துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

துன்பங்களை அடையாளம் காணவும், மனதை அமைதிப்படுத்த மாற்று மருந்துகளைப் பயன்படுத்தவும் கற்றுக்கொள்வது.

இன்னல்களுடன் வேலை செய்வதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஒதுக்கிட படம்
துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

ஒரு புதிய நட்பு

குடிபோதையில் திருடனைப் பதிலளிப்பதற்குப் பதிலாக கண்ணியத்துடனும் இரக்கத்துடனும் நடத்தும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கதை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

பாதையில் திரும்புதல்

தர்மத்தைப் படிப்பது, நம் சுயமாகத் திணிக்கப்பட்ட வலிகள் மேலும் பலவற்றிற்கு எவ்வாறு வழிவகுக்கிறது என்பதைப் பற்றிய நுண்ணறிவை நமக்குத் தரும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

மூச்சுத்திணறல்! நீங்கள் சொன்ன கோபக்காரன் நான்!

கோபத்தின் மீதான நமது பற்றுதலைப் பார்ப்பது அதை மாற்றுவதற்கான முதல் படியாகும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

இது வீட்டைத் தாக்கியது

அன்றாட உதாரணத்தின் மூலம் துன்பத்தைப் புரிந்துகொள்வது சுய விழிப்புணர்வையும் இரக்கத்தையும் தருகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

வெறுப்பின் நாற்றம்

கோபத்தை நம் இதயத்தில் சுமப்பது எவ்வளவு பெரிய சுமை என்பதை விளக்கும் கதை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

கோபத்துடன் ஒரு விடுமுறை

கோபம் என்பது ஒரு பழக்கம் மற்றும் சுயத்தின் உள்ளார்ந்த பகுதியாக இல்லை என்பதை உணர்ந்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

தர்மம் செயல்படுகிறது

மகிழ்ச்சி என்பது நாம் என்ன பொருள் உடைமைகளைப் பொறுத்தது அல்ல என்பதை உணர்வது சுதந்திரம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்