English because it can be talked about in so many ways. The word “want” in and of itself can be used in so many ways. We can definitely see that it’s better for others and for the Dalai Lama if Tibet were free. So if you can aid in the creation of the causes to bring that about, great. But it’s not like: “Tibet has got to be free because I’m the head of the Tibetans. I want my country back. This is mine! I want to live in the Potala because I want to be with all that gold and treasure and stuff that these people shipped off to China. I want them all back!”

The mind is looking and seeing: “Well, if there is the choice between this and that, this is preferable, because it brings more benefit to self and others.” But it’s not out of an attached, clinging mind.

[In response to audience] There is a difficulty with the word “desire” too, because the word “desire,” like the word “wanting” in English, is often used in one way. But it can be used to mean a preference, an aspiration, a positive wish, too.

ప్రేక్షకులు: [వినబడని]

VTC: I think to be fully content so that the attitude will never change, you definitely need the realization of emptiness. If you’re developing just some contentment so that you can deal with your life situations better, that’s good, but having the compounded pervasive unsatisfactoriness means that all it takes is for the conditions to change a little bit, and because you don’t have full control over your satisfaction and your feeling of contentment, because you still have the seed of the afflictions inside, it will come up again. So you realize that you may have the contentment now, but as long as the potential in your mind exists for it to be otherwise, then you’re not liberated. So then you still want to be liberated.

ప్రేక్షకులు: విముక్తి అంటే ఏమిటి?

VTC: Liberation is the state of being out of cyclic existence, not being under the influence of the afflictions and karma anymore. You will not be obliged by the afflictions and karma to take a contaminated body.

ప్రేక్షకులు: బోధిసత్వులందరూ విముక్తి పొందారా?

VTC: Not all bodhisattvas are liberated. The lower level bodhisattvas are not necessarily liberated. They just have very firm altruism. When they reach what’s called the eighth bhumi, the eighth bodhisattva stage, then they have removed all the afflictions and karma forever.

ప్రేక్షకులు: [వినబడని]

VTC: బోధిసత్వాలు చాలా ఉన్నాయి. వారంతా ప్రచారం చేయరు. [నవ్వు] నిజమైన బోధిసత్వాలు ప్రచారం చేయరు. నకిలీలు చేస్తారు.

All these material that I have been teaching is all material for meditation. All the things that you are getting here are not teachings to just listen to and then it goes in one ear and out the other, but it’s material for doing checking meditations. You have the outline. You have the points to sit and think about according to your own life. And then discuss it with each other and share what you are experiencing; what your feelings and fears are about the whole thing. And ask questions and keep meditating on it.

Let’s sit and meditate right now.


 1. "బాధలు" అనేది వెన్నెల యొక్క అనువాదం. చోడ్రాన్ ఇప్పుడు "అంతరాయం కలిగించే వైఖరి" స్థానంలో ఉపయోగిస్తుంది. 

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్

ఆల్బర్ట్ జెరోమ్ రామోస్ టెక్సాస్‌లోని శాన్ ఆంటోనియోలో పుట్టి పెరిగాడు. అతను 2005 నుండి ఖైదు చేయబడ్డాడు మరియు ప్రస్తుతం నార్త్ కరోలినా ఫీల్డ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్‌లో నమోదు చేయబడ్డాడు. గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత అతను మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు, మాదకద్రవ్యాలపై ఆధారపడటం మరియు చిన్ననాటి గాయం నుండి పోరాడుతున్న వారికి సహాయపడే కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నాడు. అతను పిల్లల పుస్తక రచయిత గావిన్ ఆనందం యొక్క రహస్యాన్ని కనుగొన్నాడు.