பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

பயம், பதட்டம், ஏமாற்றம் மற்றும் மனச்சோர்வு ஆகியவற்றுடன் செயல்பட புத்த நுட்பங்கள் எவ்வாறு நமக்கு உதவுகின்றன.

பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

எதிர்கால பயம்

பயத்தை உருவாக்குவதை விட, எதிர்காலத்தை நியாயமான முறையில் பார்க்க நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

முடிவுகளை எடுக்க பயம்

கவலை மற்றும் சந்தேகம் ஒரு அர்ப்பணிப்பு, தவறான தேர்வு செய்யும் பயம் ஆகியவற்றிலிருந்து வருகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

பயத்தின் ஞானம்

ஞான பயத்திற்கும் பீதி பயத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம். பௌத்தத்தில் பயம் என்பது ஒரு விழிப்புணர்வு...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இளம் பெண் சோகத்துடன் கீழ்நோக்கிப் பார்க்கிறாள்.
பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

ஏமாற்றம் மற்றும் மகிழ்ச்சி - எட்டு உலக சி...

எட்டு உலக கவலைகளை எதிர்கொள்வது நமது பற்றுதல்களையும் உணர்ச்சிகரமான துன்பங்களையும் மகிழ்ச்சியாக மாற்றும் மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்