விழிப்புணர்வுக்கான உணவு (2016)

சீன புத்த பாரம்பரியம் மற்றும் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் தினமும் வாசிக்கப்படும் உணவு தொடர்பான பிற பிரார்த்தனைகளில் இருந்து உணவுக்கு முன் ஐந்து சிந்தனைகள் பற்றிய வர்ணனை.

ஒரு பெண் தன் கைகளை உயர்த்தி உணவு அளிக்கும் சிலை

உணவுக்கு முன் வசனங்கள்

உணவு உண்பதற்கு முன் இடைநிறுத்துவதும், நமக்கு உணவை வழங்குபவர்களின் கருணையைப் பற்றி சிந்திப்பதும் நன்றியுணர்வு உணர்வை உருவாக்க உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு பெண் தன் கைகளை உயர்த்தி உணவு அளிக்கும் சிலை

மதிய உணவுக்குப் பிறகு வசனங்கள்

நமது உணவுப் பிரசாதத்திற்கான தகுதியை அர்ப்பணித்து, எல்லா உயிர்களும் இன்பமாகவும் துன்பமின்றியும் இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறோம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.

சாப்பிடுவதற்கான எங்கள் உந்துதல்

"விழிப்பிற்கான உணவு" என்ற புதிய தொடர் பேச்சு, சாப்பிடுவது பற்றிய பௌத்த கண்ணோட்டம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.

நன்றியுடன் சாப்பிடுவது

சீன புத்த பாரம்பரியத்தில் இருந்து உணவுக்கு முன் ஐந்து சிந்தனைகளில் முதல் இரண்டின் வர்ணனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.

கவனத்துடன் சாப்பிடுவது

சாப்பிடுவதை அர்த்தமுள்ள செயலாக மாற்றுவதற்கு ஐந்து வழிகளைப் பற்றிய வர்ணனையின் தொடர்ச்சி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.

மூன்று நகைகளுக்கு மரியாதை

திபெத்திய புத்த பாரம்பரியத்தில் உணவு பிரசாதத்தில் செய்யப்படும் மரியாதை வசனங்களின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.

எங்கள் உணவை வழங்குகிறோம்

மூன்று ஆபரணங்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்கான வசனங்களின் தொடர்ச்சியான வர்ணனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.

அர்ப்பணிப்பு வசனங்கள்

மும்மூர்த்திகளிடமிருந்து ஒருபோதும் பிரிக்கப்படாமல் இருக்க அர்ப்பணிப்பது ஏன் முக்கியம், மேலும் சாப்பிடும்போது சரியான அணுகுமுறையைப் பற்றிய மதிப்பாய்வு.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

உடல், மனம் மற்றும் உலகத்தை குணப்படுத்தும்

உணவியல் நிபுணர் பாப் வில்சன், ஆரோக்கியமான தேர்வுகளை எடுப்பது எவ்வாறு அவரது உடலையும் மனதையும் குணப்படுத்தியது, மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய உதவியது என்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

நம் அக அழகை அங்கீகரிப்பது

அபே தன்னார்வத் தொண்டரான ஹீதர் டச்சர், தனது உணவுக் கோளாறைச் சமாளிப்பதற்கும், தன் உள்ளார்ந்த ஆற்றலை நம்புவதற்கும் தர்மாவைச் சந்தித்தது எப்படி உதவியது என்பதைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.

உணவுக்குப் பிறகு வசனங்கள்

அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உணவு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு பிரார்த்தனைகளுக்குப் பிறகு செய்யப்படும் மந்திரங்களின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்