துறத்தல்

துறத்தல், அல்லது சுதந்திரமாக இருப்பதற்கான உறுதிப்பாடு, அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபடவும், சுழற்சி இருப்பிலிருந்து விடுதலையான விடுதலையை அடையவும் விரும்பும் மனோபாவமாகும்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 4 புத்தரின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றுகிறது

புத்த மார்க்கத்தின் நுழைவு

"புத்தரின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றுதல்", தொகுதி 4ல் இருந்து கற்பித்தலைத் தொடங்குதல், இது பற்றிய கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

புகலிடம் மற்றும் புத்தரின் சிறந்த குணங்கள்

மூன்று நகைகள் எவ்வாறு அடைக்கலத்திற்குத் தகுதியானவை என்பதை விளக்குவது, அத்தியாயம் 9ல் இருந்து கற்பிக்கப்படுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

மூன்று வகையான நபர்கள்

பயிற்சியாளர்களின் மூன்று நிலைகள் மற்றும் படிப்படியான நிலைகளுக்கான காரணங்களை விளக்கி, கற்பித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவு வாழ்க்கை 2022 ஆய்வு

பிரதிமோட்ச விதிகள்

கட்டளைகளின் பிரிவுகளின் விளக்கம் மற்றும் குறிப்பிட்ட உறுதிமொழிகளின் தெளிவு.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவு வாழ்க்கை 2022 ஆய்வு

நம்பத்தகாத எதிர்பார்ப்புகளை வெளிப்படுத்துதல்

தர்ம நடைமுறை மற்றும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வில் குறுக்கிடக்கூடிய யதார்த்தமற்ற எதிர்பார்ப்புகளைப் பற்றிய விவாதம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

இரக்கம் மற்றும் சுதந்திரமாக இருக்க உறுதி

அத்தியாயம் 9ஐ நிறைவுசெய்து, நான்கு உண்மைகளை மூன்றின் அடிப்படையில் எவ்வாறு சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை விவரிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தியானம்

வழக்கமான மற்றும் இறுதி போதிசிட்டா

இரண்டு வகையான போதிசிட்டா பற்றிய ஆழமான விவாதம்: வழக்கமான மற்றும் இறுதி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்