ஆக்டிவிசம் வித் அல்ட்ரூயிசம் ரிட்ரீட் (2007)

ஆகஸ்ட் 31 முதல் செப்டம்பர் 3 வரை ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சுற்றுச்சூழல் செயல்பாடு குறித்த வார இறுதி ஓய்வு நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்படும் போதனைகள்.

குளிர்காலத்தின் நடுவில் ஒரு பறவை உணவகத்தில் சாப்பிடுவதை விரும்புகிறது.

நற்பண்புடன் செயல்படுதல்

சுற்றுச்சூழல் செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் மனதைக் கவனிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு பின்வாங்கல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குளிர்காலத்தின் நடுவில் ஒரு பறவை உணவகத்தில் சாப்பிடுவதை விரும்புகிறது.

தீங்கு செய்யாமல் இருக்க உந்துதல்

வாய்மொழியாகவோ அல்லது மனரீதியாகவோ தீங்கு விளைவிப்பதில்லை. ஒருவரின் துரதிர்ஷ்டத்திற்கு நாம் எவ்வாறு எதிர்வினையாற்றுகிறோம் மற்றும் நமது எதிர்பார்ப்புகளை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பது பற்றிய கேள்விகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குளிர்காலத்தின் நடுவில் ஒரு பறவை உணவகத்தில் சாப்பிடுவதை விரும்புகிறது.

பீதி மற்றும் பயம்

மனப்பான்மை மற்றும் உணர்ச்சிகள் உடலையும் மனதையும் எவ்வாறு பாதிக்கிறது, மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சீரான வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கான ஆலோசனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குளிர்காலத்தின் நடுவில் ஒரு பறவை உணவகத்தில் சாப்பிடுவதை விரும்புகிறது.

நடைமுறைகள் மற்றும் சடங்குகள்

பௌத்த நடைமுறையில் உள்ள சடங்குகள், சரியான எண்ணம், சரியான வாழ்வாதாரம் பற்றிய கேள்விகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்