Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

ప్రేరణ మరియు కర్మ

చర్యలను వేరు చేయడానికి ఇతర మార్గాలు: 1లో 2వ భాగం

ఆధారంగా బోధనల శ్రేణిలో భాగం జ్ఞానోదయానికి క్రమంగా మార్గం (లామ్రిమ్) వద్ద ఇవ్వబడింది ధర్మ స్నేహ ఫౌండేషన్ సీటెల్, వాషింగ్టన్, 1991-1994 వరకు.

ప్రేరణ స్థాయిలు

 • ప్రాముఖ్యత కర్మ మార్గంలో ప్రేరణ యొక్క మూడు స్థాయిలలో
 • చర్యలను వేరు చేయడానికి ఇతర మార్గాలు
  • విసరడం మరియు పూర్తి చేయడం కర్మ

LR 040: కర్మ 01 (డౌన్లోడ్)

కర్మ

 • ఖచ్చితమైన మరియు నిరవధిక కర్మ
 • యొక్క పండించడం కర్మ

LR 040: కర్మ 02 (డౌన్లోడ్)

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

 • అన్ని కారణం మరియు ప్రభావం కాదు కర్మ
 • దివ్యదృష్టి మరియు కర్మ
 • గ్రూప్ కర్మ
 • ఫ్రీక్ ప్రమాదాలు

LR 040: కర్మ 03 (డౌన్లోడ్)

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు (కొనసాగింపు)

 • ఈ పరస్పర సంబంధాల గురించి తెలుసుకోవడం
 • కారణం మరియు ప్రభావం యొక్క రకాల పరస్పర సంబంధం
 • ఉదాహరణల సరళతతో పని చేయడం
 • ఐదు సంకలనాలు
 • యొక్క ఫలితాలు కర్మ బుద్ధి జీవుల ఆనందం మరియు బాధతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది

LR 040: కర్మ 04 (డౌన్లోడ్)

[ముందు భాగం రికార్డ్ చేయబడలేదు.]

మేము మార్గంలో ప్రేరణ యొక్క మూడు స్థాయిల గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఒక అవగాహన కర్మ మూడింటిలో పాల్గొంటుంది.

మార్గంలో ప్రేరణ యొక్క మూడు స్థాయిలలో కర్మ యొక్క ప్రాముఖ్యత

1. మంచి పునర్జన్మను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం

మంచి పునర్జన్మను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం మా అత్యంత తక్షణ ఆందోళన. మరియు విధ్వంసక చర్యలను విడిచిపెట్టి, సానుకూలమైన వాటిని సృష్టించడం ద్వారా మనం అలా వెళ్లే మార్గం. ఇది క్రిందిది కర్మ, కారణం మరియు ప్రభావం యొక్క పనితీరు. అవగాహన కర్మ మంచి పునర్జన్మ పొందాలనే లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది, ఎందుకంటే కారణం మరియు ప్రభావం ఎలా పనిచేస్తుందో మనకు అర్థం కాకపోతే, మంచి పునర్జన్మ కోసం కారణాలను ఎలా సృష్టించాలో మరియు కుళ్ళిన దాని కోసం కారణాలను ఎలా వదిలించుకోవాలో మనకు అర్థం కాదు.

2. చక్రీయ ఉనికి నుండి విముక్తి

చక్రీయ అస్తిత్వం నుండి విముక్తి పొందాలంటే, మనం మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవాలి కర్మ. మనల్ని చక్రీయ అస్తిత్వంలో బంధించేది ఏమిటి? మా బాధలు1 మరియు మా కలుషితమైన చర్యలు లేదా కర్మ ఆ బాధల ప్రభావంతో మనం సృష్టిస్తాం. కలుషితమైనప్పటి నుండి కర్మ నిరంతరం పునరావృతమయ్యే సమస్యల యొక్క ఈ చక్రానికి మనలను బంధించే ముఖ్య విషయాలలో ఒకటి, మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటాము కర్మ, మనం దానిని ఎంత మెరుగ్గా నియంత్రించగలుగుతున్నాము మరియు దాని ప్రభావంలో ఉండకుండా విముక్తిని పొందడం అంత సులభం అవుతుంది.

3. జ్ఞానోదయం లక్ష్యంగా పరోపకార ఉద్దేశం

ఇది ప్రేరణ యొక్క అత్యున్నత స్థాయి. ఇక్కడ కర్మ రెండు కారణాల వల్ల ముఖ్యమైనది. మొదట, మేము చేసినప్పుడు బోధిసత్వ అభ్యాసాలు (ఆరు దూరపు వైఖరులు), మనం ఏమి చేస్తున్నామో మనం సృష్టిస్తున్నాము కర్మ ఒక మారింది చెయ్యగలరు బుద్ధ. మేము బుద్ధుని యొక్క ఫలిత స్థితిని పొందడానికి కారణాలను సృష్టిస్తున్నాము. మేము కూడా చాలా బలంగా శుద్ధి చేస్తున్నాము కర్మ అది మనల్ని చక్రీయ ఉనికిలో ఉంచుతుంది.

అలాగే, అవగాహన కర్మ ఒక కావాలనే దయగల కోరికను రూపొందించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది బుద్ధ, ఇది పరోపకార ఉద్దేశం. ఇతర జీవులు తమ బాధల ద్వారా చిక్కుకున్నారని మనం మరింత అర్థం చేసుకుంటాము కర్మ, వారిపట్ల మనలో అంతగా కరుణ సహజంగా పుడుతుంది. వారి కష్టాల స్థాయిని మనం చూస్తున్నప్పుడు, వారు అయోమయంలో ఉన్నందున మరియు సమస్యలు ఉన్నందున వారిపై కోపం తెచ్చుకునే బదులు, వారి బాధల నుండి మరియు వారిని విడిపించాలనే పరోపకార ఉద్దేశాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతాము. కర్మ.

అయినప్పటికీ మనం చూడవచ్చు కర్మ మార్గం యొక్క ప్రేరణ యొక్క మొదటి స్థాయి కింద వస్తుంది, ఇది మన మొత్తం అభ్యాసాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని అర్థం చేసుకోవడం. ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం.

చర్యలను వేరు చేయడానికి ఇతర మార్గాలు

విసరడం మరియు కర్మను పూర్తి చేయడం

విసరడం కర్మ అవి మనం తీసుకునే పునర్జన్మ పరంగా పండిన చర్యలు. అవి మనల్ని ఒక నిర్దిష్ట పునర్జన్మలోకి నెట్టివేస్తాయి. మనం మనిషిగానో, దేవుడిగానో, గాడిదగానో, మరేదైనా పుట్టడానికి కారణం వాళ్లే.

పూర్తి చేస్తోంది కర్మ విభిన్నమైన వాటిని పూర్తి చేసే చర్యలు పరిస్థితులు మీరు ఆ పునర్జన్మలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మీరు కలిగి ఉంటారు. ఉదాహరణకు, మేము ఇక్కడ [ప్రేక్షకుల నుండి] పాల్డెన్‌ని తీసుకుంటాము. అతనికి విసరడం జరిగింది కర్మ మనిషిగా పుట్టాలి. అతని పూర్తి కర్మ అతను అబ్బాయిగా పుట్టాడు. అతను క్యారీని తన మామాగా జన్మించాడు, మరియు అతను అమెరికాలో నివసించగలిగాడు మరియు ధర్మ బోధకు రాగలిగాడు, కాబట్టి అదంతా అతని పూర్తి కర్మ. పూర్తి చేయడం కర్మ మనం మనుషులు అయినా లేదా జంతువు అయినా లేదా దేవుడు అయినా లేదా మనం పుట్టినది అయినా మనకు జరిగే విభిన్న విషయాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి మనం అనుభవించే విభిన్న సంఘటనలు, మనం జన్మించిన ప్రదేశం పూర్తి చేయడం యొక్క ఫలితాలు కర్మ.

విసరడం కర్మ ఉంది కర్మ అది మనల్ని మరో పునర్జన్మలోకి ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా నాలుగు భాగాలను కలిగి ఉండే చర్యలను కలిగి ఉంటుంది:

 1. ఆధారం లేదా వస్తువు
 2. ఉద్దేశాన్ని
 3. వాస్తవ చర్య
 4. చర్య యొక్క పూర్తి

ప్రత్యామ్నాయంగా, మూడు భాగాలు ఉన్నాయి:

 1. తయారీ, ఇందులో ఆధారం లేదా వస్తువు మరియు ఉద్దేశం ఉంటాయి
 2. వాస్తవ చర్య
 3. చర్య యొక్క పూర్తి

ఒక చర్యలో ఆ భాగాలన్నీ ఉంటే, అది పూర్తి చర్య, మరియు అది విసరడం వలె పని చేస్తుంది కర్మ అది ఒక నిర్దిష్ట పునర్జన్మకు కారణమవుతుంది.

అది ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఒక చర్య ఒక సమయంలో విసరడం కావచ్చు కర్మ, మరియు ఇతర సమయాల్లో పూర్తి చేయడం కర్మ. మేము నాలుగు ఫలితాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు గుర్తుంచుకోండి కర్మ- పరిపక్వత ఫలితం, కారణం (అనుభవం మరియు ప్రవర్తన పరంగా) మరియు పర్యావరణ ఫలితం వంటి ఫలితం? ఒక చర్య మీరు జన్మించిన రాజ్యంలో పండినప్పుడు పరిపక్వత ఫలితంగా పనిచేస్తుంది శరీర మరియు మీరు పొందుతారని గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఒక విసరడం కర్మ. ఒక చర్య కారణం లేదా పర్యావరణ ఫలితం వంటి ఫలితాల పరంగా పండినప్పుడు, అది పూర్తి చేయడం వలె పనిచేస్తుంది కర్మ. ఈ సందర్భంలో, ఇది మరొక పునర్జన్మ యొక్క పరిస్థితులను పూర్తి చేస్తుంది, అంటే, అది విసిరిన అదే పునర్జన్మ కాదు. కర్మ కోసం.

విసరడంతో కర్మ, కొన్నిసార్లు అది ఒక విసరడం కావచ్చు కర్మ అనేక, అనేక పునర్జన్మలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంతా ఒకరితో ఒకరు కరస్పాండెన్స్ కాదు. ఈ మొత్తం విషయంలో చాలా ఆటలు మరియు నృత్యాలు ఉన్నాయని గుర్తుంచుకోండి కర్మ.

ఉదాహరణకు ఎవరో ఒక వ్యక్తిని చంపారు. ఇది పూర్తి చర్య. ఇది విసరడం అవుతుంది కర్మ. ఇది వాస్తవానికి అనేక, అనేక పునర్జన్మలకు కారణం కావచ్చు, ప్రత్యేకించి ఒకరి తండ్రిని చంపడం లేదా ఒకరి తల్లిని చంపడం వంటి ఐదు క్రూరమైన చర్యలలో ఒకటిగా మనం పిలుస్తున్నట్లయితే.

మరోవైపు, మీరు అనేక, అనేక చర్యలను కలిగి ఉండవచ్చు, వీటన్నింటిని కలిపి, విసిరే విధంగా పని చేయవచ్చు కర్మ, మరియు అవి ఒక పునర్జన్మను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, మన విలువైన మానవ జీవితాలను కలిగి ఉండటం అనేది గత జీవితాల్లో చాలా మంచి నైతిక ప్రవర్తన కలిగి ఉండటంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మంచి నైతిక ప్రవర్తనను కొనసాగించడానికి మేము చాలా అనేక చర్యలు చేసాము. బహుశా మేము ఐదు తీసుకున్నాము ఉపదేశాలు మునుపటి జీవితాలలో. అంటే ఐదు వేర్వేరు చర్యలు పదేపదే చేశాయి, ఇవన్నీ కలిసి ఒక విసరడం వలె పని చేశాయి కర్మ ఒక నిర్దిష్ట పునర్జన్మను కలిగించడానికి - ఇప్పుడు మనకు ఉన్న విలువైన మానవ జీవితం.

కాబట్టి మనం పొందుతున్నది ఏమిటంటే, కొన్నిసార్లు ఒక చర్య బహుళ జన్మలకు కారణం కావచ్చు మరియు ఇతర సమయాల్లో, బహుళ చర్యలు ఒక జన్మకు కారణం కావచ్చు. ఇది విసరడానికి సంబంధించినది కర్మ.

నేను చెప్పినట్లు, ఒకటి కర్మ కొన్నిసార్లు విసిరే విధంగా పని చేయవచ్చు కర్మ, మరియు ఇతర సమయాల్లో పూర్తి చేయడం కర్మ, ఆ నిర్దిష్ట సమయంలో పండిన ఫలితాన్ని బట్టి.

మొత్తం నాలుగు భాగాలు పూర్తి చేయని చర్యలు ఉన్నాయి (రెండు లేదా మూడు భాగాలు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి). ఈ చర్యలు బలహీనంగా ఉంటాయి మరియు అవి పునర్జన్మ వంటి బలమైన ఫలితాన్ని తీసుకురావు. అవి పూర్తికాగానే పక్వానికి రావచ్చు కర్మ ఇది మీ పునర్జన్మ యొక్క పరిస్థితులను పూర్తి చేస్తుంది, మీ లింగాన్ని నిర్ణయిస్తుంది శరీర ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదా, మీరు జీవితంలో ఏమి అనుభవిస్తారు, మీరు ఎక్కడ పుట్టారు, మీరు ధనవంతులైనా లేదా పేదవారైనా, మీరు చదువుకోగలుగుతున్నారా లేదా అని. అవన్నీ పూర్తి చేయడం వల్ల వచ్చిన ఫలితాలు కర్మ.

కర్మను విసరడం మరియు పూర్తి చేయడం యొక్క వివిధ అవకాశాలు

 1. మీరు మంచి విసిరే ఫలితాలను అనుభవిస్తున్న వారిని కలిగి ఉండవచ్చు కర్మ మరియు మంచి పూర్తి కర్మ అదే సమయంలో. మీరు ప్రస్తుతం మా పరిస్థితిని చూస్తే, మేము మంచి విసురును అనుభవిస్తున్నామని మీరు చూస్తారు కర్మ, ఎందుకంటే మనం ఉన్నత రాజ్యంలో జన్మించాము. మేము కూడా చాలా బాగా పూర్తి చేసాము కర్మ ఎందుకంటే మనకు తినడానికి సరిపడా ఉన్నాయి. మేము ధర్మం మొదలైనవాటిని ఎదుర్కోగలిగాము.
 2. మంచి విసిరే ఇతర జీవులు ఉన్నాయి కర్మ, కానీ పూర్తి చేయడం చాలా దురదృష్టకరం కర్మ. కాబట్టి వారు మనుషులుగా పుట్టి ఉండవచ్చు, కానీ వారు ఏదో ఒక విధంగా మానసిక వికలాంగులు లేదా వికలాంగులు అని చెప్పండి లేదా జీవించడం చాలా కష్టంగా ఉన్న దేశంలో, చాలా ఆకలితో మరియు చాలా కష్టాలు ఉన్న దేశంలో జన్మించారు.
 3. ఆ తర్వాత దానిని వేరే విధంగా కలిగి ఉన్న ఇతరులు ఉన్నారు. వారికి దురదృష్టకరమైన విసరడం ఉంది కర్మ మరియు పూర్తి చేయడం అదృష్టం కర్మ. ఉదాహరణకు, అచల దురదృష్టకరమైన విసిరిన ఫలితంగా పిల్లిగా జన్మించింది కర్మ, కానీ పిల్లికి, అతనికి నిజంగా మంచి పరిస్థితి ఉంది. పూర్తి చేయడం అదృష్టమే కర్మ.
 4. ఆపై దురదృష్టకర విసరడం మరియు దురదృష్టకరమైన పూర్తి చేయడం వంటి ఇతర జీవులు ఉన్నాయి కర్మ. భారతదేశంలో ఒక కుక్క అనుకుందాం. దిగువ ప్రాంతాలలోని చాలా జీవులు ఈ రకమైన పరిస్థితిని కలిగి ఉంటారు, ఇక్కడ ఇది సమస్యాత్మకమైన పునర్జన్మ మరియు వారు జన్మించిన మొత్తం వాతావరణం కూడా సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది.

సారాంశం

ఈ విభిన్న చర్యలన్నీ వేర్వేరు ఫలితాలను ఎలా తెస్తాయి, విభిన్నమైన చర్యలన్నీ వివిధ మార్గాల్లో మిళితమై అనేక విభిన్న ఫలితాలను ఎలా తీసుకురావాలనే దాని గురించి ఆలోచించడం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. యొక్క శక్తి కోసం మేము అనుభూతి చెందడం ప్రారంభిస్తాము కర్మ, కారణం మరియు ప్రభావం చాలా వాస్తవమైనది. మేము దానిలోని అపురూపమైన సాధ్యాసాధ్యాల గురించి ఒక అనుభూతిని పొందుతాము, సాధ్యమయ్యే అన్ని విభిన్న ఫలితాలు మరియు అవి ఒకదానికొకటి ఎలా కలిసిపోతాయి మరియు ప్రభావితం చేయగలవు.

ప్రేక్షకులు: ఏమి ఉంటుంది కర్మ ఇంకా జన్మించిన శిశువు, లేదా గర్భస్రావం చేయబడిన శిశువు?

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ (VTC): అటువంటి పరిస్థితిలో, ఆ జీవికి విసిరే అవకాశం ఉంటుంది కర్మ మనిషిగా పుట్టాలి, కానీ పూర్తి చేయడం చాలా బలంగా ఉంది కర్మ ఇది వారు పూర్తి జీవితాన్ని గడపడానికి పూర్తిగా నిరోధిస్తుంది. మీకు ఆ పూర్తి ఉంటే కర్మ, ఇది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది.

కొన్నిసార్లు వారు చెప్పేది ఏమిటంటే, గర్భం నుండి బయటకు రాని పిల్లలు లేదా ఎక్కువ కాలం జీవించని పిల్లలు కర్మ మనిషిగా పుట్టాలి, కానీ వారికి అది లేదు కర్మ మనిషిగా ఎక్కువ కాలం జీవించాలి. కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఆ సందర్భంలో, ఆ కర్మ ఒక నిర్దిష్టంగా జీవించడానికి శరీర చాలా పరిమితంగా ఉంది.

ఇతర సమయాల్లో, ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉండవచ్చు కర్మ ఒక దీర్ఘ జీవితం కలిగి కానీ వారు కొన్ని చాలా చాలా భారీ కలిగి కర్మ అని పండుతుంది. వారు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కర్మ దీర్ఘకాలం జీవించడానికి, ఈ ఇతర కర్మ వారు త్వరగా చనిపోయేంత బలంగా ఉంది. దీనినే అకాల మరణం అంటారు.

నిశ్చిత మరియు నిరవధిక కర్మ

అనే అంశాన్ని తీసుకుంటున్నాం కర్మ ఇక్కడ మరియు దానిని వివిధ మార్గాల నుండి చూడటం, కానీ ఈ మార్గాలు ఏవీ వేరు వేరు విషయాలు కాదు. అవి పైను కత్తిరించడానికి వివిధ మార్గాలు. మరియు పైని వివిధ మార్గాల్లో కత్తిరించడం ద్వారా, మేము పైని బాగా అర్థం చేసుకుంటాము.

పైను కత్తిరించే మరొక మార్గం గురించి మాట్లాడటం ఖచ్చితమైన కర్మ మరియు నిరవధికంగా కర్మ.

అమ్‌చోగ్ రిన్‌పోచే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఖచ్చితమైన మరియు నిరవధిక మధ్య తేడా ఏమిటి అని నేను అతనిని అడిగాను కర్మ. అతను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళడానికి తన ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయం ఇది, మరియు అతను తన మనసు మార్చుకుంటూ ఉన్నాడు, అందువలన అతను నాతో ఇలా అన్నాడు, "ఖచ్చితమైన కర్మ మీరు మీ ఫ్లైట్‌ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మరియు మీ వద్ద టిక్కెట్‌ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మరియు అది ధృవీకరించబడినట్లుగా ఉంటుంది. నిరవధికంగా కర్మ మేము ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఒక రకంగా ఉంది, చాలా ప్రణాళికలు మార్చబడ్డాయి. ఇది ఉంచడానికి ఇది నిజంగా మంచి మార్గం అని నేను భావిస్తున్నాను.

ఖచ్చితమైన కర్మ is కర్మ ఇది నిర్దిష్ట మొత్తంలో శక్తిని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా బలంగా నిర్దిష్ట లక్ష్యం వైపు వెళుతుంది. కోర్సు ఏదైనా కర్మ శుద్ధి చేయవచ్చు. ఏదీ స్థిరపరచబడలేదు మరియు కాంక్రీటులో వేయబడలేదు. అని రింపోచె చెప్పారు ఖచ్చితమైన కర్మ మీరు టిక్కెట్‌ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మరియు అది ధృవీకరించబడినట్లుగా ఉంటుంది, కానీ మీరు ఇప్పటికీ మీ మనసు మార్చుకోవచ్చు.

నిరవధిక కర్మ ఇది ఖచ్చితంగా ఎలా పండుతుంది, ఎప్పుడు పండిస్తుంది, ఎలాంటి ఫలితాన్ని తెస్తుంది, అది బలమైన ఫలితం లేదా బలహీనమైన ఫలితం అనే దానిలో మరింత వెసులుబాటు ఉంది.

ఖచ్చితమైన కర్మ, సాధారణంగా, మళ్ళీ, నాలుగు కారకాలు దానిలో పూర్తయ్యాయి. నేను చెప్పినట్లు, తో ఖచ్చితమైన కర్మ, మీరు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో చాలా బలంగా వెళుతున్నారు, కానీ అది ప్రభావితం కావచ్చు.

మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి శుద్దీకరణ, మీరు శుద్ధి చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు, మీరు ప్రతికూల విషయాలను అనుభవించవచ్చని నేను మీకు చెప్తున్నాను? ఆ సన్యాసిని చెంప మీద పడ్డ కథ గుర్తుందా? కొన్నిసార్లు ప్రజలు వారి మొదటికి వెళ్ళినప్పుడు ధ్యానం నేపాల్‌లోని కోర్సులు, వారు అనారోగ్యానికి గురవుతారు. ప్రతి ఒక్కరికి జలుబు మరియు ఫ్లూ వస్తుంది. ఏదో రకంగా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను శుద్దీకరణ సాగుతోంది.

తరచుగా జరిగేదేమిటంటే, మీరు ఆచరణలో నిమగ్నమవ్వడం ప్రారంభించిన వెంటనే, మీ ధర్మ సాధన శక్తి ద్వారా, కొన్ని కర్మ అది ఖచ్చితంగా ఉంది — x అనేక యుగాల వరకు నరక రాజ్యంలో పుట్టడం ఖచ్చితం అని అనుకుందాం—పక్వత చెందుతుంది మరియు బదులుగా మీకు ఫ్లూ వస్తుంది. లేదా మీకు ఉడకబెట్టండి. లేదా మీరు నిరాశకు గురవుతారు. లేదా మీకు అనారోగ్యంగా అనిపిస్తుంది.

అటువంటి సందర్భాలలో, ఇది ఒక ఖచ్చితమైన కర్మ, కానీ మీ అభ్యాసం యొక్క శక్తితో, మీరు దానిని మారుస్తున్నారు మరియు మీరు ఏదీ చేయకుంటే అది పండిన దానితో పోలిస్తే, తులనాత్మకంగా చిన్న బాధలో ఇప్పుడు పండింది. శుద్దీకరణ మరియు అది అలాగే ఉండిపోయింది ఖచ్చితమైన కర్మ దాని నిర్దిష్ట లక్ష్యం వైపు బలంగా వెళుతోంది.

ఎవరైనా కలిగి ఉంటే ఖచ్చితమైన కర్మ కుక్కగా పుట్టాలి మరియు కూడా ఖచ్చితమైన కర్మ మనిషిగా పుట్టాలి (ఎందుకంటే మన జీవితంలో మనం అన్ని రకాల పనులు చేసాము), మరియు ఒకటి మరొకటి బలంగా ఉంటే, అది బహుశా మరణ సమయంలో పండుతుంది. అవి రెండూ సమాన బలం కలిగి ఉన్నట్లయితే, మరింత అలవాటైనది బహుశా మరణ సమయంలో పండుతుంది. కాబట్టి మనం ఒకటి కంటే ఎక్కువ కలిగి ఉండవచ్చు ఖచ్చితమైన కర్మ, కానీ అవన్నీ ఒకేసారి పండుతాయని దీని అర్థం కాదు.

నేను చెప్పినట్లు, మీరు కలిగి ఉండవచ్చు ఖచ్చితమైన కర్మ తక్కువ పునర్జన్మ కోసం లేదా ఖచ్చితమైన కర్మ ఉన్నత పునర్జన్మ కోసం, కానీ మీరు దానిని ఎదుర్కోవడానికి లేదా దానికి కొంత అడ్డంకి లేదా జోక్యం చేసుకోవడానికి ఏదైనా చేస్తే, అప్పుడు ఖచ్చితమైన కర్మ అడ్డుకోవచ్చు. కాబట్టి మీరు కలిగి ఉంటే ఖచ్చితమైన కర్మ దిగువ రాజ్యాలలో పుట్టాలి, కానీ మీరు చేయడం ప్రారంభించండి శుద్దీకరణ, Nyung Ne అభ్యాసం వలె, అది ఖచ్చితమైన ప్రతికూలత యొక్క పక్వానికి అంతరాయం కలిగిస్తుంది కర్మ మరియు మీరు కొంచెం అనారోగ్యంగా అనిపించవచ్చు (మరింత తీవ్రమైన దానికి బదులుగా).

లేదా మీకు ఖచ్చితమైన సానుకూలత ఉండవచ్చు కర్మ, మీరు చేసిన కొన్ని సానుకూల చర్యలు మానవునిగా లేదా దేవుని రాజ్యంలో పునర్జన్మకు దారితీయడం చాలా ఖచ్చితమైనది, కానీ అప్పుడు మీరు నిజంగా ఏదో ఒకదానిపై నిజంగా కోపం తెచ్చుకుంటారు మరియు మీ శక్తితో కోపం, మీ శక్తి తప్పు అభిప్రాయాలు, మీరు ఆ సానుకూల పక్వానికి ఆటంకం కలిగిస్తారు కర్మ. కాబట్టి మళ్ళీ, ఖచ్చితమైన కర్మ కాంక్రీటులో వేయబడలేదు. దానిని ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాలు కూడా ఉన్నాయి.

కర్మ పక్వత

ఖచ్చితమైన కర్మ, సాధారణంగా, మూడు సమయాలలో ఒకదానిలో పండిస్తుంది. అది ఈ జన్మలో పండుతుంది. లేదంటే వచ్చే జన్మలోనే పండవచ్చు. లేదా మరుసటి జన్మ తర్వాత ఏ జన్మలోనైనా పండవచ్చు.

కోసం కర్మ ఈ జీవితకాలంలో పండించడానికి, ఇది సాధారణంగా చాలా బలంగా ఉంటుంది కర్మ. ఈ జీవితకాలంలో మనం అనుభవిస్తున్నవి చాలా వరకు మన పూర్వ జన్మల వల్లనే. వాస్తవానికి మనం అనుభవించే వాటిలో కొన్ని ఈ పునర్జన్మలో మనం చేసిన పనుల కారణంగా ఉంటాయి, అయితే ఇవి సాధారణంగా చాలా బలమైన చర్యలు. ఉదాహరణకు, మీరు తీవ్రమైన ప్రతికూల చర్యను చేస్తే అటాచ్మెంట్ మీ శరీర లేదా మీ ఆస్తులు లేదా మీ జీవితం, లేదా మీరు మీ పరంగా తీవ్రమైన దాతృత్వంతో సానుకూల చర్య చేసారు శరీర, మీ ఆస్తులు లేదా మీ జీవితం, అటువంటి చర్య ఈ జీవితకాలంలో పండించవచ్చు. దానికి బలమైన ఉద్దేశం ఉంది.

లేదా చాలా బలమైన వస్తువును కలిగి ఉన్న చర్య, ఉదాహరణకు, మీరు ప్రమాణం చేస్తారు a బోధిసత్వ మరియు విమర్శించండి a బోధిసత్వ. అది కాస్త బరువుగా ఉంది కర్మ, మరియు అది ఈ జీవితకాలంలో పండవచ్చు. అదేవిధంగా, మీరు చేస్తే సమర్పణలు ఒక బోధిసత్వ, ఇది ఈ జీవితకాలంలో కూడా పండించవచ్చు. బుద్ధులు, బోధిసత్వాలు, మన ఆధ్యాత్మిక గురువులు వంటి శక్తివంతమైన వస్తువుల పరంగా మనం చేసే ఏ విధమైన చర్యలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. ట్రిపుల్ జెమ్-ది బుద్ధ, ధర్మం, సంఘ- ఆ వస్తువులు ఈ జీవితకాలంలో పండించవచ్చు.

ఈ జీవితకాలంలో జ్ఞానోదయం పొందడానికి తాంత్రిక అభ్యాసం చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఇది ఒక కారణం, ఎందుకంటే దాని ద్వారా మీరు ఈ రకమైన అనేక విషయాలను సృష్టించవచ్చు. కర్మ, అంటే, కర్మ ఇది ఈ జీవితకాలంలోనే పండుతుంది, అది ఈ జీవితకాలంలో జ్ఞానోదయాన్ని కలిగిస్తుంది.

ఇతర జీవితకాలాల కంటే ఈ జీవితకాలంలో పండించగల మరొక రకమైన చర్యలు, బుద్ధి జీవుల పట్ల చాలా బలమైన హానికరమైన ఉద్దేశ్యంతో లేదా వారి పట్ల చాలా దృఢమైన దయతో చేసే చర్యలు.

సారాంశం

సాధారణంగా, ఒక చర్య చాలా బలమైన ఉద్దేశ్యంతో చేసినట్లయితే, అది శక్తివంతమైన వస్తువు వైపు చేసినట్లయితే, అది చాలా కాలం పాటు పదేపదే చేసినట్లయితే లేదా దాని తయారీకి చాలా సమయం పట్టినట్లయితే, ఈ చర్య ఈ జీవితకాలంలో పండవచ్చు. . ఈ జీవితకాలంలో సులువుగా పండించగలిగే చాలా బలమైన చర్యలకు, సానుకూల మరియు ప్రతికూల చర్యలకు మనం బహుశా కొన్ని ఉదాహరణలు చేయవచ్చు. అది మనకు శుద్ధి చేయడానికి మరికొంత ఉత్సాహాన్ని మరియు ఆనందించడానికి కొంత ఉత్సాహాన్ని కూడా ఇస్తుంది. దాని గురించి ఆలోచించడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

అయితే మనం చేసిన చాలా చర్యలు చాలా వరకు ఉన్నాయి, అవి ఎంతకాలం పూర్తి చేయబడ్డాయి లేదా తయారీ యొక్క పొడవు, లేదా మా ఉద్దేశ్యం లేదా మేము వాటిని ఎవరు చేసాము అనే విషయాలలో బలంగా లేవని కూడా మనం చూడవచ్చు. వైపు. ఈ చర్యలు బహుశా తదుపరి జీవితకాలంలో లేదా తరువాతి జీవితకాలంలో పరిపక్వం చెందుతాయి.

ఏదీ ముందుగా ప్రోగ్రామ్ చేయలేదని నేను నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎవరో ఒకసారి ఆయన పవిత్రతను మీరు చదవగలరా అని అడిగారు కర్మ మరియు భవిష్యత్తు చెప్పండి. అతని పవిత్రత ఇలా అన్నాడు, "సరే, అది జరిగే వరకు ఏమి జరుగుతుందో మీకు నిజంగా తెలియదు." మీరు ఏదో ప్రవహించే మార్గం గురించి కొన్ని బలమైన సూచనలను పొందవచ్చు, కానీ వాస్తవానికి అది జరిగే వరకు ఏమి జరగబోతోందో మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు.

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

ప్రేక్షకులు: కారణం మరియు ప్రభావానికి సంబంధించిన అన్ని సందర్భాలు కర్మలేనా, లేదా ఏదైనా కారణం మరియు ప్రభావం భౌతిక అంశాలు మరియు ఇతర కారణం మరియు ప్రభావంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయా? కర్మ?

VTC: అవును, ఖచ్చితంగా. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, చెట్టు నుండి ఆకులు రాలడం, మీరు చెప్పలేరు కర్మ. ఇది జీవసంబంధమైన విధులు మరియు చెట్టులోని భౌతిక మూలకాల యొక్క కారణం మరియు ప్రభావం కారణంగా ఉంటుంది.

కర్మ మన మానసిక కొనసాగింపులో కారణం మరియు ప్రభావం యొక్క పనితీరును సూచిస్తుంది. విశ్వంలోని ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా దీనివల్ల ఏర్పడిందని దీని అర్థం కాదు కర్మ. కర్మ సంతోషం మరియు బాధల ఫలితాలను తెచ్చే చర్యలతో పాల్గొంటుంది. చెట్టు నుండి రాలుతున్న ఆకు, లేదా ప్లం మొగ్గ నుండి పెరుగుతున్న ప్లం-ఇవి భౌతిక అంశాల పరంగా ఉనికిలో ఉన్న కారణం మరియు ప్రభావం.

ప్రేక్షకులు: మీరు సంబంధించి దివ్యదృష్టి గురించి వ్యాఖ్యానించగలరు కర్మ?

VTC: దివ్యదృష్టి పరంగా, కొంతమందికి దివ్యదృష్టి కారణంగా ఉంటుంది కర్మ. ఎవరైనా ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు అయితే, వారి దివ్యదృష్టికి కారణం కాదు కర్మ, ఇది వారి స్వంత ఆధ్యాత్మిక విజయాల కారణంగా ఉంది. ఇది వారి మనస్సు యొక్క అభివృద్ధి కారణంగా ఉంది.

ప్రేక్షకులు: నేను కొనే ప్రతి ఒక్క టేప్ రికార్డర్ పాడైపోతుంది.

VTC: అవును, నా దగ్గర గడియారాలు ఉన్నాయి. నేను మీ పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాను. నా జీవితంలో నేను చాలా భిన్నమైన గడియారాల గుండా వెళ్ళిన సమయం ఉంది. నేను వాటిని ఉపయోగించినప్పుడు అవి విరిగిపోతాయి. నేను దానిని ఇచ్చాను మరియు అది అవతలి వ్యక్తి కోసం పనిచేసింది!

మీ బాధల అనుభవం మీ వల్లనే కర్మ. టేప్ రికార్డర్ విచ్ఛిన్నం లేదా పని చేయడం టేప్ రికార్డర్‌లోని అణువులు మరియు అణువులు మరియు అలాంటి వాటి కారణంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ వివిధ రకాల కారణాలను మరియు వాటి మధ్య పెద్ద ఇటుక గోడలు ఉన్న వస్తువులుగా చూడకూడదు. అవి బాగా కలిసిపోతాయి.

ప్రేక్షకులు: సమూహం చేస్తుంది కర్మ విశ్వాలను సృష్టించాలా?

VTC: విశ్వం సృష్టించబడిందని వారు అంటున్నారు కర్మ. అతని పవిత్రత ఈ ఉదాహరణను ఉపయోగిస్తుంది. మీరు ఇంట్లోకి వెళ్లే ముందు, మీరు దానిని నిర్మించాలి. మీరు దానిని చిత్రించారు. మీరు దాన్ని పరిష్కరించారు. మరియు మీరు ఒక నిర్దిష్ట వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. అప్పుడు మీరు దానిలోకి వెళ్లారు. మన ప్రత్యేక విశ్వంలో జన్మించిన జీవులు కొన్ని రకాల భాగస్వామ్య లేదా సామూహికతను కలిగి ఉంటారని చెప్పడానికి అతను దానిని సారూప్యతగా ఉపయోగిస్తాడు. కర్మ అది మన విశ్వం ఎలా ఉందో, లేదా ఎలా ఉందో ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మరియు అది మనం ఈ విశ్వంలో పుట్టకముందే అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభించింది.

మేము అతని పవిత్రతను అడిగాము అంటే విశ్వంలో జరిగే ప్రతిదీ నియంత్రించబడుతుందా అని కర్మ. అతను చెప్పాడు, లేదు, చాలా భౌతిక పనితీరు, మూలకాల యొక్క పరస్పర సంబంధాలు, అణువులు మరియు భౌతిక చట్టాలతోపాటు పనిచేసే అణువులు-భౌతికశాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్ర నియమాలు మొదలైనవి-ఫలితాలను అందిస్తాయి.

మీరు అన్ని విభిన్న కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ సిస్టమ్‌లు కలిసి పని చేయడం మరియు పరస్పరం కలపడం వంటిది. మరియు మేము నిజంగా అతని పవిత్రతను నెట్టివేసినప్పుడు, “ఇది మూలకాల యొక్క భౌతిక పనితీరు ఎప్పుడు మరియు అది ఎప్పుడు మనది కర్మ?" అతను, “హ్మ్. నాకు తెలియదు. ఇది నిజంగా మంచి లైన్. ” కాబట్టి ఆయన పవిత్రత అజ్ఞానాన్ని వేడుకోవచ్చో, నేను కూడా చేయగలను.

ఒక సారి మనం ధర్మశాలలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పడం నాకు గుర్తుంది. అతని గది వెలుపల ఆ అందమైన పువ్వులు ఉన్నాయి. మరియు అతను ఆ పువ్వుల పెరుగుదల కేవలం భౌతిక అంశాల కారణంగా చెప్పాడు. కానీ తేనెటీగలు మరియు పక్షులు మరియు మానవులు వాటిని ఆస్వాదించటం మరియు ప్రయోజనం పొందడం వాస్తవం, ఆ భాగం మనచే నియంత్రించబడుతుంది. కర్మ, లేదా మా ద్వారా ప్రభావితం కర్మ. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నింటిపై కఠినమైన మరియు వేగవంతమైన వ్యత్యాసాలు లేవు.

ప్రేక్షకులు: విచిత్రమైన ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు, ఉదాహరణకు, పిడుగుపాటుకు గురైన వ్యక్తి కర్మ లేదా మూలకాల యొక్క భౌతిక పనితీరు మాత్రమేనా?

VTC: ఇది రెండూ కలిసి ఉంటాయి. శాస్త్రవేత్తలు మొత్తం మెరుపు బోల్ట్ క్రిందికి రావడాన్ని వివరించగలరు. కానీ ఆ వ్యక్తి దాని కింద ఉండి దాని బారిన పడ్డాడు మరియు బాధ అనుభవించాడు, అది ఆ వ్యక్తికి కారణం కర్మ. కాబట్టి ఒకే సమయంలో రెండు విషయాలు జరుగుతున్నాయి.

ప్రేక్షకులు: వారి కారణంగా ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడని నేను చూడగలిగాను కర్మ, కానీ పిడుగుపాటుకు గురయ్యే క్రమంలో వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడని చూడడానికి, నేను చేయను.

VTC: లేదు. పిడుగుపాటుకు గురికావడానికి వారు అక్కడ లేరు, ఎందుకంటే ఆకాశంలో కూర్చొని ఎవరూ లేరు, “ఏయ్, అక్కడికి వెళ్లు. మెరుపు వస్తోంది."

మీకు జ్ఞానోదయం వైపు చాలా కారణ శక్తి ఉందని చెప్పండి, కానీ మీకు చాలా బలమైన ప్రతికూలత కూడా ఉంది. కర్మ మీరు శుద్ధి చేయలేదని. అది ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు కర్మ అన్ని సహకార సంఘాలను కలుస్తుంది పరిస్థితులు, ఒక విత్తనం నీరు మరియు ఎరువులు మరియు సూర్యకాంతి మరియు ప్రతిదీ పొందడం వంటిది, ఆ ప్రతికూలత కర్మ నిర్దిష్ట సమయంలో పండించవచ్చు.

ఇది భౌతిక ప్రపంచంతో పరస్పర చర్య చేస్తుంది, కానీ మీ కర్మ నేను అర్థం చేసుకున్నట్లుగా, రాయి పడిపోవడానికి కారణం కాదు. కానీ రాయి పడిపోవడం మరియు మీరు దాని కింద ఉండటం-మీరు దానిని తీసుకురావడానికి కలిసి పని చేసే వివిధ కారణాల మరియు ప్రభావం వ్యవస్థలను కలిగి ఉన్నారు.

ప్రేక్షకులు: మీరు అక్కడ ఉండటం లేదు?

VTC: లేదు. మీరు కేవలం అక్కడ ఉండకూడదు.

[ప్రేక్షకులకు ప్రతిస్పందనగా] రాక్ రాబోతోందని మీకు స్పృహతో తెలియదని నేను అనుకోను. అయితే ఇది గతంలో మీరు ఒక రకమైన శక్తిని సృష్టించుకున్నట్లుగా ఉంది, మరొకరికి హాని కలిగించే శక్తి అని చెప్పండి. ఆ శక్తి మీ మనసులో నిలిచిపోయింది. ఈ రోజు అది నీరు కారిపోవడం ప్రారంభించిన రోజు, మరియు అది మొలకెత్తడం ప్రారంభించింది, మరియు ఆ శక్తి మిమ్మల్ని ఏదో ఒకవిధంగా ముందుకు తీసుకువెళుతోంది, తద్వారా ఆ రోజు (మరికొన్ని రోజులు కాదు), అది జరిగింది. బహుశా భూకంపం లేదా హిమపాతం సంభవించి ఉండవచ్చు మరియు ఈ పెద్ద రాయి క్రిందికి వస్తుంది. ఇది ఎవరైనా ముందుగా ప్లాన్ చేసి షెడ్యూల్ చేసినట్లు కాదు మరియు మీకు స్పృహతో తెలిసినట్లు కాదు. ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు మిమ్మల్ని అలా చేసింది. భౌతిక వైపు నుండి, భూకంపం మరియు హిమపాతం సంభవించింది. మరియు రెండు విషయాలు కలిసి వచ్చాయి.

[ప్రేక్షకులకు ప్రతిస్పందనగా] మీరు 'జ్ఞానం' అంటే ఏమిటి? నేను గత వారం ఉదాహరణ ఇచ్చాను. ఇక్కడ కారులో ప్రయాణించేటప్పుడు మీరు ఏమి అనుకున్నారో మీకు తెలుసా?

ప్రేక్షకులు: <span style="font-family: Mandali; ">క్రమ సంఖ్య

VTC: కానీ అది జరిగింది.

ప్రేక్షకులు: రైట్.

VTC: మరియు అది మీ అనుభవం. కాబట్టి మీరు స్పృహతో అర్థం చేసుకోని మరియు నియంత్రణ కలిగి ఉండని మీ అనుభవంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి.

[ప్రేక్షకులకు ప్రతిస్పందనగా] మీరు ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఫారమ్‌తో క్లౌడ్ పైన కూర్చోలేదు, “నేను ఇప్పుడు స్వీకరించిన దరఖాస్తుల నుండి నా తల్లిదండ్రులను ఎన్నుకోబోతున్నాను.” మీరు అక్కడ కూర్చోలేదు, “హ్మ్, చూద్దాం. ఈ తల్లిదండ్రులకు నేను పుట్టానా? ఈ తల్లిదండ్రుల సంగతేంటి? జీవితంలో నేను ఏ పాఠాలు నేర్చుకోవాలి? గీ, నేను దుర్వినియోగం చేయబడిన పిల్లవాడిగా పుట్టి ఆ పాఠం నేర్చుకుంటానని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఎంపిక గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, అది అలా కాదు. ఇది ఈ స్పృహ కాదు "నేను దీన్ని, ఇది, ఇది, ఇది చేయబోతున్నాను." కానీ ఖచ్చితంగా కొంత శక్తి మనల్ని నెట్టివేస్తుంది.

[ప్రేక్షకులకు ప్రతిస్పందనగా] అవును. చాలా చెడ్డ అలవాటు లాంటిది.

ప్రేక్షకులు: కాబట్టి ఏ రకమైన ప్రమాదం లాంటిదేమీ లేదు?

VTC: నిజంగా కాదు. అయితే మనం 'ప్రమాదం' అంటే ఏమిటి? ప్రమాదాలకు కారణాలు ఉన్నాయా? మీకు కారు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు, దానికి కారణాలు ఉన్నాయా? మన సాంప్రదాయ భాషలో ఉన్నప్పటికీ, మేము దీనికి పేరు పెట్టాము
'ప్రమాదం', దానికి ఇంకా కారణాలు ఉన్నాయని మనం చూడవచ్చు. కారణం లేకుండా పనులు జరగవు. కారణాలు లేకుండా విషయాలు జరిగితే, మీరు పీచు గింజ లేకుండా తారు మధ్యలో పెరట్లో ఒక పీచు చెట్టును పెంచుకోవచ్చు, ఎందుకంటే విషయాలు కారణాలపై ఆధారపడవు మరియు పరిస్థితులు.

విషయాలు కారణాలపై ఆధారపడి ఉండవని మీరు చెబితే మరియు పరిస్థితులు, అప్పుడు ఏదైనా కారణం లేకుండానే ఏదైనా జరగవచ్చు అని చెప్పడం లాంటిది. డబ్బు సంపాదించడానికి మీరు పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. డబ్బు పొందడానికి మీరు ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే విషయాలు కారణాలపై ఆధారపడి ఉండవు. కానీ మనం చూడగలిగినట్లుగా, విషయాలు కారణాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

ప్రేక్షకులు: యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు జరగకుండా అన్ని విషయాలు కారణాలపై ఆధారపడి ఉంటాయా?

VTC: మేము విషయాలను తప్పు మార్గంలో రూపొందిస్తున్నాము. మేము మా 'ఏదో లేదా' మనస్తత్వంలోకి వస్తున్నాము. 'యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు' అంటే, 'యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు' అంటే ఎటువంటి కారణం లేకుండా? లేదా 'యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు' అంటే ఒక కారణం ఉంది కానీ మనకు అర్థం కాలేదా? కాబట్టి 'యాదృచ్ఛికం' అనేది ఎటువంటి కారణం లేకుండా తప్పనిసరిగా కాదు. కారణం ఏమిటో మనకు అర్థం కాలేదని దీని అర్థం.

[ప్రేక్షకులకు ప్రతిస్పందనగా] కానీ నేను చెప్పినట్లు గుర్తుంచుకోండి, విషయాలు సంబంధం లేనివి మరియు పూర్తిగా వేరుగా ఉన్నాయని దీని అర్థం కాదు, ఎందుకంటే విషయాలు స్పష్టంగా ఒకదానికొకటి ప్రభావితం చేస్తాయి. ప్రతిదీ పరస్పరం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది బౌద్ధమత సారాంశం.

మేము ఇక్కడ సమూహంగా చాలా పరస్పరం ఆధారపడతాము. మేము స్వతంత్రంగా సమూహంగా లేము. వేర్వేరు వ్యక్తులందరి ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వంత మార్గంలో పని చేయడం, ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వంత పని చేయడం, మేము ఏదో ఒకదానిని తీసుకువస్తాము. ఈ రాత్రి ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ లేకుంటే, ఈ రాత్రికి భిన్నంగా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ లేని మరో వ్యక్తి వస్తే మరోలా ఉంటుంది. కాబట్టి మనందరిపై ఆధారపడిన దాన్ని మనం కలిసి ఇక్కడ సృష్టిస్తున్నాం. ఇంకా దానిలో, మేము ఇప్పటికీ క్యారీ మరియు లిల్లీ మరియు లేహ్ అని చెప్పగలము.

పర్యావరణం విషయంలోనూ అంతే. మేము పర్యావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాము. పర్యావరణం మనల్ని ప్రభావితం చేస్తోంది. ప్రతిదీ ఒక కారణం మరియు ప్రభావంలో పాల్గొంటుంది. కర్మఒక నిర్దిష్ట రకమైన కారణం మరియు ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. కానీ మీరు ఇతర వ్యక్తులతో సంబంధం లేని స్తంభింపచేసిన, ఏకాంత వ్యక్తి కానట్లే, ఇతర రకాల కారణం మరియు ప్రభావాలతో సంబంధం లేని పూర్తిగా వివిక్త, స్తంభింపచేసిన వర్గం కాదు.

ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. నేను మీకు నా ప్రస్తుత అవగాహన స్థాయిని మాత్రమే ఇస్తున్నాను మరియు నేను నా ఉపాధ్యాయుల వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు, నేను ప్రశ్నించడం మరియు అడగడం మరియు చర్చించడం మరియు దానితో కుస్తీ పడుతున్నాను. అని వారు మొదట్లో చెప్పినట్లు గుర్తు కర్మ అనేది చాలా చాలా కష్టమైన అంశం.

అనేక విధాలుగా, పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం శూన్యతను అర్థం చేసుకోవడం కంటే చాలా కష్టం, ఎందుకంటే నిజంగా అర్థం చేసుకోవడం కర్మ మీరు ప్రతి చిన్న కారణం మరియు ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకున్నారని మరియు మొత్తం విశ్వంలోని ప్రతి ఇతర ఇట్టి బిట్టి కారణం మరియు ప్రభావంతో ఇది ఎలా సంబంధం కలిగి ఉందో అర్థం చేసుకుంటారు. ఇది చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది.

సింగపూర్‌లోని సీతాకోకచిలుక రెక్కలు విప్పుతూ ప్రపంచవ్యాప్త వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని గుర్తుందా? ఒక చిన్న విషయం మారుతుంది, అది వేరొకదానిని ప్రభావితం చేస్తుంది, అది వేరొకదానిని ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు చాలా త్వరగా, మీరు అద్భుతమైన ఫలితాన్ని పొందుతారు. సరే, ఈ ప్రపంచం సరిగ్గా అలాగే పని చేస్తోంది. ప్రతిదీ పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, మిగతా వాటిపై ప్రభావం చూపుతుంది.

ప్రేక్షకులు: నేను అదే కారణాలను గమనించాను మరియు పరిస్థితులు కాలక్రమేణా పదేపదే పండినట్లు అనిపిస్తుంది, కానీ నేను వాటిని భిన్నంగా అనుభవిస్తున్నాను.

VTC: ఎందుకంటే మీరు ఒకే విధమైన కారణాలను కలిగి ఉన్నారు కానీ సరిగ్గా అదే కారణాలను కలిగి ఉండరు మరియు పరిస్థితులు బాహ్య స్థాయిలో, కానీ మీ అంతర్గత కారణాలు మరియు పరిస్థితులు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. మనం అనుభవించేదంతా బయటి నుండి మరియు లోపల నుండి చాలా కలయిక. మీరు చూడండి, మేము విషయాలను వివిక్త, ఏకీకృత, అంతర్గతంగా ఉనికిలో ఉన్న సంఘటనలుగా చూస్తాము. మీరు దీని గురించి చర్చించుకోవడంలో చూశారు, మాకు చాలా కష్టమైన విషయం ఏమిటంటే, స్వతంత్ర సంఘటనలు అని పిలువబడే చక్కని, దృఢమైన, స్పష్టంగా నిర్వచించదగిన వర్గాల గురించి మా భావనకు వ్యతిరేకంగా మేము వస్తున్నాము. మరియు మీరు ఎత్తి చూపిన దానికి మేము వ్యతిరేకంగా వస్తున్నాము. బయటి విషయాలు ఉన్నాయి. లోపలి నుండి విషయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము విషయాలను భిన్నంగా అనుభవిస్తాము. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే బాహ్య విషయం కలిగి ఉంటారు, కానీ వారు దానిని భిన్నంగా అనుభవిస్తారు.

మీరు ఈ బోధనలో కూర్చున్నారు. ఈ బోధన ముగిసినప్పుడు, ఎవరైనా (నేను ఆశిస్తున్నాను) "వావ్, అద్భుతమైన బోధన!" మరియు మరొకరు బోధనను విడిచిపెట్టి, “ఆమె ప్రపంచంలో ఏమి మాట్లాడుతుందో ఆమెకు తెలియదు! నేను పూర్తిగా గందరగోళంలో ఉన్నాను. అదే పదాలు విన్నాను, కానీ పూర్తిగా భిన్నమైన అనుభవాలు. ఎందుకు? ఎందుకంటే వివిధ కారణాలు మరియు ప్రభావాలు వేర్వేరు అనుభవాలను సృష్టించడానికి కలిసి ఉంటాయి.

ప్రేక్షకులు: అన్ని కారణం మరియు ప్రభావం కాదు కర్మ?

VTC: అవును. పీచు మొగ్గ నుండి పీచు పెరిగినప్పుడు, అది పీచు మొగ్గలో జరిగే అన్ని జీవరసాయన విషయాల వల్ల వస్తుంది. మీరు చెట్టు నుండి పీచును ఎంచుకొని రుచి చూసినప్పుడు, దాని నుండి మీ ఆనందానికి సంబంధించిన అనుభూతిని కలిగి ఉంటుంది. కర్మ. కానీ మళ్ళీ, అవి పరస్పరం సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.

ఒకే సమయంలో చాలా విషయాలు జరుగుతున్నాయి మరియు మీరు మీ టూల్‌కిట్ నుండి బయటకు తీసిన ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను బట్టి, మీరు దానిని వివిధ మార్గాల్లో వర్ణించవచ్చు- జీవశాస్త్ర కోణం, కెమిస్ట్రీ కోణం మొదలైన వాటి నుండి. కానీ మీరు ఒక సాధనాన్ని మాత్రమే బయటకు తీస్తే , మీరు ఏమి జరుగుతుందో కొంతవరకు అసంపూర్ణ వివరణను కలిగి ఉండబోతున్నారు.

ప్రేక్షకులు: ఈ పరస్పర సంబంధాల గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?

VTC: ఇది ఆధారపడి ఉత్పన్నమయ్యే మరియు పరస్పర సంబంధం గురించి మన అవగాహనను బలపరుస్తుంది. ఇది శూన్యత యొక్క అవగాహనను బలపరుస్తుంది శూన్యతను గ్రహించే జ్ఞానం, ఇది మార్గం యొక్క మూడవ ప్రధాన అంశం. విషయాలు ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఖాళీగా ఉన్నాయని వారు అంటున్నారు. మరియు అవి ఖాళీగా ఉన్నందున, అవి ఆధారపడి ఉంటాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఆధారపడటం మరియు శూన్యత అనేది రెండు చిన్న విభిన్న పెట్టెలు కావు, అయినప్పటికీ అవి రెండు విషయాలు. మీరు ఇటువైపు నుండి ఒక విషయం చూసి, “అయ్యా! డిపెండెంట్ ఉత్పన్నమవుతుంది." మీరు ఇటువైపు నుండి చూసి, “అయ్యా! శూన్యం.” కానీ ఇది ఖచ్చితమైన విషయం.

మీరు ఈ అద్భుతమైన, సంక్లిష్టమైన కారణాలన్నింటినీ పరిశీలించడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడు పరిస్థితులు, ఈ విభిన్న భాగాలన్నీ మరియు ఈ విభిన్న అంశాలన్నీ, మరియు చాలా విషయాలు దాదాపు అద్భుతంగా, అద్భుతంగా, ఒక నిర్దిష్ట క్షణంలో ఒక నిర్దిష్ట వస్తువును చేయడానికి సరిపోతాయి, అప్పుడు విషయాలు ఎలా స్వతంత్రంగా, అంతర్లీనంగా, దృఢంగా లేవని మీరు నిజంగా చూస్తారు. ఉనికి. ఎందుకంటే అవి అన్ని కారణాల వల్ల మరియు అన్ని భాగాల యొక్క ఈ క్షణిక సేకరణ మాత్రమే పరిస్థితులు వారు చేసిన విధంగా నిర్దిష్ట సమయంలో కలిసి రావడం. ఆపై అవన్నీ మారతాయి మరియు మరొకటి అవుతుంది.

కాబట్టి ఘనమైనది ఏమీ లేదు మరియు ఆ రెండు విషయాలు ఎలా సరిగ్గా కలిసి వెళ్తాయో మీరు చూడటం ప్రారంభించవచ్చు.

ప్రేక్షకులు: [వినబడని]

VTC: బాగా, మీరు సంభావితంగా చెప్పవచ్చు, మేము దాని గురించి మాట్లాడవచ్చు కర్మ మరియు సంభావితంగా, మనం జీవశాస్త్రం మరియు భౌతిక శాస్త్రం కారణం మరియు ప్రభావం గురించి మాట్లాడవచ్చు. కానీ వాస్తవానికి, అవి మన జీవితంలో అన్ని సమయాలలో ఒకరినొకరు ప్రభావితం చేస్తాయి. మీరు స్పఘెట్టి ప్లేట్‌ని కలిగి ఉంటే, మరియు అవన్నీ ఒకదానికొకటి కలపబడి ఉంటే, మేము ఒకటి లేదా మరొకటి గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభించినప్పుడు, మేము ఒక నూడిల్‌ను తీసి చూస్తున్నాము. లేదా మనం ఈ వైపు నుండి స్పఘెట్టిని ఆ వైపు నుండి లేదా మరొక విధంగా చూస్తున్నాము. ప్లేట్ వైపు చూస్తున్న స్పఘెట్టి నూడిల్ లోపల ఉన్నట్లు ఊహించుకోండి. ఇది చాలా భిన్నంగా కనిపించబోతోంది, కాదా? మరియు మీరు నూడుల్స్‌లో ఒకదానిలో ఒకటి బయటికి చూస్తున్నట్లయితే, స్పఘెట్టి ప్లేట్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఎలా వివరిస్తారు, మీరు బయట చూస్తున్నప్పుడు కంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇంకా అదే విధంగా ఉంటుంది. అక్కడ చాలా పనులు జరుగుతున్నాయి.

నేను చాలా పోరాడుతున్న వాటిలో ఇది ఒకటి. బౌద్ధమతంలో, ప్రతిదీ ఈ చక్కని, చక్కని చిన్న వర్గాలుగా విభజించబడింది: ఇందులో మూడు, అందులో నాలుగు, అందులో ఐదు. ఉదాహరణకు, ఒక ప్రధాన విషయం ఉందని వారు చెప్పవచ్చు మరియు దానికి మూడు శాఖలు ఉన్నాయి. మొదటి శాఖలో మూడు ఉపవర్గాలు ఉంటాయి. రెండవ శాఖలో పదిహేడు ఉప-వర్గాలు ఉన్నాయి. రెండవ శాఖ యొక్క మొదటి ఉప-వర్గం మొదటి శాఖలోని మొదటి రెండు ఉప-వర్గాలను కవర్ చేస్తుంది. మరియు రెండవ శాఖ యొక్క రెండవ ఉప-వర్గం మూడవ శాఖ యొక్క ఆరు ఉప-వర్గాలలో సగం కవర్ చేస్తుంది. ఒకటిగా లామా అన్నాడు, సమరూపత మూర్ఖత్వం!

ఇది మన మనస్కులా లేక మన విద్యావిధానమా అని నాకు తెలియదు, కానీ మనం విషయాలను అధ్యయనం చేసినప్పుడు, ఒకసారి మనకు వర్గాల జాబితా ఉంటే, అవి చక్కనివి, విభిన్నమైనవి, స్వతంత్రమైనవి, వివిక్తమైనవి మరియు మనం పరిశీలించగల మరియు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోగలవి అని అనుకుంటాము. అన్నిటి గురించి, మిగతావన్నీ అధ్యయనం చేయకుండా. కానీ ప్రపంచం అలా కాదు. ప్రతిదీ అన్ని సమయాలలో మిగతా వాటిపై ప్రభావం చూపుతుంది. మరియు మీరు దాని గురించి నిజంగా ఆలోచించినప్పుడు, ఇది పూర్తిగా మనస్సును కదిలిస్తుంది. మీరు విషయాలను అర్థం చేసుకోవడంలో మీ వర్గాలను సంభావిత సౌలభ్యాలుగా గుర్తించడం ప్రారంభించండి. అవి కఠినమైన విషయాలు కావు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వర్గాలు వివరణలు. నేను మొదట, మీకు వర్గాలు ఉన్నాయని, తరువాత మీరు ప్రపంచానికి సరిపోతారని నేను అనుకున్నాను. కానీ అది అలా కాదు. ఈ అనుభవాలు మరియు అస్తిత్వాలన్నీ ఉన్నాయి మరియు వర్గాలు వాటిని వివరించే మార్గాలు మాత్రమే. మేము వర్గాలను ఏర్పాటు చేసాము. వారు స్వయంగా ఉనికిలో లేరు.

ప్రేక్షకులు: పక్వానికి సంబంధించిన సాధారణ పదాలలో, వచనం చెప్పిన దానితో ఈ సంక్లిష్టతలను ఎలా పునరుద్దరించాలి కర్మ?

VTC: ఫలితాన్ని తెచ్చే కారణం ఉందని అర్థం చేసుకోవడానికి వారు అలా చేస్తున్నారని నేను భావిస్తున్నాను. ఎవరినైనా చంపితే కింది రాజ్యంలో పుడతారని అనుకుంటే, అంతే సంగతులు, పీచు విత్తనం వేస్తే పీచు చెట్టు పెరుగుతుందని బయాలజీ ప్రొఫెసర్ చెప్పినట్లే - ఇది చాలా సరళమైనది. ఇది చాలా సరళమైనది ఎందుకంటే పీచు గింజ పీచు చెట్టుగా పెరుగుతుందా అనేది వాతావరణ నమూనాలు, కాలుష్యం, నేల స్థాయి మరియు అనేక ఇతర అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది.

కాబట్టి టెక్స్ట్‌లో, మీరు ఇలా చేస్తే, అది జరుగుతుంది అని చెప్తే, దాని అర్థం ఒకే ఒక కారణం మరియు ఇతర జోక్యం లేకుండా ఒక ప్రభావం మాత్రమే ఉందని కాదు. పరిస్థితులు. బదులుగా, మీరు దీన్ని అనుమతించినట్లయితే, ఆ ఫలితాన్ని తీసుకురావడానికి చాలా సంభావ్యత ఉందని దీని అర్థం. కానీ సరిగ్గా ఏమి జరుగుతుందో చాలా ఇతర కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ప్రేక్షకులు: మీరు ఒక పండిన అని చెప్తున్నారు కర్మ ఆనందం మరియు బాధను అనుభవించే స్పృహను కలిగి ఉండాలా?

VTC: సాధారణంగా, అవును. యొక్క పరిపక్వత కర్మ జ్ఞాన జీవుల ఆనందం మరియు బాధల అనుభవంతో సంక్లిష్టంగా పాల్గొంటుంది.

ప్రేక్షకులు: ఒక ripening ఉంటే కర్మ ఆనందం మరియు బాధలను అనుభవించే చైతన్యాన్ని కలిగి ఉండాలి, అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి శరీర మరియు కర్మ సంబంధించిన?

VTC: విసరడం కర్మ మొత్తం ఐదు కంకరలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మేము పునర్జన్మ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, మేము మొత్తం రూపం గురించి మాట్లాడటం లేదు. మేము మానసిక సంకలనాలు, మానసిక భాగాల గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాము. మేము గురించి మాట్లాడుతున్నాము శరీర మరియు మనస్సు. ఏ స్థాయి శరీర మరియు మనం తీసుకునే మనస్సు మన విసిరే ప్రభావంతో ఉంటుంది కర్మ. అయినప్పటికీ మీ శరీర మరియు మనస్సు తమను ఆహ్లాదకరమైన లేదా బాధాకరమైనది కాదు, మీ ద్వారా వాస్తవం శరీర మరియు మీరు ఆనందం మరియు బాధను అనుభవిస్తున్నారని గుర్తుంచుకోండి, అవి వాటికి సంబంధించినవి అని చూపిస్తుంది కర్మ.

ప్రేక్షకులు: ఐదు సంకలనాలు అంటే ఏమిటి?

VTC: ఐదు సముదాయాలు ఐదు మానసిక-భౌతిక సంకలనాలు, మరియు మిశ్రమాన్ని మనం వ్యక్తి అని పిలుస్తాము. మొదటి సంకలనం ఫారమ్ మొత్తం. అది మా గురించి సూచిస్తుంది శరీర. మిగిలిన నాలుగు మానసిక సంకలనాలు, ఇవి వివిధ రకాల స్పృహ. వాటిలో ఒకటి అనుభూతి యొక్క మానసిక అంశం. మరొకటి వివక్ష. నాల్గవ సముదాయాన్ని కూర్పు కారకాలు అంటారు, ఇందులో అనేక విభిన్న మానసిక అంశాలు ఉంటాయి. ఐదవ సముదాయం ప్రాథమిక చైతన్యం, ఇది ఐదు ఇంద్రియ స్పృహలు మరియు మానసిక చైతన్యం.

మేము ఒక విసిరే ఉన్నప్పుడు కర్మ ripening, మరియు మా విసిరే కర్మ మానవునిగా పరిపక్వం చెందుతోంది, మనం దానిని పొందలేము శరీర ఒక మానవుడు. మనం కూడా మానవుని చైతన్యాన్ని పొందుతాము. మన స్పృహ మానవుని చైతన్యం అవుతుంది. ది శరీర అణువులు మరియు పరమాణువులతో రూపొందించబడింది కాబట్టి ఇది సానుకూలం లేదా ప్రతికూలమైనది కాదు; అది ఆనందం లేదా బాధ కాదు. కానీ ద్వారా శరీర, మేము చాలా ఆనందం మరియు బాధను అనుభవిస్తాము. అది ఎలా కర్మ దానికి సంబంధించినది.

ప్రేక్షకులు: Is కర్మ బుద్ధి జీవుల బాధ మరియు ఆనందంతో మాత్రమే ప్రమేయం ఉందా?

VTC: సాధారణంగా - దీని అర్థం అన్ని సమయాలలో- ఫలితాలు కర్మ బుద్ధి జీవుల ఆనందం మరియు బాధతో సంబంధం ఉన్న విషయాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఫలితాలు అని దీని అర్థం కాదు కర్మ ఆనందం మరియు బాధ. దీని అర్థం ఆనందం మరియు బాధతో కూడిన విషయాలు, ఉదాహరణకు మన శరీర.

కానీ మళ్ళీ మీరు దానిని వేరు చేయడం చాలా కష్టమైన పరిస్థితికి వచ్చారు కర్మ మరియు ఫిజికల్ కండిషనింగ్ అంటే ఏమిటి-భౌతికశాస్త్రం యొక్క నియమం ఏమిటి, జీవశాస్త్రం యొక్క చట్టం ఏమిటి-ఎందుకంటే అవి ఒకదానికొకటి చాలా ప్రభావం చూపుతాయి. మేము గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కర్మ, జీవుల బాధ మరియు ఆనందంతో ఏయే అంశాలు ఇమిడి ఉన్నాయో అనే కోణం నుండి మేము చూస్తున్నాము.

ప్రేక్షకులు: [వినబడని]

VTC: బండ మీకు తగలదని అర్థం కాదు. అంటే బహుశా రాయి మిమ్మల్ని తాకవచ్చు, కానీ మీరు మీ వైఖరిని మార్చుకున్నందున, మీరు దాని గురించి పూర్తిగా ఓకే అనిపిస్తుంది. ఇది పాటీ జో చెబుతున్నట్లుగా ఉంది, ఆమె జీవితంలో వేర్వేరు సమయాల్లో ఆమెకు అదే జరుగుతుంది మరియు ఆమె చాలా భిన్నంగా స్పందిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. మీరు మీ వైఖరిని మార్చుకుంటే, ఏమి జరుగుతుందో మీరు ఎలా అనుభవిస్తున్నారో మీరు మారుస్తున్నారు.

మేము ఆలోచన-శిక్షణ సాధన చేయడానికి ఇది కారణం. మనకు ఉండవచ్చు కర్మ మనల్ని నెట్టడం మరియు మనం కొన్ని బాహ్య పరిస్థితులలో మనల్ని మనం కనుగొంటాము, అది సాధారణంగా ఆనందం లేదా బాధను అనుభవించేలా చేస్తుంది. మనం సాధారణంగా నొప్పిని అనుభవించే పరిస్థితుల్లో, మన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకుని, కోపంగా లేదా కలవరపడకుండా ఉంటే, మనం మరింత ప్రతికూలతను సృష్టించకుండా ఉంటాము. కర్మ, మరియు మేము దానిని శుద్ధి చేసే విధంగా కూడా వ్యవహరిస్తాము కర్మ.

అందుకే మనకు జరిగేదంతా ధర్మాన్ని ఆచరించే అవకాశంగా చెబుతున్నాం.

ప్రేక్షకులు: మనస్తత్వవేత్తలు "నొప్పి యొక్క అపస్మారక అనుభవం" గురించి మాట్లాడతారు.

VTC: ఇది ఆసక్తికరమైన విషయం. మనం నిజంగా 'స్పృహ లేని' అంటే ఏమిటి? మేము కలిగి ఉన్న ఆలోచన ఏమిటంటే, మీరు గతంలో ఒక రకమైన బాధాకరమైన సంఘటనను ఎదుర్కొన్నారు మరియు అప్పటి నుండి మీరు దాని నుండి బాధను అనుభవిస్తున్నారు మరియు అది మీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. మనకు తెలియనప్పటికీ, మనం ఈ నొప్పిని నిత్యం, 24 గంటలూ అనుభవిస్తున్నామనే ఆలోచన ఉంది. కానీ మీరు మీ అనుభవాన్ని చూడటం ప్రారంభిస్తే, మీరు నిజంగా ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన కొన్ని సంఘటనల నుండి రోజుకు 24 గంటలు బాధను అనుభవిస్తున్నారా?

అపస్మారక అనుభవం అని మనం భావించేది వాస్తవానికి చేతనమైనది కావచ్చు విషయాలను అది మనకు తెలియదు. ఉదాహరణకు, మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో సాధారణంగా మీకు తెలియదు. మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు నిజంగా చాలా విషయాలు ఆలోచిస్తూ మరియు అనుభూతి చెందుతున్నారు. వారు స్పృహలో ఉన్నారు విషయాలను. కానీ మీరు బాహ్య విషయాల ద్వారా చాలా పరధ్యానంలో ఉన్నందున, మీ స్వంత స్పృహ ఏమిటో మీకు తెలియదు విషయాలను ఉన్నాయి. కాబట్టి వారు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నారని మీరు అంటున్నారు విషయాలను.

లేదా మీరు కోపంగా ఉండవచ్చు మరియు మీరు కోపంగా ఉన్నారని తెలియకపోవచ్చు. కానీ మీ కోపం ఒక చేతన అనుభవం.

బాధాకరమైన సంఘటన నుండి నొప్పికి తిరిగి వెళితే, అది రోజులోని ప్రతి ఒక్క క్షణం ఉందా? అది కాకపోవచ్చు. ఆ సంఘటన గురించి తలచుకుంటేనే బాధ కలుగుతుంది.

లేదా నొప్పి ఉండవచ్చు కానీ మీకు దాని గురించి తెలియదు. కొన్ని ఆలోచనా ప్రక్రియలు జరుగుతున్నాయి, అవి మీరు ఏదో గుర్తుంచుకోవడానికి లేదా ప్రపంచాన్ని ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో చూసేలా చేస్తాయి, అది మీకు బాధను కలిగిస్తుంది. మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచిస్తున్నప్పటికీ, మీరు అలా ఆలోచిస్తున్నారని మీకు తెలియదు; ఇది మీ చేతన అనుభవం. అయితే అది 24 గంటలూ జరుగుతుందా?

మీరు మీ స్వంత అనుభవాన్ని చూడటం ప్రారంభించినప్పుడు ఇది నిజంగా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. "నాకు హ్యాంగ్-అప్ ఉంది" లేదా "నాకు సమస్య ఉంది" అని మనం చెప్పినప్పుడు అది నా వెనుక ఉన్న ఈ అద్భుతమైన బండరాయి ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది మరియు అది రోజుకు 24 గంటలు ఉంటుంది. అయితే మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా అది 24 గంటలూ ఉందా?

మీరు గడ్డకట్టిన పెరుగు తినడం ఆనందిస్తున్నప్పుడు, మీరు అదే సమయంలో తప్పనిసరిగా "ఐదేళ్ల క్రితం, ఎవరైనా నాతో ఇలా చేశారా?"

నేను పొందుతున్నది ఏమిటంటే, మన అనుభవాన్ని పరిశీలిస్తే, చాలా భిన్నమైన మానసిక కారకాలు, వైఖరులు, భావాలు, భావోద్వేగాలు ఆటలో ఉన్నాయి-అవి వస్తాయి మరియు పోతాయి, వస్తాయి మరియు వెళ్తాయి. నొప్పి లేదా ఆనందం యొక్క ఏదైనా నిర్దిష్ట అనుభవం యొక్క ఆలోచన లేదా ఏదైనా నిర్దిష్ట వైఖరి నిర్దిష్టంగా, స్థిరంగా మరియు ఎల్లప్పుడూ అలాగే ఉంటుంది... మనం మన అనుభవాన్ని చూడటం ప్రారంభిస్తే, అది పూర్తిగా అలా కాదని మనం చూస్తాము. మీరు మీ శ్వాసను చూస్తున్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో చూడండి. మీరు మీ శ్వాసను చూసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మీ మనస్సులో ఎన్ని విభిన్న విషయాలు వెళతాయి? "నా సమస్య", "నా గాయం" అనేవి అన్ని సమయాలలో ఉండేవి అని మీరు చెప్పగలరా?

అది అన్ని వేళలా ఉండదు. కొన్ని సమయాల్లో, మీరు విషయాలను ఎలా చూస్తారు అనే దానిపై ప్రభావం చూపవచ్చు, కానీ అది రోజుకు 24 గంటలు జరుగుతుందని దీని అర్థం కాదు.

నిశ్శబ్దంగా కూర్చుందాము.


 1. "బాధలు" అనేది ఇప్పుడు వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ "అంతరాయం కలిగించే వైఖరుల" స్థానంలో ఉపయోగించే అనువాదం. 

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్

పూజనీయ చోడ్రాన్ మన దైనందిన జీవితంలో బుద్ధుని బోధనల యొక్క ఆచరణాత్మక అనువర్తనాన్ని నొక్కిచెప్పారు మరియు పాశ్చాత్యులు సులభంగా అర్థం చేసుకునే మరియు ఆచరించే మార్గాల్లో వాటిని వివరించడంలో ప్రత్యేకించి నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. ఆమె తన వెచ్చని, హాస్యభరితమైన మరియు స్పష్టమైన బోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె భారతదేశంలోని ధర్మశాలలో క్యాబ్జే లింగ్ రింపోచేచే 1977లో బౌద్ధ సన్యాసినిగా నియమితులయ్యారు మరియు 1986లో ఆమె తైవాన్‌లో భిక్షుని (పూర్తి) దీక్షను పొందింది. ఆమె పూర్తి బయోని చదవండి.