துறவு வாழ்க்கை 2017 ஆய்வு

தர்மகுப்தக வினய புதுமைப் பட்டாபிஷேக விழா பற்றிய விளக்கம்.

துறவு வாழ்க்கை 2017 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

துறவு வாழ்க்கை 2017 ஆய்வு

பிணைப்புகளை அறுத்துக்கொண்டு வெளியே செல்வது

மரியாதைக்குரிய துப்டன் சோட்ரான் பதவியேற்பு விழா உரையை முடித்தார், மேலும் இந்த போதனைகளின் தொகுப்பை முடிக்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்