தர்ம வழிகாட்டி பயிற்சி (சிங்கப்பூர் 2001)

அக்டோபர் 27-28 மற்றும் நவம்பர் 26,2001 வரை சிங்கப்பூரில் உள்ள காங் மெங் சான் போர்க் சீ மடாலயத்தில் நடத்தப்பட்ட பட்டறைகளின் போதனைகள்.

துருக்கி தாய் தன் குழந்தைகளை முன் மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறாள்.

தர்ம வழிகாட்டிகளுக்கான கருவிகள்

தியான அமர்வுகள் மற்றும் தர்ம விவாத குழுக்களை எவ்வாறு வழிநடத்துவது என்பதற்கான நடைமுறை பயிற்சிகள் மற்றும் உதவிக்குறிப்புகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துருக்கி தாய் தன் குழந்தைகளை முன் மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறாள்.

முன்னணி தியானங்கள் மற்றும் விவாதங்கள்

தியானங்களை எவ்வாறு வழிநடத்துவது, கலந்துரையாடல் குழுக்களை எளிதாக்குவது மற்றும் துன்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஆன்மீகத் துணையாக செயல்படுவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துருக்கி தாய் தன் குழந்தைகளை முன் மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறாள்.

ஒரு மருத்துவ புத்தர் தியானத்தை வழிநடத்துதல்

ஒரு தியான அமர்வை எவ்வாறு வழிநடத்துவது என்பதற்கு மருத்துவ புத்தர் பயிற்சியை ஒரு மாதிரியாகப் பயன்படுத்துதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்