சிந்தனை மாற்றம்

கடினமான சூழ்நிலைகளை ஆன்மீக வளர்ச்சி மற்றும் விழிப்புணர்வுக்கான வாய்ப்புகளாக மாற்ற மனதை பயிற்றுவிப்பதற்கான லோஜோங் அல்லது சிந்தனை பயிற்சி நுட்பங்கள் பற்றிய போதனைகள்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

அன்றாட வாழ்வில் தர்மம்

பயிற்சியில் தடைகளைத் தாண்டுதல்

என்ன தடைகள் நமது நடைமுறையை பாதிக்கின்றன? இவற்றின் எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

ஆக்கிரமிப்பு, ஆணவம் மற்றும் வெறுப்பு

நாம் விரும்புவதைப் பெற விரும்பும் நமது ஆதிக்கம் செலுத்தும், ஆக்ரோஷமான பக்கத்துடன் எவ்வாறு செயல்படுவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

சுயநலத்தின் தவறுகள்

சுயநலம் எப்படி நம் வாழ்வில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது, மற்றும் சுய பரிமாற்றத்தின் உண்மையான முறை மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவற வாழ்க்கை

துறவு மன உந்துதல் வர்ணனை

நமது விதிகள் மற்றும் மதிப்புகளுக்கு ஏற்ப நமது வழக்கமான மனநிலையை மறுகட்டமைப்பதன் முக்கியத்துவம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்