பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

பயம், பதட்டம், ஏமாற்றம் மற்றும் மனச்சோர்வு ஆகியவற்றுடன் செயல்பட புத்த நுட்பங்கள் எவ்வாறு நமக்கு உதவுகின்றன.

பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

புத்தர் சிலையின் முகத்தை மூடுவது.
பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

ஏமாற்றத்தை சமாளிக்கிறது

நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள நம்பத்தகாத எதிர்பார்ப்புகளை நீக்குவதில் மகிழ்ச்சி தொடங்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான், புன்னகைக்கிறார்.
பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

பயமின்றி வாழ்க

பயம் மற்றும் பதட்டம் ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து நிர்வகிப்பது மற்றவர்களிடம் அதிக இரக்கத்தை உருவாக்க நம்மை விடுவிக்கும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
படுக்கையில் படுத்து சோகமாக இருக்கும் பெண்ணின் புகைப்படம்.
பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

மனச்சோர்வைக் கையாள்வது

ஆன்மீக பயிற்சியின் மூலம் நம் வாழ்க்கையை முன்னோக்கி வைப்பது எப்படி மனச்சோர்வுக்கு உதவும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்