இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள் (2006-11)

போதனைகள் விலைமதிப்பற்ற கிரிஸ்டல் ஜெபமாலை என்று அழைக்கப்படும் நூற்றெட்டு வசனங்கள் பெரும் இரக்கத்தைப் போற்றுகின்றன 2006-2011 வரை கிளவுட் மவுண்டன் ரிட்ரீட் சென்டர் மற்றும் ஸ்ரவஸ்தி அபே ஆகியவற்றில் சென்ரெஜிக் பின்வாங்கல்களின் போது பிக்ஷு லோப்சங் தயாங்கால் வழங்கப்பட்டது.

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 1-6

எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் பயிற்சிக்கு மையமானது மற்றும் பயிற்சியாளர்களை முழு பாதையில் வழிநடத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 7

நம்முடைய துன்பங்களை ஆழமாகப் பார்த்து, தனக்காகவும் மற்ற அனைவருக்கும் அவற்றைக் கடப்பதற்கான உந்துதலை வளர்த்துக் கொள்வதன் முக்கியத்துவம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

சுழற்சி இருப்பு பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்

பல்வேறு நிலைமைகளால் நாம் படும் துன்பங்களை ஆராய்ந்து சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை வளர்த்துக் கொள்வது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்கான முறைகள்

இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்காக நம் மனதை சுயமாக நேசிப்பதில் இருந்து மற்றவர்களை போற்றுவதாக மாற்றுவதற்கான நுட்பங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

மற்றவர்களின் கருணை பற்றிய விவாதம்

பல காரணிகள் மற்றும் பிறரைப் பற்றி அக்கறை கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தின் காரணமாக நாம் எப்படி சுயமாக கவனம் செலுத்துகிறோம் என்பது பற்றிய விவாதம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 8

நிலையற்ற தன்மையைப் புரிந்துகொள்வது, சுயத்தின் உண்மையான இயல்பைக் காணவும், நமது செயல்களைப் பற்றிய நீண்ட காலப் பார்வையை வளர்த்துக் கொள்ளவும் உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 9

இயல்பாக இல்லாத விஷயங்களைப் பார்ப்பதன் மூலம் இரக்கத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் திறந்த மனதுடன் நாம் செயல்படும் விதத்தை மாற்றுதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

விஷயங்கள் எப்படி இருக்கின்றன

விஷயங்களை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது, துன்பங்கள் இல்லாமல் செயல்படுவதற்கும் இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்கும் சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

மூன்று வகையான இரக்கத்தை தியானிப்பது

நம் மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்த்து உணரும் வரை, கேட்பது, சிந்திப்பது மற்றும் தியானம் செய்வதன் மூலம் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதன் முக்கியத்துவம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 1-6

எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் நம் மனதை துன்பங்களிலிருந்து பாதுகாத்து ஆன்மீக பாதையில் நம்மை வழிநடத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

108 வசனங்கள்: கிணற்றில் ஒரு வாளி

ஒரு கிணற்றில் உள்ள வாளியின் ஒப்புமை மூலம் நாம் ஒரு பிறப்பிலிருந்து இன்னொரு பிறப்பிற்கு எவ்வாறு செல்கிறோம் என்பதை ஒப்பிடுவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்