நான்கு உண்மைகளின் பண்புக்கூறுகள் (2017)

16 குளிர்கால ஓய்வு நேரத்தில் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வழங்கப்பட்ட ஆரியர்களின் நான்கு உண்மைகளின் 2017 பண்புக்கூறுகள் பற்றிய சிறு பேச்சுகள்.

உண்மையான துக்காவின் பண்புக்கூறுகள்: வெற்று

ஒரு நிரந்தர, ஒற்றையாட்சி மற்றும் சுதந்திரமான நபரைப் பற்றிய நமது தவறான பார்வைகளை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

உண்மையான தோற்றத்தின் பண்புக்கூறுகள்: தோற்றம்

சுழற்சி இருப்பின் தோற்றம் ஏன் ஏராளமாக உள்ளது, ஒருமையில் இல்லை, மேலும் இது துறவை உருவாக்க நமக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது

இடுகையைப் பார்க்கவும்

உண்மையான தோற்றத்தின் பண்புக்கூறுகள்: வலுவான தயாரிப்பாளர்கள்

நமது அறியாமை, துன்பங்கள் மற்றும் கர்மவினைகளால் நமது துன்பம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்பதை மனதில் வைத்திருப்பது முக்கியம், வெளிப்புறக் காரணமல்ல.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

உண்மையான பாதைகளின் பண்புக்கூறுகள்: பாதை மற்றும் பொருத்தமானது

விடுதலைக்கு ஒரு வழி இருக்கிறது என்பதையும் அதுவே நமது துன்பங்களுக்கு உண்மையான மாற்று மருந்தாகும் என்பதையும் அறிந்து கொள்வது ஏன் முக்கியம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்