தெய்வ தியானம்

வருடாந்தர வாரகால மற்றும் மூன்று மாத தெய்வீக தியானத்தின் போதனைகள்.

தெய்வத் தியானத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

பிரபஞ்சத்தின் வர்ணம் பூசப்பட்ட பிரதிநிதித்துவத்தில் மருத்துவம் புத்தர்.
மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2000

மருத்துவம் புத்தர் சபதம் 5-7

நல்ல நெறிமுறை ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை விளக்கி, மற்றவர்களின் துன்பங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிரபஞ்சத்தின் வர்ணம் பூசப்பட்ட பிரதிநிதித்துவத்தில் மருத்துவம் புத்தர்.
மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2000

மருத்துவம் புத்தர் சபதம் 8

சமூகத்தில் பெண்களின் நிலைமையின் சிரமம், பலவீனமான நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு விரிவுபடுத்துதல் பற்றிய விவாதம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிரபஞ்சத்தின் வர்ணம் பூசப்பட்ட பிரதிநிதித்துவத்தில் மருத்துவம் புத்தர்.
மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2000

மருத்துவம் புத்தர் சபதம் 9-12

நாம் எவ்வாறு செயல்படத் தேர்வு செய்கிறோம் என்பதற்கு சபதம் எவ்வாறு பொருத்தமானது என்பதைப் பிரதிபலிக்கிறது. திறமையான வழிகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீல மருந்து புத்தர் வலது கையை முழங்காலில் நீட்டி, இடது கையால் அமிர்தத்துடன் ஒரு பிச்சைக் கிண்ணத்தை வைத்திருக்கிறார்.
இறக்கும் மற்றும் இறந்தவர்களுக்கு உதவுதல்

இறந்தவருக்கு மருத்துவம் புத்தர் பயிற்சி

சமீபத்தில் இறந்தவர்களுக்கான புத்தர் மருத்துவம் வழக்கமான நடைமுறையில் இருந்து சற்று வேறுபடுகிறது. அழகான காட்சிகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

உள்ளார்ந்த இருப்பைப் பற்றிக் கொள்வது

விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கை உட்பட பல தலைப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு போதனை, இரண்டு வகையான…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சியின் அறிமுகம்

மஜுஸ்ரீ சாதனாவின் நடைமுறை, தெய்வத்தின் தோற்றத்தின் குறியீடு மற்றும் என்ன...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரியாதைக்குரிய துப்டன் சோட்ரானுடன் மகிழ்ச்சியான பின்வாங்குபவர்கள்
வஜ்ரசத்வா

வஜ்ராசத்வா பின்வாங்கலுக்குத் தயாராகிறது

சுத்திகரிப்பு, காட்சிப்படுத்தல், பின்வாங்கலில் பயிற்சி செய்தல் மற்றும் மந்திரம் ஓதுதல் பற்றிய விளக்கங்கள் உட்பட தயாரிப்பு வழிமுறைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தெய்வ தியானம்

தந்திரத்திற்கு அறிமுகம்

வஜ்ராயனப் பாதையைப் புரிந்துகொள்வது, அது பௌத்த போதனைகளுக்கு எவ்வாறு பொருந்துகிறது, மற்றும் சரியானதை அறிவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

ஒரு உள்ளடக்கம் மற்றும் ஒழுக்கமான பின்வாங்கல் மனம்

பின்வாங்கும் நேரத்தைப் பயன்படுத்தி, நமது நடத்தையைப் பார்த்து ஆரோக்கியமான வழியை உருவாக்குதல். தி…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

பின்வாங்குபவர்களின் ஆரம்ப அனுபவங்கள்

பல்வேறு மன நிலைகள் மற்றும் அமைதியற்ற ஆற்றல் மூலம் செயல்படுவது, நாம் நகரும் வழியை மாற்றுவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

துவக்கம் மற்றும் தியானம் பற்றிய கேள்விகள்

லாமா ஜோபாவிடமிருந்து வஜ்ரசத்வ தீட்சையைப் பெற்றதில் மகிழ்ச்சி. தியானத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை தெளிவுபடுத்துதல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்