பாதையின் நிலைகள்: Refuge Ngöndro (2009)

பூர்வாங்க நடைமுறையின் (ngöndro) அடிப்படையில் தஞ்சம் அடைவதற்கான குறுகிய பேச்சுக்கள் குரு பூஜை முதல் பஞ்சன் லாமா லோப்சாங் சோக்கி கியால்ட்சென் எழுதிய உரை.

குருவிடம் அடைக்கலம்

தஞ்சம் அடைவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறையின் (ngöndro) ஒரு பகுதியாக குருவிடம் அடைக்கலம் அடைவது எப்படி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

தகுதித் துறையைக் காட்சிப்படுத்துதல்

தஞ்சம் அடைவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறையின் (ngöndro) ஒரு பகுதியாக புனித மனிதர்களின் தகுதித் துறையை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

புத்தரை காட்சிப்படுத்துதல்

டாக்கியின் பூர்வாங்க நடைமுறையின் (ngöndro) ஒரு பகுதியாக புத்தரை எப்படிக் காட்சிப்படுத்துவது என்பது குறித்த லாமா சாபா ஜோர்ச் புஜாவின் வசனத்தின் வர்ணனை

இடுகையைப் பார்க்கவும்

மூன்று நகைகளை காட்சிப்படுத்துதல்

புத்தர், தர்மம் மற்றும் சங்கை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது என்பது தஞ்சம் அடைவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறையின் (ngöndro) பகுதியாகும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

உணர்வுள்ள உயிரினங்களைக் காட்சிப்படுத்துதல்

தஞ்சம் அடைவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறையின் (ngöndro) ஒரு பகுதியாக மற்ற உணர்வுள்ள உயிரினங்களை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

குருவை எப்படி பார்ப்பது

தஞ்சம் அடைவதற்கான ஆரம்ப பயிற்சியில் (ngöndro) ஈடுபடும் போது, ​​நமது ஆன்மீக வழிகாட்டிகளுடனான நமது உறவை எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்துவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

நமது எதிர்மறைகளை சுத்தப்படுத்துதல்

நமது எதிர்மறைகளை சுத்திகரிக்க தஞ்சம் அடைவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறையை (ngöndro) எவ்வாறு பயன்படுத்துவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

தர்ம புகலிடம்

தஞ்சம் புகுவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறையில் (ngöndro) ஈடுபடும் போது புத்தரின் போதனைகள் பற்றிய தவறான கருத்துக்களை எவ்வாறு சுத்தப்படுத்துவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

சங்க புகலிடம்

தஞ்சம் அடைவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறையின் (ngöndro) ஒரு பகுதியாக சங்கத்தின் குணங்களை எவ்வாறு பெறுவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அடைக்கல தியான தலைப்புகள்

புத்தர், தர்மம் மற்றும் சங்கத்தின் குணங்களைப் பற்றி சிந்திப்பது ஒருவரின் தியானப் பயிற்சியை எவ்வாறு மேம்படுத்தும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

மேலும் அடைக்கல தியான தலைப்புகள்

தஞ்சமடையும் போது ஒருவரின் சந்தேகங்களை நேர்மையுடன் ஆராய்வது தியானப் பயிற்சியை மேம்படுத்தும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

புகலிட ஆலோசனை

பின்வாங்குவதற்கான தயாரிப்பில்: குரு, புத்தர், தர்மம் மற்றும் சங்கரிடம் அடைக்கலம் புகுவதற்கான மந்திரத்தை எவ்வாறு கூறுவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்