சிறைக் கவிதை

சிறையில் உள்ளவர்கள் தங்கள் தர்மத்தைப் பற்றி இதயத்திலிருந்து வசனங்களை எழுதுகிறார்கள்.

சிறைக் கவிதையில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

சிறை ரேசர் கம்பிக்குப் பின்னால் நீல வானம்.
சிறைக் கவிதை

அதைப் பற்றி யோசி

நீங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் அவசியம் சிறையில் இருக்கிறீர்களா?

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வெளிப்படையான தங்க புத்தர்.
சிறைக் கவிதை

மீண்டும் முயற்சி செய்

விழிப்புணர்விற்கான நமது சொந்த போராட்டத்தின் போது புத்தரின் பொறுமை மற்றும் உறுதியை நினைவு கூர்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு சுருக்க வடிவத்தில் சாம்பல் நிழல்கள்.
சிறைக் கவிதை

விஸ்பர்

சிறையில் இருக்கும் ஒருவரின் கவிதை. இருண்ட தொனியில், இது ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பதைத் தொடுகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
'சிறைக் கவிதை IV' என்ற வாசகத்துடன் கூடிய சிறை அறை அதன் மீது மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறைக் கவிதை

சிறைக் கவிதை IV

சிறைச்சாலை தர்ம வெளியூர் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய சிறைவாசிகள் எழுதிய கவிதைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன்னால் ஒரு படகோட்டியின் நிழல்.
சிறைக் கவிதை

உண்மை

சம்சாரத்திலிருந்தும் அறியாமையிலிருந்தும் வெளியேறும் வழியைக் கண்டறிதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
'சிறைக் கவிதை III' என்ற வார்த்தைகளுடன் கூடிய சிறை அறை அதன் மீது மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறைக் கவிதை

சிறைக் கவிதை III

சிறை தர்ம வெளியூர் திட்டத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் எழுதிய கவிதைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
'சிறைக் கவிதை II' என்ற வாசகத்துடன் கூடிய சிறை அறை அதன் மீது மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறைக் கவிதை

சிறைக் கவிதை II

சிறை தர்ம வெளியூர் திட்டத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் எழுதிய கவிதைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிறைக் கவிதை

புரிந்துகொள்ளும் பாதை

இருப்பின் உண்மையான தன்மை பற்றிய பிரதிபலிப்புகள். நாம் இருப்பது மற்றும் நம்மிடம் இருப்பது எல்லாம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிறைக் கவிதை

"நரகத்தின் வாயிலில்" பற்றிய பிரதிபலிப்புகள்

சத்தியத்தின் முகத்தில் நாம் உறுதியாக நிற்கும்போது குணமடைகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
'ஹோப்' என்ற வார்த்தை சூரிய உதயத்திற்கு முன்னால் மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறைக் கவிதை

நம்பிக்கைக்கு சக்தி, குணப்படுத்தும் சக்தி

ஒரு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நபர் இரக்கமுள்ள செயல்களால் ஏற்படும் அழகை விவரிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு மனிதனின் முகம் மற்றும் சுவரில் வரையப்பட்ட 'ஈகோ' என்ற வார்த்தை.
சிறைக் கவிதை

அகந்தையின் அறியாமை

சிறையில் இருக்கும் ஒருவர் புத்தரின் போதனைகளைப் புரிந்துகொள்வதன் விளைவுகளைப் பிரதிபலிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
'சிறைக் கவிதை நான்' என்ற வாசகத்துடன் கூடிய சிறை அறை அதன் மீது மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறைக் கவிதை

சிறைக் கவிதை ஐ

சிறை தர்ம வெளியூர் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய பலர் எழுதிய கவிதைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்