தந்திரம்

வஜ்ராயன நடைமுறையை விவரிக்கும் புத்தர் போதித்த வேதங்கள். தியான தெய்வங்களுடனான அடையாளத்தின் மூலம் முழுமையாக விழித்தெழுந்த புத்தராக மாறுவதற்கான ஒரு வழிமுறையாகும்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

காரணமான தெளிவான ஒளி மனம்

மனதின் தெளிவான மற்றும் அறிவாற்றல் தன்மை மற்றும் உள்ளார்ந்த தெளிவான ஒளி மனதை விவரிக்கிறது, உள்ளடக்கியது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

எதுவும் அகற்றப்பட வேண்டியதில்லை

தடையற்ற பாதை எவ்வாறு விடுதலைப் பாதைக்கு இட்டுச் செல்கிறது என்பதை விளக்கி, புத்த இயற்கையை மாற்றி மூன்றாவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

ஆசிரியர் மீது நம்பிக்கை

ரிலையன்ஸின் நன்மைகள் மற்றும் முறையற்ற சார்பின் தவறுகள் தொடர்பாக விளக்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

ஆன்மீக வழிகாட்டியை எப்படி பார்ப்பது

ஒரு மாணவரின் குணாதிசயங்களை விளக்கி, நம்பிக்கையை எவ்வாறு வளர்ப்பது மற்றும் மூன்று வழிகளை விவரித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பச்சை தாரா

தெய்வ யோகம்: நீ தாரா

பௌத்த நடைமுறையில் பசுமை தாரா நடைமுறை எங்கு பொருந்துகிறது என்பது பற்றிய கண்ணோட்டம், அதைத் தொடர்ந்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

கர்மா மற்றும் நமது சூழல்

பாடம் 6ல் இருந்து தொடர்ந்து கற்பித்தல், மனதிற்கும் வெளி உலகத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பை உள்ளடக்கியது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்