ఫిబ్రవరి 24, 1992

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పూజ్యమైన చోడ్రాన్ నుండి త్సా-త్సాను అందుకుంటున్న అబ్బే అతిథి.
LR07 ఆశ్రయం

శరణాగతి సాధన

ఆశ్రయం పొందిన తరువాత, బుద్ధుడిని, ధర్మాన్ని మరియు ధర్మాన్ని గౌరవించడం ద్వారా దానిని ఎలా ఆచరించాలి…

పోస్ట్ చూడండి