வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோவுடன் தந்திரம் அறிமுகம் 2021 மற்றும் 2023

தந்திரம் (வஜ்ரயானம்) பற்றிய போதனைகள், மற்ற பௌத்த நடைமுறைகளுடன் அதன் உறவு, சரியான உந்துதல், பயிற்சிக்கான தயாரிப்பு மற்றும் வெறுமையை உள்ளடக்கிய விரிவான தலைப்புகள் உட்பட. 2021 மற்றும் 2023 ஆகிய இரண்டு தொடர்களை உள்ளடக்கியது.

சம்சாரம் மற்றும் நிர்வாணம் என்றால் என்ன?

தந்திரத்தை நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய சரியான அடித்தளம் மற்றும் சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் பிற முக்கிய தலைப்புகள் லாம்ரிமில் இருந்து.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

நன்றாக பயிற்சி செய்வது எப்படி

தந்திரத்திற்கான முக்கியமான முன்நிபந்தனைகள் மற்றும் போதிசிட்டாவை உருவாக்குவதற்கான முறைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

ஒரு துவக்கத்தைப் பெறுதல்

தாந்த்ரீக தீட்சை பெறுவது என்றால் என்ன? வஜ்ரயான குருக்கள் மற்றும் சீடர்களுக்குத் தேவையான தீட்சை வகைகள் மற்றும் குணங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்