பிரசங்கிகா மத்யமகா (2011-12) படி மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

போதனைகள் சரியான வாகனத்தின் மைதானம் மற்றும் பாதைகளின் சுருக்கமான விளக்கக்காட்சி.

மைதானம் மற்றும் பாதைகள் பற்றிய அறிமுகம்

பிரசங்கிகா மத்யமகாவின் படி அடிப்படைகள் மற்றும் பாதைகள் பற்றிய அறிமுகம், பல்வேறு வகையான நபர்களின் ஆன்மீகத் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

ஆன்மீக பயிற்சியாளரின் மூன்று நிலைகள்

ஆன்மீக பயிற்சியாளர்களின் மூன்று நிலைகள் மற்றும் அவர்களின் முக்கிய அபிலாஷைகளை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது பற்றிய ஒரு பார்வை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

மைதானம் மற்றும் பாதைகளைப் படிப்பதன் நன்மைகள்

பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள ஆன்மீக பயிற்சியாளர்களின் உந்துதல்கள் மற்றும் அடிப்படைகள் மற்றும் பாதைகளைப் படிப்பது ஏன் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அடிப்படை மற்றும் உலகளாவிய வாகனங்கள்

அடிப்படை மற்றும் உலகளாவிய வாகனங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் மற்றும் ரூட் உரைக்கான பின்னணி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

ஆசிரியரின் அறிமுகம் பற்றிய கருத்து

ஆசிரியரின் மரியாதை மற்றும் உரையின் அறிமுகம் பற்றிய விளக்கம். தர்ம அனுஷ்டானம் என்றால் என்ன மற்றும் மாற்றங்களை கொண்டு வர நடைமுறையின் முக்கியத்துவம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்

நடு வழிப் பார்வையின் விளக்கம்

நாகார்ஜுனாவின் அறிமுக வசனத்தில் விளக்கப்பட்ட நான்கு மடங்கு மறுப்பைப் பயன்படுத்தி நடுத்தர வழி பார்வையை ஆய்வு செய்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அடிப்படை வாகன மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

கேட்பவரின் அடிப்படைகள் மற்றும் பாதைகள் பற்றிய விளக்கம், இதில் ஒவ்வொரு தளத்திலும் எந்த துன்பங்கள் அல்லது பிணைப்புகள் கைவிடப்பட வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

கேட்பவரின் திரட்சியின் பாதை

கேட்பவர் எவ்வாறு திரட்சியின் பாதையில் நுழைகிறார், அதன் மூலம் சுழற்சியான இருப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கான உறுதியை வளர்த்துக் கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

கேட்பவரின் தயாரிப்பு, பார்த்தல் மற்றும்...

ஒவ்வொரு பாதையிலும் நுழைவதற்கான எல்லைப் புள்ளி, ஒவ்வொரு பாதையை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது, ஒவ்வொரு பாதையிலும் என்னென்ன துன்பங்கள் நீக்கப்படுகின்றன.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அசங்க கேட்டவர் மைதானம்

அசங்காவின் கேட்பவர் மைதானத்தின் 10 புள்ளிகளின் விளக்கம் மற்றும் இந்த 10 புள்ளிகளை தியானிப்பது எப்படி துறவை உருவாக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

கேட்பவரின் பாதை மற்றும் நிர்வாணம்

மற்றவர்களின் கருணையை எவ்வாறு சிந்திப்பது, அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள். கேட்பவரின் பாதைகள் பற்றிய வர்ணனையின் தொடர்ச்சி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்